Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie poparła stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie planów utworzenia międzyuczelnianego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Toruniu.

Treść pisma

Komunikat ze spotkania z Szefem Służby Cywilnej

W dniu 28 czerwca 2018 roku, z inicjatywy Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie jej przedstawicieli z Szefem Służby Cywilnej Panem Ministrem Dobrosławem Dowiatem-Urbańskim. Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną reprezentowali: Prezes Jacek Łukaszewicz, Wiceprezes Marek Wisła i Sekretarz Marek Mastalerek. Na zaproszenie Szefa Służby Cywilnej w spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa i Inspekcji Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Tematem rozmów była katastrofalna sytuacja kadrowo-finansowa Inspekcji Weterynaryjnej i zagrożenie realizacji jej zadań nie tylko w aspekcie zwalczania ASF. W trakcie spotkania podkreślono, że brak działań Rządu RP w celu poprawy tej sytuacji będzie  skutkował miliardowymi stratami dla polskiej gospodarki z powodu zatrzymania produkcji i eksportu wieprzowiny, ale także  zdrowia publicznego, jakie pojawia się w związku z wieloletnim niedoinwestowaniem Inspekcji Weterynaryjnej mimo nakładania na nią coraz to nowych zadań. W toku rozmów zasygnalizowano także podobną, fatalną sytuację w pozostałych inspekcjach, a także w całej Służbie Cywilnej. Minister Dobrosław Dowiat-Urbański zadeklarował pomoc i działania na forum Komitetu Stałego Rady Ministrów mające na celu przekonanie Premiera, Ministra Finansów i całego Rządu o konieczności rozwiązania problemów kadrowo-finansowych inspekcji.

Prezes Jacek Łukaszewicz w imieniu swoim oraz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej na ręce Jana Krzysztofa Ardanowskiego złożył gratulacje z okazji objęcie stanowiska Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz zaproponował spotkanie w celu przedstawienia bieżących problemów polskiej weterynarii.

Treść pisma

27 czerwca w Sejmie odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas, którego posłowie wysłuchali informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o „sytuacji kadrowo - finansowej w inspekcjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności w kontekście realizacji zadań na rzecz rolnictwa, konsumentów i wymiany handlowej”.

Podczas dyskusji głos zabierali przedstawiciele Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, którzy zwracali uwagę na kłopoty finansowo- kadrowe Inspekcji Weterynaryjnej. - Czy niezależnie od etatów przewidywane są podwyżki wynagrodzeń? Bo w Inspekcji Weterynaryjnej jest mnóstwo wakatów. Dodatkowe wakaty są jak najbardziej potrzebne, ale to nie etaty zwalczają ASF tylko lekarze pracujący na tych etatach. Jeżeli my ich finansowo nie nakłonimy do przyjścia do Inspekcji to ASF będzie bardzo groźny. To samo dotyczy lekarzy wyznaczonych, którzy zaczynają nie podejmować zleceń – mówił Jacek Łukaszewicz prezes KRL-W.

Z kolei Marek Wisła wiceprezes Krajowej Rady przypomniał z jakimi konsekwencjami będzie się wiązać lekceważenie przez rząd problemu Inspekcji Weterynaryjnej. – Jeżeli przyjmiemy scenariusz hiszpańskie, gdzie choroba rozwinęła się na terenie całego kraju to Hiszpania zwalczała ASF 10 lat. My planujemy zrobić bioasekurację w 2-3 lata, ale jak na razie tempo kontroli to 1700 gospodarstw miesięcznie. Tymczasem choroba może pokazać się w każdym czasie i każdym miejscu – tłumaczył posłom Marek Wisła. 

O przywrócenie rachunku dochodów własnych w Inspekcji Weterynaryjnej upomniał się Marek Mastalerek sekretarz KRL-W, który jednocześnie przypomniał, że Inspekcja Weterynaryjna przynosi państwu spore dochody. - Powstaje mylne wrażenie, że Inspekcja Weterynaryjna tylko pochłania środki budżetowe. Chciałem państwu uświadomić, że Inspekcja Weterynaryjna mniej więcej tyle samo daje do budżetu państwa ile z niego bierze. Zwracamy również uwagę na wieloletnie zaniedbania w rozporządzeniu o opłatach, gdzie wskazywaliśmy konkretne punkty, gdzie z nie wiadomo jakiej przyczyny, nie pobiera opłat. Budżet z tego powodu traci ok. 120 mln zł. rocznie. Zwracam także uwagę, że budżet na Inspekcję Weterynaryjną w 80% trafia do rolników nie do lekarzy weterynarii. To są właśnie te wszystkie odszkodowania i rekompensaty. Ale wszystko to jest pakowane w jeden worek nazwany Inspekcja Weterynaryjna - mówił  Marek Mastalerek.

Na zdjęciu Jacek Łukaszewicz i Marek Wisła podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zachęcamy do wysłuchanie wywiadu z Jackiem Łukaszewiczem prezesem KRL-W na temat zwalczania ASF oraz sytuacji w Inspekcji Weterynaryjnej.

vetpol.inforia.pl

W związku z pogarszająca się sytuacją epizootyczną oraz rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń samorząd lekarsko-weterynaryjny, organizacje hodowców i przetwórców we wspólnym liście Premiera Mateusza Morawieckiego przesłały wnioski oraz propozycje dalszych działań oraz wyraziły gotowość do udziału w pracach nad stworzeniem strategii walki z ASF.    

Treść pisma

Poniżej znajdują się uchwały i stanowiska podjęte podczas V posiedzenia Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji w Warszawie w dniu 14 czerwca 2018 r.

Numer
treść (PDF)

Data podjęcia

Tytuł

Załącznik(i)

27/2018/VII 14.06.18 w sprawie upoważnienia Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do przygotowania i ogłoszenia w formie obwieszczenia tekstu jednolitego uchwały Nr 55/2015/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 29 września
2015 r. w sprawie prowadzenia rejestru wydanych paszportów dla zwierząt towarzyszących przemieszczanych w celach niehandlowych
 
26/2018/VII 14.06.18 w sprawie zmiany uchwały Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 14 czerwca 2016 r. Nr 85/2016/VI w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących załącznik
25/2018/VII 14.06.18 w sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych  
24/2018/VII 14.06.18 w sprawie przyjęcia Polityki bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych

załącznik

zał 1, zał 2, zał 3, zał 4, zał 5, zał 6,
zał 7, zał 8, zał 9, zał 10, zał 11

23/2018/VII 14.06.18 w sprawie zatwierdzenia informacji dla Rady Ministrów o działalności samorządu lekarsko-weterynaryjnego w 2017 roku załącznik
22/2018/VII 14.06.18 w sprawie minimalnej wysokości składki członkowskiej w 2019 roku  

 

Data podjęcia

Stanowisko

Treść (PDF)

14.06.18 w sprawie przeszczepiania narządów u zwierząt stanowisko

13 czerwca odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która zajęła się zmianą ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Jak napisano w uzasadnieniu jej podstawowym celem było „umożliwienie rolnikom sprzedaży swoich produktów na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, a zatem do sklepów, stołówek jak również restauracji.”

Posłowie powoływali się na swój wyjazd do Austrii, gdzie pracownik austriackich izb rolniczych rzekomo poinformował ich, że w tym kraju istnieje możliwości sprzedaży przez rolnika przetworzonych produktów do sklepów, stołówek, jadłodajni. Podczas dyskusji zwrócono jednak uwagę, że taka działalność jest możliwa w Unii Europejskiej, ale tylko po spełnieniu wielu ograniczeń i zastrzeżeń. Wobec sprzeciwu rządu projekt został odrzucony, ale wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski zapowiedział, że resort rolnictwa zgłosi kolejną nowelizacją tych przepisów. W dyskusji wziął udział Sekretarz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Marek Mastalerek, który zaapelował o racjonalne podejście do tematu. - Cieszę się, że w całej tej sprawie nie zanika podstawowa rzecz, czyli nie tylko ułatwienie rolnikom sprzedaży, ale również trwałe dbanie o bezpieczeństwo żywności. Przestrzegam przed taką łatwą drogą, która mówi, że gdzieś tam w Europie, nie są spełniane warunki weterynaryjne i bezpieczeństwa żywności, bo tak nie jest. W całej Europie obowiązują te same rozporządzenia i wszędzie państwa członkowskie się do nich dostosowują. Dotyczy to również Austrii. W Europie nie ma łatwości w spełnianiu tych warunków. Przeciwnie. Jest wysoka kultura wśród samych rolników, którzy nie dyskutują tylko wykonują polecenia, dostosowują swoje obiekty do wymagań. Chciałbym również przypomnieć, że w poprzedniej ustawie o rolniczym handlu detalicznym były obiecane dodatkowe etaty w Inspekcji Weterynaryjnej na wykonywanie zadań. W uzasadnieniu tej ustawy była mowa o potrzebie dodatkowego jednego etatu w każdym powiatowym inspektoracie weterynarii. I nie przybył ani jeden etat. Teraz będą następne obowiązki i nie widzę, aby w tej sprawie zabierali Państwo głos. Tak jak by to się samo miało zrobić, bez pieniędzy i bez ludzi. Przypominam, że w Inspekcji Weterynaryjnej są dodatkowe kontrole związane z ASF. Tymczasem ludzie odchodzą z pracy. Pragnę Państwu uświadomić wagę problemu. Rozwiązywanie wszystkie na papierze, bez patrzenia na realne możliwości jest bardzo niebezpieczną drogą – powiedział Sekretarz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Marek Mastalerek.

7 czerwca w Sejmie odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej do spraw utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności, w którym Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną reprezentował wiceprezes Marek Wisła. Podczas posiedzenia wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Zbigniew Babalski przypomniał, że ustawy powołująca do życia Państwową Inspekcję Bezpieczeństwa Żywności została złożona w Sejmie prawie rok temu. Od tego czasu wciąż istnieje zasadniczy spór między resortem rolnictwa i zdrowia co do kształtu reformy. Wiceminister Babalski poinformował, że zgodnie z oficjalnym stanowiskiem MRiRW projekt należy procedować, tak, aby wszedł w życie. Przyznał jednak, że nie zależy to tylko od resortu rolnictwa.    

Również zdaniem Jarosława Pinkasa pełnomocnika premiera ds. organizacji struktur administracji publicznej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności ustawa powinna być jak najszybciej procedowana w Sejmie. Ale z samym procesem łączenia nie trzeba się śpieszyć i powinien się on zakończyć najwcześniej w 2020 r. Jednocześnie przyznał, że przyjęta przez rząd ustawa nie jest idealna i wymaga autopoprawek rządu. Miałyby one polegać na pionizacji łączonych inspekcji oraz zagwarantowaniu ich dofinansowania.  Nowa inspekcja miałaby także podlegać bezpośrednio Premierowi.

Podczas posiedzenia podkomisji głos zabrał przedstawiciel Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, który zwrócił uwagę, że obecnie priorytetem jest poprawa sytuacji rządowych inspekcji, a nie ich konsolidacja. -Mamy katastrofalną sytuację kadrowo – finansowa Inspekcji Weterynaryjnej. I to nie jest wyolbrzymienie z mojej strony. Istnieją inspektoraty, w których pracuje tylko jeden lekarz weterynarii, czyli lekarz powiatowy i on kompletnie nie ma sił kadrowych do funkcjonowania. Jest to szczególnie niebezpieczne w aspekcie występowania afrykańskiego pomoru świń. Tu działania ze strony rządu powinny być natychmiastowe. ASF może być w każdej chwili i w każdym miejscu w kraju. Także tam gdzie jest silna koncentracja hodowli trzody chlewnej. To jest ogromne zagrożenie gospodarcze. Konieczność wzmocnienia Inspekcji Weterynaryjnej została dostrzeżona przez Najwyższą Izbę Kontroli, Związek Powiatów Polskich oraz branżowe organizacje hodowców – mówił na posiedzeniu podkomisji Marek Wisła wiceprezes KRL-W.      

Szczegóły trudnej sytuacji Inspekcji Weterynaryjnej przedstawił Główny Lekarz Weterynarii. - Wynagrodzenia są zbyt niskie i powodują odchodzenie ludzi z pracy. Ostatnio są to odejścia masowe - tłumaczył Paweł Niemczuk, który jednocześnie przedstawił zabiegi swoje i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmierzające do pozyskania dodatkowych środków na działanie Inspekcji Weterynaryjnej.

Członkowie podkomisji zostali poinformowani również o ogromnych potrzebach etatowych Inspekcji Weterynaryjnej. Paweł Niemczuk powiedział, że na samo zwalczania ASF oraz wprowadzenie obowiązkowych zasad bioasekuracji potrzebnych jest ok. 400 etatów. Kolejne 305 etatów to potrzeba wzmocnienia nadzoru farmaceutycznego. Ponad 40 etatów trzeba utworzyć na żądanie władz Stanów Zjednoczonych, które nie zgadzają się, aby wysyłki eksportowe certyfikowali wyznaczeni lekarze prywatnej praktyki. I wreszcie po 5 etatów potrzebnych jest w granicznych i wojewódzkich inspektoratach weterynarii.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że Minister Finansów dokonał zwiększenia planu wydatków wojewodów, którzy wnioskowali o podwyżki dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej o kwotę 4.159.124 mln zł w tym na 63 etaty. Poniżej prezentujemy również pozostałą korespondencję w tej sprawie.

Pismo Sekretarza Stanu Marka Suskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Pismo Sekretarza Stanu Marka Suskiego z dnia 8 czerwca 2018 r.

Stanowisko KRLW dot. poparcia akcji pracowników IW

Czerwiec 2019
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Znajdź nas

facebook

Google Plus