ENG
ENG

Skład Zarządu i Rady Fundacji
„Senior”

Skład Zarządu Fundacji Lekarzy Weterynarii „Senior”

  1. Andrzej Juchniewicz – Prezes
  2. Jacek Karwacki – Wiceprezes
  3. Marek Wysocki – Sekretarz

Skład Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „Senior”

1. Zbigniew Wróblewski – Przewodniczący

2. Piotr Żmuda – Sekretarz

3. Tomasz Górski

4. Piotr Kwieciński

5. Wiesław Łada

6. Danuta Pawicka – Stefanko

7. Roman Strokoń