ENG
ENG

03210-05-10 Wniosek KRLW do TK

Element graficzny
Wniosek icon Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej z dnia 3 sierpnia 2010 r. sygn. akt KILW/03210/05/10 (166.73 kB) o rozważenie możliwości wezwania Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej do udziału w postępowaniu w sprawie z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP m. in. art. 17 ust. 1 i art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko – weterynaryjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 767)

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje