ENG
ENG

Uchwały dot. Fundacji 
„SENIOR”

Uchwały

Numer
treść (PDF)
Data podjęcia Tytuł Załącznik(i)
33/2022/VIII 13.12.2022 w sprawie powołania członka Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR”
32/2022/VIII 13.12.2022 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR”
6/2013/VI 25.09.2013 w sprawie powołania członka Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR”
5/2013/VI 25.09.2013 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR”
118/2013/V 21.03.2013 w sprawie powołania członka Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR”
117/2013/V 21.03.2013 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR”
47/2011/V 17.10.2011 w sprawie powołania członka Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR”
46/2011/V 18.10.2011 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR”
44/2011/V 20.06.2011 w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 2/2011 Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR” załącznik
obwieszczenie 22.12.2010 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR”
26/V/2010 18.08.2010 w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 2/2010 Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR” załącznik 
18/2010/V 24.06.2010 w sprawie powołania członków Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR”
17/2010/V 24.06.2010 w sprawie odwołania członków Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR”
66/2007/IV 12.03.2007 w sprawie powołania Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „Senior”
65/2007/IV 12.03.2007 w sprawie ustalenia statutu Fundacji Lekrzy Weterynarii „Senior” załącznik
64/2007/IV 12.03.2007 w sprawie utworzenia funduszu założycielskiego i funduszu działalności gospodarczej Fundacji Lekarzy Weterynarii „Senior”
55/2006/IV 08.12.2006 w sprawie powołania Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „Senior”
54/2006/IV 08.12.2006 w sprawie ustalenia statutu fundacji Lekarzy Weterynarii „Senior”
41/2006/IV 02.06.2006 w sprawie powołania członka Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „Senior”
40/2006/IV 02.06.2006 w sprawie odwołania członka Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „Senior”
32/2006/IV 10.03.2006 w sprawie powołania Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „Senior”
31/2006/IV 10.03.2006 w sprawie poddania Fundacji Lekarzy Weterynarii „Senior” nadzorowi ministra
30/2006/IV 10.03.2006 w sprawie utworzenia funduszu założycielskiego Fundacji Lekarzy Weterynarii „Senior”
29/2006/IV 10.03.2006 w sprawie zatwierdzenia stututu fundacji Lekarzy Weterynarii „Senior”
28/2006/IV 10.03.2006 w sprawie utworzenia fundacji na rzecz lekarzy weterynarii