Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2017 r. dotyczące utworzenia nowego zawodu - akupunkturzysty weterynaryjnego wraz ze stanowiskiem Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w przedstawionej sprawie.

pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Na ręce Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela zostało przekazane pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Wetrynaryjnej zawierające uwagi do zapisów projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Treść pisma

Poniżej znajdują się uchwały i apel podjęte podczas I posiedzenia Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji w Warszawie w dniu 12 lipca 2017 r.

 

Numer
treść (PDF)

Data podjęcia

Uchwała

Załącznik(i)

obwieszczenie 12.07.17 OBWIESZCZENIE PREZESA KRAJOWEJ RADY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ z dnia 12 lipca 2017 r. o składzie Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
3/2017/VII 12.07.17 w sprawie dysponowania rachunkiem bankowym Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
2/2017/VII 12.07.17 w sprawie powołania stałych Komisji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i określenia ich składów osobowych
1/2017/VII 12.07.17 w sprawie zmiany uchwały Nr 4C/2013/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji i zastępcy administratora bezpieczeństwa informacji w Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Data podjęcia

Apel

Treść (PDF)

12.07.17 do Posłów na Sejm RP o dofinansowanie Inspekcji Weterynaryjnej i odstąpienie od konsolidacji inspekcji zajmujących się nadzorem nad żywnością apel

Apel Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 12 lipca 2017 r. do Posłów na Sejm RP o dofinansowanie Inspekcji Weterynaryjnej i odstąpienie od konsolidacji inspekcji zajmujących się nadzorem nad żywnością.

Treść apelu

Do najważniejszych osób w Państwie zostało skierowane Stanowisko XI KZLW w sprawie tworzenia Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Samorząd lekarzy weterynarii wyraził w nim potrzebę odstąpienia od prac związanych z konsolidacją inspekcji zajmujących się bezpieczeństwem żywności. Zdaniem KZLW rządowy projekt ustawy o PIBŻ całkowicie zatracił swoje pierwotne założenia i nie jest w stanie zrealizować zamierzonych celów reformy. Stanowisko trafiło na ręce Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiel, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosława Sachajko, Przewodniczącego Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzego Chróścikowskiego oraz Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła.

Pismo przewodnie Prezesa KRLW

Treść stanowiska

Do najważniejszych osób w Państwie został skierowany Apel XI KZLW w sprawie podjęcie działań mających na celu zlikwidowanie problemu niedoborów kadrowo-płacowych w inspektoratach weterynarii i wstrzymanie dalszej degradacji Inspekcji Weterynaryjnej. Zdaniem KZLW niskie płace oraz niedobry kadrowe w Inspekcji Weterynaryjnej stanowią realne zagrożenie rozszerzenia afrykańskiego pomoru świń oraz grypy ptaków. Apel trafił na ręce Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiel, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosława Sachajko, Przewodniczącego Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzego Chróścikowskiego oraz Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła.

Pismo przewodnie Prezesa KRLW

Treść apelu

Zapraszamy do zapoznania się audycją wyemitowaną przez Program 1 Polskiego Radia, w którym Jacek Łukaszewicz Prezes KRLW prezentuje stanowisko XI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii dotyczące rządowych planów połączenia inspekcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności i stworzenia Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.

Link do audycji

W dniu 17 lipca 2017 r. w siedzibie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbyły się pierwsze posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego, na którym oba organy ukonstytuowały się. Przewodniczącym Krajowej Komisji Rewizyjnej został Tomasz Porwan, Wiceprzewodniczącym Zbigniew Mizak,
a Sekretarzem Anna Bęczkowska.

Przewodniczącym Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego został Zbigniew Jarocki, a zastępcami: Magdalena Luks, Marek Stanisławczuk, Jacek Kutrzuba oraz Jacek Jakubek.                     

12 lipca w Warszawie na swoim pierwszym posiedzeniu zebrała się Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna VII kadencji. Podczas spotkania wybrano wiceprezesów Krajowej Rady, którymi zostali Marek Wisła prezes Rady Opolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej oraz Maciej Gogulski prezes Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej. Na Sekretarza KRLW został wybrany Marek Mastalerek prezes Rady Warszawskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej, a na Skarbnika Elżbieta Sobczak z Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Z kolei do Prezydium KRLW zostali wybrani Wojciech Hildebrand prezes Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej oraz Tomasz Górski prezes Rady Lubelskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej.

Podczas posiedzenia wybrano również członków i przewodniczących Komisji, którymi zostali:

- Komisja ds. Etyki i Deontologii – Zbigniew Wróblewski

- Komisja Finansowo-Gospodarcza – Danuta Pawicka-Stefanko

- Komisja ds. Współpracy z Zagranicą – Stanisław Winiarczyk

- Komisja ds. Kształcenia i Specjalizacji – Krzysztof Anusz

- Komisja Prawo-Regulaminowa – Jan Dorobek

- Komisja Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki i Farmacji – Jacek Sośnicki

- Komisja ds. Rządowej Administracji Weterynaryjnej – Paweł Jaśkiewicz

- Komisja Egzaminacyjna ze Znajomości Języka Polskiego – Marek Mastalerek

 

 

Podziękowania Pani Haliny Szymańskiej za nadesłane gratulacje i życzenia skierowane w zwiazku z powołaniem na stanowisko Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Treść pisma

Listopad 2017
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Znajdź nas

facebook

Google Plus