ENG
ENG

Historia

100-lecie pierwszego zjazdu lekarzy weterynarii

6 marca 2020 r. w Sali Wielkiej (Balowej) na Zamku Królewskim w Warszawie odbyły się uroczystości 100-lecia Pierwszego Organizacyjnego Wszechpolskiego Zjazdu Lekarzy Weterynaryjnych. Obchody otworzył Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacek Łukaszewicz, który zwrócił uwagę na rolę lekarzy weterynarii w rozwiązywaniu problemów współczesnego świata.

Obchody objął Patronatem Narodowym Prezydent RP Andrzej Duda. W liście skierowanym do uczestników uroczystości Prezydent podkreślił rolę Pierwszego Wszechpolskiego Zjazdu Lekarzy Weterynaryjnych w administracyjnym zjednoczeniu kraju rozdartego tak długo przez trzech zaborców. – Lekarze weterynarii bardzo dobrze to rozumieli, ofiarowując odrodzonej Rzeczypospolitej swój pełen zapału patriotyzm, obywatelskie zaangażowanie i wysokie zawodowe umiejętności. Istotnym osiągnięciem w skali państwa było wówczas także utworzenie administracji weterynaryjnej – setną rocznicę tego dokonania świętowaliśmy w zeszłym roku – napisał Andrzej Duda.

List wystosował także Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki: „Wszystkim pracownikom służby weterynaryjnej pragnę przekazać wyrazy najwyższego uznania za zaangażowanie oraz dbałość o zdrowie i dobrostan zwierząt. W Państwa rękach jest także kontrola jakości produkowanie żywności pochodzenia zwierzęcego, a o wysokich standardach Państwa pracy świadczy zwiększający się eksport polskiej żywności na światowe rynki. Dziękuje za Państwa gotowość do niesienia pomocy”.

Z kolei Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki w adresie do uczestników uroczystości podkreślił, że „lekarze weterynarii odpowiadają za kontrolę jakości produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego, biorąc tym samym udział w procesie ochrony zdrowia publicznego. Profesjonalizm w dziedzinie weterynarii wymaga nie tylko dobrego przygotowania merytorycznego, ale także współpracy z innymi służbami oraz umiejętności podejmowania nierzadko trudnych decyzji”.

Obchody 100 -lecia zaszczycili swoją obecnością: Halina Szymańska Szef Kancelarii Prezydenta RP wraz z małżonkiem, Dorota Niedziela Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Katarzyna Piekarska Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt, Czesław Siekierski Poseł na Sejm RP, Krzysztof Szulowski Poseł na Sejm RP, Jerzy Chróścikowski Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prof. Stanisław Winiarczyk Wiceprezydent Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii, Piotr Kwieciński Prezydent Europejskiej Federacji Lekarzy Wolnej Praktyki, Andrzej Komorowski Prezesa KRL-W I i II kadencji, Bartosz Winiecki Prezes KRL-W II i III kadencji, Tadeusz Jakubowski Prezes KRL-W IV i V kadencji, Bogdan Konopka Główny Lekarz Weterynarii wraz z wojewódzkimi lekarzami weterynarii, płk. Grzegorz Król Szef Służby Weterynaryjnej – Inspektoratu Weterynaryjnego Wojska Polskiego, Magdalena Zasępa Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Konstanty Radziwiłł Wojewoda Mazowiecki oraz liczne grono Prezesów Zawodów Zaufania Publicznego, przedstawicieli świata nauki i ośrodków akademickich kształcących przyszłych lekarzy weterynarii oraz związków zawodowych.

W trakcie uroczystości referat okolicznościowy – krótki rys historyczny tworzenia się samorządu lekarzy weterynarii wygłosił Emilian Kudyba, który przypomniał okoliczności zwołania i przebieg Pierwszego Ogólnopolskiego Wszechpolskiego Zjazdu Lekarzy Weterynaryjnych w Warszawie.

Uroczystości były także okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych przedstawicieli samorządu lekarsko-weterynaryjnego. Medalem Honorowym Bene de Veterinaria Meritus zostali odznaczeni: lek. wet. Mieczysław Pietrzak, lek. wet Emilian Kudyba, lek. wet. Ryszard Tyborski, dr n. wet. Wacław Czaja, lek. wet. Jan Dorobek, lek. wet. Dariusz Góra i lek. wet. Zbigniew Wróblewski.

Z kolei Medalem Okolicznościowym zostały odznaczone następujące osoby: dr n. wet. Józef Greczko, dr n. wet. Marian Nietupski, lek. wet. Zenon Grzeczka, lek. wet. Ryszard Tyborski, lek. wet. Andrzej Juchniewicz, lek. wet. Paweł Niemczuk, lek. wet. Andrzej Lisowski, dr Mirosław Tomaszewski, dr Michał Konopa, lek. wet. Stefan Noworyta, lek. wet. Mirosław Równicki, lek. wet. Jacek Karwacki, prof. dr hab. Zbigniew Pomorski, lek. wet. Wawrzyniec Laskowski, dr hab. prof. UWM Jan Siemionek, prof. dr hab. prof. zw. Józef Szarek, lek. wet. Maria Ostrowska, dr n. wet. Paweł Kluczniok, lek. wet. Tadeusz Domarecki, lek. wet. Krzysztof Matras, prof. dr hab. Walenty Kempski, lek. wet. Paweł Jaśkiewicz, lek. wet. Tomasz Porwan, lek. wet. Andrzej Marek, lek. wet. Krzysztof Ankiewicz, lek. wet. Tadeusz Perskiewicz, lek. wet. Andrzej Blachura, lek. wet. Marek Kubica, lek. wet. Jerzy Tomasz Chodkowski, lek. wet. Wiesław Łada, prof. dr hab. Jerzy Molenda, lek. wet. Jan Dorobek, lek. wet. Ziemowit Ojak oraz lek. wet. Zbigniew Wolwowicz.

Uroczystość uświetnił występ Grzegorza Gorczycy pianisty Orkiestry Filharmonii Narodowej oraz wykładowcy Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, który zagrał utwory Fryderyka Chopina.