Prof. Ałła Vyniarska odebrała z rąk Prezesa KRLW Marka Mastalerka, Sekretarza KRLW Jacka Łukaszewicza oraz Skarbnika KRLW Jerzego Tomasza Chodkowskiego kluczyki do 8 osobowego busa ufundowanego przez Krajową Izbę Lekarsko Weterynaryjną. Będzie on służył do przewożenia uchodźców z Ukrainy do Polski i przewożenia pomocy humanitarnej na Ukrainę. Prof. Ałła Vyniarska jest pełnomocnikiem KILW ds. pomocy ukraińskim uchodźcom.

Szanowi Państwo w imieniu rodziny zmarłej lek. wet. Anny Chabior zwracamy się o pomoc. Zbierane są fundusze m.in. na pomoc psychologiczną i prawną dla męża i trójki jej dzieci. A. Chabior zmarła po tygodniowej walce z bardzo ciężkimi obrażeniami, jakich doznała na skutek tragicznego wypadku w pracy. Walczyła dzielnie, choć przeprowadzono amputację obu nóg i prawej ręki.  

 

https://zrzutka.pl/vxkv9n?fbclid=IwAR3x_lKD8I9uLfutjLCJmBSOhZODh4RgZsnSMMNDp4aZOBRkaTOGzh8J0aU

Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk przesłał odpowiedź na Apel Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o uproszczenie procedury przewozu koni przez granicę z Ukrainą.

pismo GLW

Stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia specjalnych ułatwień w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych lekarzy weterynarii z Ukrainy.

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna stoi na stanowisku, że nie ma potrzeby wprowadzania specjalnych ułatwień w dostępie do zawodu lekarza weterynarii dla obywateli Ukrainy. W chwili obecnej proces uzyskiwania prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez obywateli Ukrainy wygląda w sposób bardzo zbliżony do tego, który przechodzą obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski. Odmienności polegają w zasadzie jedynie na tym, że osoby takie zmuszone są nostryfikować dyplom i zdać egzamin ze znajomości języka polskiego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną. Przy czym wypada zauważyć, iż w przypadku gdy dany obywatel Ukrainy ukończył studia magisterskie na kierunku weterynaria w języku polskim, prowadzone przez polską szkołę wyższą nie będzie potrzebował nostryfikacji dyplomu i będzie zwolniony z egzaminu ze znajomości języka polskiego. W takiej sytuacji jego droga do uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii będzie wyglądała tak jak droga obywatela Polski.

Należy również podkreślić, że kwalifikacje lekarzy weterynarii z Ukrainy, którzy w tym kraju ukończyli studia wyższe nie odpowiadają w pełni wymaganiom obowiązującym na terenie Unii Europejskiej, w tym szczególnie w zakresie Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego. Informują o tym pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej, którzy przeprowadzają egzaminy nostryfikacyjne z poszczególnych dziedzin medycyny weterynaryjnej. W związku z powyższym lekarze weterynarii z Ukrainy muszą w znaczącym zakresie uzupełniać swoje wykształcenie w ramach procesu uznawania posiadanego przez nich dyplomu za równoważny dokumentom wymienionym w wykazie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez obywateli państw członkowskich. Powyższe powoduje, iż nie sposób wprowadzić ułatwień w dostępie do zawodu lekarza weterynarii dla obywateli Ukrainy, którzy ukończyli studia na ukraińskich uczelniach, gdyż jak pokazuje doświadczenie Samorządu w tej kwestii, a także porównanie programów studiów, ich kwalifikacje nie są niestety tożsame z kwalifikacjami posiadanymi przez lekarzy weterynarii z państw członkowskich, w tym oczywiście z Polski.

W ocenie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej lekarze weterynarii z Ukrainy mogą i tak się często dzieje, uzyskać zatrudnienie w zakładach leczniczych dla zwierząt w charakterze personelu pomocniczego i w trakcie tego zatrudnienia, starać się w trybie przewidzianym przez aktualnie obowiązujące przepisy krajowe, o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

stanowisko 

Europejska Federacja Lekarzy Weterynarii (FVE) i Europejska Federacja Stowarzyszeń Weterynaryjnych Zwierząt Towarzyszących (FECAVA) dzięki wsparciu Humane Society International (HSI) i partnerów uruchomili program Vets for Ukraine Pets.

Program ten pozwoli lekarzom weterynarii z 38 krajów, w tym również polskim lekarzom weterynarii, uzyskać zwrot kosztów leczenia weterynaryjnego zwierząt uchodźców z Ukrainy. Dzięki powyższemu programowi lekarz weterynarii może leczyć pacjentów z Ukrainy nie pobierając opłat od ukraińskich posiadaczy zwierząt.

Lekarz weterynarii leczący zwierzę z Ukrainy może wypełnić wniosek o zwrot kosztów.

Pokrywane są koszty leczenia:

1. do pięciu psów, kotów, koni lub innych zwierząt domowych,

2. do kwoty 250 euro za zwierzę, np. opieka doraźna, choroby przewlekłe , w tym koszt użytych produktów leczniczych weterynaryjnych.

Więcej informacji o tym, jak to działa, jest dostępnych tutaj, a regulamin dostępny jest tutaj

Aby otrzymać zwrot kosztów, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj.

Do wypełnienia wniosku niezbędne jest hasło, które jest dostępne wyłącznie dla lekarzy weterynarii pracujących w zakładach leczniczych dla zwierząt i posiadających czynne prawo wykonywania zawodu. W celu uzyskania hasła prosimy o kontakt z biurami właściwych okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych. Zwrot kosztów zostanie dokonany przez HSI w ciągu 4-8 tygodni.

Celem uniknięcia nadużyć prosimy o nieudostępnianie publiczne hasła. 

 

Zaproszenie Kołobrzeg 2022 finalpoprawione

 

PROGRAM

W marcu z biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wysłaliśmy do okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych prawie 30 tys. sztuk paszportów dla zwierząt towarzyszących. Jest to trzykrotnie więcej niż w przeciętym miesiącu przed agresją Rosji na Ukrainę. Dzisiaj z biura KILW kurierzy rozwiozą po całym kraju partię 2 tys. paszportów. Kolejne 2 tys. już najbliższy poniedziałek.  

Apelujemy do właścicieli zwierząt towarzyszących, którzy nie planują w najbliższym czasie podróży, o nieuleganie panice i odłożenie w czasie wizyty u lekarzy weterynarii w celu wyrobienia dokumentów. Paszportów nie zabraknie!!!

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w  XV Mistrzostwach Polski Jachtów Kabinowych Lekarzy Weterynarii o Puchar Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, które odbędą się 13 -15  maja 2022 roku. Szczegóły poniżej. 

 

Ogłoszenie 

Karta zgłoszenia załogi

 

 

 

Zamieszczamy informacje z AnimalhealthEurope i Francuskiej Agencji ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych na temat konferencji europejskiej o zastosowaniu roślin w medycynie weterynaryjnej, która odbędzie się 29 marca 2022 r.

więcej informacji

agenda

rejestracja

Listopad 2022
P W Ś C Pt S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Znajdź nas

facebook