ENG
ENG

03210-07-10 korespondencja sp rozliczania PIW z lek wet art 13 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Element graficzny

Pismo od Wojciecha Wojtyry, Dyrektora Departamentu  Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia do  Ewy Adamiak,  Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów w sprawie interpretacji zapisu Art. 16 ust. 1, pkt 1a Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.

icon 03210-07-10 odp MRiRW do MF (117.26 kB)

 

Korespondencja Ministerstwa Finansów z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównym Lekarzem Weterynarii

icon 03210-07-10 od MF do MRiRW sp rozliczania PIW z lek wet art 16 U oIW (255.98 kB)

icon 03210-07-10 od MRiRW do GLW sp rozliczania PIW z lek wet art 16 U oIW1 (52.49 kB)

icon 03210-07-10 od GLW do WIW sp rozliczania PIW z lek wet art 16 U oIW1 (65.31 kB)

w związku z prośbą Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej do Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2009 sygn. akt KILW/061/13/09 o podjęcie działań legislacyjnych w celu zmiany art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm./

icon 03210-07-10 do MF w spr art 13 ust 6 U o podatku dochodowym (264.63 kB)

 

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje