Apel Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 12 lipca 2017 r. do Posłów na Sejm RP o dofinansowanie Inspekcji Weterynaryjnej i odstąpienie od konsolidacji inspekcji zajmujących się nadzorem nad żywnością.

Treść apelu

Do najważniejszych osób w Państwie zostało skierowane Stanowisko XI KZLW w sprawie tworzenia Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Samorząd lekarzy weterynarii wyraził w nim potrzebę odstąpienia od prac związanych z konsolidacją inspekcji zajmujących się bezpieczeństwem żywności. Zdaniem KZLW rządowy projekt ustawy o PIBŻ całkowicie zatracił swoje pierwotne założenia i nie jest w stanie zrealizować zamierzonych celów reformy. Stanowisko trafiło na ręce Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiel, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosława Sachajko, Przewodniczącego Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzego Chróścikowskiego oraz Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła.

Pismo przewodnie Prezesa KRLW

Treść stanowiska

Do najważniejszych osób w Państwie został skierowany Apel XI KZLW w sprawie podjęcie działań mających na celu zlikwidowanie problemu niedoborów kadrowo-płacowych w inspektoratach weterynarii i wstrzymanie dalszej degradacji Inspekcji Weterynaryjnej. Zdaniem KZLW niskie płace oraz niedobry kadrowe w Inspekcji Weterynaryjnej stanowią realne zagrożenie rozszerzenia afrykańskiego pomoru świń oraz grypy ptaków. Apel trafił na ręce Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiel, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosława Sachajko, Przewodniczącego Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzego Chróścikowskiego oraz Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła.

Pismo przewodnie Prezesa KRLW

Treść apelu

Zapraszamy do zapoznania się audycją wyemitowaną przez Program 1 Polskiego Radia, w którym Jacek Łukaszewicz Prezes KRLW prezentuje stanowisko XI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii dotyczące rządowych planów połączenia inspekcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności i stworzenia Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.

Link do audycji

W dniu 17 lipca 2017 r. w siedzibie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbyły się pierwsze posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego, na którym oba organy ukonstytuowały się. Przewodniczącym Krajowej Komisji Rewizyjnej został Tomasz Porwan, Wiceprzewodniczącym Zbigniew Mizak,
a Sekretarzem Anna Bęczkowska.

Przewodniczącym Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego został Zbigniew Jarocki, a zastępcami: Magdalena Luks, Marek Stanisławczuk, Jacek Kutrzuba oraz Jacek Jakubek.                     

12 lipca w Warszawie na swoim pierwszym posiedzeniu zebrała się Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna VII kadencji. Podczas spotkania wybrano wiceprezesów Krajowej Rady, którymi zostali Marek Wisła prezes Rady Opolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej oraz Maciej Gogulski prezes Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej. Na Sekretarza KRLW został wybrany Marek Mastalerek prezes Rady Warszawskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej, a na Skarbnika Elżbieta Sobczak z Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Z kolei do Prezydium KRLW zostali wybrani Wojciech Hildebrand prezes Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej oraz Tomasz Górski prezes Rady Lubelskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej.

Podczas posiedzenia wybrano również członków i przewodniczących Komisji, którymi zostali:

- Komisja ds. Etyki i Deontologii – Zbigniew Wróblewski

- Komisja Finansowo-Gospodarcza – Danuta Pawicka-Stefanko

- Komisja ds. Współpracy z Zagranicą – Stanisław Winiarczyk

- Komisja ds. Kształcenia i Specjalizacji – Krzysztof Anusz

- Komisja Prawo-Regulaminowa – Jan Dorobek

- Komisja Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki i Farmacji – Jacek Sośnicki

- Komisja ds. Rządowej Administracji Weterynaryjnej – Paweł Jaśkiewicz

- Komisja Egzaminacyjna ze Znajomości Języka Polskiego – Marek Mastalerek

 

 

Podziękowania Pani Haliny Szymańskiej za nadesłane gratulacje i życzenia skierowane w zwiazku z powołaniem na stanowisko Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Treść pisma

Poparcie Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb dla Stanowiska Krajowej Rady Lekarsko-Weteyrnaryjnej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności oraz ustawy Przepisy Wprowadzające Ustawę o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności z dnia 17 lutego 2017 roku oraz pismo Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.

poparcie Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb dla Stanowiska KRLW z 9 marca 2017 r.

pismo Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb skierowane do MRiRW

 

23-25.06.2017r. w Tarnowie Podgórnym k/Poznania odbył się XI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii. Podczas obrad na Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wybrano ponownie Jacka Łukaszewicza. Poniżej prezentujemy nowy skład organów samorządu lekarzy weterynarii VII kadencji.

 

KRAJOWA RADA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

 

1. Sośnicki Jacek

2. Perskiewicz Tadeusz

3. Anusz Krzysztof

4. Winiarczyk Stanisław

5. Dorobek Jan

6. Jaśkiewicz Paweł

7. Pawicka-Stefanko Danuta

8. Czerniawski Andrzej

9. Łada Wiesław

10. Sobczak Elżbieta

11. Brzana Tomasz

12. Żmuda Piotr

13. Konwant Sebastian

14. Brzeski Tomasz

15. Chodkowski Jerzy

16. Maszkiewicz Jan

Pozostałych 16 członków KRLW to obecni Prezesi OILW.

 

KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA

 

1. Porwan Tomasz

2. Rola Jerzy

3. Mizak Zbigniew

4. Ostrach Paweł

5. Bęczkowska Anna

6. Jakubiak Julian

7. Kluczniok Piotr

 

KRAJOWY SĄD LEKARSKO-WETERYNARYJNY

 

1. Szarek Józef

2. Kutrzuba Jacek

3. Luks Magdalena

4. Bielawski Tomasz

5. Chędoszko - Papis Anna

6. Jarocki Zbigniew

7. Stanisławczuk Marek

8. Gogolewski Lech

9. Karczewski Dariusz

10. Gajda Stanisław

11. Kozdruń Wojciech

12. Pławińska - Czarnak Joanna

13. Bliźniuk Jarosław

14. Srokowski Stanisław

15. Boczoń - Borkowska Anna

16. Jakubek Jacek

17. Bober Wiesława

18. Kwaśniewicz Dariusz

19. Sadowski Andrzej

20. Golecki Leszek

21. Czerski Marian

 

 

KRAJOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

 

Michałowski Rafał

 

 

ZASTĘPCY KRAJOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

 

1.Zaręba Marta

2. Witkowski Lucjan

3.Harmata Jerzy

4. Kubiński Władysław

5. Szczawiński Maciej

6. Karwacki Jacek

7. Andryszak Sławomir

8. Tołwiński Mirosław

9. Raczkowska Alicja

10. Lisiak Paulina

11. Domiszewski Dominik

 

 

Styczeń 2018
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Znajdź nas

facebook

Google Plus