Zachęcamy do zapoznania się z artykułem prasowym dotyczącym trwających konsultacji nad ministerialnym rozporządzeniem dotyczących nowych zasad wynagradzania i wyznaczania lekarzy weterynarii.

www.topagrar.pl

O walce z afrykańskim pomorem świń, Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności oraz uboju na użytek własny w wywiadzie, którego udzielił 16 listopada 2017 r. Jacek Łukaszewicz Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.  

Link do wywiadu

Unijny komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis w odpowiedzi na pismo Czesława Siekierskiego przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego zapewnił, że Komisja Europejska „nie zamierza wprowadzać żadnych istotnych zmian w kwestii przeprowadzania badań przed- i poubojowych. Kontrola ta musi być niezależna i pozostawać w kompetencjach urzędowego lekarza weterynarii…”

Pismo komisarza ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitisads. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitisa

Robocze tłumaczenie pisma

Treść pisma do Vytenis Andrukaitisa Komisarza ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Komisji EuropejskiejVytenis Andrukaitisa Komisarza ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Komisji Europejskiej

Robocze tłumaczenie pisma

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna negatywnie opiniuje rozporządzenie MRiRW w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii. Zdaniem KILW niedopuszczalna jest obniżenie realnego wynagrodzenia urzędowych lekarzy weterynarii wykonujących zadania z zakresu nadzoru nad ubojem zwierząt w rzeźni. Jednocześnie samorząd ponownie negatywnie wypowiada się również w sprawie zapisu dotyczącego możliwości wyznaczenia przez powiatowego lekarza weterynarii do prac urzędowych lekarzy weterynarii będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej z innych powiatów.   

Pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 28 grudnia 2017 r.

Podsekretarz stanu w MRiRW Ewa Lech odpowiedziała na prośbę KILW w sprawie wprowadzenia preferencyjnych maksymalnych stawek podatku od nieruchomości dla budynków i ich części związanych ze świadczeniem usług z zakresu medycyny weterynaryjnej.

Pismo MRiRW z dnia 21 grudnia 2017 r.

Pismo Prezesa KRLW z dnia 20 listopada 2017 r.

 

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna stanowczo odrzuca pomysł Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczący możliwości wyznaczenia do prac urzędowych lekarzy weterynarii będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej. Zdaniem KRLW problem żenująco niskich pensji w IW należy rozwiązać poprzez ich podniesienie, a nie sugerowanie lekarzom weterynarii podejmowania pracy w nadgodzinach.

Sejm na ostatnim w 2017 r. posiedzeniu uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. W art. 16 ustawy, która w założeniach rządu ma służyć walce z afrykańskim pomorem świń, znalazł się zapis, który umożliwia wyznaczenia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do prac urzędowych lekarzy weterynarii będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej z innych powiatów. Rząd chce w ten sposób załatwić problem niskich pensji i zatrzymać  odchodzenie wykwalifikowanych pracowników z Inspekcji Weterynaryjnej poprzez danie im możliwości dorobienia poza godzinami pracy.

W posiedzeniach sejmowej komisji rolnictwa, która zajmował się pracami legislacyjnymi nad projektem wziął udział Jacek Łukaszewicz prezes Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej, który zwrócił uwagę, że rozwiązaniem problemów niskich płac w IW powinno być ich podniesienie, a nie wysłanie lekarzy weterynarii do pracy w nadgodzinach. - Tu jest potrzebna uczciwa i wysoka podwyżka wynagrodzeń za pracę w godzinach etatu. Pracownicy z wysokimi kwalifikacjami zarabiają od 2,5 do 3 tyś. złotych. Przypomnę, że średnia krajowa to ponad 4 tyś. zł. Praca lekarze weterynarii jest bardzo odpowiedzialna i wymaga ustawicznego kształcenia zawodowego. Tu nie ma miejsca na dorabianie po godzinach w sąsiednim powiecie. Tym ludziom trzeba uczciwie podnieść zarobki. Podkreślam, że w skali kraju nie są to duże pieniądze, bo mówimy o 2,5 tyś. – 3 tyś. lekarzy weterynarii. Podwyżka dla tak wąskiej grupy zawodowej nie jest znaczącym obciążeniem dla budżetu państwa. Szczególnie biorąc pod uwagę skutki finansowe dla budżetu państwa w przypadku rozprzestrzenienia się ASF w kraju – mówił Jacek Łukaszewicz.

Prezes Łukaszewicz skrytykował również uzasadnienie ustawy dotyczące art. 16., w którym resort rolnictwa napisał, że pozwoli to utrzymać biegłość i kwalifikacje praktyczne lekarzy weterynarii pracujących w Inspekcji Weterynaryjnej. - Proszę Państwa ci lekarze, aby utrzymać tą biegłość będą musieli jechać średnio 40 km. do sąsiedniego powiatu i tam po godzinach pracy zdobywać biegłość. Panie Ministrze ci ludzie są naprawdę przepracowani i jeżeli mają zdobywać biegłość, a uważam, że ta biegłość jest na dobrym poziomie, to wystarczy ich rotować w zakresie obowiązków w danym powiecie i wysyłać na szkolenia. Tą biegłość mają zdobywać w godzinach pracy, bo i tak pracują ponad 8 godzin w swoim powiecie – mówił Jacek Łukaszewicz.

Szef samorządu lekarsko-weterynaryjnego zwrócił również uwagę, że już teraz pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej pracujący przy zwalczaniu ASF pracują ponad ustawowe 8 godzin. - Natomiast chcąc dorobić wezmą zlecenie w sąsiednim powiecie, po powiedzmy 10 godzinach pracy w swoim inspektoracie, tam do 4 rano będą realizować te dodatkowo płatne zadania, a o 8 rano zgłoszą się do pracy w powiecie w celu zwalczania ASF. Nie jest to wzmocnienie Inspekcji – tłumaczył prezes Łukaszewicz. 

Rząd umożliwiając branie zleceń w sąsiednich powiatach liczył na to, że załatwi „podwyżki” dla inspekcyjnych lekarzy weterynarii bez dodatkowych obciążeń dla budżetu państwa. Ale takie rozumowanie jest całkowicie błędne i stwarza wrażenie próby obejścia przepisów o czasie pracy oraz budzi wątpliwości pod kątem rozliczania m.in. składek na ubezpieczenia społeczne, gdyż przy tego typu konstrukcji będziemy mieli do czynienia z wykonywaniem zadań w ramach czasu pracy i poza nim na rzecz tej samej instytucji (Inspekcji Weterynaryjnej) przez jej pracowników, co skutkować może koniecznością opłacenia przez pracodawcę i zleceniobiorcę składek ZUS od tych przychodów. - Obecnie powiatowe inspektoraty weterynarii nie płacą tego ZUS-u, bo czynności zlecają lekarzom weterynarii nie będącym pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej. Mamimy lekarzy etatowych, że pozwolimy im dorobić - podsumował podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa Jacek Łukaszewicz.   

Uprzejmie informujemy, że w dniach 3-4 lutego 2018 r. odbędzie się konferencja szkoleniowo-naukowa "III BIAŁOWIESKIE SPOTKANIE LEKARZY WETERYNARII ZWIERZĄT NIEUDOMOWIONYCH BIAŁOWIEŻA".

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o rozpoczęciu realizacji programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła. MRiRW zwróciło się z prośbą o zachęcenie do udziału w programie jak największej liczby lekarzy weterynarii oraz informowaniu hodowców o istnieniu programu.  

Pismo MRiRW z dnia 21 grudnia 2017 r.

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji "Rynek produktów leczniczych weterynaryjnych w Polsce - oczekiwania i możliwości dla lekarza weterynarii", która obędzie się 9 stycznia 2018 r. w godz. 10.00 - 15.00 na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Poniżej program konferencji.

Program konferencji

Czerwiec 2018
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Znajdź nas

facebook

Google Plus