ENG
ENG

Krajowy Sąd Lekarsko-Weterynaryjny
VIII Kadencji

Zbigniew Jarocki

Zbigniew Jarocki

Przewodniczący Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego

Dyplom: Warszawa 1974 r.
Praca: prywatna praktyka w Warszawie.
Stopień naukowy: doktor nauk weterynaryjnych.
Specjalizacja: choroby psów i kotów.
Działalność w samorządzie: na różnych stanowiskach wybieralnych przez pięć kadencji.

Wiesława Bober

Wiesława Bober

Zastępczyni Przewodniczącego Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego

Dyplom: Wrocław 1984 r.
Specjalizacja: Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego. 
Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubinie. 
Działalność w samorządzie: członek komisji rewizyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej III kadencji, z-ca przewodniczącego Sądu Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjne IV kadencji, przewodnicząca Sądu Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej V i VI kadencji, członek Rady i Prezydium Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji.Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Lekarsko-WeterynaryjnejVIII kadencji.

Anna Boczoń-Borkowska

Anna Boczoń-Borkowska

Zastępczyni Przewodniczącego Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego

Dyplom: Olsztyn 2002 r.
Specjalizacja: Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego. 
Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokołowie Podlaskim. 
Działalność w samorządzie: V-ce Prezes Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI Kadencji, członek Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII Kadencji.

 

Jacek Jakubek

Jacek Jakubek

Zastępca Przewodniczącego Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego

Dyplom: Wrocław 1987 r.
Specjalizacja: chirurgia weterynaryjna. 
Praca: prywatna praktyka. 
Działalność w samorządzie: wiceprezes Rady Izby Małopolskiej III kadencji, zastępca krajowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej V kadencji.

Jacek Kutrzuba

Jacek Kutrzuba

Zastępca Przewodniczącego Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego

Dyplom: Lublin 1983 r.
Praca: starszy specjalista naukowo-techniczny w Katedrze Epizootiologii i Klinice Chorób Zakaźnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie.
Specjalizacja: Choroby psów i kotów. Działalność w samorządzie: członek Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego V kadencji.

Piotr Biełuszka

Piotr Biełuszka

Członek Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego

Dyplom: Lublin 1999 r.
Specjalizacja: Choroby przeżuwaczy.
Praca: prywatna praktyka.
Działalność w samorządzie: Sędzia Sądu Okręgowego Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI i VII kadencji.

Jakub Buchalski

Jakub Buchalski

Członek Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego

Dyplom: Wrocław 1991 r.
Specjalizacja: chirurgia weterynaryjna, higiena zwierząt rzeźnych, radiologia weterynaryjna.
Praca: prywatna praktyka lekarsko weterynaryjna.
Działalność w samorządzie: członek Rady Okręgowej Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej V ;VI;VII kadencji, sędzia III kadencji Sądu Okręgowego.

Anna Chędoszko-Papis

Anna Chędoszko-Papis

Członkini Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego

Dyplom: Olsztyn 2003 r.
Specjalizacja: choroby psów i kotów, higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego.
Praca: prywatna praktyka w Długosiodle.

 

 

Stanisław Gajda

Stanisław Gajda

Członek Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego

Dyplom: Lublin 1982 r.
Specjalizacja: higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego. 
Praca: prywatna praktyka w Puławach. 
Działalność w samorządzie: członek Rady Izby Lubelskiej przez 5 kadencji, członek Prezydium i skarbnik Izby Lubelskiej Izby VI kadencji, członek Krajowego Sądu V kadencji.
 

Zdzisław Kalupa

Zdzisław Kalupa

Członek Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego

Dyplom: Olsztyn 1988 r. 
Specjalizacja: Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna; Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego.
Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinku.
Działalność w samorządzie: członek Rady Okręgowej Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
 

Dominika Kmet

Dominika Kmet

Członkini Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego

Dyplom: Olsztyn 2005 r. 
Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawiczu.
Specjalizacja: Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego; Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna.
Działalność w samorządzie: członek Wielkopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej. 

Wojciech Kozdruń

Wojciech Kozdruń

Członek Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego

Dyplom: Lublin 1995 r.
Stopień naukowy: doktor habilitowany nauk weterynaryjnych.
Specjalizacja: Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych.
Praca: Zakład Chorób Drobiu PIWet-PIB w Puławach.
Działalność w Samorządzie: członek Prezydium i Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Dariusz Kwaśniewicz

Dariusz Kwaśniewicz

Członek Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego

Dyplom: Lublin 2001 r.
Specjalizacja: Chirurgia Weterynaryjna. 
Praca: prywatna praktyka. 
Działalność w samorządzie: Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej V kadencji, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI kadencji.

Mirosław Lew-Kiedrowski

Mirosław Lew-Kiedrowski

Członek Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego

Dyplom: 1984 r. Olsztyn.
Specjalizacja: choroby psów i kotów.
Praca: prywatna praktyka.
Działalność w samorządzie: Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji.

Alicja Pietrzak

Alicja Pietrzak

Członkini Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego

Dyplom: Warszawa 2000 r.
Specjalizacja: Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego.
Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim.
Działalność w samorządzie: Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI kadencji, członek Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VIII Kadencji.

Joanna Pławińska-Czarnak

Joanna Pławińska-Czarnak

Członkini Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego

Dyplom: Warszawa 2000 r.
Stopień naukowy: doktor habilitowany
Specjalizacja: Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna oraz Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego. 
Praca: Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, SGGW w Warszawie. 
Działalność w Samorządzie: członek rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VIII kadencji, członek Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego VII i bieżącej kadencji, Sekretarz Sądu Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej kadencji IV, V, VI i VII.

Marek Stanisławczuk

Marek Stanisławczuk

Członek Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego

Dyplom: Lublin 1975. 
Specjalizacja: Studia podyplomowe – choroby bydła.
Praca: prywatna praktyka w Lubaczowie. 
Działalność w samorządzie: członek Komisji Rewizyjnej Podkarpackiej Izby w III kadencji, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Podkarpackiej Izby w IV kadencji, członek Rady Podkarpackiej Izby w VI,VII i VIII kadencji, sędzia Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego w VI,VII i VIII kadencji.

Józef Szarek

Józef Szarek

Członek Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego

Dyplom: Olsztyn, 1972 r. 
Tytuł i stopień naukowy: profesor, doktor habilitowany. 
Specjalizacje: Użytkowanie i Patologia Zwierząt Laboratoryjnych, Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna. 
Praca: Zespół Weterynarii Sądowej i Administracji Weterynaryjnej, Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – praca w zakresie patomorfologii, weterynarii sądowej i administracji weterynaryjnej. Obecnie emeryt, biegły sądowy Sądu Okręgowego w Gdańsku i w Olsztynie, osoba współpracująca z podmiotem działalności gospodarczej w Przychodni Weterynaryjnej Pulsar w Olsztynie. 
Działalność w samorządzie: przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej III i IV kadencji, członek Rady Izby Warmińsko-Mazurskiej V i VI kadencji, członek Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego VII kadencji, wiceprezes Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII i VIII kadencji.

Wojciech Szczerbiński

Wojciech Szczerbiński

Członek Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego

Dyplom: Olsztyn 1995 r. 
Specjalizacja: Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego. 
Praca: 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Malborku. 
Działalność w samorządzie: 
aktualnie członek Rady Okręgowej Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, wcześniej sędzia Okręgowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego.

Paweł Śpiewak

Paweł Śpiewak

Członek Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego

 Dyplom: Warszawa 1999 r. 
Specjalizacja: Epizootiologia i administracja weterynaryjna.
Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie. 
Działalność w samorządzie:  członek Rady Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI kadencji, Wiceprezes Rady Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VIII kadencji. 

Ireneusz Wiese

Ireneusz Wiese

Członek Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego

Dyplom: Olsztyn 1989 r.
Specjalizacja: Prewencja weterynaryjna i higiena pasz. 
Praca: Przedsiębiorca, Farmacja weterynaryjna – h.f.plw. 
Działalność w samorządzie: Członek Rady Okręgowej Wielkopolskiej Izby Lekarsko-weterynaryjnej V kadencji.