ENG
ENG

03210-07-10 odp na Apele Prezesów ROILW

Element graficzny
Odpowiedźicon Ministra Finansów na Apele Prezesów Rad Okręgowych Izb Lekarsko – Weterynaryjnych w sprawie (88.55 kB) podjęcia natychmiastowych działań na rzecz zapewnienia środków finansowych, niezbednych do funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej oraz na wynagrodzenia lekarzy weterynarii, wyznaczonych w drodze decyzji przez powiatowych lekarzy weterynarii.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje