ENG
ENG

03210-07-10

Element graficzny
Prośba  icon Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej do Ministra Finansów (80.09 kB) o przyspieszenie odpowiedzi na pismo z dnia 7 grudnia 2009 r. sygn. KILW/061/13/09 w sprawie:

1. wydania na podstawie przepisu art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /tj. Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60, ze zm./ interpretacji ogólnej mającej na celu zapewnienie jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm./ w zakresie przychodów uzyskiwanych przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez powiatowych lekarzy weterynarii do wykonywania czynności wymienionych w art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej /Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz. 842 z późn. zm./, na wykonywanie których powiatowy lekarz weterynarii zawarł umowę z zakładem leczniczym dla zwierząt, lub
 
2. podjęcia działań legislacyjnych w celu zmiany art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm./ w ten sposób, iż przychody uzyskiwane przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez powiatowych lekarzy weterynarii do wykonywania czynności wymienionych w art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej /Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz. 842 z późn. zm./, na wykonywanie których powiatowy lekarz weterynarii zawarł umowę z zakładem leczniczym dla zwierząt nie są przychodami uzyskiwanymi z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje