ENG
ENG

Krajowa Komisja Rewizyjna
VIII Kadencji

Tomasz Porwan

Tomasz Porwan

Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej

Dyplom: Wrocław 1979 r.
Praca: prywatna praktyka.
Specjalizacja: Choroby Drobiu i Ptaków Ozdobnych.
Działalność w samorządzie: wiceprezes Rady Izby Wielkopolskiej I i II kadencji, członek Komisji Rewizyjnej Izby Wielkopolskiej III kadencji, skarbnik Rady Izby Wielkopolskiej V i VI kadencji, członek Krajowej Rady II kadencji, sekretarz Krajowej Rady II kadencji (2 lata).

Zbigniew Mizak

Zbigniew Mizak

Wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej

Dyplom: Lublin 1980 r. 
Działalność w samorządzie: członek Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej I, II, III kadencji, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej IV i V kadencji. Zastępca rzecznika odpowiedzialności zawodowej Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej V kadencji, Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej II kadencji, Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej III, IV i V kadencji.

Anna Bęczkowska

Anna Kubas

Sekretarz

Dyplom: Lublin 2001 r.
Specjalizacja: Prewencja Weterynaryjna i Higiena Pasz, Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego.
Praca: Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni.
Działalność w samorządzie: sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej VI, przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej VII kadencji. Sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej VII kadencji. Obecnie członek VIII kadencji Małopolskiej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Zdzisław Czerwiński

Zdzisław Czerwiński

Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej

Dyplom: Wrocław 1980 r.
Specjalizacja: Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, studia podyplomowe: Ochrona Zdrowia Publicznego na SGGW w Warszawie. 
Praca:
 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Goleniowie z/s w Nowogardzie.
Działalność w samorządzie: wiceprezes Rady Zachodniopomorskiej V, VI, i VIII kadencji, Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej VI kadencji

Jacek Gruszczyński

Jacek Gruszczyński

Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej

Dyplom: Olsztyn 1979 r.
Specjalizacja: Choroby zakaźne i zaraźliwe zwierząt oraz administracja weterynaryjna. 
Działalność w samorządzie: Członek Rady Warszawskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej 1995–2021r.; Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej V kadencji; Zastępca Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej VI kadencji.

 

Ryszard Sajnóg

Ryszard Sajnóg

Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej

Dyplom: Wrocław 1977 r.
Specjalizacja: Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna; Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego.
Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Człuchowie.
Działalność w samorządzie: członek Rady Okręgowej Kaszubsko Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Elżbieta Sobczak

Elżbieta Sobczak

Członkini Krajowej Komisji Rewizyjnej

Dyplom: Wrocław 1975 r. 
Stopień naukowy: doktor nauk weterynaryjnych. 
Specjalizacja: Prewencja Weterynaryjna i Higiena Pasz. 
Praca: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze. 
Działalność w samorządzie: w III kadencji Sekretarz Rady Izby Lubuskiej, w IV kadencji Wiceprezes Rady Izby Lubuskiej, Prezes Rady Izby Lubuskiej V i VI kadencji, Skarbnik Rady Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji, Skarbnik Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej VI i VII kadencji.