icon Pismo Głównego Lekarza Weterynarii Marka Pirsztuka z dnia 2 lipca br. do Szefa Służby Cywilnej Claudii Torres - Bartyzel (193.57 kB) w sprawie sytuacji kadrowo - płacowej w Inspekcji Weterynaryjnej oraz podpisanego Porozumienia Wielkopolskiego i określonych w nim postulatów (m. in. harmonogramu działań protestacyjnych).

W dniu 26 czerwca 2015 r. w Wolsztynie, odbyło się spotkanie środowiska weterynaryjnego, na którym zawarto Porozumienie Wielkopolskie.

Jego sygnatariuszami zostali:

  • Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, reprezentowana przez Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Jacka Łukaszewicza.
  • Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej
    z przewodniczącym lek. wet. Bogusławem Knaflewskim.
  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius” z prezesem lek. wet. Jackiem Sośnickim
  • Sekcja Krajowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Weterynarii z przewodniczącym dr Lechem Rybarczykiem.

CELE I ZADANIA POROZUMIENIA WIELKOPOLSKIEGO

  • Konsolidacja wszystkich organizacji reprezentujących lekarzy weterynarii i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej;
  • Podwyższenie wynagrodzeń pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz wyznaczonych lekarzy weterynarii do poziomu ustalonego w uchwale sygnatariuszy Porozumienia;
  • Prowadzenie akcji medialnej mającej na celu upublicznienie problematyki związanej z zawodem lekarza weterynarii;
  • W przypadku braku realizacji celów, o których mowa w pkt 2 przygotowanie do ogólnopolskiego protestu wszystkich środowisk zrzeszających lekarzy weterynarii i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

Dokumenty:

icon Pismo do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 czerwca br. (199.41 kB) dotyczące uznawania w ramach rozporządzenia MNiSW z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r. nr 628) tytułu specjalisty w dziedzinie "Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych".

Numer
treść (PDF)

Data podjęcia

Tytuł

Załącznik(i)

54/15/VI 16.06.15 w sprawie wyboru oferty na budowę systemu informatycznego
53/15/VI 16.06.15 w sprawie wysokości składki członkowskiej odprowadzanej do budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 2016 roku
52/15/VI 16.06.15 w sprawie wezwania Lubelskiej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do podjęcia działań zmierzających do ustalenia wysokości składki członkowskiej na kwotę nie mniejszą niż określona w uchwale z dnia 10 czerwca 2014 r. KRL-W nr 19/2014/VI w sprawie wysokości składki członkowskiej odprowadzanej do budżetu KRL-W
51/15/VI 16.06.15 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Regulamin
50/15/VI 16.06.15 w sprawie Regulaminu archiwizowania akt oraz Instrukcji kancelaryjnej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Regulamin archiwizowania akt

Instrukcja kancelaryjna KILW

49/15/VI 16.06.15 w sprawie zobowiązania okręgowych rad lekarsko-weterynaryjnych do podjęcia działań dyscyplinujących wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej załącznik

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Zapytania Ofertowego

dotyczącego zaprojektowania, wykonania i wdrożenia oprogramowania użytkowego do obsługi wydawania, aktualizacji oraz unieważniania paszportów zwierząt towarzyszących a także prowadzenia rejestru lekarzy weterynarii, w tym lekarzy upoważnionych do wydawania paszportów oraz ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt, łącznie z wytworzonym do tego celu logicznym modelem baz danych – Systemem Informatycznym (SI) oraz przeszkolenia administratorów Zamawiającego w zakresie obsługi i administracji SI a także utrzymania SI, zapewnienia poprawnego działania SI oraz jego dostępności w sieci Internet (hosting).

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna wybrała jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. 4 Marca 38, 75-708 Koszalin. Dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie swoich ofert.

icon Pismo Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 12 maja 2015 r. (79.37 kB) dotyczące icon pisma Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 5 grudnia 2014 r., sygn. GIWz-402-80/2014(73 (2.47 MB) w sprawie przekazywania informacji dotyczących łańcucha żywnościowego zwierząt kierowanych do uboju (FCI).

icon Pismo Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW Magdaleny Zasępy z dnia 21 kwietnia 2015 r., sygn. ŻWppw/dm-023-8(1)/2015 (1228) (689.59 kB), z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiocie polskiego zastrzeżenia dotyczącego usług weterynaryjnych zawartego w Kompleksowej umowie gospodarczo-handlowej pomiędzy Unią Europejską a Kanadą (CETA).

icon Pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Jacka Łukaszewicza z dnia 12 maja 2015 r. (86.24 kB)

Marzec 2019
P W Ś C Pt S N
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Znajdź nas

facebook

Google Plus