Podczas prezentacji założeń projektu budżetu państwa na 2019 r. Jacek Łukaszewicz Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wręczył na ręce Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Jarosława Sachajki pismo, w którym zwrócił się do posłów z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych umożliwiających szybkie wzmocnienie kadrowo-finansowe Inspekcji Weterynaryjnej. - Ostatnie posiedzenia komisji rolnictwa poświęcone zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń pokazało pełną zgodę wszystkich posłów, niezależnie od przynależności partyjnej, a nawet organizacji rolniczych, że konieczne jest wzmocnienie Inspekcji Weterynaryjnej. Niestety w przedstawionym projekcie nie zauważyłem żadnych zmian w tym zakresie - powiedział Jacek Łukaszewicz prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa głos zabrał również Sekretarz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, który wyraził współczucie dla rolników, których stada świń muszą być zlikwidowane, ale przypomniał, że problem dotyczy nie tylko ich.
- Chciałbym państwu przypomnieć, że na tym terenie pracują także lekarze weterynarii, którzy utrzymywali się m.in. z leczenia tych stad. Nikt o nich nie wspomina, że oni także tracą swoje miejsca pracy - powiedział Marek Mastalerek.  

Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych w MRiRW Aleksandra Szelągowska powiedziała, że w przyszłym roku rząd planuje podwyżki dla urzędników Służby Cywilnej na poziomie 2,3%. Ale w przypadku „inspekcji rolniczych” będzie to 7%. Zdaniem samorządu lekarsko-weterynaryjnego zupełnie nie rozwiązuje to problemu - Wynagrodzenie lekarza weterynarii w powiecie, który teraz zwalcza ASF wzrośnie o 170 zł. Niewątpliwie rozwiązaliśmy problem, niewątpliwie cała masa lekarzy ruszy szturmować powiatowe inspektoraty weterynarii - ironizował Prezes KRL-W Jacek Łukaszewicz. 

pismo do Przewodniczącego sejmowej KRiRW

 

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna przesłała na ręce Jana Krzysztofa Ardanowskiego pismo w sprawie stawek wynagrodzenia za czynności urzędowe wskazując na konieczność nowelizacji stosownego rozporządzenia MRiRW. Zdaniem KRL-W urealnienie wynagrodzeń dla prowadzących własne praktyki lekarzy weterynarii spowoduje wzrost zaintersowania wykonywaniem czynności urzędowych, co przy brakach personalnych w Inspekcji Weterynaryjnej może znacząco podnieść skuteczność jej działań. 

pismo do MRiRW

Krajowa Rada Lekarsko - Weterynaryjna złożyła na ręce Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Czesława Siekierskiego Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego stanowiska negatywnie oceniające zapisy art.13 projektu aktu delegowanego dotyczącego szczegółowych zasad przeprowadzenia urzędowych kontroli w obszarze produkcji mięsa. 

pismo do MRiRW

pismo do Cz.Siekierskiego 

stanowisko KRL-W 

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu wdrożenie prac legislcyjnych nad przygotowanym przez samorząd lekarsko-weterynaryjny projektem ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt. Proponowane zmiany polegają na m.in. ustanowieniu zasad równomiernego rozmieszczenia zakładów lecznich dla zwierząt oraz zagwarantowanie równego dostępu do usług weterynaryjnych na zasadzie analogii do ustawy "apteka dla aptekarzy".

pismo do MRiRW  

uchwała KRL-W

projekt zmian

Na ręce Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego zostało skierowane kolejne pismo dotyczące katatrofalnej sytuacji w Inspekcji Weterynaryjnej. Jego sygnatariuszami są Jacek Łukaszewicz Prezes Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej, Lech Rybarczyk Przewodniczący Sekcji Krajowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Weterynarii oraz Sara Meskel przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.  

pismo

W siedzibie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynarynej odbyło się spotkanie Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej Zawodów Zaufania Publicznego, które otworzył Jacek Łukaszewicz Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. To kolejne tego typu spotkanie, które jest forum wymiany poglądów i doświadczeń na tematy związane z odpowiedzialnością zawodową w pracach rzeczników. Tym razem było ono poświęcone czynnościom związanym z przedstawieniem zarzutu lub zarzutów.

Organizatorzy: Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii

im. Stefana Grzyckiego, Ukraina

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna w Warszawie, Polska

 

mają zaszczyt zaprosić na konferencję historyczną:

 

Lwowska Akademia Medycyny Weterynaryjnej – weterynaryjne dziedzictwo historyczne narodów Europy Środkowo-Wschodniej

 

Termin konferencji: 30.11.2018 – 01.12.2018

Miejsce konferencji: Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im S.Z Grzyckiego we Lwowie, ul Piekarska 50

 

Ramowy program konferencji

Piątek 30.11.2018

13.00 – 14.00 rejestracja uczestników

14.00 – 14.30 ceremonia Otwarcia

14.30 – 18.00 obrady

18.00 – 20.00 uroczysta kolacja

 

Sobota 01.12.2018

9.30 – 12.30 obrady

12.30 – 13.30 zakończenie konferencji i zwiedzanie uczelni

13.30 – 14.00 obiad

 

Konferencja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych historią medycyny weterynaryjnej. Celem konferencji jest ocalenie od zapomnienia oraz popularyzacja dziedzictwa historycznego lwowskiej uczelni weterynaryjnej. Na terenie uczelni rozproszone są szczególne cenne zasoby historyczne, które powstawały od początku jej istnienia. Skatalogowanie ich i ocalenie jest przedmiotem szczególnej troski Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w Polsce.

 

Informacje

Warunki uczestnictwa: zgłoszenie uczestnictwa do 10 listopada 2018 r. oraz wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości ok 175 zł (40 euro).

Szczegółowy program konferencji, informację o sposobie uiszczenia opłaty konferencyjnej  oraz kartę uczestnictwa otrzymacie Państwo w późniejszym terminie po zgłoszeniu uczestnictwa
w konferencji drogą mailową na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać kierując maile na adresy organizatorów zamieszczone poniżej.

 

Kontakt do organizatorów:    Zbigniew Wróblewski, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                               Alla Vinarska, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zakwaterowanie: we własnym zakresie, rezerwacji można dokonać przez internet lub telefonicznie, pamiętając o w miarę możliwości wczesnym terminie.

 

Rekomendowane hotele

Eurohotel***
www.eurohotel.lviv.ua
ul. Terszakowców 6А, 5 min do Piekarskiej 50

Hotel Eney****
eney.lviv.ua
ul. Schimserów 2, 5 min do Piekarskiej 50

George Hotel***
georgehotel.com.ua
Plac Мickiewicza 1, 20 min do Piekarskiej 50

Hotel Lviv***
hotel-lviv.com.ua
Prospekt Czornowoła 7, 30 min do Piekarskiej50

Można również skorzystać z wielu innych hoteli i tańszych ofert mieszkań lub kwater do wynajęcia na zasadach hotelowych korzystając z bezpiecznych portali internetowych, pamiętając o lokalizacji Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im S. Z. Grzyckiego we Lwowie, ul Piekarska 50.

Dla osób, które dotrą dzień wcześniej do Lwowa lub pozostaną po konferencji oraz dla osób towarzyszących nie biorących udziału w obradach, możliwe jest zorganizowanie zwiedzania Lwowa, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia.

Krajowa Rada Lekarsko - Weterynaryjna podjęła decyzję o organizacji konkursu pt: "Lekarz weterynariii w obiektywie". Jego celem jest kształtowanie pozytywnego wizerunku zawodu lekarza weterynarii rocznicy powstania służby weterynaryjnej Polsce. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu, w tym terminie nadsyłania prac oraz nagrodach dla zwycięzców. 

Regulamin Konkursu

  

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Warszawie

poszukuje kandydata na stanowisko:

Młodszy specjalista ds. administracyjno-biurowych

 

Wymiar etatu: 1  

Termin składania dokumentów (data wpływu do biura KILW):  12 października 2018 r.

Adres biura: Al. Przyjaciół 1 lok. 2, 00-565 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej, nadzór nad jej obiegiem oraz terminowością;
 • przygotowywanie projektów pism wychodzących;
 • prowadzenie kalendarza spotkań;
 • bieżące prace administracyjno-biurowe;
 • wykonywanie innych czynności administracyjnych i biurowych zleconych przez Prezesa KRLW i Dyrektora biura KILW. 

Warunki pracy: praca w biurze.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie: wyższe, administracyjne lub pokrewne;
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy biurowej na samodzielnym stanowisku;
 • bardzo dobra znajomość oprogramowania MS Office;
 • pozostałe wymagania niezbędne:

-        umiejętność pracy w zespole;

-        bardzo dobra organizacja pracy, sumienność i dbałość o szczegóły;

-        terminowość i zaangażowanie w realizowane zadania;

-        samodzielność, dobra organizacja własnej pracy i umiejętności koordynowania działań.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i w piśmie;
 • doświadczenie w administrowaniu strony internetowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji prowadzonej przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną na stanowisko Młodszy specjalista ds. administracyjno-biurowych”.

Prosimy o przesłanie powyższych dokumentów na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W tytule wiadomości prosimy wpisać: Konkurs na stanowisko młodszego specjalisty ds. administracyjno-biurowych.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

 

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna (tutaj dane kontaktowe).

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, którym jest Mirosław Zakrzewski (dane kontaktowe).

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez Administratora danych i wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Młodszy specjalista ds. administracyjno-biurowych. Dane osobowe zostaną trwale usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania lub zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, cofnięcia przenoszenia danych, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016    r.    w    sprawie    ochrony    osób    fizycznych    w    związku  z przetwarzaniem danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie  spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., o którym mowa w pkt. 5.

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Październik 2020
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas

facebook

Google Plus