W związku z wejściem w życie instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIW pr. 0200.1.22.2020 z 5 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych oraz sposobu prowadzenia listy takich osób, Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wystosował pismo do Głównego Lekarza Weterynarii w niniejszej sprawie.

pismo do GLW

Prezentujemy pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z prośbą o podjęcie działań zmierzających do nowelizacji art. 16 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o inspekcji weterynaryjnej oraz odpowiedź Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Hodowli i Produkcji Zwierzęcej MRiRW na przedmiotowe pismo.

pismo KILW 

odp.MRIRW

Zachęcamy do zapoznania się z pismem Przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej kierowanym do Prezesa Rady Ministrów w sprawie blokady środków przeznaczonych na nagrody i dodatki zadaniowe.

pismo OZZPIW

kartka3

Zamieszczamy pismo Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące przemieszczania zwierząt towarzyszących podróżnym z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii.

 

pismo GLW

W ramach konsultacji społecznych dotyczących Narodowego Programu Szczepień Przeciwko COVID-19, Prezes Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej zwrócił się z prośbą o uwzględnienie lekarzy weterynarii w sekcji VI niniejszego programu – Kolejność szczepień w Etapie I na równi ze służbami mundurowymi.

pismo

Prezes Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej Jacek Łukaszewicz wystosował pismo do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego z prośbą o przekazywanie Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej do konsultacji , projektów aktów prawnych opracowywanych przez Ministerstwo Zdrowia, a dotyczących również lekarzy weterynarii, nawet jeżeli dotyczą ich jedynie w niewielkim stopniu.

pismo KILW

Prezes Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej skierował do Głównego Lekarza Weterynarii pismo z prośbą o odroczenie terminów badań chorób zakaźnych u zwierząt w związku z pandemia Covid-19.

pismoKILW

Zamieszczamy także odpowiedź Głównego Lekarza Weterynarii na przedmiotowe pismo.

pismoGLW

Zachęcamy do zapoznania się z pismem Rady Sekcji Krajowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Weterynarii dotyczącym wniosku o niezastosowania wobec pracowników Inspekcji Weterynaryjnej regulacji przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz z odpowiedzią Szefa Służby Cywilnej na niniejsze pismo.

pismo NSZZ

odp. Służby Cyw.

Prezentujemy odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wyrażające sprzeciw wobec ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych w Inspekcji Weterynaryjnej planowanych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021.

Poniżej zamieszczamy również odpowiedź Szefa Służby Cywilnej na ww. Stanowisko. 

Zachęcamy także do zapoznania się z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej skierowanym do Ministra Rolnictw i Rozwoju Wsi w sprawie podjęcia niezwłocznych działań naprawczych, mających na celu przekazywanie odpowiednich środków budżetowych na wynagrodzenia lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii do czynności związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem zdrowotnym żywności pochodzenia zwierzęcego oraz monitorowaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.

 

pismoMF

odp.SSC

odp.MRiRW

Kwiecień 2021
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Znajdź nas

facebook

Google Plus