VI kadencja

Dobra Praktyka Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących 

Numer
treść (PDF)

Data podjęcia

Tytuł

Załącznik(i)

111/2017/VI 10.05.17 w sprawie sprostowania uchwały Nr 101/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie terminu i miejsca odbycia XI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii  
110/2017/VI 10.05.17 w sprawie zalecanych zasad postępowania okręgowych rad lekarsko-weterynaryjnych przy przyznawaniu prawa wykonywania zawodu (absolwentom polskich uczelni)  
109/2017/VI 09.05.17 w sprawie zatwierdzenia informacji dla Rady Ministrów o działalności samorządu lekarsko-weterynaryjnego w 2015 i 2016 roku informacja dla Rady Ministrów
108/2017/VI 09.05.17 w sprawie zmiany uchwał Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 29 września 2015 r. Nr 55/2015/VI w sprawie prowadzenia rejestru wydanych paszportów dla zwierząt towarzyszących przemieszczanych w celach niehandlowych oraz z dnia 14 czerwca 2016 r. Nr 85/2016/VI w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących Dobra Praktyka Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących
107/2017/VI 09.05.17 zmieniająca uchwałę Nr 104/2017/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2017 załącznik
106/2017/VI 09.03.17 w sprawie zmiany uchwał Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 29 września 2015 r. Nr 55/2015/VI  w sprawie prowadzenia rejestru wydanych paszportów dla zwierząt towarzyszących przemieszczanych w celach niehandlowych oraz z dnia 14 czerwca 2016 r. Nr 85/2016/VI w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących załącznik
105/2017/VI 09.03.17 w sprawie wysokości składki członkowskiej odprowadzanej do budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 2018 roku  
104/2017/VI 09.03.17 w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2017  
103/2017/VI 09.03.17 w sprawie zawarcia Umowy wdrażającej Porozumienie partnerskie z Kirgiską Izbą Weterynaryjną  
102/2016/VI 14.12.16 w sprawie zmiany uchwały Nr 95/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ustalenia rejonów wyborczych w powiatach, w których liczba lekarzy weterynarii przekracza 150 osób załącznik 
101/2016/VI 14.12.16 w sprawie terminu i miejsca odbycia XI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii  
100/2016/VI 14.12.16 w sprawie zmiany uchwały Nr 88/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 28 września 2016 r. w sprawie Regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów

załącznik

zał 1 karta do głosowania

zał 2 protokól komisji mandatowej

zał 3 protokół z zebrania wyborczego

zał 4 protokół komisji skrutacyjnej

zał 5 protokół - wybory delegatów

99/2016/VI 14.12.16 w sprawie przyjęcia preliminarza budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2017  
98/2016/VI 14.12.16 zmieniająca uchwałę Nr 82/16/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2016  
97/2016/VI 14.12.16  w sprawie finansowania kosztów organizacji XI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii  
96/2016/VI 14.12.16 w sprawie zmiany Zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych

załącznik

wzór nr 1 do załącznika

wzór nr 2 do załącznika

wzór nr 3 do załącznika

wzór nr 4 do załącznika

95/2016/VI 28.09.16 w sprawie ustalenia rejonów wyborczych w powiatach, w których liczba lekarzy weterynarii przekracza 150 osób  
94/2016/VI 28.09.16 w sprawie terminu i miejsca oraz zasad finansowania kosztów XI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii  
93/2016/VI 28.09.16 zmieniająca uchwałę Nr 82/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2016  
92/2016/VI 28.09.16 w sprawie zmiany wzorów Nr 1 i Nr 3 do Zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych, których tekst jednolity stanowi załącznik Nr 1 do uchwały Nr 43/2015/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zmiany Zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych stanowiących załącznik do uchwały Nr 63/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych

zał 1 Wzór 1 Plan Budżetu KILW

zał 2 Wzór 3 sprawozdanie z wykonania budżetu KILW

91/2016/VI 28.09.16 w sprawie aktualizacji projektu nowelizacji ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt załącznik
90/2016/VI 28.09.16 w sprawie projektu zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii  załącznik
89/2016/VI 28.09.16 w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji załącznik 
88/2016/VI 28.09.16 w sprawie Regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz tryb odwoływania organów i członków tych organów

regulamin 

zał 1 karta do głosowania

zał 2 protokół komisji mandatowej

zał 3 protokół z zebrania wyborczego

zał 4 protokół komisji skrutacyjnej

zał 5 protokół - wybory delegatów

87/2016/VI 28.09.16 w sprawie projektu Ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności oraz powołania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności

Apel o poparcie projektu obywatelskiego Ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności

zał 1 projekt ustawy

86/2016/VI 09.08.16 w sprawie realizacji porozumienia partnerskiego z Kirgiską Izbą Weterynaryjną załącznik
85/2016/VI 14.06.16 w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących załącznik
84/2016/VI 14.06.16 w sprawie wysokości składki członkowskiej odprowadzanej do budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 2017 roku  
83/2016/VI 14.06.16 w sprawie zmiany załącznika nr 2 - Tabeli stanowisk zaszeregowań i kwalifikacji pracowników biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej - do uchwały Nr 15A/14/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie wynagradzania pracowników biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej załącznik
82/2016/VI  31.03.16 w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2016 r.

 

81/2016/VI  31.03.16 w sprawie terminu i miejsca oraz zasad finansowania kosztów obchodów 25-lecia Krajowej Izby lekarsko-Weterynaryjnej  
80/2016/VI  31.03.16 w sprawie regulaminu przyznawania przez Krajowa Radę Lekarsko-Weterynaryjną dofinansowania przedsięwzięć organizacyjnych Okręgowych Izb Lekarsko-Weterynaryjnych

zał 1 regulamin przyznawania dofinansowań

formularz zgłoszenia imprezy/wydarzenia

wzór harmonogramu

79/2016/VI  31.03.16 w sprawie planu etatów w biurze Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w okresie VI kadencji w latach 2014-2017 załącznik 
78/2016/VI  31.03.16 w sprawie zmiany uchwały Nr 110/2012/V z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Medalu Honorowego „Bene de Veterinaria Meritus”

zał 1

zał 2

77/2016/VI  31.03.16 w sprawie zmiany uchwał Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 29 września 2015 r., Nr 55/2015/VI w sprawie prowadzenia rejestru wydanych paszportów dla zwierząt towarzyszących przemieszczanych w celach niehandlowych oraz Nr 56/2015/VI w sprawie zmiany uchwały nr 48/2015/VI KRL-W z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących  
76/2016/VI  31.03.16 w sprawie nominowania w imieniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej kandydatów do orderów oraz odznaczeń państwowych i resortowych  załącznik
75/2016/VI  31.03.16 w sprawie przeprowadzenia kampanii informacyjnej public relations  
74/2016/VI  31.03.16 w sprawie dookreślenia zakresu zadań Zespołu ds. sytuacji kadrowo-płacowej w Inspekcji Weterynaryjnej   
73/2016/VI  30.03.16 w sprawie jednolitego wzoru legitymacji lekarza weterynarii załącznik
72/2016/VI  30.03.16 w sprawie zmiany uchwały Nr 39/2014/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. remontu i adaptacji siedziby Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej   
71/2016/VI  30.03.16 w sprawie projektu nowelizacji ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt załącznik 
70/2016/VI  30.03.16 w sprawie wniosku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o powołanie na członków Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii  
69/2016/VI  30.03.16 w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza   załącznik
68/2016/VI 30.03.16 w sprawie projektu nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt załącznik
67/2016/VI 30.03.16 w sprawie projektu nowelizacji ustawy z dnia 21 grudnia 1990r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych załącznik
66/2015/VI 10.12.15 w sprawie przyjęcia preliminarza budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2016  
65/2015/VI 10.12.15 w sprawie wzorcowego regulaminu zakładów leczniczych dla zwierząt i powiadomienia o zmianie regulaminu  załącznik
64/2015/VI 10.12.15 w sprawie zmiany uchwały Nr 59/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie założenia i prowadzenia rejestru ukaranych lekarzy weterynarii

załącznik

a1

b2

c3

63/2015/VI 10.12.15 w sprawie wprowadzenia wzorów upoważnienia do przeprowadzenia kontroli zakładu leczniczego dla zwierząt, protokołów kontroli oraz wystąpienia pokontrolnego do dobrowolnego stosowania 

Zał.1Zał.2

Zał.3 

Pr.1, Pr.2Pr.3

62/2015/VI 10.12.15 zmieniająca uchwałę Nr 44/15/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2015   
61/2015/VI 10.12.15 w sprawie podziału kwoty, stanowiącej część opłaty za wydanie dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym pomiędzy Krajową Izbą Lekarsko-Weterynaryjną, a okręgowymi izbami lekarsko-weterynaryjnymi oraz sposobu i częstotliwości przekazywania przez lekarzy weterynarii okręgowym izbom lekarsko-weterynaryjnym kwoty stanowiącej różnicę między wysokością opłaty, a wynagrodzeniem przysługującym im za wydanie paszportu  
60/2015/VI 10.12.15 w sprawie zmiany załącznika nr 2 – Tabeli stanowisk zaszeregowań i kwalifikacji pracowników biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej – do uchwały Nr 15A/14/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie wynagradzania pracowników biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  załącznik
59/2015/VI 10.12.15 w sprawie planu etatów w biurze Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w okresie VI kadencji w latach 2014-2017 załącznik 
58/15/VI 29.09.15 w sprawie upoważnienia Prezydium KRL-W do działania w imieniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  
57/15/VI 29.09.15 w sprawie zatwierdzenia informacji dla Rady Ministrów o działalności samorządu lekarsko-weterynaryjnego w 2013 i 2014 roku Informacja dla RM
56/15/VI 29.09.15 w sprawie zmiany uchwały nr 48/2015/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących  
55/15/VI 29.09.15 w sprawie prowadzenia rejestru wydanych paszportów dla zwierząt towarzyszących przemieszczanych w celach niehandlowych  
54/15/VI 16.06.15 w sprawie wyboru oferty na budowę systemu informatycznego  
53/15/VI 16.06.15 w sprawie wysokości składki członkowskiej odprowadzanej do budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 2016 roku  
52/15/VI 16.06.15 w sprawie wezwania Lubelskiej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do podjęcia działań zmierzających do ustalenia wysokości składki członkowskiej na kwotę nie mniejszą niż określona w uchwale z dnia 10 czerwca 2014 r. KRL-W nr 19/2014/VI w sprawie wysokości składki członkowskiej odprowadzanej do budżetu KRL-W  
51/15/VI 16.06.15 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Regulamin
50/15/VI 16.06.15 w sprawie Regulaminu archiwizowania akt oraz Instrukcji kancelaryjnej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Regulamin archiwizowania akt

Instrukcja kancelaryjna KILW

49/15/VI 16.06.15 w sprawie zobowiązania okręgowych rad lekarsko-weterynaryjnych do podjęcia działań dyscyplinujących wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej
załącznik

48/15/VI

uchylona uchwałą 85/2016/VI

19.03.15 w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących  załącznik
47/15/VI 19.03.15 w sprawie prowadzenia przez okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał załącznik
46/15/VI 19.03.15 o zmianie uchwały Nr 11/2013/VI KRL-W z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży i innych wydatków oraz wypłaty rekompensat za utracony dochód w związku z wykonywaniem zleconych czynności na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  

45/15/VI

uchylona uchwałą 58/2015/VI

19.03.15 w sprawie upoważnienia Prezydium KRL-W do działania w imieniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  
44/15/VI 19.03.15 w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2015  
43/15/VI 19.03.15 w sprawie zmiany Zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych stanowiących załącznik do uchwały Nr 63/2011/V KRL-W z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych

Zasady Gospodarki Finansowej

Wzór 1 - plan budżetowy KILW

Wzór 2 - projekt budżetu OILW

Wzór 3 - Sprawozdanie z wykonania budżetu KILW

Wzór 4 - Sprawozdanie z wykonania budżetu OILW

42/14/VI 17.12.14 w sprawie odwołania ze składu Kapituły Medalu Honorowego „Bene de Veterinaria Meritus” lek. wet. Karola Marcinkowskiego, powołania w skład Kapituły Medalu Honorowego „Bene de Veterinaria Meritus” lek. wet. Ryszarda Tyborskiego oraz zmiany uchwały Nr 110/2012/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Medalu Honorowego „Bene de Veterinaria Meritus”  
41/14/VI 17.12.14 w sprawie powołania Rady Programowej „Życia Weterynaryjnego”  
40/14/VI 17.12.14 zmieniająca uchwałę Nr 4C/2013/VI KRL-W z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz wyznaczenia administratora bezpieczeństwa i zastępcy administratora bezpieczeństwa informacji w KILW  
39/14/VI 17.12.14 w sprawie powołania Zespołu ds. remontu i adaptacji siedziby Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
38/14/VI 17.12.14 w sprawie niewykorzystanych paszportów dla zwierząt domowych sporządzonych zgodnie ze wzorem określonym w Decyzji Komisji z dnia 26 listopada 2003 r. ustanawiająca wzór paszportu do celu wewnątrzwspólnotowego przemieszczania psów, kotów i fretek (2003/803/WE)  

37/14/VI

uchylona uchwałą 48/15/VI

17.12.14 w sprawie zmiany uchwały Nr 119A/2013/V z dnia 15 maja 2013 r. sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących

załącznik

FILM Instruktażowy

36/14/VI 16.12.14 w sprawie uchylenia uchwały Nr 23/2014/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie standardów wykonywania niektórych usług lekarsko-weterynaryjnych  
35/14/VI 16.12.14 w sprawie zmiany uchwały Nr 26/2014/VI KRL-W z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie obowiązkowego noszenia identyfikatorów w zakładach leczniczych dla zwierząt załącznik
34/14/VI 16.12.14 w sprawie udzielenia prolongaty w spłacaniu przez Zachodniopomorską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną należnych składek na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
33A/14/VI 16.12.14 zmieniająca uchwałę Nr 17/2014/VI KRL-W w sprawie przyjęcia budżetu KILW na rok 2014 r.  
33/14/VI 16.12.14 w sprawie przyjęcia preliminarza budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2015 r.  

32/14/VI

uchylona uchwałą 43/15/VI

16.12.14 w sprawie zobowiązania Prezesa KRL-W do wydania obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych stanowiących załącznik do uchwały Nr 63/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej  izb lekarsko-weterynaryjnych  

31/14/VI

uchylona uchwałą 59/15/VI

16.12.14 w sprawie planu etatów w biurze Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w okresie VI kadencji w latach 2014-2017 Załącznik
30/14/VI 18.09.14 w sprawie powołania Zespołu Informatycznego do wyboru firmy informatycznej do utworzenia i prowadzenia bazy zaczipowanych zwierząt towarzyszących  
29/14/VI 18.09.14 w sprawie wprowadzenia zasad racjonalnego i bezpiecznego stosowania antybiotyków przez lekarzy weterynarii w Polsce w ramach dobrej praktyki załącznik
28/14/VI 17.09.14

w sprawie regulaminu udzielania prolongaty w spłacaniu przez izby okręgowe należnych składek na rzecz Krajowej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej

załącznik

wzór

27/14/VI 15.07.14

w sprawie zmiany uchwały Nr 24/2014/VI z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za szkolenie praktyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkolenie praktyczne studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej w zakresie wynikającym z programu studiów.

 
26/14/VI 11.06.14 w sprawie obowiązkowego noszenia identyfikatorów w zakładach leczniczych dla zwierząt załącznik
25/14/VI 10.06.14 w sprawie wykazu zakładów leczniczych dla zwierząt i lekarzy weterynarii upoważnionych do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących przesyłanych przez okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej załącznik
24/14/VI 10.06.14 w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za szkolenie praktyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkolenie praktyczne studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej w zakresie wynikającym z programu studiów  

23/14/VI

uchylona uchwałą 36/2014/VI

10.06.14 w sprawie standardów wykonywania niektórych usług lekarsko-weterynaryjnych załącznik
22/14/VI 10.06.14 w sprawie zmiany uchwały Nr 25/2002/III w sprawie ustalenia nazw, obszaru działania i siedzib okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych  
21/14/VI 10.06.14 zmieniająca uchwalę nr 63/2011/V KRL-W z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych  
20/14/VI 10.06.14 w sprawie odpowiedzialności za mienie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej powierzone do indywidualnego użytku oraz zasad korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych załącznik
19/14/VI 10.06.14 w sprawie wysokości składki członkowskiej odprowadzanej do budżetu Krajowej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej w 2015 roku  
18/14/VI 10.06.14 w sprawie należności o charakterze pieniężnym wydatkowanych na szkodę Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z winy pracownika  
17/14/VI 10.03.14 w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2014  
16/14/VI 10.03.14 zmieniająca uchwałę nr 63/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej izb lekarsko weterynaryjnych

 zał 1

 zał 2

15A/14/VI 10.03.14 w sprawie wynagradzania pracowników biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 zał 1

 zał 2

 zał 3

15/14/VI

uchylona uchwałą 31/2014/VI

10.03.14 w sprawie planu etatów w biurze Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w  okresie VI kadencji w latach 2014-2017  załącznik
14/13/VI 18.12.13 w sprawie przyjęcia preliminarza budżetu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2014  
13/13/VI 18.12.13 o zmianie uchwały nr 63/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych  
12/13/VI 17.12.13    
11/13/VI 17.12.13 w sprawie zwrotów kosztów podróży i innych wydatków oraz wypłaty rekompensat za utracony dochód w związku z wykonywaniem zleconych czynności na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej załącznik
10/13/VI 17.12.13 w sprawie wykazu obowiązujących uchwał Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i uchwał, które utraciły aktualność

zał 1

zał 2

9/13/VI 17.12.13 zmieniająca uchwałę Nr 113/2013/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 21 marca 2013 r.  w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2013  
8/13/VI 24.09.13 w sprawie upoważnienia do podpisania w imieniu KRL-W Statutu Federacji Lekarzy Weterynarii Europy  
7/13/VI 24.09.13 w sprawie upoważnienia do podpisania w imieniu KRL-W Statutu Federacji Lekarzy Weterynarii Europy  
6/13/VI 24.09.13 w sprawie powołania członka Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR”  
5/13/VI 24.09.13 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR”  
4C/13/VI 24.09.13 w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji i zastępcy administratora bezpieczeństwa informacji w KILW  
4B/13/VI 24.09.13 w sprawie koordynacji i współpracy prac komisji KRL-W VI kadencji w latach 2013-2017  
4A/13/VI 24.09.13 w sprawie ustalenia planu pracy
KRL-W VI kadencji w latach 2013-2017
plan pracy KRL-W
4A/13/VI      

 

 

Dokumenty

Uporządkuj wg : nazwy | daty | pobrań [ rosnąco ]

Załącznik do uchwały 59/2015/VI Załącznik do uchwały 59/2015/VI

Hit!
Data dodania: 23.01.2016
Data zmiany: 23.01.2016
Rozmiar pliku: 33.63 kB
Pobrania: 781

uchwała 59/2015/VI uchwała 59/2015/VI

Hit!
Data dodania: 23.01.2016
Data zmiany: 23.01.2016
Rozmiar pliku: 44.5 kB
Pobrania: 796

Uchwała 60/2015/VI Uchwała 60/2015/VI

Hit!
Data dodania: 23.01.2016
Data zmiany: 23.01.2016
Rozmiar pliku: 61.36 kB
Pobrania: 724

Załącznik do uchwały 60/2015/VI Załącznik do uchwały 60/2015/VI

Hit!
Data dodania: 23.01.2016
Data zmiany: 23.01.2016
Rozmiar pliku: 211.58 kB
Pobrania: 797

Uchwała 61/2015/VI Uchwała 61/2015/VI

Hit!
Data dodania: 23.01.2016
Data zmiany: 23.01.2016
Rozmiar pliku: 91.42 kB
Pobrania: 769
Grudzień 2017
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Znajdź nas

facebook

Google Plus