ENG
ENG

VIII Kadencja

Numer
treść (PDF)
Data podjęcia Tytuł Załącznik(i)
53/2024/VIII 14.03.24 w sprawie zmiany składu osobowego Kapituły Medalu Honorowego „Bene de Veterinaria Meritus”

załącznik 1

załącznik 2

52/2024/VIII 14.03.24 w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na 2024 rok
51/2023/VIII 14.12.23 w sprawie przyjęcia Preliminarza Budżetowego Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2024
50/2023/VIII 14.12.23 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
49/2023/VIII 14.12.23 w sprawie planu etatów w biurze Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
48/2023/VIII 14.12.23 w sprawie zmiany uchwały nr 11/2013/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży i innych wydatków oraz wypłaty rekompensat za utracony dochód w związku z wykonywaniem zleconych czynności na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej tekst jednolity
47/2023/VIII 14.12.23 zmieniająca uchwałę Nr 38/2023/VIII Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2023
46/2023/VIII 26.09.23 w sprawie zmiany uchwały nr 85/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących załącznik
45/2023/VIII 26.09.23 w sprawie zmiany uchwały nr 47/2015/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie prowadzenia przez okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał tekst jednolity
44/2023/VIII 26.09.23 w sprawie druku formularzy paszportów dla zwierząt towarzyszących
43/2023/VIII 21.06.23 zmieniająca uchwałę Nr 38/2023/VIII Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2023
42/2023/VIII 21.06.23 w sprawie uczestnictwa w Ogólnopolskim Dniu Otwartym Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego organizowanym przez Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
41/2023/VIII 21.06.23 w sprawie minimalnej wysokości składki członkowskiej w 2024 roku
40/2023/VIII 21.06.23 w sprawie zatwierdzenia informacji dla Rady Ministrów o działalności samorządu lekarzy weterynarii w 2022 roku Info. dla RM
39/2023/VIII 22.03.23 w sprawie zmiany uchwały nr 20/2022/VIII Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Samorządowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Lekarzy Weterynarii

załącznik 1

tekst jednolity

38/2023/VIII 22.03.23 w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2023
37/2023/VIII 22.03.23 w sprawie organizacji, terminu, miejsca oraz zasad finansowania kosztów posiedzenia Grupy Visegrad Vet +
36/2023/VIII 22.03.23 w sprawie zmiany uchwały Nr 58/2015/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do działania w imieniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej tekst jednolity
35/2022/VIII 13.12.22 w sprawie udzielenia pożyczki Kaszubsko-Pomorskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej
34/2022/VIII 13.12.22 w sprawie projektu nowelizacji ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw  załącznik
33/2022/VIII 13.12.22 w sprawie powołania członka Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR”
32/2022/VIII 13.12.22 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR”
31/2022/VIII 13.12.22 w sprawie przyjęcia Preliminarza Budżetowego Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2023
30/2022/VIII 31.10.22 w sprawie zmiany uchwały nr 29/2022/VIII Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 11 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 85/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących
29/2022/VIII 11.10.22 w sprawie zmiany uchwały nr 85/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących
28/2022/VIII 11.10.22 w sprawie zmiany uchwały nr 55/2015/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie prowadzenia rejestru wydanych paszportów dla zwierząt towarzyszących przemieszczanych w celach niehandlowych tekst jednolity 
27/2022/VIII 11.10.22 w sprawie zmiany uchwały Nr 115/2008/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru pieczątki lekarza weterynarii  tekst jednolity
26/2022/VIII 11.10.22 w sprawie dobrowolnego ustawicznego kształcenia lekarzy weterynarii zał.1, zał.2, zał.3, zał.4, zał.5
25/2022/VIII 11.10.22 w sprawie Rady Programowej Centrum Doskonalenia Zawodowego
Lekarzy Weterynarii
24/2022/VIII 31.08.22 w przedmiocie zainwestowania środków finansowych pochodzących z oszczędności poczynionych w latach ubiegłych
23/2022/VIII 31.08.22 w sprawie uczestnictwa w Ogólnopolskim Dniu Otwartym Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego organizowanym przez Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
22/2022/VIII 31.08.22 w sprawie kampanii medialnej mającej na celu budowanie świadomości społecznej o roli zawodu lekarza weterynarii
21/2022/VIII 31.08.22 w sprawie wsparcia działań Komitetu Protestacyjnego Porozumienia Warszawskiego podjętych w wyniku wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii
20/2022/VIII 22.06.22 w sprawie powołania Samorządowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Lekarzy Weterynarii załącznik 
19/2022/VIII 22.06.22 w sprawie zmiany uchwały nr 8/2022/VIII Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. Polityki Medialnej i Komunikacji Wewnętrznej tekst jednolity 
18/2022/VIII 22.06.22 w przedmiocie zainwestowania środków finansowych pochodzących z oszczędności poczynionych w latach ubiegłych
17/2022/VIII 22.06.22 w sprawie zmiany uchwały nr 11/2013/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży i innych wydatków oraz wypłaty rekompensat za utracony dochód w związku z wykonywaniem zleconych czynności na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  tekst jednolity
16/2022/VIII 22.06.22 w sprawie minimalnej wysokości składki członkowskiej w 2023 roku
15/2022/VIII 22.06.22 w sprawie zatwierdzenia informacji dla Rady Ministrów o działalności samorządu lekarsko-weterynaryjnego w 2021 roku Info. dla RM 
14/2022/VIII 30.03.22 w sprawie zmiany uchwały Nr 7/2022/VIII Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 19 marca 2022 r. w sprawie zakupu samochodu z przeznaczeniem do pomocy ukraińskim lekarzom weterynarii i ich rodzinom dotkniętym konfliktem wojennym
13/2022/VIII 30.03.22 w sprawie delegowania przedstawicieli Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na posiedzenia Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii oraz innych organizacji zrzeszających europejskie samorządy lekarzy weterynarii
12/2022/VIII 30.03.22 w sprawie podejmowania decyzji o wydatkach w ramach budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
11/2022/VIII 30.03.22 w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2022
10/2022/VIII 30.03.22 w sprawie ustalenia planu pracy Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej VIII kadencji załącznik
9/2022/VIII 30.03.22 w sprawie koordynacji prac i współpracy komisji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej VIII kadencji
8/2022/VIII 30.03.22 w sprawie powołania stałej Komisji ds. Polityki Medialnej i Komunikacji Wewnętrznej
7/2022/VIII 19.03.22 w sprawie zakupu samochodu z przeznaczeniem do pomocy ukraińskim lekarzom weterynarii i ich rodzinom dotkniętym konfliktem wojennym
6/2022/VIII 19.03.22 w sprawie powołania koordynatorów ds. pomocy ukraińskim lekarzom weterynarii i ich rodzinom dotkniętym konfliktem wojennym
5/2022/VIII 15.02.22  w sprawie zmiany uchwały nr 11/2013/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży i innych wydatków oraz wypłaty rekompensat za utracony dochód w związku z wykonywaniem zleconych czynności na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  tekst jednolity
4/2022/VIII 15.02.22  w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 załącznik 1

załącznik 2

tekst jednolity

3/2022/VIII 15.02.22  w sprawie planu etatów w biurze Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
2/2022/VIII 15.02.22  w sprawie dysponowania rachunkiem bankowym Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
1/2022/VIII 15.02.22 w sprawie powołania stałych Komisji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i określenia ich składów osobowych
Kadencja VII
Numer
treść (PDF)
Data podjęcia Tytuł Załącznik(i)
100/2021/VII 30.11.21 w sprawie przyjęcia Raportu o stanie zawodu lekarza weterynarii w Polsce Raport
99/2021/VII 30.11.21 w sprawie zmiany uchwały Nr 115/2008/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru pieczątki lekarza weterynarii tekst jednolity
98/2021/VII 30.11.21 w sprawie dobrowolnego ustawicznego kształcenia lekarzy weterynarii i systemu certyfikowanego szkolenia profilowanego
97/2021/VII 30.11.21 w sprawie zmiany składu osobowego Kapituły Medalu Honorowego „Bene de Veterinaria Meritus” tekst jednolity

załączniki

96/2021/VII 30.11.21 w sprawie rozpatrzenia wniosku Kapituły Medalu Honorowego „Bene de Veterinaria Meritus” o odwołanie ze składu Kapituły jej członka lek. wet. Marka Wisły
95/2021/VII 30.11.21 w sprawie zmiany składu osobowego Kapituły Medalu Honorowego „Bene de Veterinaria Meritus” oraz powołania Honorowego Kanclerza Kapituły Medalu Honorowego „Bene de Veterinaria Meritus”
94/2021/VII 30.11.21 w sprawie zmiany uchwały nr 110/2012/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Medalu Honorowego „Bene de Veterinaria Meritus”
93/2021/VII 30.11.21 w sprawie udzielenia pożyczki Lubelskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej
92/2021/VII 30.11.21 w sprawie przyjęcia preliminarza budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2021
91/2021/VII 30.11.21 w sprawie zmiany uchwały Nr 76/2021/VII Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2021
90/2021/VII 30.11.21 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego
89/2021/VII 25.10.21 w sprawie zmiany uchwały nr 88/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 28 września 2016 r. w sprawie Regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów Regulamin – tekst jednolity
88/2021/VII 22.09.21 w sprawie terminu i miejsca odbycia XII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii
87/2021/VII 22.09.21 w sprawie sfinansowania kosztów organizacji XII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii
86/2021/VII 22.09.21 w sprawie zmiany Zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych tekst jednolity
wzór 1.
wzór 2.
 wzór 3.
wzór 4.
85/2021/VII 20.07.21 w sprawie upoważnienia Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do podpisania Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego projekt Porozumienia
84/2021/VII 08.06.21 w sprawie zmiany terminu spłaty pożyczki udzielonej Lubelskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej
83/2021/VII 08.06.21 w sprawie zatwierdzenia informacji dla Rady Ministrów o działalności samorządu lekarsko-weterynaryjnego w 2020 roku Informacja dla Rady Ministrów 
82/2021/VII 08.06.21 w sprawie terminu i miejsca oraz zasad finansowania kosztów XII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii
81/2021/VII 08.06.21 w sprawie pełnienia przez organy Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz organy okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych swoich obowiązków do czasu powołania nowo wybranych organów
80/2021/VII 08.06.21 w sprawie zmiany uchwały nr 88/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 28 września 2016 r. w sprawie Regulaminu wyborów do organów i w organach izb Regulamin -tekst jednolity
79/2021/VII 08.06.21 w sprawie minimalnej wysokości składki członkowskiej w 2022 roku
78/2021/VII 31.03.21 w sprawie uchylenia uchwały Nr 64/2020/VII Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie terminu i miejsca oraz zasad finansowania kosztów XII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii
77/2021/VII 31.03.21 w sprawie zmiany uchwały Nr 72/2021/VII Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 21 stycznia 2021 r. w przedmiocie zainwestowania środków finansowych pochodzących z oszczędności poczynionych w latach ubiegłych
76/2021/VII 31.03.21 w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2021
75/2021/VII 31.03.21 w sprawie zmiany uchwały Nr 58/2015/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do działania w imieniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej tekst jednolity
74/2021/VII 14.03.21 w sprawie zmiany uchwały nr 95/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 28 września 2016r.
w sprawie ustalenia rejonów wyborczych w powiatach, w których liczba lekarzy weterynarii przekracza 150 osób
tekst jednolity
73/2021/VII 03.03.21 w sprawie zmiany uchwały nr 95/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 28 września 2016r.
w sprawie ustalenia rejonów wyborczych w powiatach, w których liczba lekarzy weterynarii przekracza 150 osób
tekst jednolity
72/2021/VII 21.01.21 w przedmiocie zainwestowania środków finansowych pochodzących z oszczędności poczynionych w latach ubiegłych
71/2021/VII 21.01.21 w sprawie zmiany uchwały nr 95/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ustalenia rejonów wyborczych w powiatach, w których liczba lekarzy weterynarii przekracza 150 osób tekst jednolity
70/2021/VII 21.01.21 w sprawie zmiany uchwały nr 88/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 28 września 2016r. w Regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów Regulamin

załącznik nr 6

69/2021/VII 21.01.21 w sprawie zmiany uchwały Nr 115/2008/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru pieczątki lekarza weterynarii tekst jednolity
68/2020/VII 28.12.20 w sprawie udzielenia pożyczki Lubelskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej
67/2020/VII 28.12.20 w sprawie przyjęcia Preliminarza Budżetowego Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2021
66/2020/VII 09.11.20 w sprawie projektu nowelizacji ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych załącznik
65/2020/VII 25.08.20 w sprawie zmiany uchwały nr 95/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 28 września 2016r. w sprawie ustalenia rejonów wyborczych w powiatach, w których liczba lekarzy weterynarii przekracza 150 osób tekst jednolity 
64/2020/VII 25.08.20 w sprawie terminu i miejsca oraz zasad finansowania kosztów XII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii
63/2020/VII 25.08.20 w sprawie przyjęcia Kodeksu rozważnego stosowanie produktów leczniczych przeciwdrobnoustrojowych przez lekarzy weterynarii Kodeks

załącznik

62/2020/VII 25.08.20 w sprawie zatwierdzenia informacji dla Rady Ministrów o działalności samorządu lekarsko-weterynaryjnego w 2019 roku informacja dla Rady Ministrów
61/2020/VII 25.08.20 w sprawie aktualizacji składu osobowego Kapituły nagrody Chirona
59/2020/VII 25.05.20 w sprawie wniosku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o powołanie na członków Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii
58/2020/VII 25.05.20 w sprawie minimalnej wysokości składki członkowskiej w 2021 roku
57/2020/VII 25.05.20 w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2020
56/2019/VII 10.12.19 w sprawie przyjęcia Preliminarza Budżetowego Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2020
55/2019/VII 10.12.19 w sprawie kosztów kontynuacji kampanii medialnej, organizacji obchodów 100-lecia Pierwszego Organizacyjnego Wszechpolskiego Zjazdu Lekarzy Weterynaryjnych oraz udziału w organizacji Światowego Kongresu WSAVA
54/2019/VII 10.12.19 w sprawie poręczenia za lek. wet. Jarosława Nestorowicza
53/2019/VII 10.12.19 w sprawie ustanowienia medalu okolicznościowego z okazji 100-lecia I Wszechpolskiego Zjazdu Lekarzy Weterynaryjnych
52/2019/VII 10.12.19 w sprawie kontynuowania kampanii informacyjnej public relations rozpoczętej w 2018 r.
51/2019/VII 10.12.19 zmieniająca uchwałę Nr 38/2019/VII Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2019
50/2019/VII 18.09.19 w sprawie zmiany uchwały nr 11/2013/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży i innych wydatków oraz wypłaty rekompensat za utracony dochód w związku z wykonywaniem zleconych czynności na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
49/2019/VII 18.09.19 w sprawie terminu i miejsca oraz zasad finansowania kosztów obchodów 100-lecia I Wszechpolskiego Zjazdu Lekarzy Weterynarii w wolnej Polsce
48/2019/VII 18.09.19 w sprawie elektronicznej formy ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt oraz wykazów zakładów leczniczych dla zwierząt i lekarzy weterynarii upoważnionych do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących
47/2019/VII 12.06.19 w sprawie zmiany składu osobowego Kapituły nagrody Chirona załącznik – tekst jednolity
46/2019/VII 12.06.19 w sprawie zmiany składu osobowego Kapituły Medalu Honorowego „Bene de Veterinaria Meritus” załącznik – tekst jednolity
załączniki do tekstu jednolitego
45/2019/VII 12.06.19 w sprawie Komisji egzaminacyjnej ze znajomości języka polskiego
44/2019/VII 12.06.19 w sprawie zatwierdzenia informacji dla Rady Ministrów o działalności samorządu lekarsko-weterynaryjnego w 2018 roku załącznik
43/2019/VII 12.06.19 w sprawie minimalnej wysokości składki członkowskiej w 2020 roku
42/2019/VII 20.02.19 w sprawie przedłużenia okresu, na jaki udzielono patronatu nad krajowym systemem akredytacji praktyk kolumbopatologicznych
41/2019/VII 20.02.19 w sprawie zmiany uchwały nr 36/2018/VII Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego regulaminu rzecznika odpowiedzialności zawodowej okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej załącznik
załącznik do uchwały 36/2018/VII
40/2019/VII 20.02.19 w sprawie kontynuowania kampanii informacyjnej public relations rozpoczętej w 2018 r.
39/2019/VII 20.02.19 w sprawie powołania Zespołu ds. nadzoru weterynaryjnego
38/2019/VII 20.02.19 w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2019
37/2018/VII 07.12.18 w sprawie przyjęcia preliminarza budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2019
36/2018/VII 07.12.18 w sprawie ramowego regulaminu rzecznika odpowiedzialności zawodowej okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej załącznik
35/2018/VII 07.12.18 w sprawie zmiany uchwały Nr 62/2011/V w sprawie dobrowolnego ustawicznego kształcenia lekarzy weterynarii zał 1zał 2zał 3zał 4zał 5zał 6
34/2018/VII 07.12.18 w sprawie wprowadzenia rekomendowanych wzorów upoważnienia do przeprowadzenia kontroli zakładu leczniczego dla zwierząt, protokołów kontroli oraz wystąpienia pokontrolnego zał 1zał 2zał do zał 2-Gabinet ,zał do zał 2-Klinikazał do zał 2-Laboratoriumzał do zał 2-Lecznicazał 3
33/2018/VII 07.12.18 w sprawie zmiany uchwały nr 11/2013/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży i innych wydatków oraz wypłaty rekompensat za utracony dochód w związku z wykonywaniem zleconych czynności na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej załącznik do uchwały nr 33–2018-VII
32/2018/VII 07.12.18 zmieniająca uchwałę Nr 19/2018/VII Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2018
31/2018/VII 19.09.18 w sprawie wprowadzenia obowiązku informacyjnego kierowników zakładów leczniczych dla zwierząt
30/2018/VII 19.09.18 w sprawie ogłoszenia konkursu na film pt. „Lekarz Weterynarii w obiektywie” regulamin konkursu
29/2018/VII 19.09.18  w sprawie zasad przyznawania dostępu do systemu informatycznego WETSystems w celu umożliwienia wprowadzania do ww. systemu danych dotyczących legalizacji paszportu lekarzom weterynarii zatrudnionym w Inspekcji Weterynaryjnej
28/2018/VII 19.09.18 w sprawie zmiany uchwały Nr 79/2004/III Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej oraz przekazywania danych z tych rejestrów do Centralnego Rejestru Lekarzy Weterynarii
Rzeczypospolitej Polskiej
załącznik tekst jednolity

zał nr 1–5

obwieszczenie 02.07.18 OBWIESZCZENIE PREZESA KRAJOWEJ RADY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 55/2015/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie prowadzenia rejestru wydanych paszportów dla zwierząt towarzyszących przemieszczanych w celach niehandlowych Uchwała Nr 55/2015/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 29 września 2015 r. – tekst jednolity stan na dzień 14 czerwca 2018 r.
27/2018/VII 14.06.18 w sprawie upoważnienia Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do przygotowania i ogłoszenia w formie obwieszczenia tekstu jednolitego uchwały Nr 55/2015/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie prowadzenia rejestru wydanych paszportów dla zwierząt towarzyszących przemieszczanych w celach niehandlowych
26/2018/VII 14.06.18 w sprawie zmiany uchwały Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 14 czerwca 2016 r. Nr 85/2016/VI w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących załącznik
25/2018/VII 14.06.18 w sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych
24/2018/VII 14.06.18 w sprawie przyjęcia Polityki bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych załącznik

zał 1, zał 2, zał 3, zał 4, zał 5, zał 6, zał 7, zał 8, zał 9, zał 10, zał 11

23/2018/VII 14.06.18 w sprawie zatwierdzenia informacji dla Rady Ministrów o działalności samorządu lekarsko-weterynaryjnego w 2017 roku załącznik
22/2018/VII 14.06.18 w sprawie minimalnej wysokości składki członkowskiej w 2019 roku
21/2018/VII 20.03.18 w sprawie zmiany uchwały Nr 24/2014/VI z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za szkolenie praktyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkolenie praktyczne studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej w zakresie wynikającym z programu studiów
20/2018/VII 20.03.18 w sprawie przeprowadzenia kampanii informacyjnej public relations
19/2018/VII 20.03.18 w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2018
18/2018/VII 20.03.18 w sprawie przyjęcia projektu ustawy zmieniającej ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt oraz wystąpienia o jej wydanie załącznik
17/2017/VII 19.12.17 w sprawie dofinansowania udziału lek. wet. Grzegorza Sawoszczuka w projekcie „Polskie Himalaje 2018 r.”
16/2017/VII 19.12.17 w sprawie udzielenia patronatu nad krajowym systemem akredytacji praktyk kolumbopatologicznych
15/2017/VII 19.12.17 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej załącznik
14/2017/VII 19.12.17 w sprawie zmiany uchwał Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 29 września 2015 r. Nr 55/2015/VI w sprawie prowadzenia rejestru wydanych paszportów dla zwierząt towarzyszących przemieszczanych w celach niehandlowych oraz z dnia 14 czerwca 2016 r. Nr 85/2016/VI w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących załącznik
13/2017/VII 19.12.17 w sprawie przyjęcia preliminarza budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2018
12/2017/VII 19.12.17 w sprawie zmiany Zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych załącznik

wzór nr 1

wzór nr 2

wzór nr 3

wzór nr 4

11/2017/VII 19.12.17 zmieniająca uchwałę Nr 104/2017/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2017
10/2017/VII 19.12.17 w sprawie zmiany regulaminu przyznawania przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną dofinansowania przedsięwzięć organizowanych przez Okręgowe Izby Lekarsko-Weterynaryjne oraz inne podmioty Regulamin

zał nr 1

zał nr 2

9/2017/VII 19.12.17 w sprawie planu etatów w biurze Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej załącznik
8/2017/VII 18.10.17 w sprawie zmiany załączników nr 2 – Tabela stanowisk zaszeregowań i kwalifikacji pracowników biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz nr 3 – Tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia – do uchwały Nr 15A/14/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie wynagradzania pracowników biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zał nr 1

zał nr 2

7/2017/VII 18.10.17 w sprawie upoważnienia Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do negocjacji warunków ugody sądowej w sprawie z powództwa Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przeciwko Tadeuszowi Jakubowskiemu
6/2017/VII 18.10.17 w sprawie ustalenia planu pracy Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej VII kadencji w latach 2017–2021 załącznik
5/2017/VII 18.10.17 w sprawie koordynacji prac i współpracy komisji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji w latach 2017–2021
4/2017/VII 18.10.17 w sprawie powołania stałej Komisji ds. Polityki Medialnej
obwieszczenie 12.07.17 OBWIESZCZENIE PREZESA KRAJOWEJ RADY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ z dnia 12 lipca 2017 r. o składzie Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
3/2017/VII 12.07.17 w sprawie dysponowania rachunkiem bankowym Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
2/2017/VII 12.07.17 w sprawie powołania stałych Komisji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i określenia ich składów osobowych
1/2017/VII 12.07.17 w sprawie zmiany uchwały Nr 4C/2013/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji i zastępcy administratora bezpieczeństwa informacji w Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej
Kadencja VI
Numer
treść (PDF)
Data podjęcia Tytuł Załącznik(i)
111/2017/VI 10.05.17 w sprawie sprostowania uchwały Nr 101/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie terminu i miejsca odbycia XI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii
110/2017/VI 10.05.17 w sprawie zalecanych zasad postępowania okręgowych rad lekarsko-weterynaryjnych przy przyznawaniu prawa wykonywania zawodu (absolwentom polskich uczelni)
109/2017/VI 09.05.17 w sprawie zatwierdzenia informacji dla Rady Ministrów o działalności samorządu lekarsko-weterynaryjnego w 2015 i 2016 roku informacja dla Rady Ministrów
108/2017/VI 09.05.17 w sprawie zmiany uchwał Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 29 września 2015 r. Nr 55/2015/VI w sprawie prowadzenia rejestru wydanych paszportów dla zwierząt towarzyszących przemieszczanych w celach niehandlowych oraz z dnia 14 czerwca 2016 r. Nr 85/2016/VI w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących Dobra Praktyka Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących
107/2017/VI 09.05.17 zmieniająca uchwałę Nr 104/2017/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2017 załącznik
106/2017/VI 09.03.17 w sprawie zmiany uchwał Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 29 września 2015 r. Nr 55/2015/VI  w sprawie prowadzenia rejestru wydanych paszportów dla zwierząt towarzyszących przemieszczanych w celach niehandlowych oraz z dnia 14 czerwca 2016 r. Nr 85/2016/VI w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących załącznik
105/2017/VI 09.03.17 w sprawie wysokości składki członkowskiej odprowadzanej do budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 2018 roku
104/2017/VI 09.03.17 w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2017
103/2017/VI 09.03.17 w sprawie zawarcia Umowy wdrażającej Porozumienie partnerskie z Kirgiską Izbą Weterynaryjną
102/2016/VI 14.12.16 w sprawie zmiany uchwały Nr 95/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ustalenia rejonów wyborczych w powiatach, w których liczba lekarzy weterynarii przekracza 150 osób załącznik
101/2016/VI 14.12.16 w sprawie terminu i miejsca odbycia XI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii
100/2016/VI 14.12.16 w sprawie zmiany uchwały Nr 88/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 28 września 2016 r. w sprawie Regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów załącznik

zał 1 karta do głosowania

zał 2 protokól komisji mandatowej

zał 3 protokół z zebrania wyborczego

zał 4 protokół komisji skrutacyjnej

zał 5 protokół – wybory delegatów

99/2016/VI 14.12.16 w sprawie przyjęcia preliminarza budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2017
98/2016/VI 14.12.16 zmieniająca uchwałę Nr 82/16/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2016
97/2016/VI 14.12.16 w sprawie finansowania kosztów organizacji XI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii
96/2016/VI 14.12.16 w sprawie zmiany Zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych załącznik

wzór nr 1 do załącznika

wzór nr 2 do załącznika

wzór nr 3 do załącznika

wzór nr 4 do załącznika

95/2016/VI 28.09.16 w sprawie ustalenia rejonów wyborczych w powiatach, w których liczba lekarzy weterynarii przekracza 150 osób
94/2016/VI 28.09.16 w sprawie terminu i miejsca oraz zasad finansowania kosztów XI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii
93/2016/VI 28.09.16 zmieniająca uchwałę Nr 82/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2016
92/2016/VI 28.09.16 w sprawie zmiany wzorów Nr 1 i Nr 3 do Zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych, których tekst jednolity stanowi załącznik Nr 1 do uchwały Nr 43/2015/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zmiany Zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych stanowiących załącznik do uchwały Nr 63/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych zał 1 Wzór 1 Plan Budżetu KILW

zał 2 Wzór 3 sprawozdanie z wykonania budżetu KILW

91/2016/VI 28.09.16 w sprawie aktualizacji projektu nowelizacji ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt załącznik
90/2016/VI 28.09.16 w sprawie projektu zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii  załącznik
89/2016/VI 28.09.16 w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji załącznik
88/2016/VI 28.09.16 w sprawie Regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz tryb odwoływania organów i członków tych organów regulamin

zał 1 karta do głosowania

zał 2 protokół komisji mandatowej

zał 3 protokół z zebrania wyborczego

zał 4 protokół komisji skrutacyjnej

zał 5 protokół – wybory delegatów

87/2016/VI 28.09.16 w sprawie projektu Ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności oraz powołania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności Apel o poparcie projektu obywatelskiego Ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności

zał 1 projekt ustawy

86/2016/VI 09.08.16 w sprawie realizacji porozumienia partnerskiego z Kirgiską Izbą Weterynaryjną załącznik
85/2016/VI 14.06.16 w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących załącznik
84/2016/VI 14.06.16 w sprawie wysokości składki członkowskiej odprowadzanej do budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 2017 roku
83/2016/VI 14.06.16 w sprawie zmiany załącznika nr 2 – Tabeli stanowisk zaszeregowań i kwalifikacji pracowników biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej – do uchwały Nr 15A/14/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie wynagradzania pracowników biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej załącznik
82/2016/VI  31.03.16 w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2016 r.
81/2016/VI  31.03.16 w sprawie terminu i miejsca oraz zasad finansowania kosztów obchodów 25-lecia Krajowej Izby lekarsko-Weterynaryjnej
80/2016/VI  31.03.16 w sprawie regulaminu przyznawania przez Krajowa Radę Lekarsko-Weterynaryjną dofinansowania przedsięwzięć organizacyjnych Okręgowych Izb Lekarsko-Weterynaryjnych zał 1 regulamin przyznawania dofinansowań

formularz zgłoszenia imprezy/wydarzenia

wzór harmonogramu

79/2016/VI  31.03.16 w sprawie planu etatów w biurze Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w okresie VI kadencji w latach 2014–2017 załącznik
78/2016/VI  31.03.16 w sprawie zmiany uchwały Nr 110/2012/V z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Medalu Honorowego „Bene de Veterinaria Meritus” zał 1

zał 2

77/2016/VI  31.03.16 w sprawie zmiany uchwał Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 29 września 2015 r., Nr 55/2015/VI w sprawie prowadzenia rejestru wydanych paszportów dla zwierząt towarzyszących przemieszczanych w celach niehandlowych oraz Nr 56/2015/VI w sprawie zmiany uchwały nr 48/2015/VI KRL-W z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących
76/2016/VI  31.03.16 w sprawie nominowania w imieniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej kandydatów do orderów oraz odznaczeń państwowych i resortowych  załącznik
75/2016/VI  31.03.16 w sprawie przeprowadzenia kampanii informacyjnej public relations
74/2016/VI  31.03.16 w sprawie dookreślenia zakresu zadań Zespołu ds. sytuacji kadrowo-płacowej w Inspekcji Weterynaryjnej
73/2016/VI  30.03.16 w sprawie jednolitego wzoru legitymacji lekarza weterynarii załącznik
72/2016/VI  30.03.16 w sprawie zmiany uchwały Nr 39/2014/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. remontu i adaptacji siedziby Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
71/2016/VI  30.03.16 w sprawie projektu nowelizacji ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt załącznik
70/2016/VI  30.03.16 w sprawie wniosku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o powołanie na członków Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii
69/2016/VI  30.03.16 w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza  załącznik
68/2016/VI 30.03.16 w sprawie projektu nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt załącznik
67/2016/VI 30.03.16 w sprawie projektu nowelizacji ustawy z dnia 21 grudnia 1990r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych załącznik
66/2015/VI 10.12.15 w sprawie przyjęcia preliminarza budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2016
65/2015/VI 10.12.15 w sprawie wzorcowego regulaminu zakładów leczniczych dla zwierząt i powiadomienia o zmianie regulaminu  załącznik
64/2015/VI 10.12.15 w sprawie zmiany uchwały Nr 59/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie założenia i prowadzenia rejestru ukaranych lekarzy weterynarii załącznik

a1

b2

c3

63/2015/VI 10.12.15 w sprawie wprowadzenia wzorów upoważnienia do przeprowadzenia kontroli zakładu leczniczego dla zwierząt, protokołów kontroli oraz wystąpienia pokontrolnego do dobrowolnego stosowania Zał.1Zał.2

Zał.3  

Pr.1, Pr.2Pr.3

62/2015/VI 10.12.15 zmieniająca uchwałę Nr 44/15/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2015
61/2015/VI 10.12.15 w sprawie podziału kwoty, stanowiącej część opłaty za wydanie dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym pomiędzy Krajową Izbą Lekarsko-Weterynaryjną, a okręgowymi izbami lekarsko-weterynaryjnymi oraz sposobu i częstotliwości przekazywania przez lekarzy weterynarii okręgowym izbom lekarsko-weterynaryjnym kwoty stanowiącej różnicę między wysokością opłaty, a wynagrodzeniem przysługującym im za wydanie paszportu
60/2015/VI 10.12.15 w sprawie zmiany załącznika nr 2 – Tabeli stanowisk zaszeregowań i kwalifikacji pracowników biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej – do uchwały Nr 15A/14/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie wynagradzania pracowników biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej załącznikzałącznik
59/2015/VI 10.12.15 w sprawie planu etatów w biurze Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w okresie VI kadencji w latach 2014–2017 załącznik  
58/2015/VI 29.09.15 w sprawie upoważnienia Prezydium KRL-W do działania w imieniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
57/2015/VI 29.09.15 w sprawie zatwierdzenia informacji dla Rady Ministrów o działalności samorządu lekarsko-weterynaryjnego w 2013 i 2014 roku Informacja dla RM
56/2015/VI 29.09.15 w sprawie zmiany uchwały nr 48/2015/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących
55/2015/VI 29.09.15 w sprawie prowadzenia rejestru wydanych paszportów dla zwierząt towarzyszących przemieszczanych w celach niehandlowych
54/2015/VI 16.06.15 w sprawie wyboru oferty na budowę systemu informatycznego
53/2015/VI 16.06.15 w sprawie wysokości składki członkowskiej odprowadzanej do budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 2016 roku
52/2015/VI 16.06.15 w sprawie wezwania Lubelskiej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do podjęcia działań zmierzających do ustalenia wysokości składki członkowskiej na kwotę nie mniejszą niż określona w uchwale z dnia 10 czerwca 2014 r. KRL-W nr 19/2014/VI w sprawie wysokości składki członkowskiej odprowadzanej do budżetu KRL-W
51/2015/VI 16.06.15 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Regulamin
50/2015/VI 16.06.15 w sprawie Regulaminu archiwizowania akt oraz Instrukcji kancelaryjnej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Regulamin archiwizowania akt

Instrukcja kancelaryjna KILW

49/2015/VI 16.06.15 w sprawie zobowiązania okręgowych rad lekarsko-weterynaryjnych do podjęcia działań dyscyplinujących wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej
załącznik
48/2015/VI

uchylona uchwałą 85/2016/VI

19.03.15 w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących  załącznik
47/2015/VI 19.03.15 w sprawie prowadzenia przez okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał załącznik
46/2015/VI 19.03.15 o zmianie uchwały Nr 11/2013/VI KRL-W z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży i innych wydatków oraz wypłaty rekompensat za utracony dochód w związku z wykonywaniem zleconych czynności na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
45/2015/VI

uchylona uchwałą 58/2015/VI

19.03.15 w sprawie upoważnienia Prezydium KRL-W do działania w imieniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
44/2015/VI 19.03.15 w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2015
43/2015/VI 19.03.15 w sprawie zmiany Zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych stanowiących załącznik do uchwały Nr 63/2011/V KRL-W z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych Zasady Gospodarki Finansowej Zasady Gospodarki Finansowej

Wzór 1 – plan budżetowy KILW

Wzór 2 – projekt budżetu OILW

Wzór 3 – Sprawozdanie z wykonania budżetu KILW

Wzór 4 – Sprawozdanie z wykonania budżetu OILW

42/2014/VI 17.12.14 w sprawie odwołania ze składu Kapituły Medalu Honorowego „Bene de Veterinaria Meritus” lek. wet. Karola Marcinkowskiego, powołania w skład Kapituły Medalu Honorowego „Bene de Veterinaria Meritus” lek. wet. Ryszarda Tyborskiego oraz zmiany uchwały Nr 110/2012/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Medalu Honorowego „Bene de Veterinaria Meritus”
41/2014/VI 17.12.14 w sprawie powołania Rady Programowej „Życia Weterynaryjnego”
40/2014/VI 17.12.14 zmieniająca uchwałę Nr 4C/2013/VI KRL-W z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz wyznaczenia administratora bezpieczeństwa i zastępcy administratora bezpieczeństwa informacji w KILW
39/2014/VI 17.12.14 w sprawie powołania Zespołu ds. remontu i adaptacji siedziby Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
38/2014/VI 17.12.14 w sprawie niewykorzystanych paszportów dla zwierząt domowych sporządzonych zgodnie ze wzorem określonym w Decyzji Komisji z dnia 26 listopada 2003 r. ustanawiająca wzór paszportu do celu wewnątrzwspólnotowego przemieszczania psów, kotów i fretek (2003/803/WE)
37/2014/VI

uchylona uchwałą 48/2015/VI

17.12.14 w sprawie zmiany uchwały Nr 119A/2013/V z dnia 15 maja 2013 r. sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących załącznik

FILM Instruktażowy

36/2014/VI 16.12.14 w sprawie uchylenia uchwały Nr 23/2014/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie standardów wykonywania niektórych usług lekarsko-weterynaryjnych
35/2014/VI 16.12.14 w sprawie zmiany uchwały Nr 26/2014/VI KRL-W z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie obowiązkowego noszenia identyfikatorów w zakładach leczniczych dla zwierząt załącznik
34/2014/VI 16.12.14 w sprawie udzielenia prolongaty w spłacaniu przez Zachodniopomorską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną należnych składek na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
33A/2014/VI 16.12.14 zmieniająca uchwałę Nr 17/2014/VI KRL-W w sprawie przyjęcia budżetu KILW na rok 2014 r.
33/2014/VI 16.12.14 w sprawie przyjęcia preliminarza budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2015 r.
32/2014/VI

uchylona uchwałą 43/2015/VI

16.12.14 w sprawie zobowiązania Prezesa KRL-W do wydania obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych stanowiących załącznik do uchwały Nr 63/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej  izb lekarsko-weterynaryjnych
31/2014/VI

uchylona uchwałą 59/2015/VI

16.12.14 w sprawie planu etatów w biurze Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w okresie VI kadencji w latach 2014–2017 Załącznik
30/2014/VI 18.09.14 w sprawie powołania Zespołu Informatycznego do wyboru firmy informatycznej do utworzenia i prowadzenia bazy zaczipowanych zwierząt towarzyszących
29/2014/VI 18.09.14 w sprawie wprowadzenia zasad racjonalnego i bezpiecznego stosowania antybiotyków przez lekarzy weterynarii w Polsce w ramach dobrej praktyki załącznik
28/2014/VI 17.09.14 w sprawie regulaminu udzielania prolongaty w spłacaniu przez izby okręgowe należnych składek na rzecz Krajowej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej Regulamin

Wzór

27/2014/VI 15.07.14 w sprawie zmiany uchwały Nr 24/2014/VI z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za szkolenie praktyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkolenie praktyczne studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej w zakresie wynikającym z programu studiów.
26/2014/VI 11.06.14 w sprawie obowiązkowego noszenia identyfikatorów w zakładach leczniczych dla zwierząt załącznik
25/2014/VI 10.06.14 w sprawie wykazu zakładów leczniczych dla zwierząt i lekarzy weterynarii upoważnionych do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących przesyłanych przez okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej załącznik
24/2014/VI 10.06.14 w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za szkolenie praktyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkolenie praktyczne studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej w zakresie wynikającym z programu studiów
23/2014/VI

uchylona uchwałą 36/2014/VI

10.06.14 w sprawie standardów wykonywania niektórych usług lekarsko-weterynaryjnych załącznik
22/2014/VI 10.06.14 w sprawie zmiany uchwały Nr 25/2002/III w sprawie ustalenia nazw, obszaru działania i siedzib okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych
21/2014/VI 10.06.14 zmieniająca uchwalę nr 63/2011/V KRL-W z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych
20/2014/VI 10.06.14 w sprawie odpowiedzialności za mienie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej powierzone do indywidualnego użytku oraz zasad korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych załącznik
19/2014/VI 10.06.14 w sprawie wysokości składki członkowskiej odprowadzanej do budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 2015 roku
18/2014/VI 10.06.14 w sprawie należności o charakterze pieniężnym wydatkowanych na szkodę Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z winy pracownika
17/2014/VI 10.03.14 w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2014
16/2014/VI 10.03.14 zmieniająca uchwałę nr 63/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej izb lekarsko weterynaryjnych zał 1

zał 2

15A/2014/VI 10.03.14 w sprawie wynagradzania pracowników biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zał 1

zał 2

zał 3

15/2014/VI

uchylona uchwałą 31/2014/VI

10.03.14 w sprawie planu etatów w biurze Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w okresie VI kadencji w latach 2014–2017 załącznik
14/2013/VI 18.12.13 w sprawie przyjęcia preliminarza budżetu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2014
13/2013/VI 18.12.13 o zmianie uchwały nr 63/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych
12/2013/VI 17.12.13
11/2013/VI 17.12.13 w sprawie zwrotów kosztów podróży i innych wydatków oraz wypłaty rekompensat za utracony dochód w związku z wykonywaniem zleconych czynności na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej załącznik
10/2013/VI 17.12.13 w sprawie wykazu obowiązujących uchwał Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i uchwał, które utraciły aktualność zał 1

zał 2

9/2013/VI 17.12.13 zmieniająca uchwałę Nr 113/2013/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 21 marca 2013 r.  w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2013
8/2013/VI 24.09.13 w sprawie upoważnienia do podpisania w imieniu KRL-W Statutu Federacji Lekarzy Weterynarii Europy
7/2013/VI 24.09.13 w sprawie upoważnienia do podpisania w imieniu KRL-W Statutu Federacji Lekarzy Weterynarii Europy
6/2013/VI 24.09.13 w sprawie powołania członka Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR”
5/2013/VI 24.09.13 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR”
4C/2013/VI 24.09.13 w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji i zastępcy administratora bezpieczeństwa informacji w KILW
4B/2013/VI 24.09.13 w sprawie koordynacji i współpracy prac komisji KRL-W VI kadencji w latach 2013–2017
4A/2013/VI 24.09.13 w sprawie ustalenia planu pracy
KRL-W VI kadencji w latach 2013–2017
plan pracy KRL-W
3/13/VI 23.07.13 w sprawie dysponowania rachunkiem bankowym Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
2/13/VI 23.07.13 w sprawie powołania stałych komisji KRL-W i określenia ich składów osobowych
1/13/VI 23.07.13 w sprawie wyborów do Prezydium KRL-W w okresie VI kadencji w latach 2013–2017
Kadencja V
Numer
treść (PDF)
Data podjęcia Tytuł Załącznik(i)
122/13/V

uchylona uchwałą 65/2015/VI

15.05.13 o zmianie uchwały nr 81/2004/III Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia
11 maja 2004 r. w sprawie wzorcowego regulaminu zakładów leczniczych dla zwierząt i powiadomienia o zmianie regulaminu
121/13/V 15.05.13 w sprawie zatwierdzenia informacji dla Rady Ministrów o działalności samorządu lekarsko-weterynaryjnego w roku 2012 Informacja
120/13/V 15.05.13 w sprawie zmiany uchwały nr 78/00/II z dnia 9 grudnia 2000r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania tych organów
119A/13/V

uchylona uchwałą 48/15/VI

15.05.13 w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących załącznik
119/13/V 15.05.13 w sprawie obowiązku prowadzenia  przez okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne i Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną ewidencji elektronicznej wydanych paszportów dla zwierząt towarzyszących, przemieszczanych w celach niehandlowych oraz o archiwizacji paszportów i kwestionariuszy zwrotnych do wydanych paszportów kwestionariusz zwrotny
118/13/V 21.03.13 w sprawie powołania członka Rady Fundacji „SENIOR”
117/13/V 21.03.13 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR”
116/13/V 21.03.13 w sprawie Regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów Regulamin

karta do głosowania

protokół Komisji Mandatowej

protokół Komisji Wyborczej

protokół Komisji Skrutacyjnej

115/13/V 21.03.13 w sprawie terminu i miejsca odbycia X Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii
114/13/V 21.03.13 w spr. rozwiązania Nadzwyczajnej Komisji KRL-W ds. planowanych zmian w rozporządzeniach (WE) Nr 853/2004, (WE) Nr 854/2004, (WE) Nr 2073/2005 oraz (WE) Nr 2075/2005 zwanych  „pakietem higienicznym”
113/13/V 21.03.13 w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2013
112/13/V 20.03.13 w sprawie wykonania uchwał o skreśleniu zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt
111/13/V 20.03.13 w sprawie wysokości składki członkowskiej odprowadzanej do budżetu Krajowej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w 2014 roku
110/12/V 18.12.12 w sprawie Medalu Honorowego „Bene de Veterinaria Meritus” załączniki
109/12/V 18.12.12 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rejonów wyborczych w powiatach, w których liczba lekarzy weterynarii przekracza 150 osób
108/12/V
18.12.12 zmieniająca uchwałę nr 65/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2012
107/12/V 17.12.12 zmieniająca uchwałę Nr 62/2011/V w sprawie dobrowolnego ustawicznego kształcenia lekarzy weterynarii załączniki
106/12/V 17.12.12 w sprawie uczestnictwa przedstawicieli Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w pracach Komitetu do spraw Kształcenia Weterynaryjnego
105/12/V

uchylona uchwałą 114/13/V

17.12.12 w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  ds. planowanych zmian w rozporządzeniach (WE) Nr 853/2004, (WE) Nr 854/2004, (WE) Nr 2073/2005 oraz (WE) Nr 2075/2005 zwanych  „pakietem higienicznym”
104A/12/V 17.12.12 w sprawie przyjęcia programu naprawczego dotyczącego gospodarki finansowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wynikającego z „Raportu z audytu zasadności i zgodności z prawem dysponowania środkami finansowymi Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w okresie od dnia 28 czerwca 2009 roku do dnia 31 stycznia 2012 roku” Program naprawczy
104/12/V 17.12.12 w sprawie zmiany uchwały Nr 101/2012/V w sprawie  wystawiania zaświadczeń stwierdzających formalne kwalifikacje lekarzy weterynarii oraz zaświadczeń dotyczących postawy etycznej lekarzy weterynarii
103/12/V 24.10.12 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rejonów wyborczych w powiatach w których liczba lekarzy weterynarii przekracza 150 osób
102/12/V 24.10.12 w sprawie uchylenia uchwały nr 680/V/2012 z dnia 27.09.12 r. Rady Łódzkiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej
101/12/V 24.10.12 w sprawie wystawiania zaświadczeń stwierdzających formalne kwalifikacje lekarzy weterynarii  oraz zaświadczeń dotyczących postawy etycznej lekarzy weterynarii załączniki
100/12/V 18.09.2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu warunków głosowania członków
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w formie obiegowej
Regulamin
99/12/V 18.09.2012 o zmianie uchwały Nr 87/2012/V w sprawie wykazu obowiązujących uchwał Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i uchwał, które zostały zrealizowane
98/12/V 18.09.2012 zm. uchwałę nr 90/2012/V KRL-W
z dnia 21.06.12 w spr przeprowadzenia postępowania ofertowego na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej i projektu architektoniczno-budowlanego na przebudowę i remont lokalu KIL-W oraz postępowania ofertowego na wykonanie przebudowy i remontu lokalu KIL-W oraz uchwałę nr 65/2011/V KRL-W z dnia 19.12.11 r. w sprawie przyjęcia budżetu KIL-W na rok 2012
97/12/V 17.09.2012 w sprawie terminu i miejsca oraz zasad finansowania kosztów
X Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii
96/12/V 17.09.2012 w sprawie przyjęcia rezygnacji lek. wet. Krzysztofa Matrasa z funkcji Wiceprezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
95/12/V 17.09.2012 w sprawie odwołania lek. wet. Krzysztofa Matrasa z funkcji Przewodniczącego Komisji Prawno-Regulaminowej Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
94/12/V 22.06.2012 w sprawie wprowadzenia odpłatności za publikację na łamach „Życia Weterynaryjnego” ogłoszeń o naborze na studia podyplomowe
93/12/V 22.06.2012 w sprawie zatwierdzenia informacji dla Rady Ministrów o działalności samorządu lekarsko-weterynaryjnego w roku 2011 Informacja
92A/12/V 21.06.2012 w sprawie należności o charakterze pieniężnym wydatkowanych na szkodę
Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z winy pracownika
92/12/V 21.06.2012 w sprawie wysokości składki członkowskiej odprowadzanej do budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 2013 roku
91/12/V 21.06.2012 w sprawie przeprowadzenie audytu zewnętrznego gospodarki finansowej
Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w okresie od 28 czerwca 2009 r. – 31 stycznia 2012 r.
90/12/V 21.06.2012 w sprawie przeprowadzenia postępowania ofertowego na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej i projektu architektoniczno-budowlanego na przebudowę i remont lokalu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz postępowania ofertowego na wykonanie przebudowy i remontu lokalu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
89/12/V 21.06.2012 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie, że art. 16 ust.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r., Nr 112, poz.744 z późn. zm.) jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wniosek do TK
88A/12/V 21.06.2012 w sprawie przyjęcia oświadczenia Jacka Łukaszewicza – Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie stosunku pracy z Krajową Izbą Lekarsko-Weterynaryjną oraz zasad zwrotu kosztów podróży i innych wydatków oraz wypłaty rekompensat za utracony dochód w związku z wykonywaniem zleconych czynności na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przez Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
88/12/V 23.04.2012 w sprawie sprzedaży lokalu
87/12/V 29.03.2012 w sprawie wykazu obowiązujących uchwał Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i uchwał, które zostały zrealizowane Zał. Nr 1 wykaz uchwał obowiązujących

Zał. Nr 2 wykaz uchwał zrealizowanych

86A/2012/V 28.03.2012 w sprawie przedstawienia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi kandydatów na członków Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii  
86/12/V 02.02.2012 dot. zmiany uchwały Nr 7/V/2009 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
85/12/V 02.02.2012 o zmianie uchwały Nr 43/2011/V w sprawie zakupu lokalu dla potrzeb biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
84/12/V 01.02.2012 w sprawie powołania Rady Programowej „Życia Weterynaryjnego’’
83/12/V 01.02.2012 w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  d/s  projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii
82/12/V 02.02.2012 w sprawie zatrudnienia Sekretarza Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
81/12/V 02.02.2012 w sprawie zatrudnienia Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
80/12/V 02.02.2012 o zmianie uchwały Nr 4/2009/V w sprawie dysponowania rachunkiem bankowym  Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
79/12/V 01.02.2012 o zmianie uchwały Nr 89A/2007/IV w sprawie delegowania przedstawicieli  Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do FEDERATION OF VETERINARIANS OF EUROPE
78/12/V 01.02.2012 w sprawie zgłoszenia kandydatury Prezesa  Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do składu Rady Sanitarno-Epizootycznej przy Głównym Lekarzu Weterynarii
77/12/V 01.02.2012 w sprawie uchylenia uchwał Nr 14/2005/IV, Nr 20/2005/IV, 63/2007/IV i 94/2008/IV  Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
76/12/V 01.02.2012 o uchyleniu uchwały Nr 71/2012/V dot. zmiany uchwały Nr 64/2011/V w sprawie podejmowania decyzji o wydatkach w ramach budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
75/12/V

uchylona uchwałą 110/12/V

01.02.2012 o zmianie uchwały Nr 38/94/I w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej „Bene de Veterinaria Meritus”
74/12/V 01.02.2012 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu dr n. wet. Tadeusza Jakubowskiego do pełnienia funkcji prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
73/12/V 11.01.2012 w sprawie zmiany uchwały nr 4/2001/III Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 14 września 2001 r. w sprawie powołania Komitetu Redakcyjnego „Życia Weterynaryjnego”
72/12/V 11.01.2012 w sprawie powołania Zespołu ds. sporządzania protokołu zdawczo-odbiorczego obowiązków i składników majątkowych związanych z pełnieniem funkcji Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej dr n. wet. Tadeusza Jakubowskiego
71/12/V

uchylona

uchwałą 76/12/V

11.01.2012 dot. zmiany uchwały Nr 64/11/V w sprawie podejmowania decyzji o wydatkach w ramach budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
70/12/V 11.01.2012 w sprawie upoważnienia do reprezentowania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
69/12/V 10.01.2012 w sprawie przyjęcia złożonej przez dr n. wet. Tadeusza Jakubowskiego rezygnacji z funkcji Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
68/12/V 10.01.2012 w sprawie reprezentowania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w pracach prowadzonych przez Radę ds. Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi
67/11/V 19.12.2011 dot. zmiany uchwały Nr 38/94/I w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej „Bene de Veterinaria Meritus” 38/94/I
66/11/V 19.12.2011 dot. zmiany uchwały Nr 38/94/I w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej „Bene de Veterinaria Meritus” 38/94/I
65/11/V 19.12.2011 w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2012
64/11/V 19.12.2011 w sprawie podejmowania decyzji o wydatkach w ramach budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
63/11/V 19.12.2011 w sprawie zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych 1. zasady gospodarki finansowej

 

1.1. Projekt budżetu Krajowej IL-W

 

1.2. Projekt budżetu Okręgowej IL-W

 

2. Regulamin Komisji Finansowo-Gospodarczej Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu krajowej izby lekarsko-weterynaryjnej

 

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu krajowej izby lekarsko-weterynaryjnej

62/11/V 17.10.2011 w sprawie dobrowolnego ustawicznego kształcenia lekarzy weterynarii załączniki
61/11/V 17.10.2011
60/11/V 17.10.2011
59/11/V 17.10.2011 w sprawie założenia i prowadzenia rejestru ukaranych lekarzy weterynarii załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

58/11/V 17.10.2011 w sprawie oceny działalności obsługi prawnej organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
57/11/V 17.10.2011 w sprawie zawieszenia wpłaty składek na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przez Radę Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
56/11/V 17.10.2011 w sprawie zawieszenia wpłaty składek na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przez Radę Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
55/11/V 17.10.2011 w sprawie zawieszenia wpłaty składek na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przez Radę Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
54/11/V 17.10.2011 w sprawie zawieszenia wpłaty składek na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przez Radę Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
53/11/V 17.10.2011 dot. zmiany uchwały Nr 38/94 w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej „Bene de Veterinaria Meritus”
52/11/V 17.10.2011 dot. zmiany uchwały Nr 38/94 w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej „Bene de Veterinaria Meritus”
51/11/V 17.10.2011 dot. zmiany uchwały Nr 38/94 w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej „Bene de Veterinaria Meritus”
50/11/V 17.10.2011 w sprawie zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu lekarzy weterynarii załącznik
49/11/V 17.10.2011 dot. zmiany uchwały Nr 7/V/2009 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
48/11/V 17.10.2011 w sprawie powołania Zespołu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do monitorowania prac strony rządowej nad reformowaniem weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego
47/11/V 17.10.2011 w sprawie powołania członka Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR”
46/11/V 17.10.2011 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR”
45/11/V 17.10.2011 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 r., Nr 204, poz. 1281 z późn. zm.) z art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
44/11/V w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 2/11/V Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR”
43/11/V w sprawie zakupu lokalu dla potrzeb biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
42A/11/V 27.04.2011 w sprawie wysokości składki członkowskiej odprowadzanej do budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 2012 roku
42/11/V 27.04.2011 w sprawie zatwierdzenia informacji dla Rady Ministrów o działalności samorządu lekarsko-weterynaryjnego w roku 2010 załącznik
41A/11/V 27.04.2011 o zmianie uchwały 11/2002/III w sprawie zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych
41/11/V 27.04.2011 w sprawie Ramowego Regulaminu Sekretariatu Sądu Okręgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej REPERTORIUM

KSIĄŻKA KORESPOND.

KARTA PRZEGLĄDOWA

WOKANDA

40/11/V 27.04.2011 o zmianie uchwały w sprawie zwołania Nadzwyczajnego IX Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii
39/11/V 29.03.2011 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego IX Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii
38/11/V 21.03.2011 w sprawie uchylenia uchwały nr 197/2011/V Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie zawieszenia składek na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
37/11/V 21.02.2011 w sprawie powołania Roboczego Zespołu do kontaktów ze stroną rządowa w sprawach lekarzy weterynarii zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej i legislacji dotyczącej weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego
36/11/V 21.02.2011 w sprawie zmiany uchwały Nr 32/2011/V w sprawie akceptacji wyników negocjacji zespołu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
35/11/V 21.02.2011 w sprawie uchylenia uchwały nr 34/2011/V w sprawie zwołania Nadzwyczajnego IX Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii
34/11/V 17.01.2011 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego IX Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii
33/11/V 17.01.2011 w sprawie zagwarantowania ochrony protestującym lekarzom weterynarii
32/11/V 17.01.2011 w sprawie akceptacji wyników negocjacji zespołu Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
31/11/V 04.01.2011 w sprawie powołania członka zespołu negocjacyjnego z Rządem
30/11/V 04.01.2011 w sprawie rozszerzenia katalogu czynności niewykonywanych przez lekarzy weterynarii na mocy Uchwały nr 28/2010/V
29/10/V 09.12.2010 w sprawie powołania Zespołu, o którym mowa w § 2 uchwały nr 28/10/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
28/10/V 09.12.2010 w sprawie odstąpienia lekarzy weterynarii od podpisywania umów z tytułu wyznaczenia przez powiatowego lekarza weterynarii
27A/10/V 05.11.2010 w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2011
27/10/V 05.11.2010 o zmianie uchwały Nr 38/94/I w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej „BENE DE VETERINARIA MERITUS” Uchwała
Nr 38/94/I
26/10/V 18.08.2010 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 2/2010 Rady Fundacji
25/10/V 18.08.2010 w sprawie projektu założeń do zmiany funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej i Bezpieczeństwa Żywności w ramach Urzędu Zdrowia Publicznego
24/10/V 24.06.2010 o zmianie uchwały Nr 38/94/I w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej „BENE DE VETERINARIA MERITUS”
23/10/V 24.06.2010 o zmianie uchwały Nr 46/2006/IV z dnia 8 września 2006 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży i innych wydatków oraz wypłaty rekompensat za utracony  dochód w związku z wykonywaniem zleconych czynności na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
22/10/V 24.06.2010 w sprawie likwidacji Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego w Wiśle
21/10/V 24.06.2010 w sprawie wysokości składki członkowskiej odprowadzanej do budżetu Krajowej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w 2011 roku
20/10/V 24.06.2010 w sprawie zatwierdzenia informacji dla Rady Ministrów o działalności samorządu lekarsko-weterynaryjnego w roku 2009
19/10/V 24.06.2010 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o dopuszczenie Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej do udziału w postępowaniu toczącym się przed Trybunałem Konstytucyjnym z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 12 stycznia 2009 roku (sygn. akt: K 1/09)
18/10/V 24.06.2010 w sprawie powołania członków Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR”
17/10/V 24.06.2010 w sprawie odwołania członków Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR”
16/10/V 15.04.2010 w sprawie Ramowego Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Sądów Lekarsko-Weterynaryjnych regulamin
15/10/V 15.04.2010 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt
14/09/V 11.12.2009 w sprawie promocy prawnej dla lekarzy weterynarii oskarżonych w sprawie CONSTARU w Starachowicach
13/09/V 11.12.2009 w sprawie zm. uchwały Nr 96/2004/III z dn. 17.12.2004 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt
12/09/V 11.12.2009 w sprawie trybu postępowania w związku z przeniesieniem się lekarza weterynarii do okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej na obszarze której zamierza wykonywać zawód lub zamierza być członkiem niewykonując zawodu
11/09/V 11.12.2009 w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na 2010 r.
10/09/V 11.12.2009 w sprawie ustalenia w okresie lat 2009–2013 wysokości składki należnej Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej od emerytów i rencistów lekarzy weterynarii nie osiągających przychodów z tytułu zarobkowania
9/09/V 10.12.2009 w sprawie zamieszczania terminu płatności należności w umowach zawieranych przez powiatowych lekarzy weterynarii dotyczących wykonywania czynności z wyznaczenia
8/09/V 10.12.2009 w sprawie powołania Zespołu ds. negocjacji w sprawie rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
7/09/V 16.09.2009 w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
6/09/V 16.09.2009 o zmianie uchwały Nr 46/2006/IV z dnia 8.09.2006 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży i innych wydatków oraz wypłaty rekompensat za utracony dochód w związku z wykonywaniem zleconych czynności na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
5/09/V 20.07.2009 w sprawie powołania komisji problemowych Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
4/09/V 20.07.2009 w sprawie dysponowania rachunkiem bankowym Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
3/09/V

uchylona

uchwałą 82/12/V

20.07.2009 w sprawie zmiany uchwały nr 4/2009/IV z dnia 4.07.2005 r. w sprawie zatrudnienia Sekretarza Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
2/09/V 20.07.2009 w sprawie zmiany uchwały nr 3/2005/IV z dnia 4.07.2005 r. w sprawie zatrudnienia Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
1/09/V 20.07.2009 w sprawie ustalenia składu liczbowego Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
Kadencja IV
 Numer
treść (PDF)

Data podjęcia

Tytuł

Załącznik(i)

131/2009/IV

20.07.2009

w sprawie dofinansowania rozbudowy Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Międzyzdrojach

 

130/2009/IV

06.04.2009

w sprawie zmiany uchwały Nr 15/97/II w sprawie ustalenia godła izb lekarsko-weterynaryjnych

Uchwała Nr 15/97/II

129/2009/IV

06.04.2009

w sprawie zasad finansowania kosztów VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii

 

128/2009/IV

06.04.2009

w sprawie terminu i miejsca Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii

 

127/2009/IV

06.04.2009

w sprawie wysokości składki członkowskiej odprowadzanej do budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 2010 roku.

 

126/2009/IV

06.04.2009

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania dla Rady Ministrów o działalności samorządu lekarsko-weterynaryjnego w roku 2008

 

125/2009/IV

27.02.2009

w sprawie zmiany ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w zakresie art. 56 ust. 4b

 

124/2009/IV

27.02.2009

o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych

 

123/2009/IV

27.02.2009

w sprawie ramowego regulaminu sekretariatu rzecznika odpowiedzialności zawodowej okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej

 

122/2009/IV

27.02.2009

w sprawie zmiany uchwały Nr 38/99/I w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej „BENE DE VETERINARIA MERITUS”

Uchwała Nr 38/94/I

121/2008/IV

uchylona

uchwałą 87/2012/V

12.12.2008

w sprawie wykazu obowiązujących uchwał Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i uchwał które zostały zrealizowane

 

120/2008/IV

12.12.2008

w sprawie wydania przez Ministra Zdrowia rozporządzenia w sprawie rejestru wytwórców substancji czynnych, które mają zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych weterynaryjnych mających właściwości anaboliczne, przeciwzakaźne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, hormonalne lub psychotropowe oraz innych podmiotów importujących te substancje lub wprowadzających je do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

119/2008/IV

12.12.2008

w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób

 

118/2008/IV

12.12.2008

w sprawie zmiany art. 56 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

 

117/2008/IV

12.12.2008

w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia lekarzy weterynarii za dokonanie szczepienia psa przeciw wściekliźnie

 

116/2008/IV

12.12.2008

w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o zakresie i rodzajach świadczonych usług weterynaryjnych, godzinach otwarcia oraz adresie zakładu leczniczego dla zwierząt

 

115/2008/IV

12.12.2008

w sprawie wzoru pieczątki lekarza weterynarii

 

114/2008/IV

11.12.2008

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rejonów wyborczych w powiatach w których liczba lekarzy weterynarii przekracza 150 osób

 

113/2008/IV 11.12.2008 w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na 2009 rok  

112/2008/IV

11.12.2008

o zmianie uchwały Nr 106/2008/IV w sprawie likwidacji Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Wiśle.

 

111/2008/IV 18.10.2008 w sprawie ustalenia rejonów wyborczych w powiatach, w których liczba lekarzy weterynarii przekracza 150 osób  

110/2008/IV

02.09.2008

w sprawie zmiany ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko – weterynaryjnych.

 

109/2008/IV

02.09.2008

w sprawie zmiany uchwały Nr 78/00/II w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania członków tych organów

 

108/2008/IV

02.09.2008

w sprawie poparcia kandydatury lek. wet. Janusza Związka na stanowisko Głównego Lekarza Weterynarii.

 

107/2008/IV

02.09.2008

w sprawie zmiany uchwały Nr 25/2002/III w sprawie ustalenia nazw, obszaru działania i siedzib okręgowych izb lekarsko – weterynaryjnych

 

106/2008/IV

01.09.2008

w sprawie likwidacji Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Wiśle

 

105/2008/IV

20.06.2008

w sprawie zmiany regulaminu Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej stanowiącego załącznik do uchwały nr 64/00/II Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 14 stycznia 2000 r. zmieniającej uchwałę nr 59/99/II Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 10 września 1999 r. w sprawie przejęcia w użytkowanie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Wiśle

 

104/2008/IV

20.06.2008

w sprawie wydania Drugiego Słownika Biograficznego Polskich Lekarzy Weterynarii 1919–2000.

 

103/2008/IV

20.06.2008

w sprawie zmiany uchwały Nr 10/2005/IV w sprawie powołania komisji problemowych Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 

102/2008/IV

20.06.2008

w sprawie zwołania VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii

 

101/2008/IV

20.06.2008

w sprawie wysokości składki członkowskiej odprowadzanej do budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 2009 roku.

 

100/2008/IV

20.06.2008

w sprawie uchylenia uchwały NR 97/2008/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie powstrzymania się lekarzy weterynarii od zawierania umów na wykonywanie badań monitoringowych chorób zakaźnych zwierząt w tym zwalczania choroby Aujeszky’ego

 

99/2008/IV 28.05.2008 w sprawie opinii o kandydaturze lek. wet. Tomasza Grupińskiego na stanowisko Głównego Lekarza Weterynarii  
98/2008/IV 28.05.2008 w sprawie powołania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na wniosek  Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej na okres 4 lat członków Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii  

97/2008/IV

28.05.2008

w sprawie powstrzymania się lekarzy weterynarii od zawierania umów na wykonywanie badań monitoringowych chorób zakaźnych zwierząt w tym zwalczania choroby Aujeszky’ego. (w zał. projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej dotyczący art. 16 tej ustawy.)

 

96/2008/IV

06.03.2008

w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącego sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji.

 

95/2008/IV

06.03.2008

w sprawie delegowania przedstawicieli Krajowej Rady Lekarsko -Weterynaryjnej do powołanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespołu do spraw finansowania Inspekcji Weterynaryjnej

 

94/2008/IV

06.03.2008

w sprawie delegowania przedstawicieli Krajowej Rady Lekarsko -Weterynaryjnej do powołanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespołu do spraw reorganizacji Inspekcji Weterynaryjnej

 

93/2008/IV 06.03.2008 w sprawie systemu wynagradzania pracowników Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  

92/2008/IV

05.03.2008

w sprawie powołania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na wniosek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej na okres 4 lat, członków Komisji do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii

 

91/2008/IV

05.03.2008

w sprawie skierowania do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo” do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji, powołanej uchwałą Sejmu z dnia 20 grudnia 2007 r., postulatów zebranych przez Krajową Radę Lekarsko – Weterynaryjną w środowisku lekarzy weterynarii

 

90/2007/IV

14.12.2007

w sprawie ustanowienia Honorowej Nagrody Chirona

 

89A/2007/IV 14.12.2007 w sprawie delegowania przedstawicieli Krajowek Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do FVE  

89/2007/IV

14.12.2007

w sprawie ramowego regulaminu rzecznika odpowiedzialności zawodowej okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej

 

88/2008/IV 14.12.2007 w sprawie zasad finansowania kosztów nadzwyczajnego VII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii  

87/2007/IV

14.12.2007

w sprawie projektu Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii

 

86/2007/IV

13.12.2007

w sprawie nazewnictwa organów okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych

 

85/2007/IV 13.12.2007 w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na 2008 rok  

84/2007/IV

06.09.2007

w sprawie powołania Zespołu ds. analizy przypadków stosowania lobbingu wobec lekarzy weterynarii w Polsce.

 

83/2007/IV

wygasła

06.09.2007 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 74/2007/IV w sprawie wystawiania zaświadczeń stwierdzających formalne kwalifikacje lekarzy weterynarii oraz zaświadczeń dotyczących postawy etycznej lekarzy weterynarii

 

82/2007/IV
wygasła

06.09.2007

dotycząca zmiany uchwały Nr 109/2005/III Krajowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad  podawania do publicznej wiadomości informacji o zakresie i rodzajach  świadczonych usług weterynaryjnych, godzinach otwarcia zakładu leczniczego  dla zwierząt oraz adresu zakładu leczniczego dla zwierząt

Uchwała Nr 109/05/III, 82/07/IV

81/2007/IV

06.09.2007

w sprawie dokonania oceny stanu Weterynaryjnych Laboratoriów  Diagnostycznych

 

80/2007/IV

06.09.2007

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Lekarzy Weterynarii

 

79/2007/IV

06.09.2007 r.

w sprawie podjęcia działań przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną  zmierzających do zmiany rozporządzeń

 

78/2007/IV

28.06.2007

w sprawie zmiany uchwały nr 24/92/I z dnia 25 kwietnia 1992 r. w sprawie zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu lekarsko-weterynaryjnego

 

77/2007/IV

28.06.2007

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej sprawdzającej znajomość języka polskiego przez lekarzy weterynarii nie będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej niezbędnej do wykonywania w Polsce zawodu lekarza weterynarii oraz sposobu i trybu przeprowadzania egzaminu

 

76/2007/IV

28.06.2007

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania dla Rady Ministrów o działalności samorządu lekarsko-weterynaryjnego w roku 2006

 

75/2007/IV 28.06.2007 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej  

74/2007/IV

wygasła

28.06.2007 r. w sprawie wystawiania zaświadczeń stwierdzających formalne kwalifikacje lekarzy weterynarii oraz zaświadczeń dotyczących postawy etycznej lekarzy weterynarii załącznik
73/2007/IV 12–13.03.2007 w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Stanisława Winiarczyka do Zarządu Federation of Veterinarians of Europe  
72/2007/IV 12–13.03.2007 w sprawie powołania członków Kapituły Medalu Honorowego Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  
71/2007/IV 12–13.03.2007 w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na 2007 r.  
70/2007/IV 12–13.03.2007 w sprawie wysokości składki członkowskiej odprowadzanej do budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 2008 r.  
69/2007/IV 12–13.03.2007 w sprawie przystąpienia do Platformy Edukacyjnej  
68/2007/IV 12–13.03.2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr 24/97/II Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 29 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia wzoru pieczątki lekarza weterynarii  
67/2007/IV 12–13.03.2007 w sprawie rozliczenia składki członkowskiej za lata 1999–2002  
66/2007/IV 12–13.03.2007 w sprawie powołania Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „Senior”  
65/2007/IV 12–13.03.2007 w sprawie ustalenia statutu Fundacji Lekarzy Weterynarii „Senior” załącznik
64/2007/IV 12–13.03.2007

w sprawie utworzenia fundacji na rzecz lekarzy weterynarii

 
63/2007/IV 04.01.2007 w sprawie powołania Zespołu ds. projektu ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej  
62/2007/IV 04.01.2007 w sprawie przyszłego usytuowania resortowego Inspekcji Weterynaryjnej  
61/2006/IV 08.12.2006 w sprawie ustanowienia Honorowej Nagrody Złotego, Srebrnego i Brązowego Chirona  
60/2006/IV 08.12.2006 w sprawie projektu zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii.  
59/2006/IV 08.12.2006 w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych  
58/2006/IV 08.12.2006 w sprawie rozliczenia składki członkowskiej za lata 1999–2002  
57/2006/IV 08.12.2006 w sprawie nowelizacji ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej  

56/2006/IV
wygasła

08.12.2006 w sprawie uchylenia uchwały Nr 50/2006/IV  

55/2006/IV
wygasła

08.12.2006 w sprawie powołania Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „Senior”w sprawie uchylenia uchwały Nr 50/2006/IV  

54/2006/IV
wygasła

08.12.2006 w sprawie ustalenia statutu fundacji Lekarzy Weterynarii „Senior”  
53/2006/IV 31.10.2006 w sprawie podziału kwoty, stanowiącej część opłaty za wydanie paszportu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 998/2003 z dnia 26 maja 2003 r. pomiędzy Krajową Izbą Lekarsko-Weterynaryjną a okręgowymi izbami lekarsko-weterynaryjnymi oraz sposobu jej rozliczenia.  
52/2006/IV 05.10.2006 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt  
51/2006/IV
wygasła
05.10.2006 w sprawie nabycia od Miasta Stołecznego Warszawy lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy Al. Przyjaciół numer 1 lok. 2 dla potrzeb Krajowej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej oraz udzielenia pełnomocnictwa do dokonania tej czynności prawnej  

50/2006/IV
wygasła

05.10.2006 w sprawie cofnięcia rekomendacji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej dla Pana Prof. Zbigniewa Pomorskiego do składu Komisji do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii  
49/2006/IV
wygasła
08.09.2006 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania dla Rady Ministrów o działalności Samorządu Lekarsko-Weterynaryjnego w roku 2005 roku  
48/2006/IV 08.09.2006 w sprawie zmiany uchwały Nr 15/97/II w sprawie ustalenia godła izb lekarsko-weterynaryjnych  
47/2006/IV 08.09.2006 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej sprawdzającej znajomość języka polskiego przez lekarzy weterynarii nie będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej niezbędnej do wykonywania w Polsce zawodu lekarza weterynarii oraz sposobu i trybu przeprowadzania egzaminu  
46/2006/IV 08.09.2006 w sprawie zwrotu kosztów podróży i innych wydatków oraz wypłaty rekompensat za utracony dochód w związku z wykonywaniem zleconych czynności na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
45/2006/IV 08.09.2006 w sprawie opinii Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o projekcie ustawy o zmianie ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych  
44/2006/IV 08.09.2006 w sprawie obowiązku prowadzenia przez okręgowe izby
 lekarsko-weterynaryjne ewidencji elektronicznej wydanych paszportów dla
 przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących
 podróżnym.
 
43/2006/IV 1–2.06.2006 w sprawie obowiązku prowadzenia przez okręgowe izby
lekarsko-weterynaryjne ewidencji elektronicznej wydanych paszportów dla
przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących
podróżnym.
 
42/2006/IV 1–2.06.2006 w sprawie wykazów obowiązujących i nieobowiązujących uchwał Krajowej
Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
 

41/2006/IV
wygasła

1–2.06.2006 w sprawie powołania członka Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „Senior”  

40/2006/IV
wygasła

1–2.06.2006 w sprawie odwołania członka Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „Senior”  
39/2006/IV 1–2.06.2006 w sprawie powołania pełnomocników Rady celem przeprowadzenia negocjacji
dotyczących nieodpłatnego przejęcia Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego

w Wiśle
 
38/2006/IV 1–2.06.2006 w sprawie zwrotu Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Wiśle

w Wiśle
 
37/2006/IV 01.06.2006 w sprawie przystąpienia do Platformy Edukacyjnej  
36/2006/IV 11.05.2006 w sprawie delegowania przedstawicieli Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do Rady ds. Systemu Bezpieczeństwa Żywności  
35/2006/IV 11.03.2006 w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji Kongresu Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii (Federation of Veterinarians of Europe – FVE)  
34/2006/IV 11.03.2006 w sprawie wsparcia finansowego osób poszkodowanych w katastrofie w Katowicach  
33/2006/IV 11.03.2006 w sprawie upoważnienia Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do przygotowania zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskiwania tytułów specjalisty przez lekarzy weterynarii  
 32/2006/IV  10.03.2006 w sprawie powołania Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „Senior”  
 31/2006/IV  10.03.2006 w sprawie poddania Fundacji Lekarzy Weterynarii „Senior” nadzorowi ministra  
 30/2006/IV  10.03.2006 w sprawie utworzenia funduszu założycielskiego Fundacji Lekarzy Weterynarii „Senior”  
 29/2006/IV  10.03.2006 w sprawie zatwierdzenia statutu fundacji Lekarzy Weterynarii „Senior”   
 28/2006/IV 10.03.2006 w sprawie utworzenia fundacji na rzecz lekarzy weterynarii   
 27/2006/IV 10.03.2006 w sprawie nowelizacji ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt  
 26/2006/IV 10.03.2006 w sprawie ustalenia w okresie lat 2005–2009 wysokości składki członkowskiej należnej Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej od emerytów i rencistów lekarzy weterynarii nie osiągających przychodów z tytułu zarobkowania  
25/2006/IV 10.03.2006 w sprawie wysokości składki członkowskiej odprowadzanej do budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 2007 roku  
24/2005/IV 13.12.2005 w sprawie udziału Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Międzynarodowych Targach Weterynaryjnych  
23/2005/IV 13.12.2005 w sprawie powołania Zespołu ds. fundacji „Lekarze Weterynarii Seniorom”  
22/2005/IV 12.12.2005 w sprawie organizacji Kongresu Federation of Veterinarians of Europe  
21/2005/IV 12.12.2005 w sprawie budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na 2006 r.  
20/2005/IV 12.12.2005 w sprawie ustanowienia pełnomocników Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do spraw reformy Inspekcji działających w zakresie bezpeiczeństwa żywności  
19/2005/IV 27.09.2005 w sprawie upoważnienia Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do podejmowania decyzji w sprawie udziału w przetargach dotyczących szkoleń lekarzy weterynarii i służb współpracujących z weterynarią  
18/2005/IV 27.09.2005 w sprawie powołania Zespołu ds. farmacji  
17/2005/IV 27.09.2005 w sprawie powołania Zespołu ds. wykonywania zawodu lekarza weterynarii  
16/2005/IV 27.09.2005 w sprawie powołania Zespołu ds. Problematyki identyfikacji i znakowania zwierząt  
15/2005/IV 27.09.2005 w sprawie ustanowienia lek. wet. Tadeusza Perskiewicz jako przedstawiciela Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w składzie Zespołu koordynującego realizację programu polityki zdrowotnej „Chrońmy antybiotyki”  
14/2005/IV 27.09.2005 w sprawie zgłoszenia kandydatury dr n. wet. Tadeusza Jakubowskiego do składu Rady Sanitarno-Epizootycznej  
13/2005/IV 27.09.2005 w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu systemu kształcenia ustawicznego lekarzy weterynarii  
12/2005/IV 27.09.2005 w sprawie numeracji zakłądów leczniczych dla zwierząt  
11/2005/IV 27.09.2005 w sprawie numeracji okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych  
10/2005/IV 07.09.2005 w sprawie powołania komisji problemowych Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  
 9/2005/IV 07.09.2005 w sprawie zawarcia ugody sądowej z Warszawską Izbą Lekarsko-Weterynaryjną  
 8/2005/IV 07.09.2005 w sprawie negocjacji zakupu nieruchomości przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie na siedzibę Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
 7/2005/IV  04.07.2005 w sprawie powołania przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną zespołów do prac legislacyjnych nad projektem ustaw i rozporządzeń oraz do spraw organizacyjnych  
6/2005/IV 04.07.2005 w sprawie wzoru uchwały okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej w sprawie stwierdzenia utraty prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii i skreślenia z rejestru członków  
5/2005/IV 04.07.2005 w sprawie zmiany uchwały Nr 80/2004/III Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie oznaczenia zakładów leczniczych dla zwierząt  
4/2005/IV 04.07.2005 w sprawie zatrudnienia Sekretarza Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  
3/2005/IV 04.07.2005 w sprawie zatrudnienia Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  
2/2005/IV 04.07.2005 w sprawie dysponowania rachunkiem bankowym Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
1/2005/IV 04.07.2005 w sprawie ustalenia liczby wiceprezesów  Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i członków Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w okresie IV kadencji w latach 2005–2009  
Kadencja III

Numer
treść (PDF)

Data podjęcia

Tytuł

Załącznik(i)

109/2005/III

25.05.2005

w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o zakresie i rodzajach świadczonych usług weterynaryjnych, godzinach otwarcia zakładu leczniczego dla zwierząt oraz adresie zakładu leczniczego dla zwierząt

 

108/2005/III

25.05.2005

w sprawie podziału kwoty, stanowiącej część opłaty za wydanie paszportu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 998/2003 z dnia 26 maja 2003 r. pomiędzy Krajową Izbą Lekarsko-Weterynaryjną a okręgowymi izbami lekarsko-weterynaryjnymi oraz sposobu i częstotliwości przekazywania przez lekarzy weterynarii okręgowym izbom lekarsko-weterynaryjnym kwoty stanowiącej różnicę między wysokością opłaty a wynagrodzeniem przysługującym im za wydanie paszportu

 

107/2005/III
wygasła

25.05.2005

w sprawie uchylenia uchwały Nr 703/2005/III Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lublinie

 

106/2005/III
wygasła

09.05.2005

w sprawie przedstawienia VI Krajowemu Zjazdowi Lekarzy Weterynarii sprawozdania kadencyjnego z działalności w okresie 2001–2005

 

105/2005/III

09.05.2005

w sprawie prowadzenia przez okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne rejestru lekarzy weterynarii uprawnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

 

104/2005/III

11.04.2005

w sprawie wykazu obowiązujących uchwał Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

załącznik 1
załącznik 2

103/2005/III
wygasła

11.04.2005

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2004

 

102/2005/III
wygasła

11.04.2005

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2003

 

101/2005/III
wygasła

11.04.2005

w sprawie uchylenia uchwały Nr 697/2005/III Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

100/2005/III
wygasła

10.02.2005

w sprawie ustanowienia nagród za publikacje w „Życiu Weterynaryjnym” w 2005 r.

 

99/2005/III

10.02.2005

w sprawie wysokości składki członkowskiej odprowadzanej do budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 2006 roku

 

98/2005/III

10.02.2005

w sprawie budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na 2005 r.

załącznik

97/2004/III

17.12.2004

w sprawie wzorcowej uchwały w sprawie wpisu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

 

96/2004/III

17.12.2004

w sprawie prowadzenia ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

 
95/2004/III 17.12.2004 o zmianie uchwały Nr 86/2004/III w sprawie ustalenia rejonów wyborczych w powiatach w których liczba lekarzy weterynarii przekracza 150 osób  

94/2004/III

17.12.2004

w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności art. 3 ust. 1 pkt 1,3–5 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt z art. 17 ust. 1, art. 68 ust. 4 i art. 76 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

93/2004/III

17.12.2004

dot. uchylenia uchwały Nr 82/2004/III w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z art. 3 ust. 1 pkt 1,3–5 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt z art. 17 ust. 1, art. 68 ust. 4 i art. 76 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 5 tejże ustawy z art. 68 ust. 1 i 4 oraz art. 76 Konstytucji

 
92/2004/III 17.12.2004 w sprawie zmiany uchwały Nr 85/2004/III Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie zwołania VI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii  

91/2004/III

17.12.2004

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania dla Rady Ministrów o działalności samorządu lekarsko-weterynaryjnego w roku 2004

 
90/2004/III 14.09.2004 o zmianie uchwały w sprawie prowadzenia rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej oraz przekazywania danych z tych rejestrów do Centralnego Rejestru Lekarzy Weterynarii  

89/2004/III

14.09.2004

w sprawie uchylenia uchwały Nr 74/2004/III z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywania informacji Komisji Europejskiej

 
88/2004/III 13.09.2004 w sprawie zmiany uchwały nr 78/00/II w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania członków  

87/2004/III

13.09.2004

w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu nowelizacji Kodeksu  Etyki i Deontologii Weterynaryjnej

 

86/2004/III

13.09.2004

w sprawie ustalenia rejonów wyborczych w powiatach, w których liczba lekarzy weterynarii przekracza 150 osób

 

85/2004/III
wygasła

13.09.2004

w sprawie zwołania VI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii

 

84/2004/III
wygasła

26.05.2004

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagradzania za czynności wykonywane przez lekarza weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

 

83/2004/III
wygasła

11.05.2004

w sprawie powołania Zespołu ds. nowelizacji ustaw weterynaryjnych

 
82/2004/III 11.05.2004 w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z art. 3 ust. 1 pkt 1, 3–5 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt z art. 17 ust. 1, art. 68 ust. 4 i art. 76 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 5 tejże ustawy z art. 68 ust. 1 i 4 oraz art. 76 Konstytucji  

81/2004/III

11.05.2004

w sprawie wzorcowego regulaminu zakładów leczniczych dla zwierząt i powiadomienia o zmianie regulaminu

załącznik

80/2004/III

11.05.2004

w sprawie oznaczania zakładów leczniczych dla zwierząt

 

79/2004/III

11.05.2004

w sprawie prowadzenia rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej oraz przekazywania danych z tych rejestrów do Centralnego Rejestru Lekarzy Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej

załącznik

78/2004/III
wygasła

10.05.2004

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w sprawie druku „Życia Weterynaryjnego” i zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia

załącznik

77/2004/III
wygasła

11.05.2004

w sprawie wysokości składki członkowskiej odprowadzanej do budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 2005 roku

 

76/2004/III
wygasła

10.05.2004

w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu stanowiska Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej dotyczącego znakowania psów, kotów i fretek

 

75/2004/III

29.04.2004

o podjęciu protestu wobec pomniejszenia przychodu lekarzy weterynarii wykonujących usługi z wyznaczenia na skutek wadliwego skonstruowania opłat za czynności urzędowe w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcje Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywania informacji Komisji Europejskiej

 
74/2004/III 29.04.2004 w sprawie skierowania do trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z przepisami Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania oplat oraz zakresu i sposobu przekazywania informacji Komisji Europejskiej  
73/2004/III 29.04.2004 w sprawie projektów rozporzadzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać gabinet weterynaryjny, przychodnia weterynaryjna, lecznica weterynaryjna, klinika weterynaryjna i weterynaryjne laboratorium diagnostyczne, w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia ewidencji zakadów leczniczych dla zwierząt i w sprawie wysokości opłat za wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt  

72/2004/III
wygasła

22.01.2004

o zmianie uchwały Nr 62/2003/III w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania projektów aktów wykonawczych do ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt

 

71/2004/III
wygasła

22.01.2004

w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego

 

70/2004/III
wygasła

22.01.2004

w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

 

69/2004/III 22.01.2004 w sprawie przyznania odznak honorowych „Meritus – Zasłużony dla Samorządu Lekarsko-Weterynaryjnego”  

68/A/2004/III
wygasła

22.01.2004

w sprawie dofinansowania Ośrodka Wypoczynkowego w Międzyzdrojach przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną

 

68/2003/III
wygasła

13.12.2003

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania dla Rady Ministrów o działalności samorządu lekarsko-weterynaryjnego w roku 2002

 

67/2003/III

13.12.2003

w sprawie powołania Zespołu do współpracy ze Związkiem Kynologicznym w Polsce

 

66/2003/III 13.12.2003 w sprawie przyznania odznak honorowych „Meritus – Zasłużony dla Samorządu Lekarsko-Weterynaryjnego”  

65/2003/III
wygasła

13.12.2003

w sprawie powołania Zespołu dla przygotowania wniosku dot. włączenia usług z zakresu weterynarii do Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich

 

64/2003/III
wygasła

12.12.2003

w prawie budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na 2004 r.

 załącznik

63/2003/III
wygasła

12.12.2003

w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego VI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii

 

62/2003/III
wygasła

12.12.2003

w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania projektów aktów wykonawczych do ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt

 
61/2003/III 30.09.2003 o zmianie uchwały w sprawie powołania Rady Programowej „Życia Weterynaryjnego”  

60/2003/III
wygasła

30.09.2003

w sprawie uchylenia uchwały Nr 22 Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 19 marca 1993 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu

 
59/2003/III 30.09.2003 w sprawie przyznania odznak honorowych „Meritus – Zasłużony dla Samorządu Lekarsko-Weterynaryjnego”  
58/2003/III 30.09.2003 dotycząca zmiany uchwały Nr 55/2003/III z 24 maja 2003 r. w sprawie zobowiązania Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej do usunięcia nieprawidłowości w zakresie stwierdzenia przez tę Radę prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii w okresie od 19 marca 1993 r. do 23 maja 2003 r.  

57/2003/III
wygasła

23.05.2003

w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Komisji do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii

 

56/2003/III
wygasła

24.05.2003

w sprawie zasad informowania o wykonywaniu praktyk lekarsko-weterynaryjnych

 

55/2003/III
wygasła

24.05.2003

w sprawie zobowiązania Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej do usunięcia nieprawidłowości w zakresie stwierdzenia przez tę Radę prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii w okresie od 19. marca 1993 r. do 23. maja 2003 r.

 

54/2003/III 23.05.2003 w sprawie przyznania odznaki honorowej i dyplomow „Meritus – Zasłużony dla Samorządu Lekarsko-Weterynaryjnego”  

53A/2003/III
wygasła

23.05.2003

w sprawie wzoru uchwały okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej w sprawie skreślenia lekarza weterynarii z rejestru członków Okręgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

53/2003/III
wygasła

04.04.2003

w sprawie wzoru uchwały okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii

 

52/2003/III
wygasła

04.04.2003

w sprawie uchylenia uchwały Nr 1 Rady Lubelskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie pomocy materialnej oraz ochrony zawodu lekarza weterynarii dla członków korporacji w związku z wyznaczeniem do badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz badaniem zwierząt w obrocie, związanego z naliczaniem podatku VAT poprzez opłatę pomocy prawnej

 

51/2003/III
wygasła

04.04.2003

w sprawie zakupu lokalu użytkowego dla potrzeb Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

50/2003/III

04.04.2003

w sprawie wizytacji okręgowych rad lekarsko-weterynaryjnych

 

48/2002/III 23.11.2003 o zmianie uchwały Nr 2/2001/III w sprawie składów Komisji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  

47/2002/III
wygasła

23.11.2002

w sprawie delegowania przedstawicieli Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do Rady do Spraw Zrównoważonego Rozwoju

 

46/2002/III
wygasła

23.11.2002

w sprawie upoważnienia Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do sporządzenia Raportu sygnalnego o stanie weterynarii w związku z przyjęciem Polski do Unii Europejskiej

 

45/2002/III
wygasła

22.11.2002

w sprawie ramowego regulaminu okręgowego zjazdu lekarzy weterynarii

załącznik

44/2002/III
wygasła

22.11.2002

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania dla Rady Ministrów o działalności samorządu lekarsko-weterynaryjnego w roku 2001

 załącznik
43/2002/III 22.11.2002 w sprawie przyznania odznaki honorowej i dyplomow „Meritus – Zasłużony dla Samorządu Lekarsko-Weterynaryjnego”  

42/2002/III
wygasła

22.11.2002

w sprawie uchylenia uchwały Nr 144/2002/III Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Warszawie  

41/2002/III
wygasła

22.11.2002

w sprawie skierowania pozwu o należność z tytułu zaległych składek członkowskich

 
40/2002/III 22.11.2002 o zmianie uchwały Nr 11/2002/III w sprawie zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych  

39/2002/III
wygasła

22.11.2002

w sprawie wysokości składki członkowskiej odprowadzanej do budżetu Krajowej Izby  Lekarsko-Weterynaryjnej w 2004 roku

 

38/2002/III
wygasła

22.11.2002

w sprawie budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2003

 załącznik

37/2002/III
wygasła

28.08.2002

w sprawie udzielenia pomocy materialnej poszkodowanym w powodziach lekarzom weterynarii w Republice Czeskiej i Republice Federalnej Niemiec

 

36/2002/III
wygasła

28.08.2002

w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

 
35/2002/III 19.07.2002 o zmianie uchwały Nr 26/2002/III w sprawie powołania Zespołu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do prac parlamentarnych nad projektem ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt  

34/2002/III
wygasła

19.07.2002

w sprawie akceptacji listu intencyjnego do Przedsiębiorstwa Przemysłowo-Handlowego „POLNET” sp. z o.o. w sprawie akcji kolczykowania i rejestracji bydła

 
32/2002/III 06.07.2002 o zmianie uchwały Nr 2/2001/III w sprawie składów stałych Komisji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  

31/2002/III
wygasła

06.07.2002

w sprawie raportu dotyczącego Ośrodka  Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Wiśle

 załącznik

30/2002/III
wygasła

05.07.2002

w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie czynności z zakresu zadań lekarza weterynarii wykonywanych przez osoby nie posiadające tytułu lekarza weterynarii oraz kwalifikacji tych osób z art. 92 ust. 1, art. 17 ust. 1, art. 68 i art. 76 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 3 w zw. z art. 4 Konwencji Międzynarodowej o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych i art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko – weterynaryjnych  
29/2002/III 05.07.2002 w sprawie przyznania odznaki honorowej i dyplomow „Meritus – Zasłużony dla Samorządu Lekarsko-Weterynaryjnego”  

28/2002/III

05.07.2002

w sprawie utworzenia Ośrodka Informacyjno-Badawczego Wolnych Zawodów i Samorządów Zawodowych

 

27/2002/III

05.07.2002

w sprawie wzoru dokumentów o wyrażeniu zgody na wykonanie zabiegu lekarsko-weterynaryjnego oraz o wyrażeniu zgody na wykonanie eutanazji

 załącznik

26/2002/III
wygasła

05.07.2002

w sprawie powołania Zespołu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do prac parlamentarnych nad projektem ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt

 

25/2002/III

05.07.2002

w sprawie ustalenia nazw, obszaru działania i siedzib okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych

 

24/2002/III 05.07.2002 o zmianie uchwały Nr 3/2002/III w sprawie powołania członków Kapituły Medalu Honorowego Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej „BENE DE VETERINARIA MERITUS”  

23/2002/III
wygasła

05.07.2002

w sprawie przyjęcia do wiadomości informacji o działalności przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej, przewodniczącego Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

 

22/2002/III
wygasła

15.02.2002

w sprawie upoważnienia Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do opiniowania projektów aktów wykonawczych do ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej

 

21/2002/III

15.02.2002

w sprawie regulaminu Kapituły Medalu Honorowego Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej „BENE DE VETERINARIA MERITUS”

 załącznik

20/2002/III 15.02.2002 o zmianie uchwały Nr 3/2001/III w sprawie powołania członków Kapituły Medalu Honorowego Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej „BENE DE VETERINARIA MERITUS”  
19/2002/III 15.02.2002 w sprawie przyznania odznaki honorowej i dyplomow „Meritus – Zasłużony dla Samorządu Lekarsko-Weterynaryjnego” załącznik
18/2002/III 15.02.2002 w sprawie uchylenia uchwały nr 56/99/II z dnia 10 września 1999 r. w sprawie przyjęcia i trybu skierowania do sejmu projektu ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt  

17/2002/III
wygasła

15.02.2002

w sprawie przyjęcia i trybu skierowania do Sejmu projektu ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt

 

16/2002/III
wygasła

14.02.2002

w sprawie utworzenia Komisji Wojskowych Lekarzy Weterynarii Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 

15/2002/III
wygasła

14.02.2002

w sprawie programu działania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej na okres kadencji w latach 2001–2005

 załącznik
14/2002/III 14.02.2002 o zmianie uchwały nr 10/97/II z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży oraz innych wydatków i strat poniesionych w związku z wykonywaniem czynności na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  

13/2002/III
wygasła

14.02.2002

w sprawie budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2002

 

12/2002/III

wygasła

14.02.2002

w sprawie wysokości składki członkowskiej odprowadzanej do budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 2003 roku

 

11/2002/III

14.02.2002

w sprawie zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych 

 załącznik
10/2001/III 24.11.2001 w sprawie uznania części wierzytelności wobec Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  

9/2001/III

24.11.2001

w sprawie powołania rzecznika prasowego Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 
8/2001/III 24.11.2001 o zmianie uchwały Nr 92/2001/III w sprawie budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  

7/2001/III

wygasła

24.11.2001

w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z art. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Konwencji Międzynarodowej o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych podpisanej w Genewie dnia 20 lutego 1935 r.

 

6/2001/III

14.09.2001

w sprawie ustanowienia przedstawicieli Krajowej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej do: Union of European Veterinary Practitioners Union Européenne des Vétérinaires Praticiens (UEVP), Union Europeenne des Veterinaires Hygienistes (UEVH), Federation of Veterinarians of Europe (FVE), European Association of State Veterinary Officers (EASVO)

 
5/2001/III 14.09.2001 w sprawie powołania Rady Programowej „Życia Weterynaryjnego”  
4/2001/III 14.09.2001 w sprawie powołania Komitetu Redakcyjnego „Życia Weterynaryjnego”  
3/2001/III 14.09.2001 w sprawie powołania członków Kapituły Medalu Honorowego Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
2/2001/III 14.09.2001 w sprawie powołania składów stałych Komisji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  
1/2001/III 14.09.2001 dot. zmiany uchwały Nr 21/91/I z dnia 8 marca 1992 r. w sprawie systemu wynagradzania pracowników Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
Kadencja II
 Numer
treść (PDF)

Data podjęcia

Tytuł

Załącznik(i)

105/01/II 15.06.2001 dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw  

104/01/II

wygasła

15.06.2001

w sprawie prowadzenia rejestru prywatnych laboratoriów

załącznik

103/01/II 05.06.2001 w sprawie odwołania lek. wet. Wojciecha Mackiewicza od uchwały Nr 14/III/01 Rady Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
102/01/II 05.06.2001 w sprawie przyznania odznaki honorowej i dyplomow „Meritus – Zasłużony dla Samorządu Lekarsko-Weterynaryjnego” załącznik
101/01/II 21.04.2001 dotycząca zmiany uchwały nr 39/99/II z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie ustalenia obszarów działania i siedzib okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych  
100/01/II 21.04.2001 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 8 Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  

99/01/II

wygasła

20.04.2001

w sprawie zasad informowania o wykonywaniu praktyk lekarsko-weterynaryjnych

 
98/01/II 21.04.2001 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 5/2001/II Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
97/01/II 21.04.2001 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 6/2001/II Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  

96/01/II

20.04.2001

w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej „Meritus – Zasłużony dla Samorządu Lekarzy Weterynarii”

zał 1 regulamin „Odznaki”

zał 2 dyplom „Odznaki”

95/01/II 21.04.2001 w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych  
94/01/II 19.03.2001 w sprawie przekazania składników majątkowych Podkarpackiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej w Przemyślu  
93/01/II 19.03.2001 dotycząca zmiany uchwały nr 39/99/II z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie ustalenia obszarów działania i siedzib okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych  

92/01/II

wygasła

19.03.2001

w sprawie budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na 2001 rok

załącznik

91/00/II 10.12.2000 w sprawie powołania zespołu ekspertów  

90/00/II

wygasła

10.12.2000

w sprawie podjęcia uchwały przez Radę Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 
89/00/II 10.12.2000 w sprawie wezwania Prezesa Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej o złożenie mandatu  

88/00/II

wygasła

10.12.2000

w sprawie zgłoszenia kandydatów na „visiting – experts”

 

87/00/II

wygasła

10.12.2000

w sprawie podjęcia prac nad projektem nowelizacji art. 3 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

 

86/00/II

wygasła

09.12.2000

w sprawie ustalenia rejonów wyborczych w powiatach w których liczba lekarzy weterynarii przekracza 150 osób

 
85/00/II 10.12.2000 o zmianie uchwały nr 10/97/II z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży oraz innych wydatków i strat poniesionych w związku z wykonywaniem czynności na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
84/00/II 09.12.2000 o zmianie uchwały nr 39/33/II z dnia 19 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia obszaru działania i siedziby okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych  
83/00/II 09.12.2000 w sprawie wysokości składki członkowskiej odprowadzanej do budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 2001 roku  
82/00/II 09.12.2000 w sprawie działań związanych z utworzeniem Podkarpaciej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
81/00/II 09.12.2000 w sprawie zwołania V Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii  
80/00/II 09.12.2000 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego V krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii  
79/00/II 09.12.2000 w sprawie ustalenia dziedzin działalności lekarsko-weterynaryjnej wymagających określenia szczegółowych warunków dla ich wykonywania  

78/00/II

09.12.2000

w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania tych organów

zał 1 karta do głosowania

zał 2 regulamin

77/00/II 27.09.2000 zmieniająca uchwałę Nr 39/99/II Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie ustalenie obszaru działania i siedzib okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych  
76/00/II 31.07.2000 w sprawie skierowania do prezesa Rady Ministrów zażalenia na Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura Balazsa  
75/00/II 07.04.2000 w sprawie udzielenia wotum nieufności Głównemu Lekarzowi Weterynarii Andrzejowi Komorowskiemu  
74/00/II 27.03.2000 w sprawie zmiany uchwały Nr 21/91/I w sprawie systemu wynagradzania pracowników Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
73/00/II 27.03.2000 w sprawie budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na 2000 rok załącznik
72/00/II 27.03.2000 w sprawie zmiany uchwały Nr 10/97/II w sprawie zwrotów kosztów podróży oraz innych wydatków i strat poniesionych w związku z wykonywaniem czynności na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
71/00/II 27.03.2000 w sprawie sprawozdania Sejmowej Podkomisji do ropatrzenia poselskiego projektu ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarzy-weterynarii  
70/00/II 19.02.2000 w sprawie budżetowego prowizorium Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za 2000 rok załącznik
69/00/II 19.02.2000 w sprawie projektu sprawozdania Podkomisji Sejmowej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych  
68/00/II 14.01.2000 o zmianie ustawy o zawodzie lekarza wetrynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych  
67/00/II 14.01.2000 w sprawie uchylenia uchwały Warszawskiej Okręgowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Nr 17/99/II z dnia 26 listopada 1999 r. w sprawie nie przyjęcia lek. wet. Tanios Abi Saab do Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  

66/00/II

wygasła

14.01.2000

w sprawie trybu skierowania do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

 
65/00/II 14.01.2000 zmieniająca uchwałę Nr 10/97/II Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z 25 kwietnia 1997 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży oraz innych wydatków i strat poniesionych w związku z wykonywaniem czynności na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
64/00/II 14.01.2000 zmieniająca uchwałę Nr 59/99/II Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z 10 września 1999 r. w sprawie przejęcia w użytkowanie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Wiśle  

63/99/II

07.12.1999

w sprawie upoważnienia Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do podejmowania w jej imieniu niektórych działań

 
62/99/II 07.12.1999 zmieniająca uchwałę Nr 61/99/II Krajowej Rady Lekarsko-Wetrynaryjnej w sprawie ustanowienia „Życia Weterynaryjnego” organem prasowym Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  
61/99/II 17.11.1999 zmieniająca uchwałę Nr 34/93/I Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie ustanowienia „Życia Weterynaryjnego” organem prasowym Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  
60/99/II 17.11.1999 zmieniająca uchwałę Nr 39/99/II Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie ustalenie obszaru działania i siedzib okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych  

59/99/II

10.09.1999

w sprawie przejęcia w użytkowanie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Wiśle

 
58/99/II 10.09.1999 w sprawie wysokości składki członkowskiej odprowadzanej do budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 2000 roku  
57/99/II 10.09.1999 w sprawie przyjęcia projektu Kodeksu Etyki i Deontologii Weterynaryjnej  
56/99/II 10.09.1999 w sprawie przyjęcia i tybu skierowania do Sejmu projektu ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt  
55/99/II 27.08.1999 w sprawie odwołania lek. wet. Piotra Teclaffa od uchwały Okręgowej Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 19 maja 1998 r.  
54/99/II 27.08.1999 w sprawie odwołania lek. wet. Janusza Łopcuckiego od uchwały Okręgowej Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 19 maja 1998 r.  
53/99/II 27.08.1999 o zmianie uchwały Nr 42/99/II z dnia 19 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia listy kandydatów na członków Komisji do spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii II kadencji  

52/99/II

18.06.1999

w sprawie członkostwa w Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii

 

51/99/II

18.06.1999

w sprawie regulaminu wyboru Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną

regulamin

50/99/II 18.06.1999 w sprawie uchylenia uchwał z dnia 23 kwietnia 1999 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego V Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii i sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego tego Zjazdu  
49/99/II 18.06.1999 w sprawie uchylenia uchwały Nr 46/99/II z dnia 22 kwietnia 1999 r. w sprawie udzielenia votum nieufności prezesowi Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Andrzejowi Komorowskiemu  
48/99/II 23.04.1999 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Nadzwyczajnego V Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii  

47/99/II

uchylona uchwałą nr 50/99/II

23.04.1999 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego V Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii  
46/99/II 22.04.1999 w sprawie udzielenia votum nieufności prezesowi Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Andrzejowi Komorowskiemu  
45/99/II 19.02.1999 w sprawie odwołania lek. wet. Jerzego Dowgiałło od uchwały Okręgowej Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 16 września 1998 r.  
44/99/II 19.02.1999 w sprawie powołania komisji nadzwyczajnej do spraw projektu ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt  
43/99/II 19.02.1999 w sprawie powołania członka Kapituły Medalu Honorowego Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
42/99/II 19.02.1999 w sprawie ustalenia listy kandydatów na członków Komisji do spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii II kadencji  

41/99/II

wygasła

19.02.1999

w sprawie zawarcia ugody z warszawską Okręgową Izbą Lekarsko-Weterynaryjną dot. uregulowania zadłużenia z tytułu odpisu ze składek członkowskich odprowadzanych na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

40/99/II

uchylona uchwałą 65/00/II

19.02.1999 zmieniająca uchwałę Nr 10/97/II Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z 25 kwietnia 1997 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży oraz innych wydatków i strat poniesionych w związku z wykonywaniem czynności na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
39/99/II 19.02.1999 w sprawie ustalenie obszaru działania i siedzib okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych  
38/99/II 19.02.1999 w sprawie budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na 1999 r. załącznik
37/99/II 19.02.1999 w sprawie wysokości składki członkowskiej odprowadzanej do budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 1999 roku załącznik
36/98/II 27.06.1998 w sprawie odwołania lek. wet. Lecha Masłowskiego od uchwały Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 3 kwietnia 1998 r.  
35/98/II 27.06.1998 w sprawie odwołania lek. wet. Wojciecha Pajka od uchwały Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 3 kwietnia 1998 r.  
34/98/II 27.06.1998 w sprawie odwołania lek. wet. Ryszarda Józefczaka od uchwały Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 3 kwietnia 1998 r.  
33/98/II 27.06.1998 w sprawie odwołania lek. wet. Franciszka Tausiewicza od uchwały Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 3 kwietnia 1998 r.  
32/98/II 27.06.1998 w sprawie odwołania lek. wet. Ryszarda Lewina od uchwały Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 3 kwietnia 1998 r.  
31/98/II 27.06.1998 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego IV Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii  

30/98/II

27.06.1998

w sprawie ustawicznego szkolenia podyplomowego lekarzy weterynarii

 
29/98/II 20.02.1998 w sprawie zmiany uchwały nr 1/96/II Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 17 kwietnia 1996 r. w sprawie powoływania i regulaminu komisji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  

28/98/II

21.02.1998

w sprawie trybu postępowania w sprawach o niedostateczne przygotowanie zawodowe

 
27/97/II 20.02.1998 w sprawie wyrażenia poparcia dla reformy ustrojowej państwa podjętej przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej  
26/97/II 20.02.1998 w sprawie budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na 1998 r. załącznik
25/97/II 29.11.1997 w sprawie trybu skierowania do Sejmu projektu ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych  

24/97/II

29.11.1997

w sprawie ustalenia wzoru pieczątki lekarza weterynarii

 

23/97/II

29.11.1997

w sprawie zasad powoływania wojewódzkich lekarzy weterynarii

 
22/97/II 06.09.1997 w sprawie odwołania lek. wet. Adama Halkiewa od uchwały Nr 97/97 Okręgowej Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 16 kwietnia 1997 r.  

21/97/II

wygasła

05.09.1997

w sprawie kształcenia lekarzy weterynarii i studentów w zakresie medycyny katastrof wygasła

 
20/97/II 05.09.1997 w sprawie przygotowania „Raportu o stratach, które ponieśli lekarze weterynarii w wyniku powodzi w lipcu 1997 r.”  
19/97/II 05.09.1997 o funduszu powodziowym na rzecz lekarzy weterynarii zał 1 statut funduszu powodziowego lekarzy weterynarii
18/97/II 24.06.1997 w sprawie uchylenia uchwały Nr 96/97 Okręgowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 16 kwietnia 1997 r. w sprawie zobowiązania lek. wet. Bogusława Kozubala do odbycia przeszkolenia zawodowego  

17/97/II

wygasła

24.06.1997

w sprawie podjęcia przez Okręgowe Rady Lekarsko-Weterynaryjne uchwały zmierzającej do zaewidencjonowania zakładów leczniczych dla zwierząt działających na ich obszarze wygasła

zał 1 wzór uchwały

zał 2 arkusz ewidencyjny

16/97/II

24.06.1997

w sprawie powołania Wydawnictwa Krajowej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej

 

15/97/II

24.06.1997

w sprawie ustalenia godła izb lekarsko – weterynaryjnych

 
14/97/II 24.06.1997 w sprawie wysokości skladki członkowskiej odprowadzanej do budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 1998 roku załącznik
13/97/II 26.04.1997 zmieniająca uchwałę Nr 1/96/II w sprawie powołania i regulaminu komisji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  
12/97/II 26.04.1997 w sprawie budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej a 1997 rok  

11/97/II

25.04.1997

w sprawie wypłacania świadczeń urlopowych etatowym pracownikom zatrudnionym w biurze Krajowej Izby Lekarsko – weterynaryjnej

 
10/97/II 25.04.1997 w sprawie zwrotów kosztów podróży oraz innych wydatków i strat poniesionych w związku z wykonywaniem czynności na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zał nr 1 wniosek o wypłatę ryczałtu dla lekarza wet. prowadzącego wolną praktykę
zał nr 2 porozumienie
zał nr 3 wniosek o odbycie podróży zagranicznej
9/97/II 25.04.1997 w sprawie zatwierdzenia bilansu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za 1996 rok  

8/97/II

25.04.1997

w sprawie programu współpracy z zagranicą

 
7/97/II 25.04.1997 w sprawie programu kadencyjnego Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej zał 1 program kadencyjny

6/96/II

28.09.1996

w sprawie założenia i prowadzenia rejestru ukaranych lekarzy weterynarii

załączniki

5/96/II

uchylona uchwałą 25/97/II

27.09.1996 w sprawie projektu ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych  
4/96/II 07.06.1996 w sprawie wykazu obowiązujących uchwał Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej zał 1 wykaz obowiązujących uchwał
3/96/II 07.06.1996 w sprawie wysokości skladki członkowskiej odprowadzanej do budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 1997 roku załącznik
2/96/II 07.06.1996 w sprawie budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej a 1996 rok załącznik

1/96/II

17.04.1996

w sprawie powołania i regulaminów

 
Kadencja I
 Numer
treść (PDF)
Data podjęcia Tytuł Załącznik(i)
60/96/I 13.01.1996 w sprawie zmiany uchwały Nr 38/94/I w sprawie ustanowienia medalu honorowego Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
59/96/I 13.01.1996 w sprawie dofinansowania Komisji ds. Specjalizacji lekarzy Weterynarii  
58/96/I 13.01.1996 zmieniająca uchwałę Nr 51/95/I w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania członków tych organów załącznik
57/96/I 13.01.1996 zmieniająca uchwałę Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie wynagradzania pracowników Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej załącznik

56/96/I

uchylona uchwałą nr 10/97/II

13.01.1996 w sprawie prowizorium budżetowego Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na 1996 rok załącznik
55/96/I 12.01.1996 w sprawie zmiany uchwały Nr 46/95/I w sprawie zwołania III Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii  
54/95/I 09.09.1995 w sprawie zasad i kryteriów obiektywizacji naliczania wydatków budżetowych w dziale 40 budżetów wojewodów na 1996 rok i etatyzacji w państwowej służbie weterynaryjnej załącznik
53/95/I 09.09.1995 w sprawie przeprowadzenia referendum wśród członków Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wykonujących zawód na terenie warszawskiego województwa stołecznego  

52/95/I

uchylona uchwałą nr 11/97/II

06.05.1995 w sprawie tworzenia i gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Biurze Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej załącznik

51/95/I

uchylona uchwałą nr 78/00/II

06.05.1995 w sprawie wzoru regulaminu wyborów do organów izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania członków tych organów załącznik
50/95/I 06.05.1995 w sprawie powołania przedstawicieli Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej do Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii  
49/95/I 06.05.1995 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego III Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii  

48/95/I

uchylona uchwałą nr 55/96/I

07.05.1995 w sprawie zmiany uchwały Nr 46/95/I w sprawie zwołania III Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii  
47/95/I 06.05.1995 w sprawie terminarza prac Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej załącznik
46/95/I 14.01.1995 w sprawie zwołania III Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii  
45/95/I 15.01.1995 w sprawie trybu składania przyrzeczenia lekarza weterynarii  
 44/95/I 14.01.1995 w sprawie założeń do planu budżetowego Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na 1995 rok  załącznik
 43/95/I 13.01.1995 w sprawie zmiany uchwały nr 36/94/I z 10–06–1994 r. w sprawie założeń do budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na 1994 rok  załącznik
42/94/I 14.09.1994 w sprawie zmian w uchwale nr 41/94/I Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 28 czerwca 1994 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii  
41/94/I  28.06.1994 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii  
40/94/I 28.06.1994 w sprawie Kodeksu Deontologii Lekarsko-Weterynaryjnej  
39/94/I 10.06.1994 w sprawie zmian w składzie Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i zakresu kompetencji jego członków  
38/94/I 10.06.1994 w sprawie ustanowienia medalu honorowego Krajowej Izby Lekarsko -Weterynaryjnej  

37/94/I

wygasła

10.06.1994 w sprawie prywatyzacji obiektów po byłych PZLZ-ach  
36/94/I 10.06.1994 w sprawie założeń do budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  

35/93/I

wygasła

13.11.1993 w sprawie wydawania biuletynu informacyjnego Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
34/93/I 13.11.1993 w sprawie ustanowienia „Życia Weterynaryjnego” organem prasowym Krajowej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej załącznik
33/93/I 13.11.1993 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr 27/I/93 z dnia 16 stycznia 1993 r. w sprawie założeń budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na 1993 rok załącznik
 32/93/I  13.11.1993 w sprawie ustalenia jednolitego wzoru znaku informatycznego dla praktyk weterynaryjnych  

 31/93/I

uchylona uchwałą nr 24/97/II

13.11.1993 w sprawie ustalenia wzoru pieczątki lekarza weterynarii
 30/93/I 13.11.1993 w sprawie zmian w uchwale Nr 21/91/I Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 8 marca 1992 r. w sprawie systemu wynagradzania pracowników Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  załącznik
 29/93/I 31.03.1993 w sprawie podwyżek płac dla pracowników biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
 28/93/I  31.03.1993 w sprawie wyłączenia problemów dotyczących zawodu lekarza weterynarii i samorządu zawodowego z upoważnienia Rady Ministrów do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy   
 27/93/I 16.01.1993 w sprawie założeń budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 1993  
 26/93/I 16.01.1993 w sprawie powołania komisji ds. obrotu lekami weterynaryjnymi  
25/92/I 26.04.1992 w sprawie upoważnienia Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do opracowania i przedstawienia Radzie Ministrów informacji o działalności samorządu lekarsko-weterynaryjnego  
24/92/I 25.04.1992 w sprawie zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu lekarsko-weterynaryjnego załącznik

23/92/I

wygasła

08.03.1992 w sprawie odbycia praktyk klinicznych przez studentów wydziałów weterynaryjnych  
22/92/I 08.03.1992 w sprawie szkoleń lekarzy weterynarii  
21/91/I 08.03.1992 w sprawie systemu wynagradzania pracowników Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej załączniki

20/91/I

wygasła

08.03.1992 w sprawie prowadzenia rejestru członków Okręgowej Izby Lekarsko -Weterynaryjnej  
19/91/I 08.12.1991 w sprawie przyjęcia symbolu  

18/91/I

wygasła

17.12.1991 w sprawie Międzynarodowej Książeczki Zdrowia dla psów i kotów  
 16–17/91/I 07.12.1991 w sprawie założeń budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 1992  
 15/91/I  08.12.1991 w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy weterynarii   
14/91/I 07.12.1991 w sprawie ustalenia działania siedzib okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych  
11/91/I 19.10.1991 w sprawie wzoru pieczęci urzędowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych  
10/91/I 19.10.1991 w sprawie przekazania Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej projektu rozporządzenia tegoż Ministra w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii  
9/91/I 19.10.1991 w sprawie projektu zmian do Uchwały Nr 1/91 z dnia 28.06.1991 r. Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii – regulaminu organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz w sprawie regulaminu komisji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej załącznik

8/91/I

uchylona uchwałą 26/93/I

19.10.1991 w sprawie powołania Komisji nadzwyczajnej ds. obrotu lekami weterynaryjnymi  
7/91/I 19.10.1991 w sprawie zwiększenia liczby komisji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  
6/91/I 19.10.1991 w sprawie powołania komisji nadzwyczajnej, której celem będzie opracowanie nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych  
5/91/I 19.10.1991 w sprawie przejęcia mienia Zarządu Głównego Z.L. i T. Wet. w Ośrodku Wczasowym w Międzyzdrojach  
4/91/I 19.10.1991 w sprawie przejęcia organu „Życia Weterynaryjnego” od Zarządu Głównego Zrzeszenia L. i T. Wet. przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną  
3/91/I 11.09.1991 w sprawie przejęcia majątku Zrzeszenia Lekarzy i Techników Wet. załącznik

2/91/I

11.09.1991 w sprawie ponownie opracowanego rządowego projektu ustawy o emeryturach i rentach z ubezpieczenia społecznego  

1/91/I

uchylona uchwałą nr 39/99/II

12.07.1991 w sprawie ustalenia obszaru działania i siedzib Okręgowych Izb Lekarsko-Weterynaryjnych