zw_colage

  "Życie Weterynaryjne" jest miesięcznikiem wydawanym przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną . Czasopismo zostało założone w 1926 roku. Nakład czasopisma wynosi 19 000 egzemplarzy. Otrzymują je wszyscy członkowie samorządu lekarsko-weterynaryjnego. "Życie Weterynaryjne" pełni funkcje:


1) czasopisma społeczno-zawodowego lekarzy weterynarii należących do izb lekarsko-weterynaryjnych
2) periodyku naukowo-praktycznego.

Pierwsza z funkcji jest realizowana przez informowanie o bieżącej działalności Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej oraz izb lekarsko-weterynaryjnych, a także publikacje artykułów na tematy społeczno zawodowe i dotyczące historii weterynarii.


Charakter naukowo-praktyczny czasopisma wyraża się w publikowaniu prac poglądowych dotyczących medycyny weterynaryjnej, prac kliniczno-kazuistycznych i opracowań na temat leków. Artykuły z tego zakresu są recenzowane.

Wydawanie czasopisma powierzone jest Komitetowi Redakcyjnemu, którym kieruje Redaktor Naczelny.

Redaktor Naczelny odpowiada za całokształt działalności redakcyjno-wydawniczej, reprezentowanie czasopisma na zewnątrz, utrzymanie charakteru i poziomu merytorycznego publikacji oraz przestrzeganie limitów finansowych ustalonych w budżecie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.


Rada Programowa "Życia Weterynaryjnego" ocenia okresowo poziom i tematykę publikowanych artykułów.

„Życie Weterynaryjne” jest indeksowane w bazach Index Copernicus International oraz ICI Journals Master List, Centre for Agriculture and Bioscience International (CABI).

Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism punktowanych. Za artykuły zamieszczane w działach: Prace poglądowe, Prace kliniczne i kazuistyczne, Leki weterynaryjne, Higiena żywności i pasz oraz Historia weterynarii, przyznawane jest 100 punktów.

Luty 2024
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Znajdź nas

facebook