Prezes


J Łukaszewicz

Jacek Łukaszewicz

Dyplom: Warszawa 1985 r., Specjalizacja: Rozród Zwierząt. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: 1989–1990 członek Krajowej Komisji Solidarności Lekarzy Weterynarii, od 2004 r. Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Lekarzy-Weterynarii Wolnej Praktyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Prezes Rady Izby Warmińsko-Mazurskiej w IV i V kadencji, członek Krajowej Rady w IV kadencji. Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w okresie 01.02.13 - 21.06.13.

 

Członkowie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej


Krzysztof Anusz

Dyplom: Warszawa 1984 r., Stopień naukowy: doktor habilitowany. Specjalizacja: Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna oraz Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego. Praca: Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie. Działalność w samorządzie: członek i Sekretarz Rady Izby Warszawskiej, w III, IV i V kadencji członek Krajowej Rady, Prezes Rady Izby Warszawskiej w V i VI kadencji. Wiceprezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej V kadencji.

 

Maciej Bachurski

Dyplom: Olsztyn, 1994 r., Specjalizacje: Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Zwierzęcego Pochodzenia, Choroby Przeżuwaczy, Prewencja Weterynaryjna. Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku. Działalność w samorządzie: Sekretarz Rady Izby Kujawsko-Pomorskiej V kadencji, Prezes Rady Izby Kujawsko-Pomorskiej VI i VII kadencji.

 

Tomasz Brzana

Tomasz Brzeski

 

Andrzej Czerniawski

Dyplom: Olsztyn 1996 r., Specjalizacje: Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, Administracja i Epizootiologia Weterynaryjna, Rozród Zwierząt. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej V i VI kadencji, Prezes Rady Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej V i VI kadencji.

 

Jan Dorobek

Dyplom: Wrocław 1976 r., Specjalizacje: Choroby Przeżuwaczy oraz Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna, studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu „Zarządzanie strategiczne". Praca: Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Działalność w samorządzie: rzecznik odpowiedzialności zawodowej Izby Dolnośląskiej w II i III kadencji, prezes Rady Izby Dolnośląskiej w IV i V kadencji, wiceprezes Rady Izby Dolnośląskiej VI kadencji, członek Krajowej Rady w III, IV, V i VI kadencji.

 

Maciej Gogulski

Dyplom: Lublin 2002 r., Specjalizacja: Choroby Psów i Kotów, Radiologia Weterynaryjna (w trakcie specjalizacji). Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: członek Rady i Prezydium Wielkopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej IV I V kadencji. Prezes Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej VI i VII kadencji.

 

 Tomasz Górski

 

Wojciech Hildebrand

Dyplom: Wrocław, 1994 r., Stopień naukowy: doktor nauk weterynaryjnych, Specjalizacja: Choroby Psów i Kotów. Praca: prywatna praktyka. Działalność naukowa: członek Europejskiego Stowarzyszenia Onkologów Weterynaryjnych (ESVONC), przewodniczący Sekcji Onkologicznej Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt, konsultant merytoryczny czasopisma: „Weterynaria w Praktyce”. Działalność w samorządzie: Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej IV i V kadencji, Prezes Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI i VII kadencji.

 

Paweł Jaśkiewicz

Przemysław Jurczyk

 

Mirosław Kacprzyk

Dyplom: Lublin 1991 r., Specjalizacja: Choroby Przeżuwaczy. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: Wiceprezes Rady Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej IV i V kadencji. Członek Krajowej Rady V i VI kadencji. Prezes Rady Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI i VII kadencji.

 

Mirosław Kalicki

Dyplom: Olsztyn 1992 r., Stopień naukowy: doktor nauk weterynaryjnych. Specjalizacja: Choroby Zwierząt Nieudomowionych. Praca: Miejski Ogród Zoologiczny w Gdańsku, prywatna praktyka. Działalność naukowa: od 2001 r. kierownik Sekcji Patologii Zwierząt Nieudomowionych Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Działalność w samorządzie: od 2000 r. członek Rady Kaszubsko–Pomorskiej Izby Lekarsko–Weterynaryjnej. Prezes Rady Kaszubsko–Pomorskiej Izby Lekarsko–Weterynaryjnej VI i VII kadencji.

 

Sebastian Konwant

 

Wiesław Łada

Dyplom: Olsztyn 1982 r., Specjalizacje: Choroby Drobiu, Choroby Trzody Chlewnej. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: członek Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej II, III i VI kadencji, wiceprezes Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej IV i V kadencji.

 

Marek Mastalerek

Jan Maszkiewicz

 

Krzysztof Orlik

Dyplom: Lublin 1984 r., Specjalizacja: Radiologia Weterynaryjna. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: Skarbnik Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej IV i V kadencji, Prezes Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI i VII kadencji.

 

Lech Pankiewicz

 

Danuta Pawicka-Stefanko

Dyplom: Wrocław 1983 r., Specjalizacje: Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna. Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotoryi. Działalność w samorządzie: członek Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej od I do VI kadencji, członek Prezydium Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej IV, V i VI kadencji, członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej IV, VI i VI kadencji.

 

Tadeusz Perskiewicz

Dyplom: Olsztyn 1987 r., Specjalizacja: Choroby Psów i Kotów. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: w I i II kadencji Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Izby Zachodniopomorskiej, w III i IV kadencji Prezes Rady Izby Zachodniopomorskiej. Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej III, IV, V i VI kadencji.

 

Piotr Rucki

 

Elżbieta Sobczak

Dyplom: Wrocław 1975 r., Stopień naukowy: doktor nauk weterynaryjnych. Specjalizacja: Prewencja Weterynaryjna i Higiena Pasz. Praca: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze. Działalność w samorządzie: w III kadencji Sekretarz Rady Izby Lubuskiej, w IV kadencji Wiceprezes Rady Izby Lubuskiej, Prezes Rady Izby Lubuskiej V i VI kadencji.

 

Jacek Sośnicki

Dorota Suchecka

 

Stanisław Winiarczyk

Dyplom: Lublin 1980 r., Tytuł i stopień naukowy: profesor doktor habilitowany. Specjalizacje: Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna oraz Choroby Psów i Kotów. Praca: Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie. Działalność w samorządzie: członek Rady Izby Lubelskiej, Wiceprezes Krajowej Rady w IV i V kadencji.

 

Marek Wisła

Dyplom: Wrocław 1989 r., Specjalizacja: Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna. Praca: Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Prudniku. Działalność w samorządzie: członek Rady Izby Opolskiej V kadencji, Prezes Rady Izby Opolskiej VI i VII kadencji.

 

Zbigniew Waldemar Wróblewski

Dyplom: Olsztyn 1978 r., Specjalizacja: Choroby Koni. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: członek Rady Izby Warmińsko-Mazurskiej w III kadencji, członek prezydium Rady Izby Warmińsko-Mazurskiej w IV kadencji, Zastępca Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w IV kadencji, Wiceprezes Rady Izby Warmińsko-Mazurskiej w V kadencji. Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej V i VI kadencji. Prezes Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI kadencji.

 

Marek Wysocki

Dyplom: Lublin 1985 r., Specjalizacja: Rozród Zwierząt. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: członek Rady Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej I i IV kadencji oraz V-ce Prezes V i VI kadencji Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Prezes VII kadencji Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

 

Piotr Żmuda

Dyplom: Lublin 1990 r., Stopień naukowy: doktor nauk weterynaryjnych. Specjalizacje: Rozród Zwierząt oraz Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: w III kadencji Wiceprezes Rady Izby Małopolskiej oraz członek Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego, Wiceprezes Rady Izby Małopolskiej oraz członek Rady Krajowej w IV, V i VI kadencji, Prezes Rady Izby Małopolskiej w V i VI kadencji.

Czerwiec 2017
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Znajdź nas

facebook

Google Plus