Zamieszczamy pismo Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące przemieszczania zwierząt towarzyszących podróżnym z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii.

 

pismo GLW

W ramach konsultacji społecznych dotyczących Narodowego Programu Szczepień Przeciwko COVID-19, Prezes Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej zwrócił się z prośbą o uwzględnienie lekarzy weterynarii w sekcji VI niniejszego programu – Kolejność szczepień w Etapie I na równi ze służbami mundurowymi.

pismo

Prezes Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej Jacek Łukaszewicz wystosował pismo do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego z prośbą o przekazywanie Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej do konsultacji , projektów aktów prawnych opracowywanych przez Ministerstwo Zdrowia, a dotyczących również lekarzy weterynarii, nawet jeżeli dotyczą ich jedynie w niewielkim stopniu.

pismo KILW

Prezes Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej skierował do Głównego Lekarza Weterynarii pismo z prośbą o odroczenie terminów badań chorób zakaźnych u zwierząt w związku z pandemia Covid-19.

pismoKILW

Zamieszczamy także odpowiedź Głównego Lekarza Weterynarii na przedmiotowe pismo.

pismoGLW

Zachęcamy do zapoznania się z pismem Rady Sekcji Krajowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Weterynarii dotyczącym wniosku o niezastosowania wobec pracowników Inspekcji Weterynaryjnej regulacji przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz z odpowiedzią Szefa Służby Cywilnej na niniejsze pismo.

pismo NSZZ

odp. Służby Cyw.

Prezentujemy odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wyrażające sprzeciw wobec ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych w Inspekcji Weterynaryjnej planowanych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021.

Poniżej zamieszczamy również odpowiedź Szefa Służby Cywilnej na ww. Stanowisko. 

Zachęcamy także do zapoznania się z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej skierowanym do Ministra Rolnictw i Rozwoju Wsi w sprawie podjęcia niezwłocznych działań naprawczych, mających na celu przekazywanie odpowiednich środków budżetowych na wynagrodzenia lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii do czynności związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem zdrowotnym żywności pochodzenia zwierzęcego oraz monitorowaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.

 

pismoMF

odp.SSC

odp.MRiRW

Ponownie zamieszczamy pismo Głównego Lekarza Weterynarii z 26 maja 2020 r. w sprawie procedury pobierania i przesyłania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku wykrywania SARS-CoV2 wraz z zaktualizowaną procedurę badania zwierząt w kierunku SARS-CoV-2.

 pismo GLW 

procedura badania

Zachęcamy do zapoznania się programem Telewizji Polskiej, w której przedstawiono negatywne stanowisko lekarzy weterynarii wobec rządowych planów powstania Państwowej Inspekcji Ochrony Zwierząt. W programie znajduje się obszerny wywiad z Lechem Rybarczykiem przewodniczącym Sekcji Krajowej Pracowników Weterynarii NSZZ „Solidarność”, który zwrócił uwagę, że MRiRW powinno najpierw dofinansować istniejącą już Inspekcji Weterynaryjną. Część poświęcona naszym problemom znajduje się od 12 minuty programu. 

https://bit.ly/39jHWMu

nekrolog kondolencje Andrzej Szlichta

Na ręce wiceministra rolnictwa Szymona Giżyńskiego zostały skierowane pisma tłumaczące dlaczego KRL-W nie ma możliwości zajęcia się jego prośbą o zgłoszenie kandydatów na członków Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii. 

 

pismo1

pismo2

 

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Znajdź nas

facebook

Google Plus