ENG
ENG

Apele
KRLW

Apele KRLW

Data podjęcia Apel Treść (PDF)
08.03.22 w sprawie zawieszenia Rosyjskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w prawach obserwatora FVE apel
22.09.21 w sprawie aktualnej sytuacji w nowej Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii apel
10.12.19 do Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie nieprawidłowości w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kutnie apel
08.03.19 Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Rady Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Weterynarii i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius” do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w sprawie koniecznego wzmocnienia finansowo-kadrowego Inspekcji Weterynaryjnej oraz w sprawie zapowiedzianej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „reformy systemu nadzoru weterynaryjnego” apel
07.12.18 do rad okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych w sprawie kontroli dokumentacji farmaceutycznej prowadzonej przez zakłady lecznicze dla zwierząt apel
18.10.17 do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzmocnienia Inspekcji Weterynaryjnej apel
12.07.17 do Posłów na Sejm RP o dofinansowanie Inspekcji Weterynaryjnej i odstąpienie od konsolidacji inspekcji zajmujących się nadzorem nad żywnością apel
09.03.2017 do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o dostrzeżenie problemu niedoborów kadrowo-płacowych w inspektoratach weterynarii i wstrzymanie dalszej degradacji Inspekcji Weterynaryjnej poprzez jej dofinansowanie apel
29.09.2015 w sprawie działań Porozumienia Wielkopolskiego apel
25.04.2013 apel do lekarzy weterynarii w sprawie niepodpisywania aneksów do umów zawartych z powiatowymi lekarzami weterynarii na wykonywanie czynności urzędowych z wyznaczenia na 2013 rok apel
21.06.2012 do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o uwzględnienie prośby Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 16 ust. 6 pkt 2 i art. 33 pkt 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej apel
21.03.2011 w sprawie ochrony lekarzy weterynarii, którzy brali udział w proteście apel
21.06.2011 apel do Prezydenta RP apel
05.11.2010 do lekarzy weterynarii w sprawie treści umów zawieranych z powiatowymi lekarzami weterynarii na wykonywanie czynności urzędowych z wyznaczenia apel