Przewodniczący Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego


Zbigniew Jarocki

Dyplom: Warszawa 1974 r., Praca: prywatna praktyka w Warszawie. Stopień naukowy: doktor nauk weterynaryjnych. Specjalizacja: choroby psów i kotów. Działalność w samorządzie: na różnych stanowiskach wybieralnych przez pięć kadencji.

 

Zastępcy przewodniczącego


Jacek Jakubek

Dyplom: Wrocław 1987 r., Specjalizacja: chirurgia weterynaryjna. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: wiceprezes Rady Izby Małopolskiej III kadencji, zastępca krajowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej V kadencji.

 

Jacek Kutrzuba

Dyplom: Lublin 1983 r., Praca: starszy specjalista naukowo-techniczny w Katedrze Epizootiologii i Klinice Chorób Zakaźnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie. Specjalizacja: Choroby psów i kotów. Działalność w samorządzie: członek Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego V kadencji.

 

Magdalena Luks

Dyplom: Olsztyn 1978 r., Praca: prywatna praktyka weterynaryjna. Specjalizacja: choroby psów i kotów. Działalność w samorządzie: zastępca rzecznika odpowiedzialności zawodowej Izby Kaszubsko-Pomorskiej I, II, IV, V i VI kadencji, członek Krajowego Sądu V i VI kadencji.

 

Marek Stanisławczuk

Dyplom: Lublin 1975 r., Praca: starszy inspektor weterynaryjny do spraw chorób zakaźnych zwierząt w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lubaczowie. Specjalizacje: studia podyplomowe choroby bydła. Działalność w samorządzie: członek Komisji Rewizyjnej Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej III kadencji, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej IV kadencji, członek Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI kadencji i VII kadencji, członek Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego VI kadencji.

 

Członkowie Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego


Tomasz Bielawski 

Dyplom: Warszawa 1983 r., Praca: prywatna praktyka w Krasnosielcu, powiat makowski. Działalność w samorządzie: od 2001 r. przez trzy kadencje członek Sądu Izby Warszawskiej.

 

Jarosław Bliźniuk

Dyplom: Lublin 1989 r., Specjalizacja: Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego. Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łęcznej. Działalność w samorządzie: członek Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego V kadencji, członek Komisji Rewizyjnej Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej IV kadencji, członek Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej V i VI kadencji, Sekretarz Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji.

 

Wiesława Bober

Dyplom: Wrocław 1984 r., Specjalizacja: Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego. Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubinie. Działalność w samorządzie: członek komisji rewizyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej III kadencji, z-ca przewodniczącego Sądu Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjne IV kadencji, przewodnicząca Sądu Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej V i VI kadencji, członek Rady i Prezydium Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji.

 

Anna Boczoń-Borkowska

Dyplom: Olsztyn 2002 r., Specjalizacja: Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego. Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokołowie Podlaskim. Działalność w samorządzie: V-ce Prezes Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI Kadencji, członek Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII Kadencji.

 

Anna Chędoszko-Papis

Dyplom: Olsztyn 2003 r., Praca: prywatna praktyka w Długosiodle. Specjalizacja: choroby psów i kotów, higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego.

 

Marian Czerski

Dyplom: Lublin 1975 r., Praca: powiatowy lekarz weterynarii w Łomży. Stopień naukowy: doktor nauk weterynaryjnych. Działalność w samorządzie: członek Rady Izby Północno-Wschodniej IV i VI kadencji, zastępca Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej IV i VI kadencji.

 

Stanisław Gajda

Dyplom: Lublin 1982 r., Praca: prywatna praktyka w Puławach. Specjalizacja: higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego. Działalność w samorządzie: członek Rady Izby Lubelskiej przez 5 kadencji, członek Prezydium i skarbnik Izby Lubelskiej Izby VI kadencji, członek Krajowego Sądu V kadencji.

 

Lech Gogolewski

Dyplom: Lublin 1969 r., Praca: prywatna praktyka w Komornikach. Stopień naukowy: doktor nauk weterynaryjnych. Działalność w samorządzie: w latach 1996-2001 członek Krajowej Rady, latach 2001-2005 członek Rady Izby Wielkopolskiej.

 

Leszek Golecki

Dyplom: Lublin 1995 r., Specjalizacja: Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna. Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii  w Radzyniu Podlaskim. Działalność w samorządzie: członek Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

 

Dariusz Karczewski

Dyplom: Warszawa 1978r., Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej. Specjalizacja: Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna. Działalność w samorządzie: Członek Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej od II do VI kadencji, Członek Okręgowego i Krajowego Sądu VII kadencji.

 

Wojciech Kozdruń

Dyplom: Lublin 1995 r., Stopień naukowy: doktor habilitowany nauk weterynaryjnych. Specjalizacja: Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych. Praca: Zakład Chorób Drobiu PIWet-PIB w Puławach. Działalność w Samorządzie: członek Prezydium i Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

 

 

Dariusz Kwaśniewicz

Dyplom: Lublin 2001 r., Specjalizacja: Chirurgia Weterynaryjna. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej V kadencji, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI kadencji.

 

Joanna Pławińska-Czarnak

Dyplom: Warszawa 2000 r., Stopień naukowy: doktor habilitowany, Specjalizacja: Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna oraz Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego. Praca: Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, SGGW w Warszawie. Działalność w Samorządzie: w kadencji IV, V, VI i VII Sekretarz Sądu Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

 

Andrzej Sadowski

Dyplom: Warszawa 1981 r., Praca: prywatna praktyka. Stopień naukowy: doktor nauk weterynaryjnych. Specjalizacja: Weterynaryjna Diagnostyka Laboratoryjna, Choroby Drobiu i Ptaków Ozdobnych. Działalność w samorządzie: na różnych stanowiskach wybieralnych od początku samorządu zawodowego (członek sądu lek.-wet., członek rady, wiceprezes Opolskiej Izby Lek.-Wet.), współzałożyciel, wiceprezes Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki “Medicus Veterinarius”.

 

Stanisław Srokowski

Dyplom: 1978 r., Specjalizacja: Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna. Praca: Kierownik Gabinetu Weterynaryjnego. Działalność w samorządzie: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej V i VI kadencji , V-ce Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji.

Józef Szarek

Dyplom: Olsztyn 1972 r., Tytuł i stopień naukowy: profesor, doktor habilitowany. Specjalizacje: Użytkowanie i Patologia Zwierząt Laboratoryjnych, Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna. Praca: Zespół Weterynarii Sądowej i Administracji Weterynaryjnej, Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Działalność w samorządzie: przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej III i IV kadencji, członek Rady Izby Warmińsko-Mazurskiej w V i w VI kadencji, wiceprezes Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji.

Styczeń 2022
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Znajdź nas

facebook

Google Plus