ENG
ENG

03211-01-10 odpowiedż MRiRW zapobieżenie promulgacji

Element graficzny
Odpowiedź icon Tadeusza Nalewajka, Podsekretarza Stanu przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (104.95 kB) na pismo Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej icon z dnia 27 sierpnia 2010 roku sygn. akt. KILW/03211/01/10 (229.14 kB) w sprawie zapobieżenia promulgacji nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje