Uchwały Prezydium KRLW

Kategorie

Uchwały Prezydium KRLW

Uchwały Prezydium KRLW ( 0 Pliki )

Numer
treść (PDF)

Data podjęcia

Tytuł

Treść (PDF)

13/2020/VII 18.12.20 w sprawie odwołania lek. wet. Moniki Chmielewskiej od uchwały nr 1711/2020/VII Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia utraty prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii i skreślenia z rejestru członków Izby  
12/2020/VII 18.12.20 w sprawie odwołania lek. wet. Elżbiety Konatowskiej od uchwały nr 1695/2020/VII Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie stwierdzenia utraty prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii i skreślenia z rejestru członków Izby  
11/2020/VII 18.12.20 w sprawie zażalenia lek. wet. Przemysława Grabowskiego na postanowienie Rady Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 4 września 2020 r. o odmowie wydania zaświadczenia  
10/2020/VII 11.08.20 w sprawie odwołania lek. wet. Ewy Troszyńskiej-Jarmulskiej od Uchwały nr XXVII/708/2020/VII Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie stwierdzenia utraty prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez lek. wet. Ewę Troszyńską-Jarmulską i skreślenia z rejestru członków  
9/2020/VII 11.08.20 w sprawie odwołania lek. wet. Johannesa Pohla od uchwały nr 312/2020/VII Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie odmowy wpisu do ewidencji lekarzy weterynarii czasowo wykonujących zawód na terenie działania Izby  
8/2020/VII 11.08.20 w sprawie odwołania lek. wet. Stanisława Wojtysia od uchwały nr 1268/2019/VII Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości należności z tytułu zaległych składek członkowskich na rzecz Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
7/2019/VII 19.11.19 w sprawie sprostowania uchwały Nr 6/2019/VII Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 21 maja 2019 r.  
6/2019/VII 21.05.19 w sprawie odwołania lek. wet. Pawła Bryzka od uchwały nr 914/2018/VII Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 10 listopada 2018 r.w sprawie stwierdzenia utraty prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii i skreślenia z rejestru członków Izby  
5/2019/VII 21.05.19 w sprawie odwołania lek. wet. Agnieszki Grabiec od uchwały nr 735/2018/VII Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie stwierdzenia utraty prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii i skreślenia z rejestru członków Izby
 
4/2018/VII 24.05.18 w sprawie odwołania Fundacji Medor Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt od uchwały nr 175/VII/2017 Rej. ZLZ Rady Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 14 grudnia 2017 r. o wykreśleniu zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt  
3/2018/VII 09.05.18 w sprawie poręczenia za lek. wet. Jerzego Smogorzewskiego  
2/2018/VII 26.02.18 w sprawie porozumienia intencyjnego z Kirgiską Izbą Weterynaryjną oraz Kirgiskim Stowarzyszeniem Lekarzy Weterynarii Prywatnej Praktyki  
2/2018/VII 26.02.18 w sprawie porozumienia intencyjnego z Kirgiską Izbą Weterynaryjną oraz Kirgiskim Stowarzyszeniem Lekarzy Weterynarii Prywatnej Praktyki załącznik
1/2017/VII 28.11.17 w sprawie odwołania lek. wet. Dariusza Wójcika od uchwały nr 109/2017/VII Rady Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie cofnięcia rekomendacji udzielonej lek. wet. Dariuszowi Wójcikowi podczas naboru na stanowisko Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie  
5/2017/VI 25.04.17 w sprawie odwołania Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami od uchwały r 1580/VI/2017/Rej. LZ Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach z dnia 17 stycznia 2017 r. o odmowie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt  
4/2017/VI 25.04.17 w sprawie odwołania lek. wet. Henryka Pawlaka od uchwały nr 425/2016 Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt  
3/2016/VI 25.02.16 w sprawie odwołania lek. wet. Jarosława Sieradzkiego od uchwały nr 658/2015/VI/OS Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lublinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia utrty prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii i skreślenia z rejestru członków Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
2/2015/VI 08.09.15 w sprawie odwołania lek. wet. Radosława Zielińskiego od uchwały nr 599/2015/VI/Rej. ZLZ Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie skreślenia Gabinetu Weterynaryjnego prowadzonego pn. Gabinet Weterynaryjny Radosław Zieliński ul. Kościuszki 114, 62-030 Luboń z ewidencji załadów leczniczych dla zwierząt  
1/2015/VI 21.05.15 w sprawie rozpatrzrnia skargi na działalność Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
1/2009/V 06.11.09 w sprawie przesunięć środków między paragrafami w budżecie na rok 2009  
4/2008/IV 22.11.08 w sprawie zmiany budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
3/2006/IV 05.02.06 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr 2/94/I Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 4 maja 1994 r. w sprawie tworzenia i podziału funduszu nagród w biurze Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
2/2006/IV 07.01.06 w sprawie ustalenia przez lekarzy weterynarii we własnym zakresie terenu, na którym będą dokonywać szczepień psów przeciwko wściekliźnie  
1/2005/IV 21.11.05 w sprawie przesunięcia środków między paragrafami w budżecie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na 2005 rok  
6/2004/III  30.11.04   w sprawie przesunięcia środków między paragrafami w budżecie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na 2004 rok  
5/2003/III   22.11.03  w sprawie zlecenia ekspertyzy prawno-podatkowej dotyczącej obciążenia podatkiem od towarów i usług lekarzy weterynarii z Sokołowa Podlaskiego  
 4/2003/III 12.09.03   w sprawie zmiany budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2003  
3/2003/III   12.02.03  w sprawie wyłonienia kandydatów na członka Prezydium Europejskiej Federacji Weterynaryjnej  
 2/2003/III  12.02.03  w sprawie określenia kryterium dla kandydatów na członków Krajowej Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii  
1/2002/III   20.12.02  w sprawie zmiany budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na 2002 rok  
 8/2001/II 05.04.01   w sprawie powołania Zespołu d o opracowania założeń funkcjonowania weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej  
7/2001/II  05.02.01   w sprawie skierowania do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wnioseku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wsprawie likwidacjaogniska wścieklizny w miejscowości Seirniki powiat Oborniki Wielkopolskie, województwo wielkopolskie  
7/2001/II  08.01.01   w sprawie przetargu nieograniczonego na skład i druk czasopisma "Życie Weterynaryjne"  
6/2000/II  19.12.00   w sprawie utworzenia rejonów wyborczych w powiatach miejskich Olsztyn i Warszawa  
 5/2000/II 03.06.00   w sprawie nadania odznaczeń państwowych dla lekarzy weterynarii  
 4/2000/II  03.06.00  w sprawie skierowania do Sejmu projektu zmiany ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weteryynaryjnych  
 3/2000/II 14.01.00   w sprawie upoważnienia Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do dokonywania czynności w sprawachz zakresu prawa pracy  
 2/1997/II 13.03.97   w sprawie zmiany terminu IV sesji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  
 1/1997/II 13.03.97   w sprawie stanowiska Senatu z 6.03.97 r. w sprawie ustawy z 6 lutego 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt rzeźnych i mięsa oraz w Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej  
5/1994/I   14.12.94  w sprawie refundacji kosztów opłat telefonicznych  
 4/1994/I  14.12.94  zmieniająca uchwałę Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie wynagradzania pracowników Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
3/1994/I  04.05.94   w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej dla rozpatrzenia sprawy konfliktu na terenie Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
 2/1994/I 04.05.94   w sprawie tworzenia i podziału funduszu nagród w Biurze Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
 1/1991/I 20.11.91   w sprawie zakupu materiałów służących do biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  

 

 

 

 

 


W tej kategorii nie ma żadnych dokumentów
Lipiec 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas

facebook

Google Plus