Prezes


Jacek Łukaszewicz

Dyplom: Warszawa 1985 r., Specjalizacja: Rozród Zwierząt. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: 1989–1990 członek Krajowej Komisji Solidarności Lekarzy Weterynarii, od 2004 r. Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Lekarzy-Weterynarii Wolnej Praktyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Prezes Rady Izby Warmińsko-Mazurskiej w IV i V kadencji, członek Prezydium Krajowej Rady w IV i V kadencji. Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej V kadencji w okresie 01.02.13 - 21.06.13 i VI kadencji.

 

Wiceprezesi Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej


Maciej Gogulski

Dyplom: Lublin 2002 r., Specjalizacja: Choroby Psów i Kotów, Radiologia Weterynaryjna. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: członek Rady i Prezydium Wielkopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej IV I V kadencji. Prezes Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej VI i VII kadencji. Członek Stowarzyszenia Śląska Poliklinika Weterynaryjna. Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej VI kadencji.

 

S Winiarczyk

Stanisław Winiarczyk

Dyplom: Lublin 1980 r., Tytuł i stopień naukowy: profesor doktor habilitowany. Specjalizacje: Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna oraz Choroby Psów i Kotów. Praca: Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie. Działalność w samorządzie: członek Rady Izby Lubelskiej, Wiceprezes Krajowej Rady w IV i V kadencji. Członek Krajowej Rady VI kadencji.

 

Sekretarz


Marek Mastalerek

Dyplom: Lublin 1985 r., Specjalizacja: Choroby Psów i Kotów, Higiena Zwierząt Rzeźnych i  Żywności Pochodzenia Zwierzęcego. Praca: 20 lat prywatna praktyka, od 2005 roku dyrektor Biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Działalność w samorządzie: członek Rady i Prezydium Warszawskiej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wszystkich kadencji, wiceprezes Warszawskiej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej IV i V kadencji, skarbnik Warszawskiej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej VI kadencji, Prezes Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji, sekretarz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej IV, V i VII kadencji.

 

Skarbnik


Elżbieta Sobczak

Dyplom: Wrocław 1975 r., Stopień naukowy: doktor nauk weterynaryjnych. Specjalizacja: Prewencja Weterynaryjna i Higiena Pasz. Praca: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze. Działalność w samorządzie: w III kadencji Sekretarz Rady Izby Lubuskiej, w IV kadencji Wiceprezes Rady Izby Lubuskiej, Prezes Rady Izby Lubuskiej V i VI kadencji, Skarbnik Rady Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji, Skarbnik Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej VI i VII kadencji.

 

Członkowie Prezydium


Wojciech Hildebrand

Dyplom: Wrocław, 1994 r., Stopień naukowy: doktor nauk weterynaryjnych. Specjalizacja: Choroby Psów i Kotów. Praca: prywatna praktyka. Działalność naukowa: członek Europejskiego Stowarzyszenia Onkologów Weterynaryjnych (ESVONC),  redaktor naczelny czasopisma: „Weterynaria w Praktyce”. Działalność w samorządzie: Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej IV i V kadencji, Prezes Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI i VII kadencji.

 

Tomasz Górski

Dyplom: 1979 r., Specjalizacje: Choroby trzody chlewnej i Rozrodu Zwierząt. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: Członek KRLW III, IV i V kadencji, Członek Prezydium KRLW V kadencji, obecnie Prezes Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

 

Członkowie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej


Krzysztof Anusz

Dyplom: Warszawa 1984 r., Stopień naukowy: doktor habilitowany. Specjalizacja: Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna oraz Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego. Praca: Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie. Działalność w samorządzie: członek i Sekretarz Rady Izby Warszawskiej, w III, IV, V i VI kadencji członek Krajowej Rady, Prezes Rady Izby Warszawskiej w V i VI kadencji. Wiceprezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej V kadencji.

 

Maciej Bachurski

Dyplom: Olsztyn, 1994 r., Specjalizacje: Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Zwierzęcego Pochodzenia, Choroby Przeżuwaczy, Prewencja Weterynaryjna. Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku. Działalność w samorządzie: Sekretarz Rady Izby Kujawsko-Pomorskiej V kadencji, Prezes Rady Izby Kujawsko-Pomorskiej VI i VII kadencji.

 

Tomasz Brzana

Dyplom: Lublin 2000 r., Specjalizacje: Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna. Praca: Zastępca PLW w Lublinie. Działalność w samorządzie: Sekretarz Rady Lubelskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej w V i VI Kadencji , V-ce Prezes Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII Kadencji Samorządu.

 

Tomasz Brzeski

Dyplom: Olsztyn 1991 r., Specjalizacje: Chirurgia weterynaryjna. Praca: wolna praktyka. Działalność w samorządzie: Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej IV kadencji, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej V i VI kadencji. Wiceprezes  Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji.

 

Jerzy Chodkowski

Dyplom: SGGW w Warszawie, 1979 r., Specjalizacja: Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego. Praca: Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomiu. Działalność w samorządzie: członek Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  I, III, IV, V i VI kadencji, Skarbnik Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej IV i V kadencji.

 

Andrzej Czerniawski

Dyplom: Olsztyn 1996 r., Specjalizacje: Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, Administracja i Epizootiologia Weterynaryjna, Rozród Zwierząt. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej V i VI kadencji, Prezes Rady Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej V i VI kadencji.

 

Jan Dorobek

Dyplom: Wrocław 1976 r., Specjalizacje: Choroby Przeżuwaczy oraz Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna, studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu „Zarządzanie strategiczne". Praca: Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Działalność w samorządzie: rzecznik odpowiedzialności zawodowej Izby Dolnośląskiej w II i III kadencji, prezes Rady Izby Dolnośląskiej w IV i V kadencji, wiceprezes Rady Izby Dolnośląskiej VI kadencji, członek Krajowej Rady w III, IV, V i VI kadencji.

 

Ryszard Dul

Dyplom: Lublin 1981 r., Specjalizacja: Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna. Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sandomierzu. Działalność w samorządzie: członek Rady Okręgowej od I do VI kadencji, V-ce Prezes Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej II kadencji, V-ce Prezes Świętokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej III i IV kadencji, Prezes Świętokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji. Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej III i V kadencji.

 

 

Paweł Jaśkiewicz

Dyplom: Wrocław 1973 r., Specjalizacja: Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna. Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wolsztynie do 31 grudnia 2016 r. od 1 stycznia 2017 r. emeryt. Działalność w samorządzie: Członek Rady I i II kadencji Lubuskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej, Wiceprezes Prezes V i VI kadencji Wielkopolskiej Izby lekarsko-Weterynaryjnej.

 

Przemysław Jurczyk

Dyplom: Warszawa 2003 r., Specjalizacja: Epizootiologia i administracja weterynaryjna. Praca: z-ca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Działalność w samorządzie: w V kadencji członek Komisji Rewizyjnej Izby Zachodniopomorskiej, w VI kadencji v-ce Prezes Rady Izby Zachodniopomorskiej, w VII kadencji Prezes Rady Izby Zachodniopomorskiej.

 

Mirosław Kacprzyk

Dyplom: Lublin 1991 r., Specjalizacja: Choroby Przeżuwaczy. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: Wiceprezes Rady Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej IV i V kadencji. Członek Krajowej Rady V i VI kadencji. Prezes Rady Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI i VII kadencji.

 

Mirosław Kalicki

Dyplom: Olsztyn 1992 r., Stopień naukowy: doktor nauk weterynaryjnych. Specjalizacja: Choroby Zwierząt Nieudomowionych. Praca: Gdański Ogród Zoologiczny w Gdańsku, prywatna praktyka. Działalność naukowa: od 2001 r. kierownik Sekcji Patologii Zwierząt Nieudomowionych Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Działalność w samorządzie: od 2000 r. członek Rady Kaszubsko–Pomorskiej Izby Lekarsko–Weterynaryjnej. Prezes Rady Kaszubsko–Pomorskiej Izby Lekarsko–Weterynaryjnej VI i VII kadencji.

 

Sebastian Konwant

Dyplom: Wrocław  2001 r., Specjalizacje: Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego. Studia podyplomowe z zakresu prawa administracyjnego. Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnie. Działalność w samorządzie: członek Komisji Rewizyjnej Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej V kadencji, członek Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI i VII kadencji, wiceprezes Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji.

 

 

Wiesław Łada

Dyplom: Olsztyn 1982 r., Specjalizacje: Choroby Drobiu, Choroby Trzody Chlewnej. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: członek Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej II, III i VI kadencji, wiceprezes Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej IV i V kadencji.

 

Jan Maszkiewicz

Dyplom: SGGW w Warszawie. Specjalizacje: Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna, Ochrona Zdrowia Publicznego. Działalność w samorządzie: Członek Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej - 2 kadencje, funkcja: Wiceprezes, Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej - 1 kadencja, funkcja: przewodniczący Komisji Państwowych Lekarzy Weterynarii.

 

Krzysztof Orlik

Dyplom: Lublin 1984 r., Specjalizacja: Radiologia Weterynaryjna. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: Skarbnik Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej IV i V kadencji, Prezes Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI i VII kadencji.

 

Lech Pankiewicz

Dyplom: Lublin 1981 r., Specjalizacje: Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna. Praca: wykładowca w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (od 2014 do teraz). Działalność w samorządzie: wiceprzewodniczący Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego w Małopolskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej w I i II kadencji, okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej w Małopolskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej III kadencji, Wiceprezes Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej IV, V i VI kadencji, Prezes Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji.  

 

Danuta Pawicka-Stefanko

Dyplom: Wrocław 1983 r., Specjalizacje: Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna. Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotoryi. Działalność w samorządzie: członek Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej od I do VI kadencji, członek Prezydium Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej IV, V i VI kadencji, członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej IV, VI i kadencji. Sekretarz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej VI kadencji.

 

Tadeusz Perskiewicz

Dyplom: Olsztyn 1987 r., Specjalizacja: Choroby Psów i Kotów. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: w I i II kadencji Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Izby Zachodniopomorskiej, w III i IV kadencji Prezes Rady Izby Zachodniopomorskiej. Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej III, IV, V i VI kadencji.

 

Piotr Rucki

Dyplomy: Lublin 1993 r., Specjalizacja: Higiena Zwierząt Rzeźnych I Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, Choroby Ryb. Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnobrzegu. Działalność w samorządzie: Prezes Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Skarbnik Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI kadencji, członek prezydium Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej V kadencji, członek Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w latach 2008-2009.

 

Jacek Sośnicki

Dyplom: Wrocław 1985r., Specjalizacja: Choroby psów i kotów. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej IV kadencji, członek Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej IV, V, VI i VII kadencji. Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius”.

 

Dorota Suchecka

Dyplom: Olsztyn 2001 r., Specjalizacja: Choroby Psów i Kotów oraz Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna. Praca: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze, Kierownik Pracowni ZHW. Działalność w samorządzie: Skarbnik Rady Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI kadencji, Prezes Rady Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji.

 

M.WISŁA

Marek Wisła

Dyplom: Wrocław 1989 r., Specjalizacja: Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna. Praca: Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Prudniku. Działalność w samorządzie: członek Rady Izby Opolskiej V kadencji, Prezes Rady Izby Opolskiej VI i VII kadencji. Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej VI kadencji.

 

 

Zbigniew Waldemar Wróblewski

Dyplom: Olsztyn 1978 r., Specjalizacja: Choroby Koni. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: członek Rady Izby Warmińsko-Mazurskiej w III kadencji, członek prezydium Rady Izby Warmińsko-Mazurskiej w IV kadencji, Zastępca Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w IV kadencji, Wiceprezes Rady Izby Warmińsko-Mazurskiej w V kadencji. Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej V i VI kadencji. Prezes Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI i VII kadencji.

 

Marek Wysocki

Dyplom: Lublin 1985 r., Specjalizacja: Rozród Zwierząt. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: członek Rady Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej I i IV kadencji oraz V-ce Prezes V i VI kadencji Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej VI kadencji. Prezes Rady Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji. 

 

Piotr Żmuda

Dyplom: Lublin 1990 r., Stopień naukowy: doktor nauk weterynaryjnych. Specjalizacje: Rozród Zwierząt oraz Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: w III kadencji Wiceprezes Rady Izby Małopolskiej oraz członek Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego, Wiceprezes Rady Izby Małopolskiej oraz członek Rady Krajowej w IV, V i VI kadencji, Prezes Rady Izby Małopolskiej w V i VI kadencji.

Styczeń 2022
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Znajdź nas

facebook

Google Plus