Pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Jacka Łukaszewicza do Pani Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr n. wet. Ewy Lech w sprawie problemów poruszanych podczas spotkania, które odbyło się w dniu 15 stycznia 2016 r.

Załączniki: pismo, zał 1, zał 2, zał 3.

Uprzejmie informujemy, że na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pojawił się komunikat w sprawie wprowadzania do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego ABvarC przeznaczonego do zwalczania warrozy u pszczół. Produkt ten nie jest dopuszczony do stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i nie figuruje w wykazie produktów leczniczych dostępnym na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Przypominamy, że osoby nielegalnie wprowadzające do obrotu lub nielegalnie stosujące produkty lecznicze weterynaryjne powinny liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu pod linkiem: Komunikat Głównego Inspektoratu Weterynarii

Podziękowanie Pani Poseł Doroty Niedzieli za gratulacje złożone przez Prezesa Jacka Łukaszewicza w imieniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z okazji uzyskania mandatu Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji.

Treść listu z podziękowaniem

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii został umieszczony komunikat w sprawie nielegalnej sprzedaży leków weterynaryjnych poprzez portal internetowy www.oglaszamy24.pl.

Główny Lekarz Weterynarii wyraża podziękowanie za liczne zgłoszenia nieprawidłowości w sprzedaży produktów leczniczych weterynaryjnych za pośrednictwem wspomnianego portalu, jak również podkreśla, że administrator portalu pozostaje w ścisłej współpracy z GIW i natychmiast usuwa wskazane ogłoszenia.

GIW przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne wysyłkowa sprzedaż produktów leczniczych weterynaryjnych stanowi poważne naruszenie obowiązujących zasad prowadzenia obrotu produktami leczniczymi.


Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu pod linkiem:
http://www.wetgiw.gov.pl/694---kategoria_komunikaty-prasowe-i-aktualnosci---komunikat-glownego-lekarza-weterynarii-ws-nielegalnej-sprzedazy-lekow-przez-internet

Informuję, że uczestnicy szkolenia specjalizacyjnego „Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych” mogą otrzymać zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przewidzianym w § 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 628). Osoby chętne otrzymania takiego zaświadczenia proszone są o zgłoszenie się pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Prof. dr hab. Józef Szarek
Krajowy Kierownik Specjalizacji
„Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych”

ANKIETA

w sprawie niepożądanych działań weterynaryjnych produktów leczniczych

opracowana przez FVE oraz EMA

icon Stanowisko (241.66 kB)

Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

z dnia 9 listopada 2015 r.

do projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin, materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, [….]/2013 oraz dyrektywy 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE, 2008/120/WE i 2009/128/WE (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) COM(2013) 265.

icon Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (193.07 kB) na interpelację Posła Zbigniewa Babalskiego do Prezesa Rady Ministrów w sprawie postulatów Porozumienia Wielkopolskiego.

Grudzień 2017
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Znajdź nas

facebook

Google Plus