Europejska Federacja Lekarzy Weterynarii (FVE) przesłała gratulacje dla lek. wet. Marka Mastalerka z okazji wyboru na stanowisko Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej VIII kadencji oraz dla nowo wybranych członków Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.
Prezes Marek Mastalerek podziękował za otrzymany list i podkreślił znaczenie współpracy Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z Europejską Federacją Lekarzy Weterynarii.

FVE list gratulacyjny

podziękowanie Prezesa

W związku z sytuacją epidemiologiczną odnośnie wścieklizny w Polsce w 2021 r., a co za tym idzie częstszym potwierdzaniem tej choroby u zwierząt domowych, prezentujemy pismo zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztofa Jażdżewskiego dotyczące zachowania ostrożność przy przyjmowaniu w zakładach leczniczych dla zwierząt pacjentów mających kontakt ze środowiskiem poza pomieszczeniami mieszkalnymi właścicieli i nieszczepionych przeciwko wściekliźnie, szczególnie na obszarze województw mazowieckiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego. 

Jednocześnie zwracamy się z apelem do naszych koleżanek i kolegów prowadzących zakłady lecznicze dla zwierząt o promowanie szczepień zwierząt domowych przeciwko wściekliźnie. 

 

pismo 

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zaprasza na "Dzień Weterynarii w URLP". Poniżej informacja zamieszczona na profilu Facebook URLP. 

ZAPRASZAMY do rejestrowania się https://rejestracja.urpl.gov.pl/ na wydarzenie: DZIEŃ WETERYNARII W URPL, które odbędzie się 25.01.2022 r.
Spotkanie ma na celu przybliżenie kluczowych zmian w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 11 grudnia 2018 r. Nr 2019/6 w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylające dyrektywę 2001/82/WE.
Wśród prelegentów gościć będziemy przedstawicieli MRiRW, GIF i GIW.
W trakcie spotkania przedstawimy następujące zagadnienia:
• Dopuszczenie do obrotu oraz nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii weterynaryjnych produktów leczniczych
• Wytwarzanie weterynaryjnych produktów leczniczych
• Dystrybucja oraz sprzedaż weterynaryjnych produktów leczniczych
• Stosowanie weterynaryjnych produktów leczniczych weterynaryjnych.

Spotkanie jest bezpłatne i odbędzie się on-line

https://bit.ly/3511Bke

 NOWE INFORMACJE!

21.01.2022 r. 

Z zaprezentowanego przez Ministerstwo Finansów stanowiska oraz z przepisów znowelizowanej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wynika, iż lekarze weterynarii, którzy prowadzą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług weterynaryjnych i wykonują tę działalność na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, nie mogą korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Co za tym idzie w dalszym ciągu kontynuować opodatkowanie w formie karty podatkowej będą mogli lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne wyłącznie na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, lub którzy taką działalność prowadzą, ale korzystają z usług weterynaryjnych w celach prywatnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą.

Jak wskazało Ministerstwo Finansów lekarze weterynarii, którzy do dnia 31 grudnia 2021 r. opodatkowani byli w formie karty podatkowej, a którzy utracili możliwość dalszego rozliczania się w tej formie powinni do dnia 20 lutego 2022 r.   złożyć we  właściwym  urzędzie  skarbowym  oświadczenie  o  wyborze  formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów podało, iż „mogą oni wybrać 19-procentowy  podatek  liniowy,  ryczałt  od  przychodów ewidencjonowanych lub podatek dochodowy według zasad ogólnych”. Jeżeli oświadczenie
o wyborze formy opodatkowania nie zostanie we wskazanym wyżej terminie złożone dochody z działalności gospodarczej osiągane w 2022 r. przez tych lekarzy weterynarii będą opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Należy podkreślić, iż powyższa informacja nie ma charakteru wiążącej interpretacji podatkowej a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna zaleca kontakt z Krajową Informacją Skarbową – dane kontaktowe pod linkiem: https://www.kis.gov.pl/kontakt/dane-teleadresowe

 

 

UWAGA! AKTUALIZACJA!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            19.01.2022 r.

W wyniku interwencji w ministerstwie uzyskaliśmy informacje, iż wcześniej opublikowany komunikat Ministerstwa Finansów jest nieaktualny i właśnie trwają prace nad jego zaktualizowaniem . Ze wstępnych wypowiedzi wynika, iż termin złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania będzie upływał 20 lutego br., a część lekarzy weterynarii prowadzących działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych będzie mogła nadal korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej. Szczegóły opublikujemy na stronie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej jak tylko Ministerstwo Finansów przekaże zaktualizowana treść komunikatu. 

lek. wet. Marek Mastalerek

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Pismo z Ministerstwa Finansów (czytać łącznie ze sprostowaniem)

Pismo z Ministerstwa Finansów - sprostowanie

W dniach 14–16 stycznia 2022 r. odbył się XII Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii. Na Prezesa Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej na okres kadencji 2022 – 2026 został wybrany Marek Mastalerek Prezes Rady Warszawskiej, który otrzymał 161 głosów. Jego kontrkandydat Marek Wisła Prezes Rady Opolskiej otrzymał 87 głosów.

Zgromadzeni w Warszawie delegaci zdecydowali o następujących składach poszczególnych organów.  

Na Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej został wybrany Rafał Michałowski. Na jego zastępców wybrano (w kolejności alfabetycznej): Andryszak Sławomir, Bartoszewicz Andrzej Bartosz, Burliński Piotr, Gajęcki Maciej, Garczyński Krzysztof, Karwacki Jacek, Kin Andrzej, Kuświk Grzegorz, Leśniak Janusz, Lisiak-Górecka Paulina, Lipko-Przybylska Justyna, Madej Szklany Marzena i Tocha Edyta.

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna (w kolejności alfabetycznej):

Anusz Krzysztof, Chodkowski Jerzy, Dorobek Jan, Gogulski Maciej, Janowski Tomasz, Hildebrand Wojciech, Kacprzyk Mirosław, Kalicki Mirosław, Kossakowska Ewelina, Łada Wiesław, Mateńko Paweł, Meyer Paweł, Perskiewicz Tadeusz, Sośnicki Jacek, Świątalska Agnieszka i Winiarczyk Stanisław.

Krajowa Komisja Rewizyjna (w kolejności alfabetycznej):

Bęczkowska Anna, Czerwiński Zdzisław, Gruszczyński Jacek, Mizak Zbigniew, Porwan Tomasz,  Sajnóg Ryszard i Sobczak Elżbieta.

Krajowa Sąd-Lekarsko Weterynaryjny(w kolejności alfabetycznej):

Biełuszka Piotr, Bober Wiesława, Boczoń-Borkowska Anna, Buchalski Jakub, Chędoszko-Papis Anna, Gajda Stanisław, Jakubek Jacek, Jarocki Zbigniew, Kalupa Zdzisław, Kmet Dominika, Kozdruń Wojciech, Kutrzuba Jacek, Kwaśniewicz Dariusz, Lew-Kiedrowski Mirosław, Pietrzak Alicja, Pławińska-Czarnak Joanna, Stanisławczuk Marek, Szarek Józef, Szczerbiński Wojciech, Śpiewak Paweł, Wiese Ireneusz.

Z urzędu w skład Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wejdą następujący Prezesi okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych (w kolejności alfabetycznej): Brzeski Tomasz, Dul Ryszard, Domarecki Tadeusz, Górski Tomasz, Jackowski Dariusz, Klimowski Andrzej, Kubica Marek, Konwant Sebastian, Łukaszewicz Jacek, Meskel Sara, Pankiewicz Lech, Przewoźna Joanna, Rucki Piotr, Suchecka Dorota i Wysocki Marek.

nekrolog kondolencje J. Siembieda

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadesłało odpowiedź na pismo Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie zatorów finansowych.  

pismo MRiRW

pismo KIL-W 

9 grudnia w siedzibie Głównego Inspektoratu Weterynarii z inicjatywy Głównego Lekarza Weterynarii Pawła Niemczuka doszło do spotkania z sygnatariuszami Porozumienia Warszawskiego w składzie: Jacek Łukaszewicz i Marek Mastalerek (Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna), Sara Meskel i Dorota Osadców (Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, Bartosz Woźniak i Maciej Królewiecki (Stowarzyszenie Urzędowych Lekarzy Weterynarii) oraz Katarzyna Gaworska-Raszczyk i Witold Dereń (Sekcja Krajowa Pracowników Weterynarii NSZZ "Solidarność"). 

Uczestnicy spotkania poruszyli problem sytuacji kadrowo-finansowej Inspekcji Weterynaryjnej, kwestię nowelizacji rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie wynagrodzeń dla wyznaczonych lekarzy weterynarii oraz formy zawierania umów na wykonanie czynności z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii.   

Rozmowy będą kontynuowane. Następne spotkanie poświęcone sprawie wynagrodzeń wyznaczonych lekarzy weterynarii odbędzie się jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia.

 

 Zdjęcie: Główny Inspektorat Weterynarii 

Apel Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 30 listopada 2021 r. do lekarzy weterynarii o powstrzymanie się od zawierania umów z powiatowymi lekarzami weterynarii na wykonywanie czynności urzędowych w roku 2022. 

 

Apel 

W związku z pismem Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie podjęcia działań, mających na celu przekazanie odpowiednich środków budżetowych na wynagrodzenia dla wyznaczonych lekarzy weterynarii, Minister Finansów wystąpił do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie konkretnych działań, odnoszących się do rozdysponowania środków dedykowanych zadaniom w obszarze zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

pismo MF do MRIRW

Wrzesień 2022
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Znajdź nas

facebook