ENG
ENG

Uchwały Prezydium KRLW

Numer
treść (PDF)
Data podjęcia Tytuł

Treść (PDF)

9/2024/VIII 13.02.24 w sprawie odwołania lek. wet. Janusza Armanowskiego od uchwały nr 1282/2023/VIII Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Warszawie z dnia 16 września 2023 r. w sprawie skreślenia z rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportu oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał
8/2024/VIII 13.02.24 w sprawie odwołania lek. wet. Grażyny Armanowskiej od uchwały nr 1283/2023/VIII Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Warszawie z dnia 16 września 2023 r. w sprawie skreślenia z rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportu oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał
5/2023/VIII 30.05.23 w sprawie odwołania Fundacji Centrum Leczenia Zwierząt od uchwały nr 119/2023/VIII/E Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt  
4/2023/VIII 01.03.23 w sprawie zażalenia lek. wet. Sabiny Tratkiewicz na postanowienie w sprawie stanowiska Wierzyciela – uchwała nr 752/2022/VIII Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 20 grudnia 2022 r.  
3/2023/VIII 01.03.23 w sprawie odwołania lek. wet. Włodzimierza Sławeckiego od uchwały nr 249/2022/VIII Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lublinie z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie skreślenia z rejestru członków Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
2/2022/VIII 12.12.22 w sprawie odwołania od uchwały nr 49/2021/VIII Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie stwierdzenia utraty prawa wykonywania zawodu i skreślenia z rejestru członków – Sylwia Doner  
1/2022/VIII 15.11.22 w sprawie odwołania od uchwały nr 497/VIII/2022 Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 1 września 2022 r. o wykreśleniu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt – Kulesza-Miodek  
17/2021/VII 21.06.21 w sprawie odwołania lek. wet. Krzysztofa Kułacha od uchwały nr 2214/VII/2021 Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie skreślenia lekarza weterynarii Krzysztofa Kułacha z rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał dla wirusa wścieklizny  
16/2021/VII 21.06.21 w sprawie odwołania lek. wet. Johannesa Pohla od uchwały nr 401/2021/VII Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie odmowy wpisu do ewidencji lekarzy weterynarii czasowo wykonujących zawód na terenie działania Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie  
15/2021/VII 21.06.21 w sprawie odwołania lek. wet. Barbary Powidzkiej-Ozdoby od uchwały nr 392/2021/VII/E Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 28 stycznia 2021 r. w przedmiocie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt  
14/2021/VII 14.05.21 w sprawie zażalenia lek. wet. Agnieszki Niewożewskiej na Postanowienie w sprawie stanowiska Wierzyciela – Uchwała nr 2022/2021/VII Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 3 marca 2021 r.  
13/2020/VII 18.12.20 w sprawie odwołania lek. wet. Moniki Chmielewskiej od uchwały nr 1711/2020/VII Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia utraty prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii i skreślenia z rejestru członków Izby  
12/2020/VII 18.12.20 w sprawie odwołania lek. wet. Elżbiety Konatowskiej od uchwały nr 1695/2020/VII Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie stwierdzenia utraty prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii i skreślenia z rejestru członków Izby  
11/2020/VII 18.12.20 w sprawie zażalenia lek. wet. Przemysława Grabowskiego na postanowienie Rady Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 4 września 2020 r. o odmowie wydania zaświadczenia  
10/2020/VII 11.08.20 w sprawie odwołania lek. wet. Ewy Troszyńskiej-Jarmulskiej od Uchwały nr XXVII/708/2020/VII Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie stwierdzenia utraty prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez lek. wet. Ewę Troszyńską-Jarmulską i skreślenia z rejestru członków  
9/2020/VII 11.08.20 w sprawie odwołania lek. wet. Johannesa Pohla od uchwały nr 312/2020/VII Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie odmowy wpisu do ewidencji lekarzy weterynarii czasowo wykonujących zawód na terenie działania Izby  
8/2020/VII 11.08.20 w sprawie odwołania lek. wet. Stanisława Wojtysia od uchwały nr 1268/2019/VII Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości należności z tytułu zaległych składek członkowskich na rzecz Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
7/2019/VII 19.11.19 w sprawie sprostowania uchwały Nr 6/2019/VII Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 21 maja 2019 r.  
6/2019/VII 21.05.19 w sprawie odwołania lek. wet. Pawła Bryzka od uchwały nr 914/2018/VII Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 10 listopada 2018 r.w sprawie stwierdzenia utraty prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii i skreślenia z rejestru członków Izby  
5/2019/VII 21.05.19 w sprawie odwołania lek. wet. Agnieszki Grabiec od uchwały nr 735/2018/VII Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie stwierdzenia utraty prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii i skreślenia z rejestru członków Izby
 
4/2018/VII 24.05.18 w sprawie odwołania Fundacji Medor Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt od uchwały nr 175/VII/2017 Rej. ZLZ Rady Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 14 grudnia 2017 r. o wykreśleniu zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt  
3/2018/VII 09.05.18 w sprawie poręczenia za lek. wet. Jerzego Smogorzewskiego  
2/2018/VII 26.02.18 w sprawie porozumienia intencyjnego z Kirgiską Izbą Weterynaryjną oraz Kirgiskim Stowarzyszeniem Lekarzy Weterynarii Prywatnej Praktyki  
2/2018/VII 26.02.18 w sprawie porozumienia intencyjnego z Kirgiską Izbą Weterynaryjną oraz Kirgiskim Stowarzyszeniem Lekarzy Weterynarii Prywatnej Praktyki załącznik
1/2017/VII 28.11.17 w sprawie odwołania lek. wet. Dariusza Wójcika od uchwały nr 109/2017/VII Rady Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie cofnięcia rekomendacji udzielonej lek. wet. Dariuszowi Wójcikowi podczas naboru na stanowisko Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie  
5/2017/VI 25.04.17 w sprawie odwołania Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami od uchwały r 1580/VI/2017/Rej. LZ Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach z dnia 17 stycznia 2017 r. o odmowie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt  
4/2017/VI 25.04.17 w sprawie odwołania lek. wet. Henryka Pawlaka od uchwały nr 425/2016 Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt  
3/2016/VI 25.02.16 w sprawie odwołania lek. wet. Jarosława Sieradzkiego od uchwały nr 658/2015/VI/OS Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lublinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia utrty prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii i skreślenia z rejestru członków Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
2/2015/VI 08.09.15 w sprawie odwołania lek. wet. Radosława Zielińskiego od uchwały nr 599/2015/VI/Rej. ZLZ Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie skreślenia Gabinetu Weterynaryjnego prowadzonego pn. Gabinet Weterynaryjny Radosław Zieliński ul. Kościuszki 114, 62–030 Luboń z ewidencji załadów leczniczych dla zwierząt  
1/2015/VI 21.05.15 w sprawie rozpatrzrnia skargi na działalność Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
1/2009/V 06.11.09 w sprawie przesunięć środków między paragrafami w budżecie na rok 2009  
4/2008/IV 22.11.08 w sprawie zmiany budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
3/2006/IV 05.02.06 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr 2/94/I Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 4 maja 1994 r. w sprawie tworzenia i podziału funduszu nagród w biurze Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
2/2006/IV 07.01.06 w sprawie ustalenia przez lekarzy weterynarii we własnym zakresie terenu, na którym będą dokonywać szczepień psów przeciwko wściekliźnie  
1/2005/IV 21.11.05 w sprawie przesunięcia środków między paragrafami w budżecie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na 2005 rok  
6/2004/III  30.11.04   w sprawie przesunięcia środków między paragrafami w budżecie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na 2004 rok  
5/2003/III   22.11.03  w sprawie zlecenia ekspertyzy prawno-podatkowej dotyczącej obciążenia podatkiem od towarów i usług lekarzy weterynarii z Sokołowa Podlaskiego  
 4/2003/III 12.09.03   w sprawie zmiany budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2003  
3/2003/III   12.02.03  w sprawie wyłonienia kandydatów na członka Prezydium Europejskiej Federacji Weterynaryjnej  
 2/2003/III  12.02.03  w sprawie określenia kryterium dla kandydatów na członków Krajowej Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii  
1/2002/III   20.12.02  w sprawie zmiany budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na 2002 rok  
 8/2001/II 05.04.01   w sprawie powołania Zespołu d o opracowania założeń funkcjonowania weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej  
7/2001/II  05.02.01   w sprawie skierowania do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wnioseku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wsprawie likwidacjaogniska wścieklizny w miejscowości Seirniki powiat Oborniki Wielkopolskie, województwo wielkopolskie  
7/2001/II  08.01.01   w sprawie przetargu nieograniczonego na skład i druk czasopisma „Życie Weterynaryjne”  
6/2000/II  19.12.00   w sprawie utworzenia rejonów wyborczych w powiatach miejskich Olsztyn i Warszawa  
 5/2000/II 03.06.00   w sprawie nadania odznaczeń państwowych dla lekarzy weterynarii  
 4/2000/II  03.06.00  w sprawie skierowania do Sejmu projektu zmiany ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weteryynaryjnych  
 3/2000/II 14.01.00   w sprawie upoważnienia Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do dokonywania czynności w sprawachz zakresu prawa pracy  
 2/1997/II 13.03.97   w sprawie zmiany terminu IV sesji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  
 1/1997/II 13.03.97   w sprawie stanowiska Senatu z 6.03.97 r. w sprawie ustawy z 6 lutego 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt rzeźnych i mięsa oraz w Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej  
5/1994/I   14.12.94  w sprawie refundacji kosztów opłat telefonicznych  
 4/1994/I  14.12.94  zmieniająca uchwałę Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie wynagradzania pracowników Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
3/1994/I  04.05.94   w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej dla rozpatrzenia sprawy konfliktu na terenie Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
 2/1994/I 04.05.94   w sprawie tworzenia i podziału funduszu nagród w Biurze Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
 1/1991/I 20.11.91   w sprawie zakupu materiałów służących do biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej