Apel Porozumienia Wielkopolskiego z dnia 17 czerwca 2016 r. o szerokie poparcie akcji zapoczątkowanej przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną zgodnie z jej Stanowiskiem z dnia 14 czerwca 2016 r., poprzez przesyłanie na wskazany adres podpisanych „Listów poparcia” rozesłanych do Państwa wraz z przedmiotowymi dokumentami.

Apel Porozumienia Wielkopolskiego z dnia 17 czerwca 2016 r.

Poniżej znajduje się Stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie założeń do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności przedstawionych przez Zespół do spraw reformy instytucjonalnej systemu bezpieczeństwa żywności.

Załączniki:

1. Stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

2. Apel Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 14 czerwca 2016 r. o poparcie stanowiska Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

3. List poparcia

Przedstawiamy Państwu pismo Pana Andrzeja Chodkowskiego Przewodniczącego Zespołu do spraw reformy instytucjonalnej systemu bezpieczeństwa żywności do Pana Jacka Łukaszewicza Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej zawierające uwagi do zamieszczonej na naszej stronie publikacji „RZĄDOWY PROJEKT USTAWY O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI”


Pan Jacek Łukaszewicz

Prezes

Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Szanowny Panie Prezesie,

W związku z opublikowaniem na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej poniższej informacji:

„RZĄDOWY PROJEKT USTAWY O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Poniżej znajduje się projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności przygotowany przez Zespół do spraw reformy instytucjonalnej systemu bezpieczeństwa żywności powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zarządzeniem nr 7 z dnia 7 marca 2016 r., którego Przewodniczącym jest Pan Andrzej Chodkowski.”

- pragnę powiadomić, iż:

  1. Określenie „rządowy projekt ustawy” oznacza projekt ustawy, który został przyjęty przez Radę Ministrów w celu skierowania go do Sejmu;
  2. Zespół do spraw reformy instytucjonalnej systemu bezpieczeństwa żywności pracuje nad koncepcją i projektami ustaw, które będą podstawą do utworzenia Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Termin tych prac upływa 30 czerwca 2016 r. i dopiero wówczas będzie można mówić o projektach przygotowanych przez Zespół;
  3. Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna nie zwracała się do Zespołu o przekazanie projektów ustaw, a Zespół nie przekazywał ich Izbie;
  4. Opublikowany na stronie internetowej projekt jest pozbawiony cech identyfikacyjnych, trudno zatem powiedzieć, czy jest to dokument opracowany w Zespole. Nawet, gdyby w istocie tak było, to należy podkreślić, iż mogłaby to być jedna z wersji roboczych, które podlegają modyfikacjom na kolejnych posiedzeniach Zespołu.

W trosce o rzetelność informacji przekazywanych Czytelnikom, do których żywię ogromny szacunek, uprzejmie proszę Pana Prezesa o uwzględnienie powyższych uwag.

Z poważaniem

Andrzej Chodkowski

Przewodniczący Zespołu

do spraw reformy instytucjonalnej

systemu bezpieczeństwa żywności

Poniżej znajduje się projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności przygotowany przez Zespół do spraw reformy instytucjonalnej systemu bezpieczeństwa żywności powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zarządzeniem nr 7 z dnia 7 marca 2016 r., którego Przewodniczącym jest Pan Andrzej Chodkowski.

projekt ustawy

Na antenie TVP1 ukazał się wczoraj materiał o konferencji prasowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela dotyczącej prac nad stworzeniem nowego Urzędu Bezpieczeństwa Żywności z udziałem Marka Wisły z Krajowej rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Poniżej linki do materiału video (od 3'55") oraz tekstu.

link do wywiadu

link do tekstu

Źródło: TVP1

Pismo Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztofa Jażdżewskiego w sprawie możliwości importu do Polski szczepionki przeciw zakaźnemu zapaleniu krtani i tchawicy ptaków.

Pismo Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii

W czwartek 20 maja 2016 r. w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na którym dyskutowano o sprawach bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce. W posiedzeniu, w którym wzięli udział Jacek Łukaszewicz Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Marek Wisła Prezes Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, omawiana była m.in. sprawa powołania nowego Urzędu Bezpieczeństwa Żywności.

W trakcie dyskusji przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia zwrócił uwagę, że mimo tego, że jest on koordynatorem bezpieczeństwa żywności w Polsce, nie bierze udziału w pracach „Zespołu do spraw reformy instytucjonalnej systemu bezpieczeństwa żywności”, który został powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dlatego zwrócił się z wnioskiem o włączenie do prac zespołu swoich pięciu przedstawicieli. W opinii przesłanej do Sejmu Minister Zdrowia napisał, że: „Sposób działania resortu rolnictwa budzi duże zaniepokojenie, gdyż decyzje w tak ważnej dla bezpieczeństwa konsumentów sprawie podejmuje jednostronnie […].”

Ze wcześniejszych informacji przekazywanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że resortowy „Zespół do spraw reformy instytucjonalnej systemu bezpieczeństwa żywności” zakończy prace pod koniec czerwca i wtedy projekt zostanie przekazany do konsultacji międzyresortowych oraz społecznych. Wcześniej, bo już 25 maja, w Ministerstwie Rolnictwa, odbędzie się spotkanie z partnerami społecznymi dotyczące proponowanych zmian.

ZAPROSZENIE NA XXIV PIELGRZYMKĘ JASNOGÓRSKĄ:

12 VI 2016 (II niedziela czerwca)

Drodzy lekarze, pracownicy i służby weterynaryjne!

Zapraszam na XXIV Ogólnopolską Pielgrzymkę Lekarzy Weterynarii na Jasną Górę. Zapraszam i zastanawiam się, ilu pielgrzymów przybędzie w tym roku? Systematycznie, co roku spada liczba uczestników, są to osoby coraz starsze i tylko coraz więcej wspomnień jak to 15, 20 lat temu przyjeżdżały setki osób autokarami, reprezentanci wszystkich samorządów (chociaż nie było jeszcze sztandarów), prezesi i lekarze wojewódzcy. W ubiegłym roku było tylko kilkadziesiąt osób, żadnego pocztu sztandarowego, prawie żadnych władz samorządów i administracji weterynaryjnej.

Za rok odbędzie się XXV jubileuszowa i być może ostatnia oficjalna pielgrzymka (z rezerwacją Kaplicy Cudownego Obrazu o godz. 12.00 i konferencją), ponieważ inne grupy zawodowe, liczniejsze i bardziej dynamiczne religijnie mogą stać się główną Pielgrzymką II niedzieli czerwca (tak jak my dotychczas). Owszem, wtedy też będzie można przyjechać do Częstochowy, ale już prywatnie dołączając się do innej grupy zawodowej.

Niech w tym roku będzie inaczej, zapraszam i nie chcę słyszeć, że ktoś zapomniał, nie wiedział, czy nie chciało mu się. Miejsce i czas jest od 24 lat ten sam - II niedziela czerwca.

Program: 12 czerwca 2016 roku, o godz. 12.00 msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu, później ok. 13.30 konferencja w kaplicy św. Józefa i o 15.00 droga krzyżowa na Wałach Jasnogórskich. Poczty sztandarowe (jeśli takie będą) niech zgłoszą się do zakrystii bazyliki jasnogórskiej o 11.45.

Jerzy Brusiło OFMConv

duszpasterz lekarzy weterynarii

Opinia prawna na temat terminu wypłat wynagrodzenia dla urzędowych lekarzy weterynarii przygotowana dla Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

Opinia prawna

Wczoraj w radiowej Jedynce mieliśmy okazję usłyszeć wywiad z Prezesem Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jackiem Łukaszewiczem. Głównym tematem były trwające w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prace nad stworzeniem nowej superinspekcji bezpieczeństwa żywności.

Luty 2018
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Znajdź nas

facebook

Google Plus