ENG
ENG

Medal Honorowy
„Bene de Veterinaria Meritus”

Dokumenty

Uchwała w sprawie Medalu Honorowego „Bene de Veterinaria Meritus”

Wzór Medalu Honorowego „Bene de Veterinaria Meritus”

Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Kapituły Medalu Honorowego „Bene de Veterinaria Meritus” oraz powołanie Honorowego Kanclerza Kapituły Medalu Honorowego

Skład Kapituły

 • dr n. wet. Bohdan Kurski – Kanclerz Kapituły
 • lek. wet. Andrzej Juchniewicz – Sekretarz Kapituły
 • lek. wet. Jan Dorobek
 • lek. wet. Tomasz Górski,
 • dr n. wet. Mirosław Kalicki,
 • lek. wet. Konstanty Klusek,
 • prof. dr hab. n. wet. Mirosław Łakomy,
 • prof. dr hab. n. wet. Antoni Schollenberger,
 • lek. wet. Ryszard Tyborski,
 • dr n. wet. Mirosław Tomaszewski,
 • lek. wet. Zbigniew Wróblewski.

Odznaczeni

Numer Data NAZWISKO  I IMIĘ Na wniosek
Medalu przyznania
1. 26.05.1995 prof.dr hab.,dr h.c.dupl. ABDON  STRYSZAK Rady Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
2. 4.10.1995 prof.dr hab.h.c. STEFAN  TARCZYŃSKI Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
3. 4.10.1995 prof.dr hab. WŁADYSŁAW  LUTYŃSKI Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
4. 15.11.1995 prof.dr hab.dr h.c. MARIAN  TRUSZCZYŃSKI Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
5. 15.11.1995 prof.dr hab. ANTONI  ŻEBRACKI Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
6. 9.04.1997 dr n.wet. JAROGNIEW  KOZŁOWSKI Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
7. 10.10.1998 dr n.wet. KAZIMIERZ  ŁOSIECZKA Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
8. 18.06.1997 dr BERNARD  LOBIETTI Francji
9. 18.06.1997 dr RYSZARD  STANIBUŁA Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
10. 18.06.1997 dr KONRAD  ROZWADOWSKI Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
11. 18.06.1997 dr n.wet. TADEUSZ CHROSTOWSKI Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
12. 10.10.1998 dr hab. KRZTYSZTOF  DONIGIEWICZ Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
13. 10.10.1998 dr n.wet. JAN NAWROCKI Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
14. 1.02.2001 lek.wet. TOMASZ  OSTROWSKI Rady Kujawsko-Pomorskiej Izby lekarsko-Weterynaryjnej
15. 1.02.2001 dr n.wet. BRONISŁAW SZEREMETA Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
16. 1.02.2001 lek.wet. WŁODZISŁAW MARTYNOWSKI Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
17. 1.02.2001 dr n.wet. JAN BERNARD Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
18. 1.02.2001 prof.dr hab. JAN ZWIERZCHOWSKI Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
19. 30.05.2001 prof.dr hab., dr h.c.dupl. WINCENTY PEZACKI Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
20. 30.05.2001 lek.wet. EUGENIUSZ  PALUSZKIEWICZ Rady Kujawsko-Pomorskiej Izby lekarsko-Weterynaryjnej
21. 30.05.2001 lek.wet. ANTONI  ŻAL Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
22. 30.05.2001 dr n.wet. BARTOSZ  WINIECKI Rady Kujawsko-Pomorskiej Izby lekarsko-Weterynaryjnej
23. 30.05.2001 dr n.wet. ANATOL  BACHAREWICZ Rady Kujawsko-Pomorskiej Izby lekarsko-Weterynaryjnej
24. 30.05.2001 dr n.wet. KARL HEINZ SIMON Niemiec
25. 30.05.2001 lek.wet. WANDA  FIJAŁKOWSKA-KORDA Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
27. 14.11.2001 FRANCIS  ANTHONY Wielkiej Brytanii
28. 25.02.2002 dr n.wet. KRYSTYN  GRABOWSKI Rady Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
29. 25.02.2002 prof.dr hab. JAN  TROPIŁŁO Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
30. 25.02.2002 lek.wet. JAN  ZENKNER Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
31. 12.12.2003 dr n.wet.  JERZY  FRYC Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
32. 15.04.2005 dr CHRISTIAN  RONDEAU Francji
33. 15.04.2005 prof.dr hab. BOHDAN RUTKOWIAK Rady Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
34. 27.02.2006 dr n.wet. JACEK KRÓLIŃSKI Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
35. 27.02.2006 prof.dr hab. JANUSZ  GILL Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
36. 9.11.2006 Prof. dr hab. ANTONI KOPCZEWSKI Rady Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
37. 9.11.2006 Prof. dr hab. HENRYK LIS Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
38. 28.11.2008 Dr n.wet. JACEK JUDEK Rady Kujawsko-Pomorskiej Izby lekarsko-Weterynaryjnej
39. 12.12.2008 Prof. dr hab. EUGENIUSZ WIŚNIEWSKI Rady Kujawsko-Pomorskiej Izby lekarsko-Weterynaryjnej
40. 27.02.2009 Dr n. wet. HENRYK ŁAPIŃŚKI Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
41. 27.02.2009 Dr n.wet. ANDRZEJ MAZURKIEWICZ Rady Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
42. 11.05.2009 Dr n.wet. JAN KRUPA Rady Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
43. 11.05.2009 Dr n.wet. MIROSŁAW TOMASZEWSKI Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
44. 11.05.2009 Lek.wet. WALDEMAR GOLEC Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
45. 11.05.2009 Prof. dr hab. MIROSŁAW KLECZKOWSKI Rady Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
46. 19.10.2009 dr n. wet. WŁODZIMIERZ PRZEWOSKI Rady Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
47. 19.04.2010 lek. wet. LESZEK DEPTUŁA Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
48. 8.10.2010 dr n. wet. JAN PRANDOTA Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
49. 20.10.2011 prof. dr hab. ANTONI SCHOLLENBERGER Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
50. 20.10.2011 prof. dr hab. JERZY KITA Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
51. 20.10.2011 lek. wet. MARIAN KĘDZIERSKI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
52. 20.10.2011 lek. wet. ANDRZEJ KOMOROWSKI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
53. 22.03.2013 dr n. wet. TADEUSZ ZDUNKIEWICZ Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
54. 22.03.2013 lek. wet. ANDRZEJ JUCHNIEWICZ Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
55. 13.06.2013 mec. WITOLD PREISS Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
56. 13.06.2013 dr n. wet. BOHDAN KURSKI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
57. 23.02.2016 Prof. dr hab. TERESA ZANIEWSKA Rady Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
58. 20.10.2016 Dr n. wet. KRUSZEWICZ ANDRZEJ Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
59. 20.10.2016 Dr n. wet. KRZEMIŃSKI JACEK Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
60. 2.06.2017 prof. dr hab. ANTONI GAMOTA Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
61. 2.06.2017 dr n. wet. MICHAŁ KONOPA Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
62. 28.05.2018 Lek. wet. MIECZYSŁAW PIETRZAK Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
63. 19.02.2020 lek. wet. EMILIAN KUDYBA Rady Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
64. 19.02.2020 lek. wet. RYSZARD TYBORSKI Rady Kujawsko-Pomorskiej Izby lekarsko-Weterynaryjnej
65. 19.02.2020 dr n. wet. WACŁAW CZAJA Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
66. 19.02.2020 lek. wet. JAN DOROBEK Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
67. 19.02.2020 lek. wet. DARIUSZ GÓRA Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
68. 19.02.2020 lek. wet. ZBIGNIEW WRÓBLEWSKI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej