X Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii

Kategorie

Apele X KZLW

Apele X KZLW ( 4 Pliki )

Data podjęcia

Apel

Treść (PDF)

23.06.13

Apel w sprawie zobowiązania Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej do zlecenia opracowania projektu i jego realizacji figurki lekarza weterynarii wg schematu wrocławskich krasnoludków

apel
23.06.13 Apel w sprawie uchylenia przez Głównego Lekarza Weterynarii Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWbż-500-1/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie nadzoru nad ubojem świń, bydła, kur lub kurcząt i indyków w rzeźniach apel
22.06.13 Apel do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska w sprawie zmiany podporządkowania Inspekcji Weterynaryjnej apel
22.06.13 Apel w sprawie udzielenia wsparcia Fundacji Lekarzy Weterynarii „Senior” apel
Stanowiska X KZLW

Stanowiska X KZLW ( 10 Pliki )

Data podjęcia

Stanowisko

Treść (PDF)

23.06.13

w sprawie koniecznych rozwiązań prawnych i organizacyjnych mających na celu wzmocnienie i zwiększenie efektywności nadzoru weterynaryjnego w Polsce

stanowisko
23.06.13

w sprawie rozporządzenia (WE) zmieniającego rozporządzenia „pakietu higienicznego”

stanowisko
23.06.13

w sprawie realizacji postulatów Projektu Konkluzji Rady z dnia 22 czerwca 2012 r. Skutki oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe dla sektora medycznego i weterynaryjnego – perspektywa „Jedno zdrowie”

stanowisko
23.06.13

w sprawie projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej

stanowisko
23.06.13 w sprawie zobowiązania Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej do uzupełnienia wzoru Protokołu kontroli zakładu leczniczego dla zwierząt w trosce o jakość tych kontroli stanowisko
23.06.13 w sprawie przeciwdziałania kampanii mającej na celu zdyskredytowanie opinii o funkcjonowaniu Inspekcji Weterynaryjnej oraz pracy lekarzy weterynarii stanowisko
23.06.13

w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie zdrowia zwierząt (druk COM_260_2013_PL_f)

stanowisko
23.06.13

w sprawie art. 11 projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zdrowia zwierząt (druk COM_260_2013_PL_f)

stanowisko
22.06.13

w sprawie rotacji lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania przedubojowego zwierząt i mięsa zawartej w Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWbż-500-1/2013 z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie nadzoru nad ubojem świń, bydła, kur lub kurcząt i indyków w rzeźniach.

stanowisko
22.06.13

w sprawie dezaprobaty dla działań Głównego Lekarza Weterynarii dotyczącą wprowadzenia programu „Zero tolerancji”

stanowisko
Uchwały X KZLW

Uchwały X KZLW ( 29 Pliki )

Numer
treść (PDF)

Data podjęcia

Uchwała

Załącznik(i)

20/13/X 23.06.13 w sprawie zobligowania Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej do ustalenia opłaty za praktyki studenckie
19/13/X 23.06.13

w sprawie obciążenia niektórych delegatów na X Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii kosztem pobytu na Zjeździe.

18/13/X 23.06.13 w sprawie zmiany treści art. 17 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii
17/13/X 23.06.13

w sprawie zobowiązania Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej do skierowania do Trybunału Konstytucyjnego pytania prawnego w sprawie zgodności instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWbż-500-1/2013 z 3 kwietnia 2013 r. w sprawie nadzoru nad ubojem świń, bydła, kur lub kurcząt i indyków w rzeźniach z art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej

16/13/X 22.06.13 w sprawie wprowadzenia wymogu 3-letniego stażu pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt dla kierowników tych zakładów.
15/13/X 22.06.13

w sprawie zobowiązania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do podjęcia działań normujących i dyscyplinujących wpisy do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej

14/13/X 22.06.13

w sprawie zobowiązania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do opracowania danych statystycznych dotyczących cen za usługi lekarsko – weterynaryjne stosowane w ramach zakładów leczniczych dla zwierząt oraz opracowania standardów usług lekarsko - weterynaryjnych

13/13/X 22.06.13

w sprawie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

12/13/X 22.06.13

w sprawie uchylenia uchwały Nr 14/2001/V V Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 17 czerwca 2001 roku

11/13/X 22.06.13

w sprawie uchylenia uchwały Nr 11/2005/VI z dnia 19 czerwca 2005 roku VI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii w sprawie etatyzacji stanowiska prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

10/13/X 22.06.13 w sprawie zasad określania wysokości podziału składki członkowskiej
9/13/X 22.06.13 w sprawie Regulaminu Organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
8/13/X 21.06.13

w sprawie ustalenia liczby członków organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

7/13/X 21.06.13 w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej za okres V kadencji w latach 2009 – 2013
6/13/X 21.06.13

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego za okres V kadencji w latach 2009 – 2013

sprawozdanie
5/13/X 21.06.13

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za okres V kadencji w latach 2009 – 2013

sprawozdanie
4/13/X 21.06.13

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowej Komisji Rewizyjnej za okres V kadencji w latach 2009 – 2013

sprawozdanie
3/13/X 21.06.13

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej za okres V kadencji w latach 2009 – 2013

sprawozdanie
2/13/X 21.06.13

w sprawie porządku obrad X Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii

1/13/X 21.06.13 w sprawie regulaminu obrad X Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii

Dokumenty

Uporządkuj wg : nazwy | daty | pobrań [ rosnąco ]

Obwieszczenie - z-cy Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Obwieszczenie - z-cy Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Hit!
Data dodania: 26.06.2013
Data zmiany: 26.06.2013
Rozmiar pliku: 66.93 kB
Pobrania: 2252

OBWIESZCZENIE
PREZYDIUM X KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY  WETERYNARII

we  WROCŁAWIU
z dnia 22 czerwca 2013 r.
o wynikach wyborów

zastępców Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Obwieszczenie Krajowy Sąd Lekarsko - Weterynaryjny Obwieszczenie Krajowy Sąd Lekarsko - Weterynaryjny

Hit!
Data dodania: 26.06.2013
Data zmiany: 26.06.2013
Rozmiar pliku: 87.72 kB
Pobrania: 2502

OBWIESZCZENIE
PREZYDIUM X KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY  WETERYNARII

WE WROCŁAWIU
z dnia 22 czerwca 2013 r.


o wynikach wyborów

członków Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego

Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Obwieszczenie Krajowa Komisja Rewizyjna Obwieszczenie Krajowa Komisja Rewizyjna

Hit!
Data dodania: 26.06.2013
Data zmiany: 26.06.2013
Rozmiar pliku: 65.84 kB
Pobrania: 2469

OBWIESZCZENIE
PREZYDIUM X KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY  WETERYNARII

WE WROCŁAWIU
z dnia  22  czerwca 2013 r.

o wynikach wyborów

członków Krajowej Komisji Rewizyjnej

Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Obwieszczenie Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna Obwieszczenie Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna

Hit!
Data dodania: 26.06.2013
Data zmiany: 26.06.2013
Rozmiar pliku: 138.06 kB
Pobrania: 2983

OBWIESZCZENIE
PREZYDIUM X KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY  WETERYNARII

WE WROCŁAWIU

z dnia 22 czerwca 2013 r.

o składzie

Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Obwieszczenie o wynikach wyborów Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Obwieszczenie o wynikach wyborów Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Hit!
Data dodania: 26.06.2013
Data zmiany: 26.06.2013
Rozmiar pliku: 41.02 kB
Pobrania: 2546

OBWIESZCZENIE
PREZYDIUM X KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY  WETERYNARII

we  WROCŁAWIU
z dnia 21 czerwca 2013 r.
o wynikach wyborów

Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Czerwiec 2018
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Znajdź nas

facebook

Google Plus