XII Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii

14-16 stycznia 2022 r., Warszawa

 

Uchwała Nr 88/2021/VII

Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 z dnia 22 września 2021 r.

 

w sprawie terminu i miejsca odbycia XII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii

 

Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1140 j.t.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XII Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii odbędzie się w dniach 14-16 stycznia 2022 r. w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 24, 02-148 Warszawa, Airport Hotel Okęcie o ile pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna. W przeciwnym przypadku Zjazd odbędzie się we wskazanym wyżej terminie przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Miejsce zjazdu:

Airport Hotel Okęcie

ul. Komitetu Obrony Robotników 24
(dawniej ul. 17 Stycznia)
02-148 Warszawa

Telefon: 22 456 80 00

Biuletyn Zjazdowy

Spis treści:

  1. Porządek obrad XII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii w Warszawie, 14-16 stycznia 2022 r.
  2. Delegaci na XII Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii

 

 

1. uchwała nr 63-2020-VII Kodeks antybiotyki.

2. Kodeks rozważnego stosowania produktów leczniczych przeciwdrobnouistr...

3. Kategoryzacja antybiotyków stosowanych u zwierząt EMA.

 

 

Sprawozdanie z realizacji programu monitorowania oporności w 2018 roku

 

0650-02-19 PIWet rekomendacje terapeutyczne trzoda chlewna

 

Kategoryzacja stosowania antybiotyków

 

 

PETYCJA W SPRAWIE ODRZUCENIA PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI SZKODLIWYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ANTYBIOTYKÓW W LECZENIU ZWIERZĄT

Koleżanki i Koledzy lekarze weterynarii, hodowcy zwierząt gospodarskich oraz właściciele zwierząt domowych

 

Zwracamy się z prośbą o poparcie kampanii Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjną wzywającej Parlament Europejski do odrzucenia wniosku Komisji Środowiska PE (ENVI) i zaakceptowania propozycji Europejskiej Agencji Leków (EMA), aby wszystkie urzędowo zatwierdzone antybiotyki mogły być nadal stosowane w leczeniu wszystkich zwierząt w przyszłości!

Protestujemy przeciw ograniczeniu przez Unię Europejską dostępu do antybiotyków w leczeniu zwierząt. W wielu przypadkach zastosowanie antybiotyków ratuje życie i zdrowie leczonych zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Brak możliwości zastosowania dużej części antybiotyków u zwierząt wpłynie bardzo negatywnie na efekty pracy lekarza weterynarii, a tym samym na produkcyjność zwierząt gospodarskich, a także zagrozi życiu zwierząt – naszych przyjaciół towarzyszących nam na co dzień w domach.

Wyraź swoje poparcie, podpisz petycję. Pełny tekst petycji znajduje się pod linkiem 

Klauzula informacyjna

odnośnie zasad przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna z siedzibą przy Al. Przyjaciół 1 lok. 2, 00-565 Warszawa.

Inspektorem ochrony danych w Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej jest Mirosław Zakrzewski. Jest to osoba z którą można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i praw z tym związanych. Kontakt możliwy jest drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie pod adresem Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Inspektor Ochrony Danych,  Al. Przyjaciół 1 lok. 2, 00-565 Warszawa.

Zbieranie i przetwarzanie danych następować będzie jedynie w zakresie niezbędnym do załatwienia Państwa sprawy, w tym udzielenia odpowiedzi na korespondencję. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), c), e) lub f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest wymogiem ustawowym i nie wymaga uzyskania Państwa zgody. Przetwarzane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do załatwienia danej sprawy, a po tym czasie przez okres wskazany przepisami prawa. Dane te nie będą przekazywane innym podmiotom, w tym do państw trzecich, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. W oparciu o przetwarzane dane administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora posiadają Państwo w szczególności prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych bądź wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie - wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, należy mieć również na uwadze, iż cofnięcie zgody skuteczne będzie jedynie w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda. Oprócz powyższego przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wrzesień 2022
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Znajdź nas

facebook