ENG
ENG

Paszporty

Komunikat Prezesa KRL-W ws. Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów

Szanowne Koleżanki i Koledzy, lekarze weterynarii upoważnieni do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących podróżnym, poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące procesu wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących. Mamy nadzieję, że pomoże to Państwu w prawidłowym przeprowadzaniu niezbędnych czynności i właściwym wypełnianiu dokumentu.

Profilaktyka przeciw tasiemcom u psów wyjeżdżających do Wielkiej Brytanii

Zasady przemieszczania zwierząt domowych do Wielkiej Brytani po 1 stycznia 2021 r.

Zasady przemieszczania zwierząt domowych do Wielkiej Brytani w okresie przejściowym BREXIT

Przemieszczanie zwierząt domowych

Przemieszczanie-zwierzat-domowych

Komunikat Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z 10 października 2017 r.

Przypominamy o niektórych zasadach obowiązujących przy wystawianiu paszportów dla zwierząt towarzyszących. Brak jest jakichkolwiek podstaw do automatycznego wpisywania zwierząt, którym wystawiany jest paszport do baz danych prowadzonych przez różnego rodzaju podmioty gospodarcze. Jedynym urzędowym rejestrem do którego dokonuje się z mocy prawa wpisu wydanego paszportu jest rejestr wydanych paszportów prowadzony przez samorząd lekarzy weterynarii w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. W chwili obecnej rejestr ten prowadzony jest w wersji elektronicznej przy użyciu programu WETSystems. Lekarz, który dokonuje wpisu do innych rejestrów prowadzonych przez prywatne podmioty gospodarcze bezwzględnie obowiązany jest uzyskać na taką czynność zgodę posiadacza zwierzęcia, wskazane jest by była ona wyrażona w formie pisemnej. Lekarz musi mieć także świadomość, że obowiązują go przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. W szczególności musi, oprócz zgody posiadacza zwierzęcia na wpisanie do prywatnej bazy danych, nadać upoważnienia osobom zajmującym się przetwarzaniem danych, powinien zadbać o prowadzenie polityki ochrony danych w firmie i wreszcie należycie zabezpieczyć te dane.

Komunikat

Szanowni Państwo,

Informujemy, że pod adresem https://wetsystems.org.pl/ został uruchomiony nowy system informatyczny „Wetsystems”, który umożliwia wpisywanie danych z paszportu do systemu przez lekarza weterynarii, który go wystawił. Nie ma  więc konieczności wysyłania zwrotek do izb okręgowych. Do dnia 30.06.16 możliwe jest co prawda przekazywanie danych za pomocą zwrotek przesyłanych do izb okręgowych, ale zalecamy jak najszybsze rozpoczęcie pracy z systemem informatycznym, gdyż w pierwszym okresie dostępne będzie bezpłatne wsparcie techniczne firmy Zeto Koszalin pod numerem Infolinii:  94 34 73 900 wew. 1., z którego należy korzystać w razie trudności z obsługą programu.

Od dnia 1 lipca 2016 r. paszporty będą wprowadzane do „Wetsystems” wyłącznie przez lekarzy weterynarii, którzy je wystawili, a zwrotki zostaną całkowicie wycofane!

Od dnia  1 lipca 2016 r istnieje obowiązek wpisywania do systemu wszystkich zabiegów (szczepienia, odrobaczania itp.) wpisywanych do każdego paszportu, także wystawionego wcześniej przez innego lekarza weterynarii!

W celu pierwszego logowania i zmiany hasła w „Wetsystems” należy skorzystać z instrukcji zawartej w załączniku „ dokumentacja na start”

W załączeniu  instrukcje na start dla użytkowników -lekarzy weterynarii wystawiających paszporty dla zwierząt towarzyszących oraz  Uchwała Nr 77/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 31 marca 2016 r. (…) w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących.

Z poważaniem,

lek. wet. Marek Mastalerek
Dyrektor Biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Znajdź zwierzę, któremu został wydany paszport:

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy prowadzący zakłady lecznicze dla zwierząt

W związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2004 r. rozporządzenia nr 998/2003/WE z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego dyrektywę Rady 92/65/EWG (Dz. Urz. WE L 046 z 13.06.2003 r.) oraz koniecznością wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących podróżnym sekretarz stanu w MRiRW Jerzy Pilarczyk upoważnił Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną do wydrukowania paszportów i zaopatrzenia w te druki, za pośrednictwem okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych, lekarzy weterynarii, którzy będą wydawali paszporty.

Lekarze weterynarii, którzy zechcą uczestniczyć w procedurze wydawania paszportów muszą spełnić następujące warunki:

  1. posiadać prawo wykonywania zawodu,
  2. prowadzić zakład leczniczy dla zwierząt lub być zatrudnionym w zakładzie leczniczym dla zwierząt
  3. mieć na bieżąco opłacone składki członkowskie
  4. posiadać czytnik mikroczipów
  5. zna przepisy regulujące zasady wydawania paszportów zwierzętom towarzyszącym

Lekarze weterynarii spełniający powyższe warunki i chcący uczestniczyć w procedurze wydawania paszportów muszą w trybie pilnym złożyć w Okręgowej Izbie Lekarsko Weterynaryjnej wniosek o zarejestrowanie swojej osoby i zakładu leczniczego dla zwierząt w rejestrze osób uprawnionych do wydawania paszportów. Wniosek można przesłać pocztą, faksem, pocztą elektroniczną. Okręgowa Izba Lekarsko Weterynaryjna zarejestruje lekarza i zaopatrzy odpłatnie w druki paszportów. Paszporty należy odebrać osobiście lub poprosić o przesłanie pocztą za zaliczeniem pocztowym.

Lekarz weterynarii wystawiający paszport jednocześnie wypełnia dołączony do paszportu druk z danymi zwierzęcia i właściciela zwierzęcia, któremu wydaje paszport. Wypełniony druk należy w ciągu siedmiu dni przesłać do Okręgowej Izby Lekarsko Weterynaryjnej, która będzie dane zawarte w tym druku wprowadzała do systemu informatycznego. Lekarz wystawiający paszport pobiera od właściciela opłatę za wystawiony paszport w kwocie 100 PLN brutto. Opłata nie zawiera kosztów szczepienia zwierzęcia przeciw wściekliźnie oraz kosztów oznakowania zwierzęcia.