ENG
ENG

03210-05-10 odp KRLW do TK na wniosek RPO

Element graficzny

Odpowiedź Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

icon 03210-05-10 odp do TK w spr wniosku RPO (1.38 MB)

icon 03210-05-10 uchwala Prezydium KRLW (34.78 kB)

 

na pismo Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lutego 2010 r. sygn. akt K 1/09

icon 03210-05-10 od TK prosba o ustosunkowanie się do zarzutów (56.38 kB)

dot. wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją art. 17 ust. 1 i art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

icon 03210-05-10 wniosek RPO (2.66 MB)

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje