31 maja odbyło się spotkanie delegacji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej reprezentowanej przez Prezesa Jacka Łukaszewicza, Wiceprezesa prof. Stanisława Winiarczyka, Sekretarza Marka Mastalerka oraz prof. Krzysztofa Anusza z Głównym Lekarzem Weterynarii Mirosławem Welzem oraz jego zastępcami Katarzyną Piskorz oraz Krzysztofem Jażdżewskim. Obie strony wyraziły wolę dobrej współpracy na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego kraju oraz dobra całej polskiej weterynarii.

Podczas rozmów poruszono temat wzmocnienia kadrowo-finansowego Inspekcji Weterynarii oraz sposobu wynagradzania lekarzy wyznaczonych. Ostatnie dramatyczne wydarzenia w zagłębiu drobiarskim w Żurominie i Mławie oraz wciąż obecna groźba rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń, jasno pokazują jak ważne dla polskiego rolnictwa jest spełnienie tych postulatów.    

Jednym z tematów rozmów był projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw, który trafił właśnie do konsultacji społecznych. Delegacja Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wyraziła chęć współpracy przy procedowaniu tak ważnego dla wszystkich lekarzy weterynarii aktu prawnego. Zwrócono jednocześnie uwagę, że towarzyszące ustawie projekty rozporządzeń mogą wprowadzać nowy, niekorzystny system wynagradzania lekarzy wyznaczonych. Tymczasem większość stawek za ich pracę nie była waloryzowana od 2011 roku.

 

list gratulacyjny dla M. Welz

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym na portalu Wirtualna Polska dotyczącym przeprowadzanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmian w Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii. 

 

https://wiadomosci.wp.pl/nie-weterynarz-ma-egzaminowac-weterynarza-na-specjalizacji-absurdalny-pomysl-ministerstwa-rolnictwa-6645667517225888a

 

Drodzy Pielgrzymi, lekarze i służby weterynaryjne!

Dzięki Bogu za wstawiennictwem naszego Patrona św. Rocha, w ostatnim czasie odczuwamy ulgę w pandemii Covid-19 i możemy - nadal z zachowaniem ogólnych zasad ostrożności – wybrać się do Częstochowy na XXIX Ogólnopolską Pielgrzymkę lekarzy, pracowników i służb weterynaryjnych, która odbędzie się w niedzielę 13 czerwca 2021 roku.

Zapraszam na Jasną Górę, gdzie już prawie od 30 lat spotykamy się razem u naszej Matki – Maryi Bogarodzicy. Najpierw Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu – o godzinie 11.00, następnie o godzinie 12.30 zbierzemy się w Kaplicy św. Józefa na konferencję, aby potem, ok. 14.00 udać się na Wały Jasnogórskie na Drogę Krzyżową. Wcześniej, od rana jest możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania w Kaplicy Spowiedzi św. (spowiadają OO. Paulini).

Przyjedźmy na Pielgrzymkę, niech nasza obecność będzie dowodem wdzięczności Bogu za ten czas, w którym możemy się spotkać „na żywo”, pokonując epidemię i bardziej wyrażając swoją wiarę. Osoby, które nie będą mogły przybyć na nasze doroczne święto, mogą połączyć się przez Internet z transmisją Mszy św. z Jasnej Góry (TVP Stream): 

https://tvpstream.vod.tvp.pl/?channel_id=53415886

o. Jerzy Brusiło, duszpasterz

Jacek Łukaszewicz Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej skierował na ręce Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów pismo w sprawie trwających prac nad projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii. Szef rządu został poinfomowany, że w ramach toczącego się procesu legislacyjnego nie przeprowadzono uzgodnień z Krajową Radą Lekarsko-Weterynaryjną, co jest wymogiem ustawowym.  

pismo 

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacek Łukaszewicz przesłał na ręce Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy pismo w sprawie żenująco niskich wynagrodzeń dla lekarzy wyznaczonych. Zwraca w nim uwagę, że ostatnia kompleksowa nowelizacja rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń miała miejsce w 2011 r. W efekcie w skrajnych przypadkach dochodzi do kuriozalnych sytuacji w których lekarz weterynarii za wykonane w gospodarstwie czynności otrzymuje wynagrodzenie od 3 do 15 zł. 

 pismo 

załącznik 

Krajowa Izba Lekarsko Weterynaryjna przypomina wszystkim lekarzom weterynarii wydającym paszporty dla zwierząt towarzyszących, że przed wydaniem paszportu oraz przed każdym do niego wpisem przy wykonywaniu czynności weterynaryjnych należy dokonać identyfikacji zwierzęcia poprzez odczytanie czytnikiem elektronicznym transpondera. Wymaga to więc bezwzględnej obecności zwierzęcia podczas wykonywania tych czynności. Podkreślamy również, że upoważniony do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących lekarz weterynarii ma obowiązek wprowadzić niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia wystawienia dokumentu lub dokonania w nim wpisu wszystkie dane do systemu informatycznego WetSystems. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi dla wystawiającego paszport lekarza weterynarii. 

W zeszłym roku wystawiono ok. 93 tys. paszportów. W tym roku w stosunku do ok. 100 paszportów stwierdzono nieprzestrzeganie przepisów przez lekarzy weterynarii wydających paszporty. Skala wydaje się więc być niewielka. Niemniej w każdym z tych przypadków (jak zawsze) prowadzone jest postępowanie wyjaśniające przez właściwą izbę okręgową. 2 postępowania zostały już zakończone. W obydwu przypadkach lekarz został wykreślony z rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących, gdyż wystawiał paszport bez przeprowadzenia identyfikacji zwierzęcia.

Jedmnocześnie przypominamy, że na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zamieszczona jest DOBRA PRAKTYKA WYSTAWIANIA PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH PRZEZ UPRAWNIONYCH LEKARZY WETERYNARII, której znajomość jest nieodzownym warunkiem prawidłowego postępowania w tym zakresie.

https://www.vetpol.org.pl/images/uchwaly/VII_kadencja/zal_do_uchwaly_nr_14-2017-VII_Dobra_Praktyka_Wystawiania_Paszportow.pdf

Poniżej materiał TVN 24 na temat przemytu zwierząt. 

https://tvn24.pl/programy/przemyt-zwierzat-5087489

Główny Inspektorat Weterynarii przekazuje informację otrzymaną od Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych dotyczącą pojawiania się sfałszowanych sprawozdań z badań poziomu przeciwciał przeciwko wirusowi wścieklizny.

pismo GIW

pismo GIJHARS

28 stycznia 2022 roku wejdzie w życie nowe prawo europejskie dotyczące produktów leczniczych weterynaryjnych oraz pasz leczniczych. W procesie legislacyjnym, który trwał od 2010 r. aktywnie uczestniczyła Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna będąc członkiem Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii (FVE) oraz Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki (UEVP). W konsultacjach i pracach nad ostatecznym kształtem tworzonego prawa brali udział Prezes KRL-W Jacek Łukaszewicz, Vice Prezes FVE Stanisław Winiarczyk, Prezes UEVP Piotr Kwieciński, Marek Kubica oraz Emilian Kudyba. W trakcie procesu powstawania nowego prawa FVE oraz UEVP wniosły wiele poprawek, których celem było utrzymanie i wzmocnienie pozycji lekarzy weterynarii w procesie zapewniania zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz bezpieczeństwa żywności, a przez to zdrowia publicznego. Zbliża się czas w którym nowe prawo europejskie dotyczące produktów leczniczych weterynaryjnych oraz pasz leczniczych wejdzie w życie. Stanie się to dokładnie 28 stycznia 2022 roku. Pozostało nam jeszcze dziewięć miesięcy, by zapoznać się z jego treścią oraz odpowiednio się przygotować. W załączeniu przedstawiamy infografikę ilustrującą najważniejsze zmiany, które przyniesie nowa legislacja oraz przebieg procesu legislacyjnego. 

infografika1

proces legislacyjny

Światowy Dzień Lekarzy Weterynarii został ustanowiony przez Światowe Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii (World Veterinary Association ) w 2000 r. aby uświadomić jak ważną rolę spełniają lekarze weterynarii w społeczeństwie. Wszystkim lekarzom weterynarii z okazji ich święta składamy serdeczne życzenia. 

Poniżej zamieszczamy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w sprawie uwzględniania lekarzy weterynarii w grupach priorytetowych Narodowego Programu Szczepień.

odp.MZ

Wrzesień 2021
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Znajdź nas

facebook

Google Plus