X Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii

Kategorie

Apele X KZLW

Apele X KZLW ( 4 Pliki )

Data podjęcia

Apel

Treść (PDF)

23.06.13

w sprawie zobowiązania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do zlecenia opracowania projektu i jego realizacji figurki lekarza weterynarii wg schematu wrocławskich krasnoludków

apel
23.06.13 w sprawie uchylenia przez Głównego Lekarza Weterynarii Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWbż-500-1/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie nadzoru nad ubojem świń, bydła, kur lub kurcząt i indyków w rzeźniach apel
22.06.13 do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska w sprawie zmiany podporządkowania Inspekcji Weterynaryjnej apel
22.06.13 w sprawie udzielenia wsparcia Fundacji Lekarzy Weterynarii „Senior” apel
Stanowiska X KZLW

Stanowiska X KZLW ( 10 Pliki )

Data podjęcia

Stanowisko

Treść (PDF)

23.06.13

w sprawie koniecznych rozwiązań prawnych i organizacyjnych mających na celu wzmocnienie i zwiększenie efektywności nadzoru weterynaryjnego w Polsce

stanowisko
23.06.13

w sprawie rozporządzenia (WE) zmieniającego rozporządzenia „pakietu higienicznego”

stanowisko
23.06.13

w sprawie realizacji postulatów Projektu Konkluzji Rady z dnia 22 czerwca 2012 r. Skutki oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe dla sektora medycznego i weterynaryjnego – perspektywa „Jedno zdrowie”

stanowisko
23.06.13

w sprawie projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej

stanowisko
23.06.13 w sprawie zobowiązania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do uzupełnienia wzoru Protokołu kontroli zakładu leczniczego dla zwierząt w trosce o jakość tych kontroli stanowisko
23.06.13 w sprawie przeciwdziałania kampanii mającej na celu zdyskredytowanie opinii o funkcjonowaniu Inspekcji Weterynaryjnej oraz pracy lekarzy weterynarii stanowisko
23.06.13

w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie zdrowia zwierząt  (druk COM_260_2013_PL_f)

stanowisko
23.06.13

w sprawie art. 11 projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zdrowia zwierząt (druk COM_260_2013_PL_f)

stanowisko
22.06.13

w sprawie rotacji lekarzy weterynarii wyznaczonych do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, zawartej w uzupełnieniu z dnia 12 kwietnia 2013 roku sygn. akt GIWbż-500-1/13(2) do zapisów Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWbż-500-1/2013 z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie nadzoru nad ubojem świń, bydła, kur lub kurcząt i indyków w rzeźniach

stanowisko
22.06.13

w sprawie wyrażenia dezaprobaty dla działań Głównego Lekarza Weterynarii dotyczącą wprowadzenia programu „Zero tolerancji”

stanowisko
Uchwały X KZLW

Uchwały X KZLW ( 29 Pliki )

Numer
treść (PDF)

Data podjęcia

Uchwała

Załącznik(i)

20/2013/X 23.06.13 w sprawie zobligowania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do ustalenia opłaty za praktyki studenckie  
19/2013/X 23.06.13

w sprawie obciążenia niektórych delegatów na X Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii kosztem pobytu na Zjeździe

 
18/2013/X 23.06.13 w sprawie zmiany treści art. 17 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii  
17/2013/X 23.06.13

w sprawie zobowiązania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do skierowania do Trybunału Konstytucyjnego pytania prawnego w sprawie zgodności instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWbż-500-1/2013 z 3 kwietnia 2013 r. w sprawie nadzoru nad ubojem świń, bydła, kur lub kurcząt i indyków w rzeźniach z art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej

 
16/2013/X 22.06.13 w sprawie wprowadzenia wymogu 3-letniego stażu pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt dla kierowników tych zakładów  
15/2013/X 22.06.13

w sprawie zobowiązania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do podjęcia działań normujących i dyscyplinujących wpisy do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej

 
14/2013/X 22.06.13

w sprawie zobowiązania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do opracowania danych statystycznych dotyczących cen za usługi lekarsko – weterynaryjne stosowane w ramach zakładów leczniczych dla zwierząt oraz opracowania standardów usług lekarsko-weterynaryjnych

 
13/2013/X 22.06.13

w sprawie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

 
12/2013/X 22.06.13

w sprawie uchylenia uchwały Nr 14/2001/V V Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 17 czerwca 2001 roku

 
11/2013/X 22.06.13

w sprawie uchylenia uchwały Nr 11/2005/VI z dnia 19 czerwca 2005 roku VI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii w sprawie etatyzacji stanowiska prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 
10/2013/X 22.06.13 w sprawie zasad określania wysokości podziału składki członkowskiej  
9/2013/X 22.06.13 w sprawie Regulaminu Organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
8/2013/X 21.06.13

w sprawie ustalenia liczby członków organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 
7/2013/X 21.06.13 w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej za okres V kadencji w latach 2009 – 2013  
6/2013/X 21.06.13

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego za okres V kadencji w latach 2009 – 2013

sprawozdanie
5/2013/X 21.06.13

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za okres V kadencji w latach 2009 – 2013

sprawozdanie
4/2013/X 21.06.13

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowej Komisji Rewizyjnej za okres V kadencji w latach 2009 – 2013

sprawozdanie
3/2013/X 21.06.13

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej za okres V kadencji w latach 2009 – 2013

sprawozdanie
2/2013/X 21.06.13

w sprawie porządku obrad X Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii

 
1/2013/X 21.06.13 w sprawie regulaminu obrad X Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii  

Dokumenty

Uporządkuj wg : nazwy | daty | pobrań [ rosnąco ]

Obwieszczenie - z-cy Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Obwieszczenie - z-cy Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Hit!
Data dodania: 26.06.2013
Data zmiany: 26.06.2013
Rozmiar pliku: 66.93 kB
Pobrania: 3358

OBWIESZCZENIE
PREZYDIUM X KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY  WETERYNARII

we  WROCŁAWIU
z dnia 22 czerwca 2013 r.
o wynikach wyborów

zastępców Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Obwieszczenie Krajowy Sąd Lekarsko - Weterynaryjny Obwieszczenie Krajowy Sąd Lekarsko - Weterynaryjny

Hit!
Data dodania: 26.06.2013
Data zmiany: 26.06.2013
Rozmiar pliku: 87.72 kB
Pobrania: 3637

OBWIESZCZENIE
PREZYDIUM X KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY  WETERYNARII

WE WROCŁAWIU
z dnia 22 czerwca 2013 r.


o wynikach wyborów

członków Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego

Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Obwieszczenie Krajowa Komisja Rewizyjna Obwieszczenie Krajowa Komisja Rewizyjna

Hit!
Data dodania: 26.06.2013
Data zmiany: 26.06.2013
Rozmiar pliku: 65.84 kB
Pobrania: 3577

OBWIESZCZENIE
PREZYDIUM X KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY  WETERYNARII

WE WROCŁAWIU
z dnia  22  czerwca 2013 r.

o wynikach wyborów

członków Krajowej Komisji Rewizyjnej

Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Obwieszczenie Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna Obwieszczenie Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna

Hit!
Data dodania: 26.06.2013
Data zmiany: 26.06.2013
Rozmiar pliku: 138.06 kB
Pobrania: 4096

OBWIESZCZENIE
PREZYDIUM X KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY  WETERYNARII

WE WROCŁAWIU

z dnia 22 czerwca 2013 r.

o składzie

Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Obwieszczenie o wynikach wyborów Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Obwieszczenie o wynikach wyborów Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Hit!
Data dodania: 26.06.2013
Data zmiany: 26.06.2013
Rozmiar pliku: 41.02 kB
Pobrania: 3674

OBWIESZCZENIE
PREZYDIUM X KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY  WETERYNARII

we  WROCŁAWIU
z dnia 21 czerwca 2013 r.
o wynikach wyborów

Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Obwieszczenie o wynikach wyborów Prezesa Obwieszczenie o wynikach wyborów Prezesa

Hit!
Data dodania: 26.06.2013
Data zmiany: 26.06.2013
Rozmiar pliku: 40.17 kB
Pobrania: 3811

OBWIESZCZENIE
PREZYDIUM X KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY  WETERYNARII

we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2013 r.

o wynikach wyborów

P r e z e s a

Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

projekt uchwaly podzial skladki projekt uchwaly podzial skladki

Hit!
Data dodania: 13.06.2013
Data zmiany: 13.06.2013
Rozmiar pliku: 31.5 kB
Pobrania: 2805
Kwiecień 2021
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Znajdź nas

facebook

Google Plus