ENG
ENG

Praktyki studenckie i uczniów szkół
ponadgimnazjalnych

Uchwała Nr 24/2014/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za szkolenie praktyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkolenie praktyczne studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej w zakresie wynikającym z programu studiów.

Uchwała Nr 21/2018/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za szkoelenie praktyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkolenie praktyczne studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej w zakresie wynikającym z programu studiów.