ENG
ENG

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna
VIII Kadencji

Marek Mastalerek

Marek Mastalerek

PREZES

Dyplom: Lublin 1985r.
Specjalizacja: Choroby Psów i Kotów, Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego.
Praca: 20 lat prywatna praktyka, od 2005 roku dyrektor Biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
Działalność w samorządzie: członek Rady i Prezydium Warszawskiej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wszystkich kadencji, wiceprezes Warszawskiej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej IV i V kadencji, skarbnik Warszawskiej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej VI kadencji, Prezes Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji, sekretarz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej IV, V i VII kadencji

Tomasz Górski

Tomasz Górski

Wiceprezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Dyplom: 1979 r.
Specjalizacje: Choroby trzody chlewnej i Rozrodu Zwierząt.
Praca: prywatna praktyka.
Działalność w samorządzie: Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej III, IV, V i VII kadencji, Członek Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Wetarynaryjnej V, VII kadencji, obecnie Prezes Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Marek Kubica

Marek Kubica

Wiceprezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Dyplom: Olsztyn, 1997 r.
Specjalizacje: Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego, Choroby ryb.
Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białogardzie.
Działalność w samorządzie: 2005–2009 Wiceprezes Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie, 2009–2017 Prezes Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie, 2017–2021 Członek Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie, 2021–2025 Prezes Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie.

Jacek Łukaszewicz

Jacek Łukaszewicz

Sekretarz

Dyplom: Warszawa 1985 r.
Specjalizacja: Rozród Zwierząt. 
Praca: prywatna praktyka. D
ziałalność w samorządzie:
 1989–1990 członek Krajowej Komisji Solidarności Lekarzy Weterynarii, od 2004 r. Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Lekarzy-Weterynarii Wolnej Praktyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Prezes Rady Izby Warmińsko-Mazurskiej w IV i V kadencji, członek Prezydium Krajowej Rady w IV i V kadencji. Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w VI i VII kadencji.

Jerzy Tomasz Chodkowski

Jerzy Tomasz Chodkowski

Skarbnik

Dyplom: SGGW w Warszawie, 1979 r.
Specjalizacja: Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego.
Praca:
 Emeryt, konsultant d/s weterynaryjnych w KPS Food.
Działalność w samorządzie: członek Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  I, III, IV, V i VI kadencji, Skarbnik Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej IV i V kadencji, członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji.

Wojciech Hildebrand

Wojciech Hildebrand

Członek Prezydium

Dyplom: Wrocław, 1994 r.
Stopień naukowy: doktor nauk weterynaryjnych. 
Specjalizacja: Choroby Psów i Kotów. 
Praca: prywatna praktyka. 
Działalność naukowa: członek Europejskiego Stowarzyszenia Onkologów Weterynaryjnych (ESVONC),  redaktor naczelny czasopisma: „Weterynaria w Praktyce”. 
Działalność w samorządzie: Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej IV i V kadencji, Prezes Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI i VII kadencji, Wiceprezes Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VIII kadencji Członek Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji. Członek Prezydium Rady Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI, VII i VIII kadencji. Członek Kapituły Honorowej Nagrody Chirona. 

Joanna Przewoźna

Joanna Przewoźna

Członkini Prezydium

Dyplom: Wrocław 2001 r.
Specjalizacja: Epizootiologia i administracja weterynaryjna, Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego, Zarządzanie praktyką weterynaryjną.
Praca: prywatna praktyka.
Działalność w samorządzie: Z-ca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI kadencji, Z-ca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji, Prezes Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Krzysztof Anusz

Krzysztof Anusz

Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Dyplom: Warszawa 1984 r.
Stopień naukowy: profesor doktor habilitowany.
Specjalizacja: Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna oraz Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego.
Praca: Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie.
Działalność w samorządzie: członek i Sekretarz Rady Izby Warszawskiej, w III, IV, V i VI kadencji członek Krajowej Rady, Prezes Rady Izby Warszawskiej w V i VI kadencji. Wiceprezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej V kadencji.

Tomasz Brzeski

Tomasz Brzeski

Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Dyplom: Olsztyn 1991 r.
Specjalizacje: Chirurgia weterynaryjna. 
Praca: wolna praktyka. 
Działalność w samorządzie: Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej IV kadencji, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej V i VI kadencji. Wiceprezes  Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji.

Tadeusz Domarecki

Tadeusz Domarecki

Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Dyplom: Warszawa 1970 r.
Specjalizacje: Choroby Przeżuwaczy oraz Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna. 
Działalność w samorządzie: Członek Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego I kadecji, Zastępca Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej I kadencji, Członek Rady Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej V kadencji, Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej VI kadencji, Prezes Rady Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VIII kadencji.

 

Jan Dorobek

Jan Dorobek

Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Dyplom: Wrocław 1976 r.
Specjalizacje: Choroby Przeżuwaczy oraz Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna, studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu „Zarządzanie strategiczne”.
Praca: Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.
Działalność w samorządzie: rzecznik odpowiedzialności zawodowej Izby Dolnośląskiej w II i III kadencji, prezes Rady Izby Dolnośląskiej w IV i V kadencji, wiceprezes Rady Izby Dolnośląskiej VI kadencji, członek Krajowej Rady w III, IV, V, VI i VII kadencji.

Ryszard Dul

Ryszard Dul

Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Dyplom: Lublin 1981 r.
Specjalizacja: Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna.
Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sandomierzu. 
Działalność w samorządzie: członek Rady Okręgowej od I do VI kadencji, V-ce Prezes Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej II kadencji, V-ce Prezes Świętokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej III i IV kadencji, Prezes Świętokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji. Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej III, V i VII kadencji.

Maciej Gogulski

Maciej Gogulski

Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Dyplom: Lublin 2002 r.
Specjalizacja: Choroby Psów i Kotów, Radiologia Weterynaryjna, Studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego – Zarządzanie praktyką weterynaryjną.
Praca: prywatna praktyka.
Działalność w samorządzie: członek Rady i Prezydium Wielkopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej IV I V kadencji. Prezes Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej VI i VII kadencji. Członek Stowarzyszenia Śląska Poliklinika Weterynaryjna. Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej VI i VII kadencji, Członek Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjne j VII kadencji- wiceprezes Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej VII kadencji.
 

Tomasz Janowski

Tomasz Janowski

Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Dyplom: Olsztyn 1975 r.
Tytuł i stopień naukowy: profesor doktor habilitowany, doktor honoris causa.
Specjalizacja: Rozród zwierząt.
Praca: Katedra Rozrodu Zwierząt z Kliniką, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Działalność w samorządzie: Członek Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej II, IV, V, VI i VIII kadencji, Członek Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii i Krajowy Kierownik Specjalizacji Rozród Zwierząt w latach 1994–2019, Przewodniczący Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii w latach 2016–2019, organizator licznych szkoleń i konferencji zawodowych z zakresu Rozrodu Zwierząt dla lekarzy praktyków.

 

Mirosław Kacprzyk

Mirosław Kacprzyk

Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Dyplom: Lublin 1991 r.
Specjalizacja: Choroby Przeżuwaczy. 
Praca: prywatna praktyka. 
Działalność w samorządzie: Wiceprezes Rady Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej IV i V kadencji. Członek Krajowej Rady V, VI i VII kadencji. Prezes Rady Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI i VII kadencji.

 

Mirosław Kacprzyk

Mirosław Kalicki

Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Dyplom: Olsztyn 1992 r.
Stopień naukowy: doktor nauk weterynaryjnych. 
Specjalizacja: Choroby Zwierząt Nieudomowionych.
Praca:
Gdański Ogród Zoologiczny w Gdańsku.
Działalność naukowa: od 2001 r. kierownik Sekcji Patologii Zwierząt Nieudomowionych Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. 
Działalność w samorządzie: od 2000 r. członek Rady Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Prezes Rady Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI i VII kadencji.

Andrzej Klimowski

Andrzej Klimowski

Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Dyplom: Olsztyn 1992 r.
Specjalizacje: Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, Prewencja Weterynaryjna i Higiena Pasz. 
Praca: Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włocławku. 
Działalność w samorządzie: Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI i VII kadencji,  Prezes Rady Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VIII kadencji.

Sebastian Konwant

Sebastian Konwant

Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Dyplom: Wrocław  2001 r.
Specjalizacje: Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego. Studia podyplomowe z zakresu prawa administracyjnego. 
Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnie. 
Działalność w samorządzie: członek Komisji Rewizyjnej Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej V kadencji, członek Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI i VII kadencji, wiceprezes Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji, Prezes Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VIII kadencji.

Ewelina Kossakowska

Ewelina Kossakowska

Członkini Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Dyplom: Wrocław  2006 r.
Specjalizacje: Epizootiologia i administracja weterynaryjna.
Działalność w samorządzie: Członek Rady Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI i VII kadencji, Wiceprezes Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VIII kadencji. Prezes Zarządu Fundacji na rzecz pomocy lekarzom weterynarii i ich rodzinom działającej przy LILWet w latach 2016–2019.
 

Wiesław Łada

Wiesław Łada

Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Dyplom: Olsztyn 1982 r.
Specjalizacje: Choroby Drobiu, Choroby Trzody Chlewnej. 
Praca: prywatna praktyka. 
Działalność w samorządzie: członek Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej II, III i VI kadencji, wiceprezes Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej IV i V kadencji.

Paweł Mateńko

Paweł Mateńko

Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Dyplom: Warszawa 1998 r.
Specjalizacje: Rozród Zwierząt,.
Praca: wolna praktyka.
Działalność w samorządzie: Wiceprezes d.s. lekarzy weterynarii wolnej praktyki Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
 

Sara Meskel

Sara Meskel

Członkini Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Dyplom: Wrocław 2005 r.
Specjalizacja: higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego.
Praca: starszy inspektor weterynaryjny w jednym z powiatowych inspektoratów weterynarii.
Działalność w samorządzie:
 Prezes Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

Paweł Meyer

Paweł Meyer

Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Dyplom: Lublin 2001 r. 
Specjalizacja: Epizootiologia i administracja weterynaryjna oraz Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego.
Praca: Główny Inspektorat Weterynarii.
Działalność w samorządzie: członek Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Przewodniczący Komisji ds. Rządowej Administracji Weterynaryjnej Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Paweł Meyer

Lech Pankiewicz

Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Dyplom: Lublin 1981 r.
Specjalizacje: Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna. 
Praca: wykładowca w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (od 2014 do teraz). 
Działalność w samorządzie: wiceprzewodniczący Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego w Małopolskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej w I i II kadencji, okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej w Małopolskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej III kadencji, Wiceprezes Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej IV, V i VI kadencji, Prezes Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji.  

Tadeusz Perskiewicz

Tadeusz Perskiewicz

Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Dyplom: Olsztyn 1987 r.
Specjalizacja: Choroby Psów i Kotów. 
Praca: prywatna praktyka. 
Działalność w samorządzie: w I i II kadencji Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Izby Zachodniopomorskiej, w III i IV kadencji Prezes Rady Izby Zachodniopomorskiej. Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej III, IV, V, VI i VII kadencji.

Piotr Rucki

Piotr Rucki

Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Dyplomy: Lublin 1993 r.
Specjalizacja: Higiena Zwierząt Rzeźnych I Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, Choroby Ryb. 
Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnobrzegu. 
Działalność w samorządzie: Prezes Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Skarbnik Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI kadencji, członek prezydium Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej V kadencji, członek Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w latach 2008–2009.

Jacek Sośnicki

Jacek Sośnicki

Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Dyplom: Wrocław 1985r.
Specjalizacja: Choroby psów i kotów. 
Praca: prywatna praktyka. 
Działalność w samorządzie: członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej IV kadencji, członek Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej IV, V, VI i VII kadencji. Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius”.

 

Dorota Suchecka

Dorota Suchecka

Członkini Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Dyplom: Olsztyn 2001 r.
Specjalizacja: Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna. 
Praca: prywatna praktyka, diagnostyka weterynaryjna. 
Działalność w samorządzie: Skarbnik Rady Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI kadencji, Prezes Rady Lubuskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej VII oraz VIII kadencji, członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji.

Agnieszka Świątalska

Agnieszka Świątalska

Członkini Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Dyplom: Warszawa 2002 r.
Specjalizacja: Diagnostyka Weterynaryjnej, Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego.
Praca: Kierownik Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku.
Działalność naukowa: członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych oddział w Gdańsku; członek Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego.
Działalność w samorządzie: Członek Rady Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej V kadencji, Wiceprezes Rady Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI i VIII kadencji. 
 

Stanisław Winiarczyk

Stanisław Winiarczyk

Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Dyplom: Lublin 1980 r.
Tytuł i stopień naukowy: profesor doktor habilitowany. 
Specjalizacje: Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna oraz Choroby Psów i Kotów. 
Praca: Katedra Epizootiolgii i Klinika Chorób Zakaźnych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
Działalność w samorządzie: członek Rady Izby Lubelskiej, Wiceprezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej IV, V i VII kadencji. Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej VI i VII kadencji.

Marek Wysocki

Marek Wysocki

Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Dyplom: Lublin 1985 r.
Specjalizacja: Rozród Zwierząt. 
Praca: prywatna praktyka. 
Działalność w samorządzie: członek Rady Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej I i IV kadencji oraz V-ce Prezes V i VI kadencji Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej VI kadencji. Prezes Rady Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
VII i VIII kadencji.