Prezentujemy pismo Rady Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Weterynarii skierowane do Prezesa Rady Ministrów dotyczące zapisów zawartych w art. 15zzzzzo. ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

 

pismoNSZZ

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisano dzisiaj list intencyjny „W sprawie utworzenia centralnego rejestru zwierząt oznakowanych”. Dokument podpisali minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski oraz prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacek Łukaszewicz. 

Dokument zakłada, że obie strony, działając w duchu poprawy sytuacji zwierząt oraz z misją zwalczania bezdomności zwierząt w Polsce, deklarują wolę wspólnego działania na rzecz  utworzenia centralnego rejestru zwierząt oznakowanych, nazwanego roboczo „czip.gov.pl”.  Znajdowałyby się w nim dane oznakowanych zwierząt towarzyszących (psów i kotów) z możliwością rejestracji innych gatunków. Dostęp do bazy danych mieliby m.in. lekarze weterynarii sprawdzający i/lub wszczepiający czipy, zgodnie z przepisami RODO i organy Inspekcji Weterynaryjnej mające dostęp bieżący i bezpośredni do bazy danych zawartych w rejestrze. W ramach współpracy strony przewidują, że centralny rejestr zwierząt oznakowanych prowadzony byłby z wykorzystaniem infrastruktury Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.       

Powszechne czipowanie zwierząt i zapewnienie ich identyfikacji  to kolejny krok w kierunku poprawy warunków utrzymywania zwierząt i zwalczania ich bezdomności. Cieszy mnie nawiązanie współpracy w tej sprawie pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami i chęć kontynuacji wspólnych działań – podkreślił minister J. K. Ardanowski.

- Dziękuję Pełnomocnikowi ministra ds. ochrony zwierząt panu Albertowi Kurkowskiemu za owocną współpracę w ramach zespołu ekspertów, którego efektem jest ten list intencyjny. Wierze, że doprowadzi on do stworzenia ogólnopolskiego programu znakowania zwierząt – powiedział Jacek Łukaszewicz prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.    

Podpisanie listu odbyło się w obecności pełnomocnika ministra Wojciecha Kurkowskiego oraz Głównego Lekarza Weterynarii Bogdana Konopki.

list intencyjny

Prezentujemy opinię Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu Polskiej Akademii Nauk w sprawie kolejnej wersji rozporządzenia MRiRW o Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii. 

stanowiskoKSLW

stanowiskoPAN

stanowiskoUWM

stanowiskoUPWr

Jacek Łukaszewicz prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wystosował pismo na ręce wiceministra rolnictwa Szymona Giżyńskiego w sprawie kolejnej wersji projektu rozporządzenia dotyczącego trybu i zasad wyboru członków Komisji Specjalizacyjnej Lekarzy Weterynarii.

 

pismo 

Zachęcamy do zapoznania się z wywiadem jakiego udzielił Jacek Łukaszewicz Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej https://bit.ly/31Tzv6z

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna na posiedzeniu 25 sierpnia zdecydowała, że uchwała z 25 maja w sprawie wniosku do MRiRW o powołanie na członków Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii jest uchwałą obowiązującą i podlegającą wykonaniu. KRL-W nie dostrzega podstaw do kwestionowania ani sposobu przeprowadzenia głosowania ani wyniku tego głosowania. 

stanowisko 

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie zorganizowane przez Wojciecha Alberta Kurkowskiego Pełnomocnika MRiRW ds. Ochrony Zwierząt pt: „Propozycje zmian prawnych w zakresie funkcjonowania schronisk dla zwierząt”. Środowisko lekarzy weterynarii reprezentowali: Jacek Łukaszewicz prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Bogdan Konopka Główny Lekarz Weterynarii. Spotkanie było poświęcone propozycjom zmian w zasadach funkcjonowania schronisk dla zwierząt, a w szczególności potrzebie wprowadzenia minimalnych standardów bytowania zwierząt. Docelowo planuje się wprowadzenie obowiązku czipowania psów i kotów oraz stworzenie ogólnopolskiej bazy danych zwierząt. – To spowoduje zmniejszenie bezdomności. Spowoduje to także znaczące zmniejszenie kosztów dla samorządów na których barkach jest teraz walka z bezdomnością. Dzisiejsze spotkanie uzgodnieniowe było bardzo owocne ponieważ wysłuchaliśmy praktyków, osoby, które na co dzień prowadzą schroniska dla zwierząt. Mamy więc duży materiał do przeanalizowania. Ale wszystko wskazuje na to, że prace zakończą się sukcesem – mówił na konferencji prasowej po spotkaniu Jacek Łukaszewicz prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. 

 

Podziekowania Białłowicz.jpg

W związku z przesłaniem do konsultacji projektu rozporządzenia MRiRW w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii prezentujemy stanowiska środowiska lekarsko-weterynaryjnego w tej sprawie. 

pismoPSLWMZ 

pismoUP_Poznan

pismoPTNW

pismoKNW

pismoKSLW

pismoUWM

pismoUP_Lublin

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna sprzeciwia się planom MRiRW wprowadzenia zmian w zasadach powoływania członków Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii. Stanowisko samorządu lekarsko-weterynaryjnego, dotyczące procedowanego rozporządzenia, zostało przesłane na ręce ministrów rolnictwa oraz nauki i szkolnictwa wyższego.   

 

pismoMRiRW

pismoMNiSW

Wrzesień 2020
P W Ś C Pt S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Znajdź nas

facebook

Google Plus