ENG
ENG

03210-05-10 Wyrok TK

Element graficzny
icon Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2010 roku sygn. akt K 1/09 (131.56 kB) (Dz.U. z dnia 27 października 2010 roku) w sprawie zgodności m.in. art 51 ust. 3, art. 32 ust. 1 oraz art. 65 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko – weterynaryjnych w zwiazku z art. 31 ust. 3 Konstytucji

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje