ENG
ENG

Krajowi
konsultanci

Lista Krajowych Konsultantów powołanych uchwałami Rady Programowej

Krajowy Konsultant Dziedzina Kliniczna

Agnieszka Noszczyk Nowak

Kardiologia psów i kotów

Marcin Wrzosek

Neurologia i neurochirurgia psów i kotów

Jerzy Gawor

Stomatologia psów i kotów

Dorota Pomorska

Dermatologia psów i kotów

Dariusz Jagielski

Onkologia psów i kotów

Andrzej Rychlik

Gastroenterologia psów i kotów

Agnieszka Suszyńska Neska

Urologia i nefrologia psów i kotów

Piotr Skrzypczak

Anestezjologia i intensywna terapia psów i kotów

Łukasz Adaszek

Choroby zakaźne i inawazyjne psów i kotów

Marcin Pikiel 

Okulistyka weterynaryjna

Wojciech Niżański

Patologia i biotechnika rozrodu psów i kotów

Grzegorz Wąsiatycz

Ortopedia i traumatologia psów i kotów

Andrzej Raś

Patologia i biotechnika rozrodu koni

Agnieszka Pękala Safińska

Choroby ryb

Jacek Szulc

Chirurgia tkanek miękkich psów i kotów

Artur Jabłoński

Choroby zakaźne i inwazyjne świń

Zygmunt Pejsak

Zarządzanie rozrodem i zdrowiem stad świń

Andrzej Bereznowski

Choroby narządu ruchu i medycyna sportowa koni

Sebastian Smulski

Choroby gruczołu mlekowego i higiena mleka

Wojciech Barański

Zarządzanie zdrowiem stada bydła

Jacek Mamczur

Zarządzanie zdrowiem stad drobiu

Jarosław Kaba

Choroby owiec i kóz

Grzegorz Ramisz

Choroby wielbłądowatych

Jerzy Ziętek

Choroby małych ssaków domowych

Aleksandra Maluta

Choroby płazów i gadów

Sławomir Zduńczyk

Patologia i biotechnika rozrodu bydła

 

Choroby wewnętrzne, zakaźne i inwazyjne koni