Przedstawiciele Porozumienia Warszawskiego w osobach Marka Mastalerka Sekretarza Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Bartosza Woźniaka prezes Stowarzyszenia Urzędowych Lekarzy Weterynarii wzięli udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych, która rozpatrywała opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 r.

Podczas swoich wystąpień przedstawiciele Porozumienia Warszawskiego dopytywali o kształt wydatków na Inspekcję Weterynaryjną oraz urzędowych lekarzy weterynarii, którzy wykonują czynności zlecone przez powiatowego lekarza weterynarii.
- Chciałem uświadomić, że Inspekcja Weterynaryjna jest nieliczną, ale bardzo istotną służbą dla funkcjonowania bezpieczeństwa żywności w kraju i zapewnienia szeroko rozumianej weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego. Tymczasem liczba lekarzy weterynarii w Inspekcji spada. Szacujemy, że z powodu niskich pensji i katastrofalnej sytuacji finansowo-kadrowej, co roku ubywa o ok. 10% zatrudnionych w niej lekarzy weterynarii. Dofinansowanie tej niezwykle istotnej służby leży w interesie gospodarczym i zdrowotnym Państwa i powinna być ona „oczkiem w głowie” rządu, czego domagamy się od dawna – mówił  Marek Mastalerek Sekretarza Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Drugą grupą są urzędowi lekarze weterynarii, którzy wykonują czynności zlecone przez powiatowego lekarza weterynarii. Jest to grupa ok. 6 tys. osób, a lekarze ci wykonują badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz monitoring chorób zakaźnych zwierząt. - Mówimy o problemach z przepływami finansowymi w zeszłym roku i latach poprzednich. Od kiedy zostały zamknięte konta dochodów własnych powiatowi lekarz weterynarii prawie co miesiąc mierzą się z taki problemem. W Żurominie za zwalczanie HPAI nie płacono lekarzom weterynarii 9 miesięcy i w zasadzie do teraz nie wszyscy otrzymali pieniądze. Za badanie zwierząt rzeźnych i mięsa w zeszłym roku nie płacono ludziom 6 miesięcy. To nie jest tak, że my się upominamy o jakieś niesamowite rzeczy. Mamy problem, a nasza grupa zawodowa jest w trudnej sytuacji. Jednocześnie nie uzyskaliśmy możliwości rozmowy ze stroną rządową po zmianie ministra rolnictwa. Chciałbym się dowiedzieć czy budżet został na tyle zabezpieczony w przyszłych latach, aby nie było takich sytuacji, że przez 9 miesięcy koleżanki i koledzy moi nie dostają pieniędzy – powiedział Bartosz Woźniak prezes Stowarzyszenia Urzędowych Lekarzy Weterynarii.

W odpowiedzi na pytania wiceminister Ryszard Bartosik powiedział, że wydatki na „weterynarię” rosną w 2022 r. o 1,8 mld zł. Na wniosek ministra rolnictwa zwiększono również budżet wojewodów na 2021 r. o kwotę 371 mln zł z przeznaczeniem na realizację działań IW w tym na zwalczenie chorób zakaźnych ASF i HPAI. W projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. na realizację działań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym zwalczanie chorób zakaźnych w rezerwie budżetu zaplanowano 548 mln zł. Ponadto planuje się zwiększenie budżetu wojewodów o 124 mln zł. Wiceminister potwierdził, że IW przyznano 604 dodatkowe etaty, na które przeznaczono 65 mln zł. Zapowiedział także 6% podwyżki w dla pracowników IW.

Przedstawiciele Porozumienia Warszawskiego zwrócili uwagę, że „lwią” część z 1,8 mld zł przeznczonych na „weterynarię” stanowią sumy przeznaczone na odszkodowania dla rolników przy likwidacji zwierząt w ogniskach chorób zakaźnych. Z kolei 6% podwyżki to nic innego jak oddanie 3% nagród zabranych wcześniej Inspekcji Weterynaryjnej z funduszu nagród przez ostatnie 2 lata. - Przypominam, że poprzednich latach wielokrotnie były przyznawane etaty dla IW, ale niestety cały czas są wakaty. Samo danie nowych etatów nie pozwala na poprawę sytuacji. Chodzi o stworzenie jasnej drogi awansu zarówno zawodowego jak i finansowego lekarzy weterynarii i innych pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. W przeciwnym razie nadal będzie świadkami odpływu z pracy lekarzy weterynarii. Ta Inspekcja zaczyna być już tylko z nazwy weterynaryjną – podsumował Marek Mastalerek.

nekrolog- radziejewski-1.jpg

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wystosował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Finansów, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz do wiadomości Głównego Lekarza Weterynarii pismo z prośbą o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu przekazanie odpowiednich środków budżetowych na wynagrodzenia za czynności urzędowe wykonane przez wyznaczonych lekarzy weterynarii.

pismo

W odpowiedzi na projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii, Sygnatariusze Porozumienia Warszawskiego wystosowali pismo z prośbą o zorganizowanie spotkania uzgodnieniowego w przedmiotowej sprawie.

pismo

Branżowe Porozumienie ds. Walki z ASF wnioskuje o wzmocnienie kadrowe i finansowe Inspekcji Weterynaryjnej. W przeciwnym razie nie będziemy w stanie skutecznie zwalczać ASF na terenie kraju. Porozumienie popiera inicjatywę obsadzenia 600 dodatkowych etatów. Aby ten plan się powiódł niezbędne jest zabezpieczenie w budżecie państwa wystarczających środków, które nie tylko przyciągną atrakcyjnymi wynagrodzeniami nowych lekarzy do pracy w IW, ale również zwiększą wynagrodzenia dla obecnie pracujących inspektorów oraz urzędowych lekarzy weterynarii wykonujących czynności z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii, którzy nie będąc pracownikami IW również rezygnują z wyznaczeń z powodu niskiego wynagrodzenia. Brak zachęty finansowej pogłębi niedobory kadrowe IW, a możliwość walki z chorobami zwalczanymi z urzędu będzie coraz bardziej ograniczona. Pełna treść pisma w załączniku. 

pismo

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem prasowym, który ukazał się na portalu Tygodnik Poradnik Rolniczy pt:" Ponad 600 nowych etatów dla Inspekcji Weterynaryjnej. Ale to za mało na zwalczanie ASF" z wypowiedziami Jacka Łukaszewicza Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. 

https://bit.ly/2ZMYZUK

27 października w posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która zajmowała się projektem budżetu na 2022 r., udział wzięli Jacek Łukaszewicz Prezes Krajowej Rady Lekarsko -Weterynaryjnej oraz Marek Mastalerek Sekretarz Krajowej Rady Lekarsko -Weterynaryjnej.

Podczas swoje wystąpienia Prezes Jacek Łukaszewicz zapytał o dodatkowe środki na wynagrodzenia dla Inspekcji Weterynaryjnej oraz urzędowych lekarzy weterynarii wykonujących czynności z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii. Zauważył, że wzrost wydatków na zwalczenie chorób zakaźnych, czym chwali się rząd, nie przekłada się bezpośrednio na poprawę sytuacji płacowej lekarzy weterynarii. Pieniądze z rezerw celowych są bowiem przeznaczana m.in. na likwidację ognisk ASF czy HPAI czy odszkodowania dla rolników. Przypomniał posłom, że niewielka podwyżka z 2019 r. nie zmieniła zasadniczo sytuacji w IW i nie zatrzymała odpływu wykształconych kadr. Także w przypadku lekarzy wykonujących tzw. wyznaczenia brak waloryzacji stawek wynagrodzenia określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi powoduje, że coraz trudniej znaleźć chętnych do wykonywania np. badań monitoringowych.

Z informacji przekazanych podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez wiceministra rolnictwa Ryszarda Bartosika wynika, że w projekcie przyszłorocznego budżetu wojewodów przewidziano dodatkowe 62 mln zł na 604 nowych etatów w Inspekcji Weterynaryjnej. - To krok w dobrym kierunku, ale nie możemy zapominać o potrzebie wzrostu wynagrodzenia dla osób już pracujących w Inspekcji Weterynaryjnej. W tej chwili jest tam bardzo dużo wolnych etatów, na których nie ma chętnych. Właśnie z powodu żenująco niskich wynagrodzeń. Tymczasem od sprawnego działania Inspekcji Weterynaryjnej zależy eksport rolno-spożywczy, handel wewnątrz unijny, bezpieczeństwo zdrowotne żywności pochodzenia zwierzęcego oraz sprawne zwalczanie ASF i HPAI – skomentował Prezes KRL-W Jacek Łukaszewicz.

Jednocześnie zdecydowanie zaprzeczył informacji podanej podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez wiceministra Ryszarda Bartosika jakoby  średnie zarobki lekarza weterynarii w Inspekcji Weterynaryjnej wynosiły 9,1 tys. zł. W rzeczywistości są one przynajmniej o połowę niższe. Z tego powodu w  IW pracuje już tylko nieco ponad 1850 lekarzy weterynarii.

Fot. Aleksander Zieliński/Kancelaria Sejmu

 

 

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacek Łukaszewicz przesłał na ręce nowego Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka list gratulacyjny z okazji objęcia stanowiska.  

list gratulacyjny 

 

List gratulacyjny wystosowali także sygnatariusze Porozumienia Warszawskiego.

PW list gratulacyjny

Szanowni Państwo,

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na druki łamanie czasopisma specjalistycznego (społeczno-zawodowego i naukowego) – miesięcznika „Życie Weterynaryjne” w nakładzie 18 500 egzemplarzy /z tendencją wzrostową/ x 12 miesięcy (rok wydawniczy 2019) wraz z dostawą do dwóch wyznaczonych punktów.

Format: 205 x 290 mm;

Środek: kreda błysk MWC 75 g/m2 w kolorystyce 4+4 kolory;

Okładka: kreda błysk MWC 150 g/m2 w kolorystyce 4+4 kolory;

Zadruk: 4+4

Oprawa: zeszytowa, 2 zszywki

Sposób pakowania: po 30 sztuk:

Cena netto za 1 egzemplarz przy objętości 80 stron + 4 strony okładka:

Cena netto za 1 egzemplarz przy objętości 88 stron + 4 strony okładka:

Dostawa na Urząd Pocztowy ul. Łączyny 8, 00-900 Warszawa oraz do redakcji al. Przyjaciół 1 lok. 2, 00-565 Warszawa (cena netto za sztukę):

Termin składania ofert - do 5 listopada 2021 roku.

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna informuje, iż do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny jak również prawo zmiany terminu złożenia ofert.

 

pismo

Życie Weterynaryjne nr 10

W siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej 25 października 2021 r. odbyło się spotkanie Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Podczas posiedzenia przyjęto „Stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zaufania Publicznego w sprawie systemów ochrony zdrowia i ochrony prawnej obywateli”.

Stanowisko

Listopad 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Znajdź nas

facebook

Google Plus