IV kadencja

 Numer
treść (PDF)

Data podjęcia

Tytuł

Załącznik(i)

131/09/IV

20.07.2009

w sprawie dofinansowania rozbudowy Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Międzyzdrojach

 

130/09/IV

06.04.2009

w sprawie zmiany uchwały Nr 15/97/II w sprawie ustalenia godła izb lekarsko-weterynaryjnych

Uchwała Nr 15/97/II

129/09/IV

06.04.2009

w sprawie zasad finansowania kosztów VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii

 

128/09/IV

06.04.2009

w sprawie terminu i miejsca Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii

 

127/09/IV

06.04.2009

w sprawie wysokości składki członkowskiej odprowadzanej do budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 2010 roku.

 

126/09/IV

06.04.2009

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania dla Rady Ministrów o działalności samorządu lekarsko-weterynaryjnego w roku 2008

 

125/09/IV

27.02.2009

w sprawie zmiany ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w zakresie art. 56 ust. 4b

 

124/09/IV

27.02.2009

o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych

 

123/09/IV

27.02.2009

w sprawie ramowego regulaminu sekretariatu rzecznika odpowiedzialności zawodowej okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej

 

122/09/IV

27.02.2009

w sprawie zmiany uchwały Nr 38/99/I w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej „BENE DE VETERINARIA MERITUS”

Uchwała Nr 38/94/I

121/08/IV

uchylona

uchwałą 87/12/V

12.12.2008

w sprawie wykazu obowiązujących uchwał Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i uchwał które zostały zrealizowane

 

120/08/IV

12.12.2008

w sprawie wydania przez Ministra Zdrowia rozporządzenia w sprawie rejestru wytwórców substancji czynnych, które mają zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych weterynaryjnych mających właściwości anaboliczne, przeciwzakaźne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, hormonalne lub psychotropowe oraz innych podmiotów importujących te substancje lub wprowadzających je do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

119/08/IV

12.12.2008

w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób

 

118/08/IV

12.12.2008

w sprawie zmiany art. 56 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

 

117/08/IV

12.12.2008

w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia lekarzy weterynarii za dokonanie szczepienia psa przeciw wściekliźnie

 

116/08/IV

12.12.2008

w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o zakresie i rodzajach świadczonych usług weterynaryjnych, godzinach otwarcia oraz adresie zakładu leczniczego dla zwierząt

 

115/08/IV

12.12.2008

w sprawie wzoru pieczątki lekarza weterynarii

 

114/08/IV

11.12.2008

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rejonów wyborczych w powiatach w których liczba lekarzy weterynarii przekracza 150 osób

 

113/08/IV 11.12.2008 w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na 2009 rok  

112/08/IV

11.12.2008

o zmianie uchwały Nr 106/2008/IV w sprawie likwidacji Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Wiśle.

 

111/08/IV 18.10.2008 w sprawie ustalenia rejonów wyborczych w powiatach, w których liczba lekarzy weterynarii przekracza 150 osób  

110/08/IV_

02.09.2008

w sprawie zmiany ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko - weterynaryjnych.

 

109/08/IV_

02.09.2008

w sprawie zmiany uchwały Nr 78/00/II w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania członków tych organów

 

108/08/IV

02.09.2008

w sprawie poparcia kandydatury lek. wet. Janusza Związka na stanowisko Głównego Lekarza Weterynarii.

 

107/08/IV

02.09.2008

w sprawie zmiany uchwały Nr 25/2002/III w sprawie ustalenia nazw, obszaru działania i siedzib okręgowych izb lekarsko - weterynaryjnych

 

106/08/IV

01.09.2008

w sprawie likwidacji Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Wiśle

 

105/08/IV

20.06.2008

w sprawie zmiany regulaminu Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej stanowiącego załącznik do uchwały nr 64/00/II Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 14 stycznia 2000 r. zmieniającej uchwałę nr 59/99/II Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 10 września 1999 r. w sprawie przejęcia w użytkowanie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Wiśle

 

104/08/IV

20.06.2008

w sprawie wydania Drugiego Słownika Biograficznego Polskich Lekarzy Weterynarii 1919-2000.

 

103/08/IV

20.06.2008

w sprawie zmiany uchwały Nr 10/2005/IV w sprawie powołania komisji problemowych Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 

102/08/IV

20.06.2008

w sprawie zwołania VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii

 

101/08/IV

20.06.2008

w sprawie wysokości składki członkowskiej odprowadzanej do budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 2009 roku.

 

100/08/IV

20.06.2008

w sprawie uchylenia uchwały NR 97/2008/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie powstrzymania się lekarzy weterynarii od zawierania umów na wykonywanie badań monitoringowych chorób zakaźnych zwierząt w tym zwalczania choroby Aujeszky'ego

 

99/08/IV 28.05.2008 w sprawie opinii o kandydaturze lek. wet. Tomasza Grupińskiego na stanowisko Głównego Lekarza Weterynarii  
98/08/IV 28.05.2008 w sprawie powołania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na wniosek  Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej na okres 4 lat członków Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii  

97/08/IV

28.05.2008

w sprawie powstrzymania się lekarzy weterynarii od zawierania umów na wykonywanie badań monitoringowych chorób zakaźnych zwierząt w tym zwalczania choroby Aujeszky’ego. (w zał. projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej dotyczący art. 16 tej ustawy.)

 

96/08/IV

06.03.2008

w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącego sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji.

 

95/08/IV

06.03.2008

w sprawie delegowania przedstawicieli Krajowej Rady Lekarsko -Weterynaryjnej do powołanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespołu do spraw finansowania Inspekcji Weterynaryjnej

 

94/08/IV

06.03.2008

w sprawie delegowania przedstawicieli Krajowej Rady Lekarsko -Weterynaryjnej do powołanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespołu do spraw reorganizacji Inspekcji Weterynaryjnej

 

93/08/IV 06.03.2008 w sprawie systemu wynagradzania pracowników Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  

92/08/IV

05.03.2008

w sprawie powołania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na wniosek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej na okres 4 lat, członków Komisji do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii

 

91/08/IV

05.03.2008

w sprawie skierowania do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo” do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji, powołanej uchwałą Sejmu z dnia 20 grudnia 2007 r., postulatów zebranych przez Krajową Radę Lekarsko – Weterynaryjną w środowisku lekarzy weterynarii

 

90/07/IV

14.12.2007

w sprawie ustanowienia Honorowej Nagrody Chirona

 

89A/07/IV 14.12.2007 w sprawie delegowania przedstawicieli Krajowek Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do FVE  

89/07/IV

14.12.2007

w sprawie ramowego regulaminu rzecznika odpowiedzialności zawodowej okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej

 

88/08/IV 14.12.2007 w sprawie zasad finansowania kosztów nadzwyczajnego VII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii  

87/07/IV

14.12.2007

w sprawie projektu Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii

 

86/07/IV

13.12.2007

w sprawie nazewnictwa organów okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych

 

85/07/IV 13.12.2007 w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na 2008 rok  

84/07/IV

06.09.2007

w sprawie powołania Zespołu ds. analizy przypadków stosowania lobbingu wobec lekarzy weterynarii w Polsce.

 

83/07/IV

wygasła

06.09.2007 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 74/2007/IV w sprawie wystawiania zaświadczeń stwierdzających formalne kwalifikacje lekarzy weterynarii oraz zaświadczeń dotyczących postawy etycznej lekarzy weterynarii

 

82/07/IV
wygasła

06.09.2007

dotycząca zmiany uchwały Nr 109/2005/III Krajowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad  podawania do publicznej wiadomości informacji o zakresie i rodzajach  świadczonych usług weterynaryjnych, godzinach otwarcia zakładu leczniczego  dla zwierząt oraz adresu zakładu leczniczego dla zwierząt

Uchwała Nr 109/05/III, 82/07/IV

81/07/IV

06.09.2007

w sprawie dokonania oceny stanu Weterynaryjnych Laboratoriów  Diagnostycznych

 

80/07/IV

06.09.2007

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Lekarzy Weterynarii

 

79/07/IV

06.09.2007 r.

w sprawie podjęcia działań przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną  zmierzających do zmiany rozporządzeń

 

78/07/IV

28.06.2007

w sprawie zmiany uchwały nr 24/92/I z dnia 25 kwietnia 1992 r. w sprawie zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu lekarsko-weterynaryjnego

 

77/07/IV

28.06.2007

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej sprawdzającej znajomość języka polskiego przez lekarzy weterynarii nie będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej niezbędnej do wykonywania w Polsce zawodu lekarza weterynarii oraz sposobu i trybu przeprowadzania egzaminu

 

76/07/IV

28.06.2007

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania dla Rady Ministrów o działalności samorządu lekarsko-weterynaryjnego w roku 2006

 

75/07/IV 28.06.2007 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej  

74/07/IV

wygasła

28.06.2007 r. w sprawie wystawiania zaświadczeń stwierdzających formalne kwalifikacje lekarzy weterynarii oraz zaświadczeń dotyczących postawy etycznej lekarzy weterynarii załącznik
73/07/IV 12-13.03.2007 w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Stanisława Winiarczyka do Zarządu Federation of Veterinarians of Europe  
72/07/IV 12-13.03.2007 w sprawie powołania członków Kapituły Medalu Honorowego Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  
71/07/IV 12-13.03.2007 w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na 2007 r.  
70/07/IV 12-13.03.2007 w sprawie wysokości składki członkowskiej odprowadzanej do budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 2008 r.  
69/07/IV 12-13.03.2007 w sprawie przystąpienia do Platformy Edukacyjnej  
68/07/IV 12-13.03.2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr 24/97/II Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 29 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia wzoru pieczątki lekarza weterynarii  
67/07/IV 12-13.03.2007 w sprawie rozliczenia składki członkowskiej za lata 1999-2002  
66/07/IV 12-13.03.2007 w sprawie powołania Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „Senior”  
65/07/IV 12-13.03.2007 w sprawie ustalenia statutu Fundacji Lekarzy Weterynarii „Senior” załącznik
64/07/IV 12-13.03.2007

w sprawie utworzenia fundacji na rzecz lekarzy weterynarii

 
63/07/IV 04.01.2007 w sprawie powołania Zespołu ds. projektu ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej  
62/07/IV 04.01.2007 w sprawie przyszłego usytuowania resortowego Inspekcji Weterynaryjnej  
61/06/IV 08.12.2006 w sprawie ustanowienia Honorowej Nagrody Złotego, Srebrnego i Brązowego Chirona  
60/06/IV 08.12.2006 w sprawie projektu zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii.  
59/06/IV 08.12.2006 w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych  
58/06/IV 08.12.2006 w sprawie rozliczenia składki członkowskiej za lata 1999-2002  
57/06/IV 08.12.2006 w sprawie nowelizacji ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej  

56/06/IV
wygasła

08.12.2006 w sprawie uchylenia uchwały Nr 50/2006/IV  

55/06/IV
wygasła

08.12.2006 w sprawie powołania Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „Senior"w sprawie uchylenia uchwały Nr 50/2006/IV  

54/06/IV
wygasła

08.12.2006 w sprawie ustalenia statutu fundacji Lekarzy Weterynarii „Senior"  
53/06/IV 31.10.2006 w sprawie podziału kwoty, stanowiącej część opłaty za wydanie paszportu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 998/2003 z dnia 26 maja 2003 r. pomiędzy Krajową Izbą Lekarsko-Weterynaryjną a okręgowymi izbami lekarsko-weterynaryjnymi oraz sposobu jej rozliczenia.  
52/06/IV 05.10.2006 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o
zakładach leczniczych dla zwierząt
 
51/06/IV
wygasła
05.10.2006 w sprawie nabycia od Miasta Stołecznego Warszawy lokalu użytkowego
położonego w Warszawie przy Al. Przyjaciół numer 1 lok. 2 dla potrzeb
Krajowej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej oraz udzielenia pełnomocnictwa do dokonania tej czynności prawnej
 

50/06/IV
wygasła

05.10.2006 w sprawie cofnięcia rekomendacji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej dla Pana Prof. Zbigniewa Pomorskiego do składu Komisji do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii  
49/06/IV
wygasła
08.09.2006 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania dla Rady Ministrów o działalności Samorządu Lekarsko-Weterynaryjnego w roku 2005 roku  
48/06/IV 08.09.2006 w sprawie zmiany uchwały Nr 15/97/II w sprawie ustalenia godła izb lekarsko-weterynaryjnych  
47/06/IV 08.09.2006 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej sprawdzającej znajomość języka polskiego przez lekarzy weterynarii nie będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej niezbędnej do wykonywania w Polsce zawodu lekarza weterynarii oraz sposobu i trybu przeprowadzania egzaminu  
46/06/IV 08.09.2006 w sprawie zwrotu kosztów podróży i innych wydatków oraz wypłaty rekompensat za utracony dochód w związku z wykonywaniem zleconych czynności na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
45/06/IV 08.09.2006 w sprawie opinii Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o projekcie ustawy o zmianie ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych  
44/06/IV 08.09.2006 w sprawie obowiązku prowadzenia przez okręgowe izby
 lekarsko-weterynaryjne ewidencji elektronicznej wydanych paszportów dla
 przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących
 podróżnym.
 
43/06/IV 1-2.06.2006 w sprawie obowiązku prowadzenia przez okręgowe izby
lekarsko-weterynaryjne ewidencji elektronicznej wydanych paszportów dla
przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących
podróżnym.
 
42/06/IV 1-2.06.2006 w sprawie wykazów obowiązujących i nieobowiązujących uchwał Krajowej
Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
 

41/06/IV
wygasła

1-2.06.2006 w sprawie powołania członka Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „Senior"  

40/06/IV
wygasła

1-2.06.2006 w sprawie odwołania członka Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „Senior"  
39/06/IV 1-2.06.2006 w sprawie powołania pełnomocników Rady celem przeprowadzenia negocjacji
dotyczących nieodpłatnego przejęcia Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego
w Wiśle
 
38/06/IV 1-2.06.2006 w sprawie zwrotu Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Wiśle
w Wiśle
 
37/2006/IV 01.06.2006 w sprawie przystąpienia do Platformy Edukacyjnej  
36/2006/IV 11.05.2006 w sprawie delegowania przedstawicieli Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do Rady ds. Systemu Bezpieczeństwa Żywności  
35/2006/IV 11.03.2006 w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji Kongresu Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii (Federation of Veterinarians of Europe - FVE)  
34/2006/IV 11.03.2006 w sprawie wsparcia finansowego osób poszkodowanych w katastrofie w Katowicach  
33/2006/IV 11.03.2006 w sprawie upoważnienia Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do przygotowania zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskiwania tytułów specjalisty przez lekarzy weterynarii  
 32/2006/IV  10.03.2006 w sprawie powołania Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii "Senior"  
 31/2006/IV  10.03.2006 w sprawie poddania Fundacji Lekarzy Weterynarii "Senior" nadzorowi ministra  
 30/2006/IV  10.03.2006 w sprawie utworzenia funduszu założycielskiego Fundacji Lekarzy Weterynarii "Senior"  
 29/2006/IV  10.03.2006 w sprawie zatwierdzenia statutu fundacji Lekarzy Weterynarii "Senior"   
 28/2006/IV 10.03.2006 w sprawie utworzenia fundacji na rzecz lekarzy weterynarii   
 27/2006/IV 10.03.2006 w sprawie nowelizacji ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt  
 26/2006/IV 10.03.2006 w sprawie ustalenia w okresie lat 2005-2009 wysokości składki członkowskiej należnej Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej od emerytów i rencistów lekarzy weterynarii nie osiągających przychodów z tytułu zarobkowania  
25/2006/IV 10.03.2006 w sprawie wysokości składki członkowskiej odprowadzanej do budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 2007 roku  
24/2005/IV 13.12.2005 w sprawie udziału Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Międzynarodowych Targach Weterynaryjnych  
23/2005/IV 13.12.2005 w sprawie powołania Zespołu ds. fundacji "Lekarze Weterynarii Seniorom"  
22/2005/IV 12.12.2005 w sprawie organizacji Kongresu Federation of Veterinarians of Europe  

W tej kategorii nie ma żadnych dokumentów
Grudzień 2017
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Znajdź nas

facebook

Google Plus