Większość pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, czyli ponad 3000 osób, złożyło już do swoich przełożonych wnioski o podwyżki. Twierdzą, że brak poprawy sytuacji kadrowo-finansowej Inspekcji stawia pod znakiem zapytania możliwość przeprowadzenia kontroli gospodarstw pod kątem wprowadzenia obowiązkowych zasad bioasekuracji w celu zwalczenia afrykańskiego pomoru świń.

Treść komunikatu

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o wstrzymaniu prac nad projektem ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt domowych. Powodem jest brak poparcia Zespołu Programowania Prac Rządu.  

Pismo Podsekretarz Stanu Ewy Lech z dnia 12 lutego 2018 r.

Pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 2 stycznia 2018 r.

Ministerstwo finansów oraz rolnictwa i rozwoju wsi nie widzą podstaw do wprowadzenia preferencyjnej maksymalnej stawki podatku od nieruchomości dla budynków związanych z prowadzeniem działalności lekarsko-weterynaryjnej.

Treść pisma

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym akcji składania wniosków o podwyżki przez pracowników powiatowych inspektoratów weterynarii.

Link do artykułu

SYTUACJE KRYZYSOWE W BIOASEKURACJI ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO

Sesja naukowa pod patronatem Głównego Lekarza Weterynarii
w ramach konferencji VETFORUM

Łódź, 7 kwietnia 2018

Sesja jest uhonorowaniem działalności naukowej i dydaktycznej
prof. dr. hab. Jacka Szczawińskiego

Moderator sesji - dr hab. Krzysztof Anusz, prof. SGGW w Warszawie.

W sesji wezmą udział wykładowcy z dziedziny bezpieczeństwa żywności i wizerunku, specjalizujący się w reagowaniu na sytuacje kryzysowe.

Program obejmuje zagadnienia związane z bezpieczeństwem żywności i reagowaniem kryzysowym na etapach od produkcji pierwotnej do przetwórstwa żywności:

 1. Ogólna charakterystyka kryzysów w gospodarce żywnościowej
 2. Bioasekuracja w produkcji pierwotnej żywności
 3. Choroby zakaźne zwierząt wolno żyjących przenoszone przez żywność
 4. Administracje rządowe wobec kryzysów - na przykładzie Inspekcji Weterynaryjnej
 5. Elektroniczna kontrola urzędowa jako narzędzie w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności
 6. Food defence – obrona żywności w przemyśle spożywczym
 7. Fałszowanie żywności.

Sesja skierowana jest do lekarzy weterynarii realizujących zadania z zakresu urzędowej kontroli żywności oraz do osób wykonujących zadania PIS, IJHAR-S, PIORIN.

Szczegółowy program

Informacje organizacyjne:

Jacek Łukaszewicz Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej udzielił wywiadu dotyczącego trudnej sytuacji finansowej Inspekcji Weterynaryjnej oraz konsekwencji grożących brakiem podwyżek płac dla lekarzy weterynarii.

www.topagrar.pl

 

Inspekcja Weterynaryjna stoi obecnie przed ogromnym wyzwaniem – walką z afrykańskim pomorem świń. Jakimi siłami dysponuje? 

 • Jacek Łukaszewicz: Wszyscy mamy świadomość odpowiedzialności, niestety, w Inspekcji Weterynaryjnej jest nas coraz mniej. Na koniec 2016 r. w IW pracowało 5755 osób, z czego 2172 były lekarzami weterynarii. Rok wcześniej lekarzy było 2249. Ta zapaść pogłębia się. Są powiatowe inspektoraty, gdzie pracuje tylko jeden lekarz. Jak bez nich skutecznie zwalczać ASF? A przecież są jeszcze inne zadania i obowiązki.


Jakie prace jest zobowiązany wykonać PLW w ramach swojego etatu w momencie wystąpienia ASF na terenie powiatu?

 • J.Ł.: Odpowiedź na to pytanie wymagałaby oddzielnego wywiadu. Tylko w pierwszych godzinach po wykryciu ASF powiatowy lekarz weterynarii może wydać ponad 40 różnego rodzaju nakazów oraz zakazów. Bardzo ważna jest tu zwłaszcza szybkość podjęcia niezbędnych działań.


Czy są chętni do pracy w Inspekcji? Jakie jest podejście młodych lekarzy weterynarii do służby państwowej?

 • J.Ł.: Chętnych do pracy nie ma, co najlepiej widać po stale zwiększającej się liczbie organizowanych naborów na stanowiska w Inspekcji Weterynaryjnej. Niestety, coraz częściej nie wpływa ani jedno zgłoszenie – dotyczy to około 50% naborów. Młodzi ludzie po ciężkich, 6-letnich studiach nie chcą pracować za tak niskie wynagrodzenie i wybierają sektor prywatny.


Ile wynosi przeciętne wynagrodzenie pracownika PLW? Kiedy Inspekcja odnotowała ostatnie podwyżki? 

 • J.Ł.: Wynagrodzenie lekarza weterynarii na stanowisku inspektora w powiatowym inspektoracie weterynarii wynosi około 2,5–3 tys. zł brutto. Nie licząc kosmetycznej regulacji płac w 2015 r. (rzędu 50–100 zł), ostatnia podwyżka była w 2008 r. Od tego czasu płace zostały zamrożone w całej służbie cywilnej wbrew zapisom ustawy o służbie cywilnej. Oczywiście, rząd w wyjątkowych sytuacjach może zrobić wyjątek od tej reguły. Twierdzimy, że teraz sytuacja jest więcej niż wyjątkowa.


Czy lekarze wolnych praktyk mogą być zobligowani do pomocy w walce z ASF?

 • J.Ł.: Teoretycznie można lekarzy „wziąć w kamasze”. Problem w tym, że trzeba też im zapłacić. Niestety, brakuje chętnych prywatnych lekarzy do zwalczania afrykańskiego pomoru. Tu również stawki za godzinę pracy nie były zmieniane od lat. A trzeba pamiętać, że walka z ASF to długotrwały wyjazd i pozostawienie własnych lecznic. Kto to zrekompensuje lekarzowi?


Jakie będą konsekwencje, jeśli powiatowych inspektoratów nie zasilą nowi pracownicy?

 • J.Ł.: W przypadku rozlania się ASF po całym kraju skala strat będzie tak duża, że jest trudna do oszacowania. Posłużę się przykładem z 2001 r., gdy w Wielkiej Brytanii wybuchła epidemia pryszczy. Samo zwalczanie kosztowało 8,5 mld funtów. Straty gospodarcze były dużo większe. Proszę pamiętać, że ta epidemia zakończyła się tragicznie dla 62 brytyjskich farmerów, którzy popełnili wtedy samobójstwo. Brytyjczycy drugi raz tego samego błędu nie popełnili. Służby weterynaryjne zostały wzmocnione, a to wyeliminowało zagrożenie.

W dzisiejszym wydaniu dziennika „Rzeczpospolita” ukazał się artykuł o walce z afrykańskim pomorem świń oraz trudnej sytuacji kadrowo-finansowej Inspekcji Weterynaryjnej.  

Link do artykułu

 

Dziennik Gazeta Prawna o kłopotach kadrowych Inspekcji Weterynaryjnej oraz akcji składania wniosków o podwyżki.

Link do artykułu

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, który gorzkimi słowami powiatowego lekarza weterynarii opisuje realia pracy w Inspekcji Weterynaryjnej.

Link do wywiadu

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel podpisał rozporządzenie w sprawie obowiązkowego stosowania zasad bioasekuracji na terenie całego kraju. Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna z zadowoleniem przyjmuje tą oczekiwaną od wielu lat decyzję. Jednocześnie zwracamy uwagę, że kolejnym krokiem rządu powinno być szybkie wzmocnienie Inspekcji Weterynaryjnej, która będzie odpowiedzialna za wprowadzenie tych zasad w życie. Bez poprawy sytuacji kadrowo – finansowej IW nie będziemy mogli skutecznie zatrzymać epidemii afrykańskiego pomoru świń. Zachęcamy do zapoznania się z treścią rozporządzenia oraz stanowiskiem samorządu lekarsko-weterynaryjnego w tej sprawie z 30.01.2018 r.  

Treść rozporządzenia

Komunikat prasowy: TRZEBA WZMOCNIĆ INSPEKCJĘ WETERYNARYJNĄ

 

Czerwiec 2018
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Znajdź nas

facebook

Google Plus