ENG
ENG

03210-03-10 o zakładach leczniczych dla zwierząt

Element graficzny
Odpowiedź Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej
 
na pismo Wojciecha Wojtyry, Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii z dnia 11 stycznia 2010 roku, sygn. akt ŻWppw-mk-07-04/2010 (80) w sprawie wątpliwości w związku ze stosowaniem od dnia 29 grudnia 2009 roku przepisów dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz. U UE L376 z 27 grudnia 2006 roku, str. 36)

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje