Dyrektor Departamentu Prawa Rolnego i Środowiska w Rządowym Centrum Legislacji Adam Zieliński odpowiedział na pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacka Łukaszewicza dotyczące procedowania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii.

odp.RCL

komunikat paszporty dla zwierząt 1

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wystosował do Adama Zielińskiego Dyrektora Departamentu Prawa Rolnego i Środowiska w Rządowym Centrum Legislacji pismo, w którym zwraca uwagę, że w ramach toczącego się procesu legislacyjnego dotyczącego projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii, nie przeprowadzono uzgodnień z Krajową Radą Lekarsko-Weterynaryjną.

pismo do RCL

Poniżej zamieszczamy odpowiedź otrzymaną z Ministerstwa Zdrowia dotyczącą przedłużenia kadencji samorządu lekarzy weterynarii.

 

odp.MZ

Dziennik Gazeta Prawna opublikował artykuł dotyczący starań Samorządu przeprowadzenia wyborów do organów po zakończeniu epidemii koronawirusa. Argumenty KIL-W nie trafiły do decydentów z MRiRW, którzy proponują przeprowadzenie wyborów zdalnie. Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna podtrzymuje stanowisko, że w obecnej sytuacji epidemicznej jest to bardzo niebezpieczne i apeluje o przeprowadzenie wyborów po zakończeniu pandemii.

artykuł

Poniżej prezentujemy linki do publikacji prasowych, które ukazały się po przesłankiu do mediów apelu do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, która umożliwi przeprowadzenia wyborów do organów Krajowej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej po zakończeniu pandemii koronawirusa. 

https://bit.ly/2QEksue

https://bit.ly/3wb6IaA

https://bit.ly/3sBudHY

https://bit.ly/31rz3v8

https://bit.ly/3swR6fn

https://bit.ly/3djA7Xy

https://bit.ly/3m8fB07

 

W imieniu wszystkich lekarzy weterynarii zwracamy się z apelem do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, która umożliwi przeprowadzenia wyborów do organów Krajowej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej po zakończeniu pandemii koronawirusa. Inaczej ok. 20 tys. lekarzy weterynarii będzie zmuszonych do wzięcia udziału w wyborach, które mogą stać się  zarzewiem kolejnych ognisk choroby.

Ostatnie dane na temat liczby zachorowań na Covid-19 jasno pokazują, że sytuacja epidemiczna jest bardzo poważna. Jesteśmy o krok od całkowitego lockdownu. W zgodnej ocenie wszystkich autorytetów naukowych do walki z trzecią falą pandemii niezbędne jest m.in. zachowanie zasad dystansu społecznego. Zwracają na to także przedstawiciele rządu, którzy właśnie zaapelowali do pracodawców, aby w miarę możliwość przechodzić na pracę zdalną oraz nie wychodzić z domu. Wszystko po to, aby ograniczyć mobilność i transmisję wirusa.

Tymczasem samorząd lekarzy weterynarii został postawiony w czasie pandemii przed zadaniem przeprowadzenia wyborów.  Zgodnie z ustawą trójstopniowe wybory, trwające ponad pół roku, zaczynają się od rejonowych zebrań wyborczych w ponad 350 powiatach i dzielnicach miast, w których uczestniczy od 10 do 150 osób. Następnym etapem są okręgowe zjazdy wyborcze lekarzy weterynarii w każdym z 16 województw, liczące od kilkudziesięciu do kilkuset osób. Ostatnim etapem jest Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii, w którym uczestniczy około 500 osób. Wybory mają charakter powszechny, a więc ich organizacja musi zapewnić możliwość wzięcia w nich udziału wszystkich lekarzy weterynarii w Polsce (prawie 20 tys. osób).

- W ocenie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej trwający stan epidemii COVID-19 nie pozwala na rzetelne i bezpieczne przeprowadzenie zbliżających się wyborów do organów naszego Samorządu, które zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych powinny właśnie się rozpoczynać. W świetle obecnej sytuacji epidemicznej w Polsce i aktualnych prognoz dotyczących trwania pandemii jest to niemożliwe ze względów zdrowotnych, prawnych i technicznych – mówi Jacek Łukaszewicz Prezes KRL-W.

Samorząd lekarzy weterynarii uzyskał obietnicę wprowadzenia pod obrady Sejmu ustawy, która umożliwiłaby przeprowadzenie wyborów po zakończeniu pandemii. Taki akt prawny znalazł się w wykazie prac legislacyjnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Niestety, z nieznanych nam przyczyn wycofano się z tej inicjatywy. Jest to tym bardziej niezrozumiałe, że wcześniej rząd zgodził się na podobne rozwiązania wobec innych samorządów zaufania publicznego, w których w zeszłym i bieżącym roku powinny odbyć się wybory, między innymi w Samorządzie Pielęgniarek i Położnych, Samorządzie Fizjoterapeutów, a także w samorządzie gospodarczym rzemiosła, polskich związkach sportowych, Polskim Związku Łowieckim, fundacjach, stowarzyszeniach oraz spółdzielniach.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu wprowadzenie w życie, drogą nowelizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, rozwiązań, które umożliwią przeprowadzenie wyborów po zakończeniu pandemii. -  Nie wprowadzenie w życie proponowanych rozwiązań  może spowodować  zaburzenie ciągłości pracy organów Izb Lekarsko-Weterynaryjnych, a tym samym wpłynie negatywnie na realizację powierzonych im ustawowo, licznych zadań z zakresu administracji publicznej – podsumowuje Jacek Łukaszewicz Prezes KRL-W.

apel_do_Prezydenta

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Hodowli i Produkcji Zwierzęcej Magdalena Zasępa przypomina, że że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2019r., poz. 24) zakład leczniczy dla zwierząt może podawać do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach świadczonych usług weterynaryjnych, godzinach otwarcia zakładu leczniczego dla zwierząt oraz adresie zakładu leczniczego dla zwierząt, jednak forma i treść tych informacji nie mogą nosić cech reklamy.

pismo MRiRW

Na ręce Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy zostały skierowane pisma Prezesów okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych w sprawie przełożenia terminy wyborów do Samorządu po zakończeniu pandemii. 

Warszawska ILW

Wielkopolska ILW

Lubelska ILW

Lubuska ILW

W-MILW

Dolnośląska ILW

Małopolska ILW

Jacek Łukaszewicz prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej złożył na ręce ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudy rezygnację z członkostwa w Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii. 

rezygnacja 

stanowisko KRL-W

Wrzesień 2021
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Znajdź nas

facebook

Google Plus