ENG
ENG

Fundacja Lekarzy Weterynarii
„SENIOR”

Fundacja Lekarzy Weterynarii „SENIOR”, której założycielem jest Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, to organizacja pożytku publicznego. Statut Fundacji określa cele, które Fundacja realizuje. Zasługują one na pełne i szerokie wsparcie środowiska lekarzy weterynarii i nie tylko.

Dzięki wsparciu Darczyńców, którzy w ramach wpłat indywidualnych oraz odpisu podatkowego 1,5% przekazali na konto Fundacji środki finansowe, na dzień dzisiejszy Fundacja dysponuje funduszami, dzięki którym jest w stanie wesprzeć finansowo te Koleżanki i Kolegów którzy znaleźli się w trudnej sytuacji zdrowotnej lub losowej.

Zachęcamy lekarzy weterynarii potrzebujących pomocy do składania udokumentowanych podań do Fundacji o udzielenie wsparcia finansowego a wszystkie osoby dobrej woli chcące wesprzeć naszą Fundację do przekazywania środków finansowych na poniższe konto.

Bank PKO BP S.A. nr 68 1020 1156 0000 7502 0076 6402

Fundacja Lekarzy Weterynarii „SENIOR”

Al. Przyjaciół 1 lok. 2

00–565 Warszawa

Tel. 22 628 93 35, 22 622 09 55

REGON: 14100754700000

Nr KRS: 0000278939

Zobacz również