Prezentujemy pismo Sekcja Krajowa Pracowników Weterynarii NSZZ „Solidarność” dotyczące zapisów w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 r. i skutków tych regulacji dla pracowników oraz funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej.

Pismo NSZZ "Solidarność"

Zachęcamy do zapoznania się z treścią pisma Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii Pani Katarzyny Piskorz, które zawiera istotne informacje w sprawie stosowania produktów leczniczych przez lekarzy weterynarii w ramach tzw. kaskady.

pismo GIW

14 października 2020 r. we Wrocławiu odbyła się ceremonia pogrzebowa dr hab. Andrzeja Rudego. Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną reprezentowali Danuta Pawicka-Stefanko oraz Wojciech Hildebrand, który w imieniu Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacka Łukaszewicza przekazał kondolencje rodzinie. Cześć Jego Pamięci. 

kondolencje 

Prezes Krajowej Rady Lekarko-Weterynaryjnej Jacek Łukaszewicz wystosował prośbę do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy o umożliwienie udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.

pismo

Prezes Krajowej Rady Lekarko-Weterynaryjnej w imieniu Prezydium wystosował pismo do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu Krzysztofa Kwiatkowskiego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.

pismo

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacek Łukaszewicz przesłał na ręce Grzegorza Pudy gratulacje z okazji objęcia stanowiska Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

list gratulacyjny

W Senacie trwają prace nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt i innych ustaw. W kolejnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej wzięła udział delegacja Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, która zaapelowała o włączenie do projektu zapisów dotyczących obowiązkowego znakowania i rejestrowania psów i kotów. - To nad czym Państwo dzisiaj debatujecie jest związane z dobrostanem zwierząt. Ja w swoim wystąpieniu skoncentruję się na dobrostanie zwierząt bezdomnych. Wprowadzamy teraz minimalne normy bytowe dla zwierząt w schroniskach oraz uściślamy nadzór nad schroniskami dla zwierząt, ale projekt nie zajmuje się działaniami na rzecz zwalczania tej bezdomności. Leczymy skutki nie odnosząc się do przyczyn – powiedział w Senacie Jacek Łukaszewicz Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.  

KIL-W podniosła również kwestie rozszerzenia katalogu okrucieństwa i znęcania się nad zwierzętami przez właściciela, który nie podejmuje lub zaniecha leczenia zwierzęcia, którego stan zdrowia tego wymaga . - Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na potrzebę zwiększenia roli Inspekcji Weterynaryjnej w ochronie zwierząt poprzez jej dofinansowanie, ale także wsparcie organizacyjne. W interwencyjnych odbiorach zwierząt powinien brać udział urzędowy lekarz weterynarii, który będzie niezależnym, merytorycznym podmiotem, który będzie w stanie ocenić rzeczywisty dobrostan zwierząt. Podkreślam to co mówiłem tutaj wcześniej: dobrostan zwierząt jest mierzalny i może go ocenić właśnie lekarz weterynarii. Oczywiście będzie to wymagało wzmocnienia kadrowo- finansowego Inspekcji Weterynaryjnej oraz zmiany rozporządzenia MRiRW w sprawie wynagrodzeń dla wyznaczonych lekarzy weterynarii - mówił na posiedzeniu senackiej komisji Marek Mastalerek Sekretarz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Delegacja KRL-W zaapelowała także o włączenie w skład projektowanej Rady ds. Zwierząt lekarzy weterynarii oraz wprowadzenie zakazu trzymania małp naczelnych w prywatnych domach. 

 

Jacek Łukaszewicz Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej przesłał na ręce lek. wet. Radosława Raka list gratulacyjny z okazji zdobycia Nagrody Literackiej Nike 2020 za książkę „Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli”. 

list gratulacyjny 

Jacek Łukaszewicz Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej złożył na ręce prof. JanaTwardonia gratulacje dotyczące wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystawa Nauk Weterynaryjnych. 

list gratulacyjny

nekrolog kondolencje Andrzej Rudy data

Wrzesień 2021
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Znajdź nas

facebook

Google Plus