ENG
ENG

Krajowy Rzecznik
Odpowiedzialności Zawodowej

Rafał Michałowski

Rafał Michałowski

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Dyplom: Lublin 1978 r.
Praca: prywatna praktyka.
Specjalizacja: choroby psów i kotów.
Działalność w samorządzie: Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lubelskiej IV i V kadencji, Zastępca Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej VI kadencji.

Sławomir Andryszak

Sławomir Andryszak

Zastępca Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Dyplom: Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie 1989 r.
Praca: prywatna praktyka. 
Specjalizacja: choroby psów i kotów. 
Działalność w samorządzie: członek Rady Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI kadencji, Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej IV i V kadencji.

Andrzej Bartosz Bartoszewicz

Andrzej Bartosz Bartoszewicz

Zastępca Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Dyplom: Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2002 r.
Specjalizacja: Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego. 
Praca: obecnie prywatna praktyka.

Piotr Burliński

Piotr Burliński

Zastępca Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Dyplom: Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie 2006 r.
Praca: prywatna praktyka. 
Specjalizacja: higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego. 
Działalność w samorządzie: Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII i VIII kadencji. 

Maciej Gajęcki

Maciej Gajęcki

Zastępca Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Dyplom: Wydział Medycyny Weterynaryjnej AR-T w Olsztyn – 1973.
Tytuł i stopień naukowy: doktor nauk weterynaryjnych – 1982; doktor habilitowanego nauk weterynaryjnych – 1990; profesor nauk weterynaryjnych 1997. 
Specjalizacja: Choroby trzody chlewnej; Prewencja weterynaryjna i higiena pasz. 
Praca: Kierownik Katedry Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 1997/2017; Przewodniczący Rady Sanitarno-Epizootiologicznej przy Głównym Lekarzu Weterynarii 2000–2014), teraz emeryt. 
Działalność w samorządzie: Z-ca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Rady Warmińsko Mazurskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej w Olsztynie I i II kadencji; Członek Rady Warmińsko Mazurskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej w Olsztynie V, VI i VII kadencji.

Krzysztof Garczyński

Krzysztof Garczyński

Zastępca Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Dyplom: UWM Olsztyn – Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2001 r. 
Specjalizacja: Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego, Epizootiologia i administracja weterynaryjna. Praca: Urzędowy Lekarz Weterynarii. 
Działalność w samorządzie: Członek Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII i VIII kadencji.

Jacek Karwacki

Jacek Karwacki

Zastępca Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Dyplom: Olsztyn 1973 r.
Specjalizacja: Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna.
Praca: obecnie prywatna praktyka – małe zwierzęta, 35 lat pracy-Zakład Higieny Weterynaryjnej w Kielcach, w tym 22 lata jako Kierownik ZHW.
Działalność w samorządzie: I i II kadencja – Członek Rady Świętokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, III i IV kadencja – Prezes Świętokrzyskiej Lekarsko-Weterynaryjnej, V kadencja – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, VI kadencja – Członek Rady Świętokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Członek Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii III kadencji.

Andrzej Kin

Andrzej Kin

Zastępca Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Dyplom: Lublin 2002 r.
Specjalizacja: Epizootiologia i administracja weterynaryjna
Praca: Prywatny Gabinet Weterynaryjny, Urzędowy Lekarz Weterynarii
Działalność w samorządzie: Zastępca Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej na VIII kadencję.

Grzegorz Kuświk

Grzegorz Kuświk

Zastępca Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Dyplom: Wrocław 1984 r.
Specjalizacja: Rozród zwierząt.
Praca: prywatna praktyka.
Działalność w samorządzie: Przewodniczący Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Janusz Leśniak

Janusz Leśniak

Zastępca Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Dyplom: Lublin 1996 r. 
Specjalizacja:
 Choroby przeżuwaczy i choroby trzody chlewnej.
Praca: prywatna praktyka
Działalność w samorządzie: Członek Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej – obecnie, Przewodniczący Komisji ds. kontaktów z lekarzami wolnej praktyki.

Paulina Lisiak-Górecka

Paulina Lisiak-Górecka

Zastępczyni Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Dyplom: Wrocław 2010 r.
Specjalizacja: Higiena zwierząt rzeźnych i produktów zwierzęcego pochodzenia.
Praca: starszy inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności. 
Działalność w samorządzie: członek Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji.

Justyna Lipko-Przybylska

Justyna Lipko-Przybylska

Zastępczyni Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Dyplom: Akademia Rolnicza w Lublinie 2003 r.
Stopień n
aukowy: doktor nauk weterynaryjnych.
Praca: prywatna praktyka.
Działalność w samorządzie: zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Malopolskiej Izby VI kadencji, sekretarz Rady Małopolskiej Izby VII i VIII kadencji.

Marzena Madej-Szklany

Marzena Madej-Szklany

Zastępczyni Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

DyplomUWM Olsztyn – Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2003 r. 
Specjalizacja: Choroby psów i kotów, Choroby Ryb.
Praca: prywatna praktyka.
Działalność w samorządzieCzłonek Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie VII kadencji, Wiceprezes Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie VIII kadencji.

 

Edyta Tocha

Zastępczyni Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Dyplom: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2005 r.
Specjalizacja: Epizootiologia i administracja weterynaryjna; Choroby ryb.
Praca: działalność gospodarcza.
Działalność w samorządzie: kadencja 2013–2017 funkcja Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, kadencja 2017–2021 funkcja Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, aktualna kadencja funkcja Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.