Zachęcamy do wysłuchania wywiadu jakiego udzielił Jacek Łukaszewicz Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Naczelnej Redakcji Gospodarczej Polskiego Radia na temat przypadku zablokowania działań Inspekcji Weterynaryjnej przez rolników.

Link do wywiadu

Przedstawiamy listę publikacji prasowych będących efektem rozesłanego do mediów Apelu do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom Inspekcji Weterynaryjnej wykonującym swoje obowiązki służbowe oraz dobrego imienia Inspekcji Weterynaryjnej.

www.agropolska.pl

www.strefaagro.pl

www.wspolczesna.pl

www.wiescirolnicze.pl

www.agronews.com.pl

www.portalhodowcy.pl

www.pomorska.pl

www.okiemrolnika.pl

www.portalspozywczy.pl

Warszawa, dnia 26.07.2018 r.

                                                                                                                 

APEL DO RZĄDU

 

 

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna zwraca się z apelem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom Inspekcji Weterynaryjnej wykonującym swoje obowiązki służbowe oraz ochronę dobrego imienia Inspekcji Weterynaryjnej jako organu administracji Państwa Polskiego. Blokowanie przez rolników działań inspektorów oraz obserwowane ostatnio publiczne kwestionowanie wiedzy i praktyki lekarsko-weterynaryjnej w zakresie zwalczania ASF to najlepsza droga rozprzestrzenienia się wirusa i potęgowania strat gospodarczych.

W opinii samorządu lekarsko-weterynaryjnego niedopuszczalna jest sytuacja jaka miała miejsce w zeszłym tygodniu kiedy trzech pracowników Inspekcji Weterynaryjnej wykonujących czynności służbowe było wbrew swojej woli przetrzymywanych przez 8 godzin przez grupę rolników. Przypominamy, że pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie wykonywania czynności określonych w ustawie podlegają ochronie prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Jako niedopuszczalne należy uznać działania rolników, którzy siłą zablokowali realizację podjętej zgodnie z przepisami decyzji administracyjnej o wybiciu świń w okręgu zapowietrzonym ASF. Fakt, że mimo upływu tygodnia, zwierzęta wciąż pozostają w chlewniach stanowi zaprzeczenie podstawowych zasad zwalczania tak niebezpiecznej epizoocji jaką jest afrykański pomór świń.
-Publiczne kwestionowanie wiedzy oraz praktyki lekarsko-weterynaryjnej, jaką obserwujemy w ostatnim czasie w publicznych wypowiedziach niektórych osób jest najlepszą drogą do dalszego rozprzestrzenia się ASF w głąb kraju – powiedział Jacek Łukaszewicz  prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna w pełni zgadza się ze stwierdzeniem ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa powiedział, że nie ma innych metod zwalczania ASF jak stosowanie zasad bioasekuracji oraz tworzenie stref ograniczeń i wybijanie świń. Osoby, które zablokowały działania Inspekcji Weterynaryjnej w województwie lubelskim biorą pełną odpowiedzialność za dalszy rozwój wirusa w tym rejonie.

Po raz kolejny zwracamy również uwagę, że bezwzględnym warunkiem skutecznej walk z ASF jest doprowadzenie do szybkiego wzmocnienia Inspekcji Weterynaryjnej. Powiatowe inspektoraty weterynarii są niedofinansowane i cierpią na braki kadrowe. – Z zadowoleniem przyjmujemy obietnice rządu przyznania Inspekcji Weterynaryjnej dodatkowych etatów. Zwracam jednak uwagę, że same etaty nie zwalczą ASF, jeżeli do pracy nie zgłoszą się ludzie. Tymczasem niskie pensje w Inspekcji Weterynaryjnej skłaniają lekarzy weterynarii do odchodzenia z pracy w Inspekcji i szukania zajęcia w sektorze prywatnym. Najlepszym tego przykładem są liczne wakaty w tej instytucji – podsumował Jacek Łukaszewicz prezes KRL-W.

Więcej informacji udziela

Witold Katner
rzecznik prasowy
Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

502 85 40 20

 

Treść apelu

W Sejmie odbyło się kolejne posiedzenie podkomisji stałej ds. utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności. Jej celem było przedstawienie stanowiska nowego kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie powstania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.

Wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński opowiedział się za jak najszybszym rozpoczęciem prac parlamentarnych nad ustawą tak, aby PIBŻ mógł rozpocząć działanie na początku 2020 r. Przedstawiciel resortu rolnictwa przyznał jednak, że w ustawie potrzebne są daleko idące zmiany. Wobec sprzeciwu Ministerstwa Zdrowia do nowej instytucji nie zostaną przeniesione częściowe kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Z kolei sprzeciw Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji stawia pod znakiem zapytania tzw. pionizację.   

Obecni na sali przedstawiciele Krajowej Rady lekarsko-Weterynaryjnej zakwestionowali taki sposób przeprowadzania reformy. - Jesteśmy w najtrudniejszym momencie dla Inspekcji Weterynaryjnej po Drugiej Wojnie Światowej. Musimy zwalczać ASF, a powiatowe inspektoraty weterynarii mają olbrzymie problemy kadrowe i finansowe. Są zaległości z wypłaceniem środków dla lekarzy urzędowych. W tym momencie jakiekolwiek działania przy strukturze, która jeszcze daje sobie radę z ASF, porównałbym do remontu statku podczas sztormu – powiedział wiceprezes Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej Marek Wisła.

Zwrócono również uwagę, że w tej formie nie są spełniane podstawowe założenia reformy. - Poza mglistymi opowieściami nie usłyszałem konkretów jak to ma usprawnić działanie i co chcemy osiągnąć. Miały być połączone wszystkie inspekcje, teraz się okazuje, że Sanepid ma w tym nie uczestniczyć chociaż ma znaczną cześć nadzoru. Wiec żaden z celów założonych pierwotnie nie zostaje w tym pomyśle zrealizowany. Jeżeli to ma nic nie dać, a tylko skomplikować i tak już skomplikowaną sytuację to może należy ten pomysł odłożyć  - dodał Marek Mastalerek Sekretarz Krajowej rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Podczas posiedzenia podkomisji obecne były również działające w Inspekcji Weterynaryjnej związki zawodowe.  - Jakie cele przyświecają ministerstwu, żeby podjąć się tak wielkiego projektu, który jest zagrożeniem dla stabilnego funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej. Prosimy o sprecyzowanie celów reformy dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej - dopytywała Sara Meskel przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

18 lipca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację na temat występowania nowych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz propozycji rozwiązań wobec narastającego zagrożenia, którą przedstawił nowy wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Szymon Giżyński.

W jego opinii sytuacja w Inspekcji Weterynaryjnej jest bardzo zła i niezbędne jest uruchomienie „szerokiego strumienia pieniędzy dla weterynarii, po to aby lekarze weterynarii mieli odpowiednią motywację za swoją pracę. Zdaniem wiceministra jednym z zadań rządu jest podniesienie morale i statusu lekarza weterynarii.
- Twierdzimy stanowczo, że te pieniądze są i one są wewnątrz systemu. A paraliżuje te pozytywne przeobrażenia i petryfikuje pewną niemoc tzw. system wyznaczeń, który bez przerwy krytykowaliśmy i krytykujemy nadal i który chcemy zastąpić czymś bardziej racjonalnym i skuteczniejszym, dającym lekarzom weterynarii poczucie wielkiej wartości swojej pracy, odpowiednio uhonorowanej –
powiedział wiceminister Szymon Giżyński.

Do wystąpienie wiceministra Giżyńskiego odniósł się Jacek Łukaszewicz Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, który przytoczył rządowe uzasadnienie do ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności z kwietnia zeszłego roku. Napisano w nim, że tzw. system wyznaczeń generuje mniejsze koszty dla budżetu niż zastąpienie tych lekarzy weterynarii pracownikami, czyli przeprowadzenie etatyzacji systemu wyznaczeń. Szacowny koszt takiej etatyzacji został wtedy wyliczony na 720 mln zł – Panie Ministrze czy przeprowadzono nowe analizy wydatków w ministerstwie, które doprowadziły do tak rewolucyjnej zmiany poglądów – zapytał Jacek Łukaszewicz.

Jacek Łukaszewicz stanął również w obronie lekarzy weterynarii, którzy dzień wcześniej byli przez 8 godzin przetrzymywani w samochodzie przez grupę rolników, która nie chciała zgodzić się na podjęcie przez nich czynności niezbędnych do zwalczania ASF. – Panie Ministrze mówił Pan o podniesieniu morale pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Zgadzam się zupełnie, że to nie tylko o pieniądze chodzi, ale także o odpowiedzialność i poczucie bezpieczeństwa. Wczoraj w Parczewie przez ponad 8 godzin trzech lekarzy weterynarii pracowników Inspekcji Weterynaryjnej było przetrzymywanych siłą. To byli urzędnicy państwowi, czyli pańscy Panie Ministrze, wykonujący czynności urzędowe. Czy zgłosił Pan tą sytuację do prokuratury, a jeżeli nie, to dlaczego. Czy ci lekarze otrzymali od rządu pomoc psychologiczną kiedy już zostali wypuszczeni, a jeżeli nie, to dlaczego. – pytał Jacek Łukaszewicz.  

Z braku czasu na zadane pytania niestety nie padły odpowiedzi. Ale minister S. Giżyński zobowiązał się do ich udzielenia na piśmie. Czekamy na odpowiedź.

Uprzejmie informujemy, że w dn. 21.-22.09.2018 W HOTELU NOWODWORY W CIECHANOWCU odbędzie się  VII Konferencja Weterynaryjna "Choroby jajników, stymulacja inwolucji macicy oraz inwazje pierwotniacze u bydła" organizowana przez Katedrę Rozrodu Zwierząt z Kliniką, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UW-M w Olsztynie w ramach programu edukacyjnego Kliniki Zdrowia i Rozrodu Bydła. Wykładowcami będą uznani zagraniczni i krajowi specjaliści związani  z nauką i praktyką bujatryczną. Więcej informacji znajduje się w poniższym linku.

Link

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach na wniosek Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, ogłasza nabór na 4-semestralne Studia Specjalizacyjne z zakresu „Choroby trzody chlewnej”.

Planowany termin rozpoczęcia specjalizacji: październik 2018 r.

Więcej informacji znajduje w linku poniżej:

www.piwet.pulawy.pl

Przedstawiamy listę publikacji prasowych będących efektem wywiadu udzielonego przez rzecznika prasowego Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Witold Katnera dla agencji informacyjnej Newseria. 

www.biznes.newseria.pl

www.fakt.pl

www.biznes.interia.pl

www.agropolska.pl

www.portalspozywczy.pl

www.gospodarz.pl

www.zycierolnika.pl

www.globaleconomy.pl

www.ipolska24.pl

www.24wspolnota.pl

www.starachowicki.eu

www.tysol.pl

www.konecki24.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Medycyny Weterynaryjnej Studia Podyplomowe Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna ogłaszają nabór na studia specjalizacyjne z dziedziny "Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna". Więcej informacji znajduje w linku poniżej.

Link

Jacek Łukaszewicz Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej udzielił wywiadu Polskiemu Radiu na temat sytuacji kadrowej w Inspekcji Weterynaryjnej oraz niskim tempie kontroli bioasekuracyjnych.

Link do wywiadu

Wrzesień 2019
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Znajdź nas

facebook

Google Plus