Stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie projektów rozporządzeń zmieniających rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.

link do stanowiska

Stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie Opinii z 8 września 2016 r. o projekcie ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności oraz Opinii z 8 września 2016 r. o projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności wydanych przez Radę Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów.

link do stanowiska

Stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uregulowania zasad przyznawania dodatków funkcyjnych dla powiatowych lekarzy weterynarii i ich zastępców.

link do stanowiska

Samorząd lekarsko-weterynaryjny zdecydowanie dementuje informacje o rzekomo gigantycznych zarobkach lekarzy zwalczających afrykański pomór świń. „Zależy nam na likwidacji ASF tak samo jak rolnikom” mówi Jacek Łukaszewicz prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, który jednocześnie apeluje o nie konfliktowanie środowisk, które powinny współdziałać w walce z niebezpiecznym wirusem.

Treść komunikatu

Stanowisko Nr 2 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie poparcia kampanii medialnej, której celem jest zmiana wizerunku lekarza weterynarii oraz zapobieżenia likwidacji Inspekcji Weterynaryjnej.

Stanowisko Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający: Krajowa Izba Lekarsko – Weterynaryjna

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przebudowie biura przy al. Przyjaciół 1/2 w Warszawie obejmującej połączenie dwóch lokali zgodnie z zakresem robót wskazanych w przedmiarze robót.

zaproszenie do składania ofert

kosztorys ofertowy

Samorząd lekarzy weterynarii apeluje do Premier Beaty Szydło o osobiste zaangażowanie oraz zainteresowanie się sytuacją w Inspekcji Weterynaryjnej. - Bez wsparcia kadrowego i finansowego Inspekcji Weterynaryjnej trudno będzie obronić kraj przed ptasią grypą i afrykańskim pomorem świń – mówi Jacek Łukaszewicz prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Treść całego komunikatu

Na antenie Telewizji Polskiej ukazała się relacja z konferencji "Czy konsolidacja służb nadzorujących żywność jest konieczna?" z udziałem Jacka Łukaszewicza Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

link

Stanowisko nr 4 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie poparcia celów kampanii medialnej zorganizowanej przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną.

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Poniżej znajduje się korespondencja Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jackiem Łukaszewiczem z Głównym Lekarzem Weterynarii Włodzimierzem Skorupskim dotycząca niedoborów finansowych w budżetach powiatowych inspektoratów weterynarii.

pismo Prezesa KRLW z dnia 13 października 2016 r.

pismo GLW z dnia 14 listopada 2016 r.

Maj 2017
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Znajdź nas

facebook

Google Plus