ENG
ENG

Otwarcie i prowadzenie zakładu leczniczego
dla zwierząt

Zakłady lecznicze dla zwierząt są rejestrowane przez okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne.

Ustawy

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt

Rozporządzenia

Rozporządzenie w sprawie wymagań dla gabinetów weterynaryjnych

Rozporządzenie w sprawie wymagań dla przychodni weterynaryjnych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla przychodni weterynaryjnych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dla lecznic weterynaryjnych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dla klinik weterynaryjnych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych