Do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela został przesłany Apel XI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii „w sprawie podjęcia działań na rzecz identyfikacji zwierząt towarzyszących”. Poniżej treść Apelu oraz pismo przewodnie skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Apel

Pismo przewodnie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsido Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Uchwała nr 68/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt68/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Załącznik do Uchwały nr 68/2016/VI

Do Pani Premier Beaty Szydło oraz do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostało przesłane stanowisko XI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii „w sprawie stawek wynagrodzenia za czynności urzędowe”. Poniżej treść Stanowiska wraz z załącznikiem oraz pismo przewodnie skierowane do Premier Beaty Szydło oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela.

Stanowisko

Załącznik do stanowiska

Pismo przewodnie do Premier Beaty Szydło

Pismo przewodnie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa JurgielaMinistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela

Do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi został wysłany Apel XI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii „w sprawie podjęcia działań mających na celu poprawę kontroli zdrowia zwierząt”. Poniżej treść Apelu oraz pismo przewodnie skierowane do ministra Krzysztofa Jurgiela.

Apel

Pismo przewodnie

Już tradycyjnie, zapraszam lekarzy weterynarii, seniorów, studentów, pracowników, rodziny i sympatyków weterynarii na spotkanie odpustowe z naszym Patronem św. Rochem w MIKSTACIE (10 km. od Ostrzeszowa, k/. Ostrowa Wielkopolskiego): 15-16 sierpnia 2017

PROGRAM:

15 VIII 2017 (wtorek) UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP:

13.00 Msza św. w intencji polskich lekarzy weterynarii za wstawiennictwem patrona – św. Rocha (w sanktuarium św. Rocha na cmentarzu parafialnym);

14.00 obiad w Restauracji „Zielone Wzgórza” (k/. stacji benzynowej, poniżej Wzgórza-kościoła św. Rocha);

15.00 XIII sesja popularno-naukowa o św. Rochu i lokalnych tradycjach: SIŁA KULTU – TRADYCJI – WIARY, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mikstacie, ul. Chopina 1.

18.00 „Piknik św. Rocha” (kawa, herbata), dla lekarzy, pracowników i rodzin związanych z weterynarią przybyłych na Odpust naszego Patrona, (w lesie w okolicach Mikstatu) – wyjazd po sesji popularno-naukowej

16 VIII 2017 (środa):

9.00 błogosławieństwo zwierząt przy sanktuarium św. Rocha (przy cmentarzu parafialnym)

11.00 Msza św. odpustowa przy sanktuarium, kościele św. Rocha, przewodniczy ks. biskup Stanisław Napierała z Kalisza.

Można włączyć się w inne punkty programu odpustowego, szczegóły w zakładce „aktualności”: www.parafia-mikstat.pl/swrochm.html

o. Jerzy Brusiło, franciszkanin

duszpasterz lekarzy weterynarii

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ASF.

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii

Ulotka

Odpowiedź Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło na Apel XI KZLW w sprawie podjęcie działań mających na celu zlikwidowanie problemu niedoborów kadrowo-płacowych w inspektoratach weterynarii i wstrzymanie dalszej degradacji Inspekcji Weterynaryjnej.

Odpowiedź Prezesa Rady Ministrów

Pismo przewodnie Prezesa KRLW

Treść apelu

Odpowiedź Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło na Stanowisko XI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii w sprawie tworzenia Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.

Odpowiedź Prezesa Rady Ministrów

Pismo przewodnie Prezesa KRLW

Treść stanowiska

Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie, będąca organem doradczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wydała stanowisko w sprawie ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Rada widzi konieczność zmiany rządowego projektu poprzez wprowadzenie tzw. pionizacji nowej inspekcji oraz jej wzmocnienie finansowe.

Stanowisko Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie

KOMUNIKAT

Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

z dnia 1 sierpnia 2017 r.

 

Uprzejmie przypominamy kolejny raz, że dnia 1 października 2015 r. weszła w życie uchwała Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej nr 27/14/VI w sprawie zmiany uchwały Nr 24/2014/VI z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za szkolenie praktyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkolenie praktyczne studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej w zakresie wynikającym z programu studiów ustalające opłatę za szkolenie praktyczne na kwotę 32,00 PLN za dzień.

Obie uchwały Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej zostały podjęte jako realizacja zapisów art. 12 ust. 3 ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt i uchwały nr 20 X Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii we Wrocławiu w sprawie zobligowania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do ustalenia opłaty za praktyki studenckie. Powyższe przepisy prawa obowiązują wszystkie podmioty prowadzące zakłady lecznicze dla zwierząt. Niedopuszczalne jest więc stosowanie praktyk polegających na przyjmowaniu na szkolenie praktyczne w ramach zajęć dydaktycznych studentów i uczniów szkół weterynaryjnych bez skierowania i podpisania stosownej umowy zawierającej opłatę. Niedopuszczalna jest też w tym przypadku forma wolontariatu – nie może on obejmować obowiązkowych godzin dydaktycznych. Poniżej zamieszczamy pełny tekst uchwały nr 24/14/VI i 27/14/VI oraz projekt przykładowego Porozumienia o odbycie praktyk studenckich.

 

uchwała nr 24/2014/VI

uchwała nr 27/2014/VI

Projekt porozumienia o odbycie praktyk studenckich

 

Zakład Chorób Zakaźnych i Administracji Weterynaryjnej Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu zaprasza na Konferencję Naukową „ETYKA ZAWODOWA LEKARZA WETERYNARII – WYZWANIA WSPÓŁCZESNE”, która odbędzie się 7 października 2017 r. Szczegółowe informacje znajdują się w linkach poniżej.

informacje dot. konferencji

formularz zgłoszeniowy

Listopad 2017
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Znajdź nas

facebook

Google Plus